Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Online Test 5

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Testleri Ana Sayfası

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Online Test 5

AÖL Online Testleri:

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi evrendeki diğer canlılara göre insanın farklılığını en iyi ifade eder?

A
Bedensel bazı becerilerinin olması
B
Beslenerek hayatını devam ettirmesi
C
Bir erkek ve dişiden meydana gelmesi
D
Akıl, irade ve konuşma yeteneğine sahip olması
Soru 2

İnanan ve sorumluluklarının bilincinde olan bir insandan aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

A
Doğayı ve canlıları korur.
B
Haksızlık karşısında sessiz kalır.
C
Kimseyi incitmemeye dikkat eder.
D
İbadetlerini tam olarak yerine getirmeye çalışır.
Soru 3

Doğru inanca sahip, manevi duyguları yüksek toplumlarda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?

A
Suç işleme oranının düşmesi
B
Huzur ve güven ortamının oluşması
C
İlerleme ve yükselmenin yavaşlaması
D
Milli ve manevi değerler etrafında birleşilmesi
Soru 4

“Şayet yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı yerin ve göğün düzeni bozulurdu…” (Enbiyâ suresi, 22. ayet)

Bu ayette aşağıdaki inanç biçimlerinden hangisi vurgulanmaktadır?

A
Monoteizm
B
Politeizm
C
Satanizm
D
Ateizm
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılış amaçlarından biri olamaz?

A
Yaratıcıya şükretmek
B
İnsanlara hoş görünmek
C
Kulluk görevini yerine getirmek
D
Allah’ın rızasını kazanmak
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin insana kazandırdıkları arasında sayılamaz?

A
Dünya ile olan bağı koparır.
B
İmanı daha güçlü hale getirir.
C
Allah’a olan sevgi ve saygıyı artırır.
D
Kötü duygu ve düşüncelerden uzaklaştırır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi hem maddi hem manevi temizliktir?

A
Gusül abdesti
B
Elbise temizliği
C
Çevre temizliği
D
Beden temizliği
Soru 8

Usulüne uygun olarak abdest almakta olan bir kişi kollarını yıkadıktan sonra aşağıdakilerden hangisini yapar?

A
Yüzünü yıkar.
B
Ağzını temizler.
C
Ayaklarını yıkar.
D
Başını mesh eder.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in ana konularından biridir?

A
İnsanın yaratılışı
B
İnanç esasları
C
Evrenin işleyişi
D
Peygamber isimleri
Soru 10

Teym kabilesi ileri gelenlerinden Abdullah b. Cüd’ân’ın evinde toplanan kurucu üyeler; zulme uğrayanların haklarını zalimlerden alıncaya kadar mücadele edeceklerine, Mekke halkından ve Mekke’ye dışarıdan gelen kimselerden haksızlığa uğrayanların yanında yer alacaklarına ve zalimden hakkını alıncaya kadar mazlumu destekleyeceklerine dair karar aldılar.

Hz. Muhammed (sav.) de katıldığı bu cemiyet aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmiştir?

A
Akabe Biatı
B
Hilfü’l-Fudûl
C
Rıdvan Biatı
D
Dârun-Nedve
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e (sav.) “emin” sıfatı verilmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Yetim olması
B
Dürüst olması
C
Adaletli olması
D
Güvenilir olması
Soru 12

“Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) Kalk da uyar; Rabb’ini yücelt. Elbiseni temiz tut. Kötülüklerden uzak dur.” (Müddessir suresi, 1-5. ayetler)

Bu ayetle Hz.Muhammed’e (sav.) aşağıdakilerden hangisi emredilmiştir?

A
Kâbe’yi putlardan temizlemesi
B
İbadetlerini açıktan yapması
C
İslam dinini yaymaya başlaması
D
İnananlara şefkatli davranması
Soru 13

Müslümanların ibadetlerini açıktan yapmaya başlamalarında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Habeşistan’a hicret edilmesi
B
Boykot yıllarının sona ermesi
C
Müşriklerin baskı ve işkencelerini azaltması
D
Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman olması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) hicret tarihidir?

A
571
B
610
C
622
D
632
Soru 15

Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
İndirilmesi yirmi üç yıl sürmüştür.
B
Hz. Muhammed’in (sav.) vefatından sonra yazıya geçirilmiştir.
C
Parça parça indirilmesi ezberlenmesini, yaşanmasını kolaylaştırmıştır.
D
Mekke döneminde inen ayetlerde ağırlıklı olarak tevhit konusu yer alır.
Soru 16

Kuran-ı Kerim’in kitap haline getirilme sürecinde aşağıdakilerden hangisi etkin rol almıştır?

A
Bilali Habeş
B
Zeyd b. Sabit
C
Muaz b. Cebel
D
Musab b. Umeyr
Soru 17

Peygamberimiz her yılın Ramazan ayında, o güne kadar inen ayetleri Cebrail’e okumuş ve Cebrail de onu takip etmiştir. Bu uygulama İslam toplumunda yerleşmiş ve bir gelenek halini almıştır.

Metinde aşağıdaki kavramların hangisinden söz edilmektedir?

A
Mukabele
B
Hatim
C
Tecvit
D
Mevlit
Soru 18

Kur’an-ı Kerim’in başka dillere tercüme edilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mealini okumanın daha sevap olması
B
Farklı dil konuşanların anlayabilmesi
C
Ezberlenmesinin kolaylaştırılması
D
Arapça okunuşunun terkedilmesi
Soru 19

“Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip (izin alıp) ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır, herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız.” (Nur suresi, 27. ayet)

Bu ayet Kur’an’ın aşağıdaki konularından hangisi ile ilişkilidir?

A
Kıssa
B
İbadet
C
Ahlak
D
İnanç
Soru 20

Hz. Muhammed’in (sav.) doğduğu dönemde Arap Yarımadası’nda en yaygın olan inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haniflik
B
Yahudilik
C
Hristiyanlık
D
Putperestlik
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Diğer Teste Geç:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Online Test 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Online Test 2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Online Test 3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Online Test 4

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 29 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın