Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Online Test 2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Testleri Ana Sayfası

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Online Test 2

AÖL Online Testleri:

Soru 1

“…Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan sakının…” ( Haşr suresi, ayet)

Bu ayette insanların öncelikle hangi değere göre yaşamaları tavsiye edilmiştir?

   
A
Dini
B
Örfi
C
Milli
D
Ahlaki
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi mille- timizi bir arada tutan değerler- den biri değildir?

      
A
Vatan sevgisi
B
Doğa sevgisi
C
Ülkü birliği
D
İnanç birliği
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi “doğuştan kazanılan değerler“’in ortak özelliklerinden biri değildir?

   
A
Evrenseldir
B
Birleştiricidirler
C
Genel kabul görmüşlerdir.
D
Kültürden kültüre değişiklik gösterirler.
Soru 4

İslam, aile kurmayı teşvik etmiş ve neslin korunması için bazı tedbirler almıştır.

Bu cümle İslam dininin korunmasını istediği beş temel ilkenin hangisi ile ilişkilidir?

      
A
Canın korunması
B
Malın korunması
C
Aklın korunması
D
Namusun korunması
Soru 5

Örf ve âdetler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

     
A
Örf ve âdetler yazılı olmayan kurallardır.
B
Örf ve âdetlerin oluşumunda dinin etkisi
C
Hiçbir örf ve adet ahlaki değerlere ters düşmez.
D
İslam her türlü örf ve âdetin yaşatılmasını tavsiye etmiştir
Soru 6

İnsanın kendine özgü olan, az veya çok her zaman gözlenebilen davranış ve alışkanlıklarına ne denir?

   
A
Örf
B
Âdet
C
Kişilik
D
Değer
Soru 7

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sanatsal değere örnek oluşturur?

      
A
Süslemeler camilere ayrı bir güzellik katmaktadır.
B
Sırları açıklamak kötü bir davranıştır.
C
Yalan söylemek günahtır.
D
Rüşvet haramdır.
Soru 8

“Kim zerre kadar hayır yapmışsa onun mükâfatını görür. Kim de zerre kadar kötülük işlemişse onun cezasını görür.”

(Zilzâl suresi, 7-8. ayetler)

Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 

    
A
Kişi yaptığından
B
Şirk koşmak büyük günahtır.
C
İyilik yapmak
D
İnsan irade
Soru 9

Laiklik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

     
A
Laiklik ilk olarak İslam’ın yaygın olduğu Arap ülkelerinde ortaya çıkmıştır.
B
Batı’da laiklik ilkesinin kabul edilmesi kilisenin etkisini artırmıştır.
C
Laiklik, devletlerin dini kurumlar üzerindeki baskısına tepki olarak doğmuştur.
D
Batı ülkelerinde kilisenin baskıcı tutumu laik devlet anlayı- şının kabul edilmesinde etkili olmuştur.
Soru 10
  • Horasan’da doğmuş, Nevşehir’de vefat etmiştir.

  • Asıl adı Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata’dır.

  • Şiirlerinin toplandığı Makâlât adlı Arapça bir eseri vardır.

Hakkında bilgi verilen tasavvuf âlimi kimdir?

 

     
A
Mevlana
B
Yunus Emre
C
Hacı Bektaş Veli
D
Hacı Bayram Veli
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesi ile bağdaşmaz?

      
A
Dinde ruhbanlık anlayışının oluşmasını sağlamak
B
İnsanların dini eğitim almalarına izin vermek
C
Kişinin manevi hayatına müdahale etmemek
D
Dinin istismar edilmesine engel olmak
Soru 12

Aşağıdaki ayetlerden hangisi “dinin menfaat aracı olarak kullanılmasını engelleme” ile ilişki- lendirilebilir?

     
A
“Şüphesiz, Allah katında din İslam’dır…”(Âl-i İmran suresi, 19. ayet)
B
“Dinde zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan iyice ay- rılmıştır…”(Bakara suresi, 256. ayet)
C
“…Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim…”(Mâide suresi, 3. ayet)
D
“…Ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının.”(Bakara suresi, 41. ayet)
Soru 13

Türklerin Müslüman Araplarla ilk karşılaşmaları aşağıdaki halifelerden hangisi döneminde olmuştur?

      
A
Ebu Bekir
B
Ömer
C
Osman
D
Ali
Soru 14

Aşağıdaki âlimlerden hangisi Ebû Hanife’nin talebelerinden biri değildir?

     
A
İmam Muhammed
B
İmam Ebû Yusuf
C
İmam Cafer-i Sadık
D
İmam Züfer
Soru 15

Aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Maturidi’ye aittir?

     
A
el-Âlim ve’l-Müteallim
B
Te’vilatu’l- Kur’an
C
Divan-ı Hikmet
D
Mesnevi
Soru 16

İmam Eş’ari aşağıdaki alanların hangisinde daha çok tanınmıştır?

    
A
Siyer
B
Hadis
C
Kelam
D
Fıkıh
Soru 17

Ülkemizde aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?

      
A
Halifeliğin kaldırılması
B
Saltanatın kaldırılması
C
Cumhuriyet’in ilan edilmesi
D
Laiklik ilkesinin Anayasa’ya girmesi
Soru 18

Yunus Emre’nin, dergâhında kırk yıl hizmet ettiği ve eğitim aldığı hocası kimdir?

      
A
Ahi Evran
B
Şems-i Tebrizi
C
Tapduk Emre
D
Şeyh Yusuf Hemadani
Soru 19

Kufi, sülüs ve nesih gibi çeşitleri bulunan sanat dalı hangisidir?

 

 
A
Hat
B
Ebru
C
Tezhip
D
Minyatür
Soru 20

Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsir eserinin müellifi kimdir?

     
A
Konyalı Mehmet Vehbi Efendi
B
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
C
Süleyman Ateş
D
Fahreddin Râzi
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Diğer Teste Geç:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Online Test 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Online Test 2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Online Test 3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 20 Kasım 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın