Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Online Test 3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Testleri Ana Sayfası

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Online Test 3

AÖL Online Testleri:

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sanatsal bir değeri ifade eder?

A
İyi
B
Kötü
C
Helal
D
Güzel
Soru 2

Bir toplumda, eskiden beri uygulana gelen, nesilden nesile iletilen kültürel değer, bilgi, alışkanlık, töre ve davranışlara denir. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Örf
B
Din
C
Ahlak
D
Değer
Soru 3

Tarih boyunca her toplumun kendine özgü inançları olmuştur. Dini yaşantısı olan toplumların muhakkak bir de ahlak anlayışları olduğu görülür. Bu metinde aşağıdaki ilişkilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A
Din ve örf
B
Din ve siyaset
C
Din ve tarih
D
Din ve toplum
Soru 4

“Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır.” (Saff suresi, 2-3. ayetler) Bu ayette aşağıdaki davranışların hangisi kınanmaktadır?

A
Dedikodu yapılması
B
Toplum içinde fitne çıkarılması
C
Söz ile davranışların uyuşmaması
D
Verilen görevin yerine getirilmemesi
Soru 5

“Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı: Düşün altında birlerce kefensiz yatanı.” Bu iki mısrada aşağıdakilerden hangisinin önemine işaret edilmektedir?

A
Din
B
Vatan
C
Bayrak
D
Özgürlük
Soru 6

Bayrak ve milli marş aşağıdakilerden hangisinin sembolüdür?

A
Kahramanlığın
B
Medeniyetin
C
Bağımsızlığın
D
Laikliğin
Soru 7

Aşağıdaki davranışlardan hangisi insan hakları kapsamında değerlendirilemez?

A
İnandığı dini özgürce yaşamak
B
İstediği yere seyahat edebilmek
C
Özgür bir şekilde düşüncelerini açıklamak
D
Kendi haklarını başkalarından üstün tutmak
Soru 8

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde inanç özgürlüğüne vurgu yapılmamıştır?

A
“Ve de ki; Hak, Rabb’inizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…” (Kehf suresi, 29. ayet)
B
“Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur.” (Necm suresi, 39. ayet)
C
“Dinde zorlama yoktur. Artık doğruluk ile eğrilik birbirinden ayrılmıştır…” (Bakara suresi, 256. ayet)
D
“Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” (İnsan suresi, 3. ayet)
Soru 9

 Laik bir devlette aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A
Din ve inanç hürriyetinin gü- vence altında olması
B
Dinin istismar edilmesine mü- saade edilmemesi
C
Herkesin kanunlar önünde eşit olması
D
Bir din ve mezhebin ön plana çıkarılması
Soru 10

“Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiç kimse hiç kimseyi ne bir din ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayamaz…” Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine karşı olduğunu belirtmiştir?

A
Bir dine inanılmasına
B
Mezheplerin varlığına
C
İnanca baskı yapılmasına
D
Vicdanların özgür bırakılmasına
Soru 11

Aşağıdaki ayetlerden hangisi dinin istismar edilmesi ile ilişkilendirilebilir?

A
“… Allah’ın ayetlerini az bir karşılık ile satmayın…” (Bakara suresi, 41. ayet)
B
“İşte bunlar Allah’ın ayetleridir. Biz onları sana doğru olarak anlatıyoruz…” (Bakara suresi, 252. ayet)
C
) “Size ayetlerim okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi?” (Mü’minûn suresi, 105. ayet)
D
) “Kendilerine, O çok esirgeyici Allah’tan hiçbir yeni öğüt gelmez ki, ondan yüz çevirmesinler.” (Şuarâ suresi, 5. ayet)
Soru 12

Laiklik ilkesi Anayasa’ya aşa- ğıdaki tarihlerden hangisinde girmiştir?

A
1933
B
1935
C
1937
D
1939
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün taassup ile ilgili dü- şüncelerinden biridir?

A
Taassup laiklik anlayışıyla bağ- daşmaz.
B
Dini konularda taassup sahibi olmak gerekir.
C
Taassubun kaynağı dindir.
D
Hoşgörü ortamı taassubu geliştirir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Gök Tanrı inancının temel özelliklerinden biri değildir?

A
Tanrı bir ve tek olandır.
B
Her şeyi yaratan, yaşatan ve koruyan Tanrıdır.
C
Dünya hayatından sonra sonsuz bir hayat vardır.
D
Tanrı bazı insanların bedenlerinde şekillenmiştir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Müslüman Türk Devletleri arasında yer almaz?

A
Emeviler
B
Gazneliler
C
İtil Volga Bulgar Devleti
D
Anadolu Selçuklu Devleti
Soru 16

• 699 yılında Kufe’de doğmuştur.

• Fıkh-ı Ekber ve El-Âlim ve’lMüteallim isimli eserleri mevcuttur.

• İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer yetiştirdiği öğrencileridir. Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İmam Şafii
B
İmam Eş’ari
C
İmam Maturidi
D
İmam Ebu Hanife
Soru 17

“Zarurât-i Hamse” olarak adlandırılan İslam dininin korunmasını istediği esaslar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Örf
B
Can
C
Mal
D
Namus
Soru 18
 EserYazar
IDivan-ı HikmetAhmet Yesevî
IIMakalâtHacı Beştaş-ı Veli
IIIKanun fit-Tıpİbn Sina
IVMesneviAhî Evran

Tablodaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 19

Bayramilik Tarikatı’nın kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahi Evran
B
Hacı Bektaş-ı Veli
C
Hacı Bayram-ı Veli
D
Hoca Ahmet Yesevi
Soru 20

Hz. Muhammed (sav.), Medine’ye hicret ettikten sonra oradaki farklı inanç gruplarıyla ve kabilelerle anlaşarak inanç hürriyeti, ticaret yapma serbestliği gibi temel insani haklarını güvence altına almıştır. Bu olay aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?

A
Hudeybiye Antlaşması
B
Medine Sözleşmesi
C
Veda Hutbesi
D
Akabe Biatları
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Diğer Teste Geç:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Online Test 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Online Test 2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Online Test 3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 2 Ocak 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın