Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Online Test 4

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Testleri Ana Sayfası

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Online Test 4

AÖL Online Testleri:

Soru 1

Bir sokak hayvanına eziyet eden birine: “Bu yaptığın çok günahtır!” diyen kişinin bu sözü aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

A
Dini değerler
B
Milli değerler
C
Ahlaki değerler
D
Estetik değerler
Soru 2

Değerler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A
Toplumdan topluma farklılık gösterebilir.
B
Dini, milli, estetik, ahlaki gibi çeşitleri vardır.
C
Yaşantımızı anlamlandırmamıza katkı sağlar.
D
Estetik değerleri ahlâki değerlere göre önceliklidir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Türklerdeki İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetlerden biri değildir?

A
İmam Maturidi
B
Ahmed bin Hanbel
C
Ahi Evran
D
Hacı Bayram Veli
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi milletimizi bir arada tutan, birlik ve beraberliğimizi sağlayan ortak değerlerimizden değildir?

A
Allah inancı
B
Kitle iletişim araçları
C
Bayrak ve İstiklal Marşı
D
Hz. Muhammed ve Kur’an sevgisi
Soru 5

“…Hiçbir günahkâr diğerinin günahını çekmez. Nihayet hepinizin dönüp gidişi, Rabb’inizedir. Yaptıklarınızı O size haber verir. Çünkü O, kalplerde olan herşeyi hakkıyla bilendir.” (Zümer suresi, 7. ayet)

Bu ayetle ortaya konmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sevap da günah da gizlidir.
B
Allah her şeyi bilendir.
C
Din, bireyi esası alır.
D
Ölüm, değişmeyen tek gerçektir.
Soru 6

Milli değerlerimizden olan bayrağımız ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Göndere çekilirken selam durulur.
B
Yere düşürülmez, atılmaz, yakılmaz.
C
Rengini şehitlerimizin kanından almıştır.
D
Her evde bir tane bulundurulması zorunludur.
Soru 7

“Seçme seçilme ve bilgi edinmek istediği konularda ilgili yerlere dilekçe verebilme” gibi haklar anayasamızda belirtilen insan haklarından hangisine girer?

A
Kişi hakları
B
Siyasi haklar
C
Sosyal haklar
D
Ekonomik haklar
Soru 8

Dalgalandığın yerde ne korku ne keder

Gölgende bana da, bana da yer ver

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar

Yurda ay-yıldızın ışığı yeter.

Bu dizelerde dile getirilen milli değer aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstiklal Marşı
B
Milli seciye
C
Bayrak
D
Vatan
Soru 9

Laiklik ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kilisenin baskılarına tepki olarak ortaya çıkmıştır.
B
Yaygınlaşmaya başlaması 1789 Fransız İhtilali ile olmuştur.
C
Devletin din ve vicdan hürriyeti konusunda tarafsız olmasını ifade eder.
D
Hristiyan din adamlarının devlet işlerinde daha etkin hale gelmesini sağlamıştır.
Soru 10

Dinin insanı muhatap alması ve sorumlu tutması insanın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A
Ölümlü olması
B
Biyolojik bir yapıya sahip olması
C
Akıllı, düşünebilen ve irade sahibi olması
D
Üretken bir yapıya sahip olması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi laikliğin temel amaçları arasında sayılamaz?

A
Kanun önünde herkesin eşit olması
B
Ruhbanlığın ortadan kalkması
C
Din istismarının engellenmesi
D
Dini inanç ve özgürlüklerin sınırlandırılması
Soru 12

Peygamberler ve kutsal kitaplar aşağıdaki değerlerin hangisinin oluşmasında öncelikle etkili olmuştur?

A
Dini
B
Milli
C
Estetik
D
Kültürel
Soru 13

Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. İnancın gereği olan ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Anayasa’mızın 24. maddesinde yer alan bu açıklamalar aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisini ifade eder?

A
Sağlık hakkı
B
Eğitim hakkı
C
İfade özgürlüğü
D
Din ve vicdan özgürlüğü
Soru 14

Devlet, vatandaşlarının dini öğrenme taleplerini karşılamak için çeşitli imkânlar sağlamakla görevlidir.

Aşağıdakilerden hangisi devletin bu konuda doğrudan sağladığı imkânlardan biri değildir?

A
Cami derneklerinin kurulması
B
İlahiyat fakültelerinin açılması
C
İlahiyat fakültelerinin açılması
D
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i benimsemelerinde etkili olan sebeplerden biri değildir?

A
Son indirilen din oluşu
B
Hoşgörü ve sevgi anlayışı
C
Türklerin mizacına uygunluğu
D
Gök Tanrı inancı ile olan benzerlikleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi’nde dile getirdiği hususlardan biri değildir?

A
İslam dininin akla ve mantığa uygun olduğu
B
İslam dininin son ve mükemmel bir din olduğu
C
Camilerde ibadet dışında bir şeyin yapılmaması gerektiği
D
İşlerimizde Hz. Peygamber’in (sav.) yolunun takip edilmesi gerektiği
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’e geçiş sürecinde olumsuz bir etkiye sahiptir?

A
Müslüman tüccarların ve dervişlerin Türk boylarına yaptıkları ziyaretler
B
Peygamber torunlarından bazılarının Türkistan bölgesine göç etmiş olmaları
C
Abbasiler döneminde devletin Türklerle olan ilişkileri
D
Emevilerin ırkçılığa dayalı siyasi tutumları
Soru 18

• 699 yılında Kûfe’de doğmuş,767 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir.

• En meşhur öğrencileri İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Züfer’dir.

• “Fıkh-ı Ekber” ve “el Âlim ve’l – Müteallim” eserlerindendir.

Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İmam Maturidî
B
İmam Ebû Hanife
C
İmam Eş’arî
D
İmam Şafiî
Soru 19

Yukarıda verilen Türk İslam âlimleri ve eserleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 20

Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatıdır. Kufi, sülüs, nesih gibi çeşitleri vardır. Bu sanat daha çok camilerin iç süslemelerinde ve Kur’an-ı Kerim yazımında kullanılmıştır.

Hakkında bilgi verilen İslam sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebru
B
Mimari
C
Hüsnühat
D
Minyatür
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Diğer Teste Geç:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Online Test 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Online Test 2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Online Test 3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 29 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın