Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Online Test 2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Testleri Ana Sayfası

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Online Test 2

AÖL Online Testleri:

Soru 1

“Her insanın ne zaman doğaca- ğını Yüce Allah’ın ezelde takdir etmesi ve zamanı geldiğinde de, Allah’ın takdirine uygun olarak kişinin dünyaya gelmesi” hangi kavramlar ile ifade edilir?

     
A
Hayır-Şer
B
Kader-Kaza
C
Ecel-Ölüm
D
İrade-Sorumluluk
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kişinin sorumlu tutulacağı konulardan biri değildir?

     
A
Haksız yere cana kıymak
B
Ana-babaya isyan etmek
C
Devlet malını zimmetine geçirmek
D
Müslüman olmayan ana babadan dünyaya gelmek
Soru 3

İşlediği suçtan dolayı cezaya çarptırılan birisinin aşağıdaki ifadelerinden hangisi “kader” inancına uygundur?

      
A
Kendim ettim kendim buldum
B
Kader mahkûmuyum
C
Alın yazım böyle imiş
D
Kaderim kara yazılmış
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi rızık kazanma konusunda İslam anlayışına uygun değildir?

     
A
Elde etmek için her yol mübah görülmeli
B
Allah’ın koyduğu sınırlara riayet edilmeli
C
Gayret ve sebat gösterilmeli
D
Çalışarak elde edilmeli
Soru 5

Aşağıdaki ayetlerin hangisi “ömür ve ecel” ile ilgili değildir?

       
A
“Biz, gökleri, yeri ve ikisi ara- sındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık…” (Ahkâf suresi, 3. ayet)
B
“Bu (Kur’an) da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin”(En’âm suresi, 155. ayet)
C
“Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır.”(Rahmân suresi, 26. ayet)
D
“Hiçbir ümmet kendisi için belirlenmiş sürenin bitimini öne alamayacağı gibi, erteleyemez de.” (Hicr suresi, 5. ayet)
Soru 6

Tevekkül ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

      
A
Tevekkül çalışmaya ve ilerlemeye engel değildir.
B
Tevekkül eden kimse gayretinin sonucunu Allah’tan bekle- melidir.
C
Üzerine düşeni yapmadan “Kaderimde ne varsa o ” demek yeterlidir.
D
Allah ancak elinden gelen gayreti gösterene ve çalışana yardım
Soru 7

Yapılan bir ibadetin amacına ulaşabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

 

    
A
İsteklilik
B
Samimiyet
C
Gösterişten uzak olma
D
Açıktan yapmak
Soru 8

“Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde in- sanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kır- mak suretiyle boşa çıkarmayın…” (Bakara suresi, 264. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

      
A
İhlâs ve samimiyet
B
İbadetlerde devamlılık
C
Allah’a ve ahirete iman
D
Sadakaların kime verileceği
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ibadetlerde sağladığı kolaylıklara örnek oluşturmaz?

     
A
Orucunu mazeretsiz bozanların kefaret orucu tutmaları
B
Hasta veya yolcu olanların ramazan orucunu erteleyebilmeleri
C
Suyun bulunmadığı ortamlarda teyemmüm ile abdest alınabilmesi
D
Ayakta duramayacak kadar hasta veya yaşlı olanların namazlarını oturarak kılabilmeleri
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin sonuçlarından biri değildir?

     
A
Kötülüklerden alıkoyması
B
Sosyalleşmeyi zayıflatması
C
İç huzurunu güçlendirmesi
D
Güven duygusunu geliştirmesi
Soru 11

“Bir şey yaratmak istediği zaman O’nun yaptığı ‘Ol’ demekten ibarettir. Hemen oluverir ”

(Yasin suresi, 82.ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

  
A
Cüzi irade
B
Külli irade
C
Tevekkül
D
Hayır ve şer
Soru 12

Aşağıdaki ibadetlerden hangileri sosyal yardımlaşma ve dayanışma konusunda etkin bir fonksiyona sahiptir?

     
A
Hac ve umre
B
Namaz ve oruç
C
Zekât ve sadaka
D
Mukabele ve İtikaf
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in öncelikle örnek almamız gereken yönlerinden biri değildir?

     
A
Adaleti
B
Dürüstlüğü
C
Merhameti
D
Kişisel tercihleri
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de belirtilen örnek insanların özelliklerinden biri değildir?

       
A
İffetli olmak
B
Emanete ihanet etmemek
C
Boş işlerden yüz çevirmek
D
Hayır yapmada acele etmemek
Soru 15

“Andolsun ki, Resûlullah, sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.” (Ahzâb suresi, 21 ayet)

Bu ayette vurgulanan konu aşağıdakilerden hangisidir?

      
A
Allah’ın çok zikredilmesi
B
Ahiret gününe inanılması
C
Peygamberin model alınması
D
İbadetlerde ihlasın yakalanması
Soru 16

''Güzel ahlakı, dürüstlüğü ve herkes tarafından güven duyulan bir kişi olması dolayısıyla Hz. Peygamber’e - - - deniliyordu.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

     
A
Muhammed’ül Emin
B
Hatemül Enbiya
C
Seyyidül Enbiya
D
Fahri Kâinat
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde Hz. Peygamber’e duyulan sevgiyi gösteren örneklerden biri değildir?

    
A
Çocuklara Fatmagül, Ayşegül gibi “gül” takılı isimlerin verilmesi
B
Camilerde ve diğer mimari eserlerde gül motiflerinin kullanılması
C
Birçok kutlama ve törenlerde Mevlit okutulması
D
Ölülerin arkasından hatim indirilmesi
Soru 18

Ehlibeyt” terimi neyi ifade eder?

      
A
Peygamber’in ailesini
B
Peygamber’in ashabını
C
Peygamber’in kabilesini
D
Peygamber’in akrabalarını
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ameli (fıkhi) mezheplerden biridir?

 
A
Eşarilik
B
Malikilik
C
Haricilik
D
Maturidilik
Soru 20

İslam düşünce ekolleri aşağı- daki konuların hangisinde fikir ayrılığına düşmüşlerdir?

     
A
Allah’ın birliği
B
Ahiretin varlığı
C
Halifenin kim olacağı
D
Muhammed’in (sav.) peygamberliği
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Diğer Teste Geç:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 20 Kasım 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın