Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Online Test 2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Testleri Ana Sayfası

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Online Test 2

AÖL Online Testleri:

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ailenin devamına zarar veren tutum ve davranışlardandır?

A
Ailevi sorunların aile içinde çözülmeye çalışılması
B
Bireylerin birbirlerine üstünlük kurmaya çalışması
C
Fertlerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri
D
Ebeveynlerin çocuklarına sevgi ve merhametle yaklaşmaları
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ailenin amaçları arasında yer almaz?

A
Bireyi hayata hazırlamak
B
Neslin devamını sağlamak
C
Halkın düzen ve güvenliğini sağlamak
D
Huzurlu bir toplumun oluşmasına katkı sağlamak
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in çocuklara olan yaklaşımlarından biri değildir?

A
Azarlamak
B
Değer vermek
C
Zaman ayırmak
D
Hataları düzeltmek
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunan bütün yakınları ifade eden bir kavramdır?

A
Dost
B
Komşu
C
Ümmet
D
Akraba
Soru 5

“Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle huzur bulsun diye ondan da eşini yaratan O’dur…”

(Arâf suresi, 189. ayet)

Bu ayetten aile ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Hukuki bir kurum olduğu
B
Mutluluk kaynağı olduğu
C
Eğitim ve öğretimin temeli olduğu
D
Toplumun en küçük birimi olduğu
Soru 6

“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun…”

(Tahrim suresi, 6. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A
Ailenin sorumlulukları vardır.
B
Aile bireyleri birbirlerini iyiye yönlendirmelidir.
C
İslam dininde evlilik teşvik edilmektedir.
D
Aileler, çocukların terbiyesine önem vermelidirler.
Soru 7

İslam’ın evliliğe bakışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Boşanma haram kabul edilir.
B
Önem verilen bir kurumdur.
C
İffeti koruma yolu olarak görülür.
D
Dinî ve hukuki sorumluluk gerektirir.
Soru 8

Ülkemizde yaşayan Müslüman halka İslam dini ile ilgili hizmetler vermekle görevli olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlahiyat fakülteleri
B
İmam hatip liseleri
C
Millî Eğitim Bakanlığı
D
Diyanet İşleri Başkanlığı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı sorumluluklarından biridir?

A
Mesleklerini belirlemek
B
Dinî tercihlerine karar vermek
C
Eğitimlerine önem vermek
D
Tüm isteklerini yerine getirmek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Din İşleri Yüksek Kurulunun görevlerinden biri değildir?

A
Dinî konularda karar vermek
B
Din şurası düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak
C
Yurt içi ve yurt dışındaki İslam dini ile ilgili gelişmeleri değerlendirmek
D
İmam hatip liselerinin eğitim ve öğretimini denetlemek
Soru 11

Kur’an-ı Kerim metinlerinin eksiksiz ve hatasız basım ve yayımını kontrol edip onaylayan kurul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu
B
Talim ve Terbiye Kurulu
C
Din İşleri Yüksek Kurulu
D
Teftiş Kurulu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığını temsil etmez?

A
Vaiz
B
Cami dernek başkanı
C
Müftü
D
Müezzin-kayyım
Soru 13

Aşağıdaki tefsir kitaplarından hangisi Diyanet İşleri Başkanlığınca oluşturulan bir heyet tarafından hazırlanmıştır?

A
Tefhimü’l-Kur’an
B
Fi Zilali’l-Kur’an
C
Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri
D
Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri
13 numaralı soru için açıklama 
A) Tefhimü’l-Kur’an - Mevdudi (Pakistanlı din alimi) B) Fi Zilali’l-Kur’an - S. Kutup (Mısırlı din alimi) C) Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri - Süleyman Ateş (Diyanet İişleri Başkanlığı Eski Başkanı) D) Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri (DİB heyet - Yazarlar: Prof.Dr. Hayreddin Karaman, Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı, Prof.Dr. İbrahim Kâfi Dönmez, Prof.Dr. Sadrettin Gümüş)
Soru 14

Aşağıdaki namazların hangisinde hutbe okunur?

A
Vakit namazları
B
Vitir namazı
C
Cuma namazı
D
Teravih namazı
Soru 15

“O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin hâlde sana dönecektir.”

(Mülk suresi, 3 ve 4. ayetler)

Bu ayetlerde evren ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A
Mükemmel bir şekilde yaratıldığı
B
İnsanın hizmetine sunulduğu
C
Belirli bir süre için yaratıldığı
D
Bir yaratıcısının olduğu
Soru 16

İnsanda güzellik hissi uyandıran, güzel duygu ve anlamlar içeren sanatla ilgili değer yargısına ne ad verilir?

A
Üslup
B
Estetik
C
Edebiyat
D
Yorum
Soru 17

Söz ola kese savaşı

Söz ola kestire başı

Söz ola ağulu aşı

Yağ ile bal ede bir söz...

Yunus Emre

Bu şiirde aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmıştır?

A
Doğru şahitlik yapmanın
B
Adaletli davranmanın
C
Güzel söz söylemenin
D
İşi güzel yapmanın
Soru 18

“Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir.”

(Saf suresi, 2 ve 3. ayetler)

Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?

A
Doğru sözlü olunmalıdır.
B
Verilen söz yerine getirilmelidir.
C
İnsanları aldatmak kötüdür.
D
Gelecekle ilgili söz vermek günahtır.
Soru 19

Bu görsel aşağıdaki sanat dallarından hangisine örnek oluşturur?

A
Hat
B
Ebru
C
Tezhip
D
Minyatür
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinin musikinin gelişmesinde etkili olduğu söylenemez?

A
İlahi
B
Dua
C
Mevlit
D
Ezan
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Online Testleri

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Online Test 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Online Test 2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Online Test 3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 4 Mart 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın