Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Online Test 2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Testleri Ana Sayfası

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Online Test 2

AÖL Online Testleri:

Soru 1

''Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?’’ (Mü’minûn suresi, 115.ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmaktadır?

     
A
Peygamberlerin birer uyarıcı olduklarına
B
Hayatın amaçsız ve gereksiz olmadığına
C
Allah’ın birliğine inanılması gerektiğine
D
Her şeyin insanın hizmetine verildiğine
Soru 2

Dünyada yapılan her davranışın karşılığının görüleceği ve öldükten sonra da bunlardan hesaba çekileceği’’ anlamına gelen imanın şartı aşağıdakilerden hangisidir?

     
A
Meleklere iman
B
Kaza ve kadere iman
C
Ahirete iman
D
Peygamberlere iman
Soru 3

“İyilik yap, denize at. Balık bilmezse Hâlik (Yaratan) ’’

Bu atasözünde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

    
A
Allah’ın her şeyi bildiğine
B
Hayvanların korunması gerektiğine
C
Denizin insanların emrine verildiğine
D
İyiliklerin karşılık beklenmeden yapılmasına
Soru 4

Tövbe ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

     
A
Tövbe eden aynı hatayı bir daha yapmamaya özen göstermelidir.
B
Büyük günahların hemen sonrasında yapılan tövbe makbul değildir.
C
Allah kullarının tövbe etmesinden dolayı hoşnut olur.
D
Müslüman, hatasının farkına vardığında tövbe etmelidir.
Soru 5

Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar şer işlemişse onu görür.” (Zilzâl sure- si, 7-8. ayetler)

Bu ayetler aşağıdakilerden hangisi ile alakalıdır?

 
A
Hesap
B
Sırat
C
Ba’s
D
Sur
Soru 6

Kıyamet gününde, ölülerin diriltilip mahşere çıkartılmasına----, sevap ve günahların tartıldığı özel ada- let terazisine de - - - -

Bu cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

     
A
hesap-haşir
B
haşir-mizan
C
cennet-cehennem
D
mizan-hesap
Soru 7

Kur’an-ı Kerim’de kıyamet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir?

 
A
Varlığı
B
Tanımı
C
Zamanı
D
Oluş biçimi
Soru 8

Çok affedici, çok bağışlayan…’’ anlamlarına gelen Allah’ın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
El- Kâdir
B
El-Afüvv
C
El-Sabur
D
Er-Rezzak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İslam’da uygun görülmeyen bir davranıştır?

 
A
Fedakârlık
B
Cömertlik
C
Affedicilik
D
Riyakârlık
Soru 10

Ölen kişi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması dinimizce hoş görülmemiştir?

     
A
Adabına göre yıkanması
B
Defninin mazeretsiz geciktirilmesi
C
Kur’an okunup dua edilmesi
D
Cenaze namazının kılınması
Soru 11

Aşağıdaki hadislerden hangisinde açıkça fiili sünnete uymak teşvik edilmiştir?

     
A
“Namazı benden gördüğünüz gibi kılın.”
B
“Asıl muhacir, hata ve günahları terk ”
C
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.”
D
“Allah’ım! sen affedicisin, cömertsin. Affetmeyi seversin, beni de ”
Soru 12

Sünnet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

     
A
Peygamber’in Kuran’ı yorumlamasıdır.
B
Peygamber’in yaşadığı hayat ve gittiği yoldur.
C
Müslümanların Kur’an’dan sonraki ikinci kaynağıdır.
D
Sünnetin hükmü Hz. Peygamber’in vefatıyla son bulmuştur.
Soru 13

Hangisi Kütübü sitte içinde yer alan hadis kitaplarından biri değildir?

     
A
Sünen-i Darimi
B
Sünen-i Nesâi
C
Sahih-i Müslim
D
Sahih-i Buhari
Soru 14

Peygamber, kendisine sorulan bir soruya “Azı dişi olan her yırtıcı hayvanın ve pençesiyle avlanan her kuşun yenilmesi yasaktır.’’ diye cevap vererek, Kur’an’da yer almayan bir konuda hüküm vermiştir.

Bu durum sünnetin hangi yönüyle alakalıdır?

 
A
Te’kid
B
Tefsir
C
Teşri
D
Tebdil
Soru 15

Aşağıdaki tarikat ve kurucusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

     
A
Celvetiyye- Aziz Mahmut Hüdai
B
Bayramiyye- Hacı Bayramı Veli
C
Kadiri- Abdulkadir Geylani
D
Ahilik- Ahmet Rıfai
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşüncenin ortaya çıkma nedenlerinden biri değildir?

    
A
Ahlaki yozlaşmaların önüne geçmek
B
Müçtehit imamların Müslümanlar üzerindeki etkisini azaltmak
C
Dinin özüne uygun yaşam sürdürmek
D
Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaya çalışmak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufun asıl amaçlarından biridir?

     
A
İnsanların fıkhi meselelerine çözüm üretmek
B
Sahih sünneti sonraki nesillere aktarmak
C
Nefsi arındırıp, ahlakı güzelleştirerek Allah’a ulaşmak
D
İslam inancını zararlı fikir ve akımlardan korumak
Soru 18
  • XI. Yüzyılın sonlarında Batı Türkistan’da doğmuştur.

  • Hikmetli sözleri “Divan-ı Hikmet” adlı eserinde toplanmıştır.

Hakkında bilgi verilen mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

     
A
Ahmet Yesevi
B
Hacı Bektaş-ı Veli
C
Bahaeddin Nakşibendi
D
Mevlana Celaleddin Rumi
Soru 19

Alevilik- Bektaşilikte ölen bir kişinin yedisi veya kırkında kurban kesilip lokma dağıtılan cem aşağıdakilerden hangisidir?

     
A
Musahiplik cemi
B
Abdal Musa cemi
C
Dârdan indirme cemi
D
Düşkünlükten kaldırma cemi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşama ve hoşgörü kültürünün oluşmasına zarar verir?

     
A
İnançların özgürce yaşanması
B
Farklı düşüncelere saygı duyulması
C
Kanun karşısında herkesin eşit sayılması
D
Yönetimde taassup sahibi kişilerin olması
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Diğer Teste Geç:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Online Test 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Online Test 2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Online Test 3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 5 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Online Test 2 (2 Yorum)

  1. Merhaba testlerinizi ve sitenizi çok beğendim ama testlerin açılması ve siteye giriş kısmı çok yavaş işliyor.