AÖL Seçmeli Felsefe 1 Test 2

Açık Lise Online Seçmeli Felsefe 1 Test 2

Açık Lise Seçmeli Felsefe Dersi Testleri

Seçmeli Felsefe derslerini, Ortak Felsefe dersi ile aynı dönemde seçerek bir taşla iki kuş vurabileceğinizi biliyor musunuz? Aynı ders içeriği ve tamamen aynı içerikli sorularla bir kere çalışıp, iki ders (2+2 toplam 4 krediyi) bir kere de alabilirsiniz.

AÖL Seçmeli Felsefe 1 Test 2

Soru 1

Felsefenin sözcük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

     
A
Bilgelik
B
Akılcılık
C
Düşüncecilik
D
Bilgelik Sevgisi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin işlevlerinden değildir?

 
A
İnsanın inanma ihtiyacını karşılar.
B
Bilgiyi üretmeye yardımcı olur.
C
İnsana doğru düşünmeyi öğretir.
D
İnsanın bilinçlenmesine yardımcı olur.
Soru 3

Aneximenes’e göre evrenin ana maddesi hava, Thales’e göre ise sudur.

Whitehead’a göre evrende sürekli bir değişme vardır; Parmenides’e göre ise evrende değişme yoktur.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

    
A
Filozofların hazır bilgilerle yetindiğine
B
Filozofların aynı konuda farklı düşünebildiğine
C
Felsefe bilgisine deney ve gözlemle ulaşıldığına
D
Filozofların düşüncelerini zamanla değiştirebildiğine
Soru 4

Teknik gibi bu alanda da, doğada olmayan bir şey üretilir. Ancak teknikte amaç, insan hayatını kolaylaştırmak iken, bu alanın amacı, güzeli yakalamak ve estetik hazza ulaşmaktır.

Yukarıda teknik ile karşılaştırması verilen alan aşağıdakilerden hangisidir?

  
A
Din
B
Sanat
C
Bilim
D
Metafizik
Soru 5

I- Kesin değildir.

II- Düzensiz,yöntemsiz bir bilgidir.

III- Kişisel deneyimlere dayanır.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri gündelik bilgiye aittir?

  
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi insan bilimlerinden değildir?

  
A
Psikoloji
B
Biyoloji
C
Tarih
D
Sosyoloji
Soru 7

“Kötü, Bilgi, Obje, Varlık”

Yukarıdakilerden hangileri bilgi kuramının temel kavramlarındandır?

  
A
Varlık-Kötü
B
Bilgi-Kötü
C
Bilgi-Obje
D
Varlık-Obje
Soru 8

‘Kar beyazdır’önermesi doğru olarak nitelendirilirken, ‘kömür beyazdır’ önermesi yanlış olarak nitelendirilir.

Bu örneklere göre bir önermenin doğru olmasının ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

      
A
Önermenin anlamsız olması
B
Öznenin dış dünyada var olması
C
Özne ile yüklem arasında benzerlik olması
D
Gerçekte var olan bir şeyi olduğu gibi yansıtması
Soru 9

Locke’a göre,doğuştan aklımızda bir takım bilgiler olsaydı,cahil ve budala olarak gördüğümüz kişi- lerin de akıl ilkeleri, matematik kavramlar ve Tanrı hakkında bilgi sahibi olması

Locke bu görüşüyle hangi akımı eleştirmektedir?

 
A
Empirizm
B
Rasyonalizm
C
Fenomenoloji
D
Pozitivizm
Soru 10
Sokrates ‘e göre, öğretmen öğrencisine hiçbir şey öğretemez. Ancak onun aklında var olan bilgileri gün ışığına çıkarır.

Bu bilgiye göre Sokrates’in aşağıdaki görüşlerden hangisi- ni savunduğu söylenebilir?

     
A
Doğru bilgiye deneyle ulaşılır.
B
Bilgiler aklımızda doğuştan vardır.
C
Doğru bilgiye ulaşmak müm- kün değildir.
D
Doğru bilgiye sezgilerimiz yoluyla ulaşabiliriz.
Soru 11

Aşağıdaki filozoflardan hangisi diyalektik yöntemi kullanmıştır?

    
A
Hegel
B
Platon
C
Hume
D
Farabi
Soru 12

Bilim etkinliktir,bilim üründür.” türünden cevaplar bilim felsefesinin hangi sorusuna verilmiş olabilir?

     
A
Bilim nedir?
B
Bilimin değeri nedir?
C
Bilimsel yöntem nedir?
D
Bilimin temel özellikleri nelerdir?
Soru 13

Bilimsel yöntemin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

     
A
Gözlem yapılması
B
Yasalara ulaşılması
C
Olguların saptanması
D
Deney yapılması
Soru 14

Klasik görüş taraftarlarına göre, bilimler birbirine indirgenebilir. Bu görüşe karşı çıkan bilim adamlarına göre ise, bilimler birbirleriyle ilişki içinde olabilir, ancak birbirine indirgenemez.

Aşağıdakilerden hangisi bu karşı çıkışın gerekçesi olabilir?

     
A
Bilimsel faaliyetlerin insandan bağımsız olması
B
Bilimlerin gerçekliği açıklamada yeterli olmaması
C
Bilimlerin birbirleriyle ilişki içine girmemesi gerektiği
D
Gerçekliğin farklı boyutlarının farklı bilimlerce açıklanabileceği
Soru 15

Fizik ve kimya alanındaki gelişmeler atomun bulunmasını sağlamıştır. Atom enerji üretiminde kullanılabildiği gibi, atom bombası yapımında da kullanılabilir.

Burada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

     
A
Bilimin değersiz olduğu
B
Bilimsel araştırmalara son verilmesi gerektiği
C
Bilimsel gelişmelerin insanlığa hep faydalı olduğu
D
Bilimin insanlığın yararına olduğu gibi zararına da kullanılabildiği
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi felsefenin varlığa bakışını yansıtmaz?   
A
Varlığa eleştirel yaklaşması
B
Varlığı bütün olarak ele alması
C
Varlığı vahiy yoluyla açıklaması
D
Varlığı akılla temellendirmeye çalışması
Soru 17

Platon'un idealar kuramıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

      
A
İdealar zamanla yok olacaktır.
B
İdealar dünyası ezeli ve ebedidir.
C
Gerçekte var olan varlıklar idealardır.
D
Birbirinden farklı iki dünya vardır.
Soru 18
Doğada nesnel gerçekliği olmayan, duyularla algılanamayan, sadece düşüncede var olan varlıklara “düşünülen (ideal) varlıklar”

Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi ideal varlıktır?

   
A
Su
B
Toprak
C
Sayılar
D
Güneş
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi “Varlığın ana maddesi nedir?” sorusunu atom diye cevaplayarak, her şeyin atomlardan meydana geldiğini savunan ilkçağ düşünürüdür?

 
A
Sokrates
B
Hobbes
C
Demokritos
D
Anaximandros
Soru 20

Descartes’a göre, yer kaplayan ve düşünen olmak üzere iki töz vardır. Madde yer kaplar ama düşünemez, ruh ise düşünür ama yer

Buna göre, Descartes’ın varlık görüşü hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

     
A
Varlığın ruh ve maddeden oluştuğu
B
Varlığın sezgiyle kavranabileceği
C
Varlığın sürekli değişim halinde olduğu
D
Varlığın salt düşünceden ibaret olduğu
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
AÖL (Ortak) Felsefe 1 Testleri

Açık Lise Felsefe 1 Test 11

Açık Lise Felsefe 1 Test 10

Açık Lise Felsefe 1 Test 9

Açık Lise Felsefe 1 Test 8

Açık Lise Felsefe 1 Test 7

Açık Lise Felsefe 1 Test 6

Açık Lise Felsefe 1 Test 5

Açık Lise Felsefe 1 Test 4

Açık Lise Felsefe 1 Test 3

Açık Lise Felsefe 1 Test 2

Açık Lise Felsefe 1 Test 1

Seçmeli dersler için kullanılacak kitapların listesini burada bulabilirsiniz.

Seçmeli Felsefe 1 Testleri:

Açık Lise Online Seçmeli Felsefe 1 Testleri 1


 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 22 Kasım 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın