Açık Lise Felsefe 3 15-17. Yüzyıllarda Felsefe Konu Özetleri

Açık Lise Felsefe 3 – Ünite 3: 15-17. Yüzyıllarda Felsefe Konu Özetleri

MS 2-MS 15. yüzyıl arası Avrupa’da egemen olan düşünsel yapı, 12. yüzyılla birlikte değişime uğramaya başlamıştır. Bu değişime yol açan temel unsur, toplumsal hayatta yaşanan gelişmelerdir. 15. yüzyıla gelindiğinde ilk olarak İtalya’da kendini hissettiren bu durum, zamanla Avrupa coğrafyasını sarmıştır. Avrupa’da
yaşanan bu döneme Rönesans adı verilir.

Rönesans “yeniden doğuş” anlamına gelmektedir. Yeniden doğuş, MÖ 6-MS 2. yüzyıl felsefesinin yeniden ele alınmasını işaret eden bir kavramdır. İlk Çağ Eski Yunan Felsefesinin aklı temele alan yapısı, Rönesans’ın esin kaynağı olmuştur.

Bu dönemde bir yandan MS 2-MS 15. yüzyıl düşüncesinin etkileri görülmüş bir yandan da modern düşüncenin ilk örnekleri ortaya çıkmıştır. Bu dönem Avrupası’nda bilimsel gelişmelerin felsefeye uygulandığı, Hristiyanlık eksenli dinsel felsefeden uzaklaşıldığı ve bilimsel felsefeye yaklaşıldığı görülmüştür. Bu ünitenin ilk konusunda 15-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklamak için 12. yüzyıldaki çeviri faaliyetleri üzerinde durulacaktır. Ardından MS 2-MS 15. yüzyıl felsefesinin bu dönem felsefesi üzerindeki etkisi anlatılacaktır.

Ünitenin ikinci konusunda bu dönem felsefesinin karakteristik özellikleri açıklanacaktır. Önce skolastik düşünce ile modern düşüncenin temel farkları sonra hümanizm, bilimsel yöntem, kartezyen felsefe ve hukuk felsefesi üzerinde durulacaktır. Son olarak da G. Galilei, N. Kopernik, I. Newton ve F. Bacon’ın bilimsel çalışmalarının dönemin felsefesi üzerindeki etkilerine değinilecektir.

Ünitenin üçüncü konusunda örnek felsefi metinlerden hareketle filozofların felsefi görüşleri analiz edilecektir.

Ünitenin son konusunda 15-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanlar felsefi açıdan değerlendirilecektir. Bunun için ilk olarak F. Bacon’ın “Bilgi güçtür.” sözünün olumlu ve olumsuz yönlerinin güncel hayattan örneklerle tartışılması sağlanacak, ardından da ütopya kavramı ve türleri üzerinde durularak özgün bir ütopya yazılması istenecektir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 4 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın