Açık Lise Mantık 3 Online Test 4

Açık Lise Felsefe Grubu (Psikoloji-Sosyoloji-Mantık) Dersi Online Testleri ana sayfası!

Açık Öğretim Lisesi Mantık 3 Online Test 4

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sembolik mantığı klasik mantıktan farklı kılan bir özelliktir?

A
Günlük dili kullandığı için içeriğin etkisinde olması
B
Aristoteles mantığının alanında kalmaya çalışması
C
Geçerli çıkarımlara ulaşmayı amaç edinmesi
D
Sembolik dil kullanılması
Soru 2

Aşağıdaki önermelerden hangisi basit önermeyi ifade eder?

A
P
B
∼ p
C
p ⇒ q
D
p^q
Soru 3

Aşağıdaki önermelerin hangisinde koşul eklemi (⇒) kullanılmıştır?

A
Tekin ve Mehmet çalışkandır.
B
Hava yağmurlu veya karlıdır.
C
Ali çalışırsa başarır.
D
Ali yaramaz değildir.
Soru 4

“Ayşe ve Hülya kardeştir’’ önermesi kaç yüklemli bir önermedir?

A
Birli yüklem
B
İkili yüklem
C
Üçlü yüklem
D
Dörtlü yüklem
Soru 5

Aşağıdaki önermelerden hangisinin tek ana bileşeni vardır?

A
∼ p
B
pvq
C
p^q
D
∼p ⇒ ∼q
Soru 6

“Bir sporcu zeki ve çevik ise başarılı olur”

önermesinin önermeler mantığında sembolleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
pvq ⇒ r
B
p^qvr
C
p^q ⇒ r
D
p ⇒ q ⇒ r
Soru 7

Hiçbir doğrulayıcı yorumlaması bulunmayan önerme tutarsızdır.

Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisi tutarsızdır?

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 8

İki önermenin birbirine denk olması, aynı satırda aynı doğruluk değerlerini almış olmalarını gerektirir.

Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisi denk önermedir?

A
A
B
B
C
C
D
D
8 numaralı soru için açıklama 
Her satırda aynı doğruluk değerini alan önermeler eşdeğerdir. Buna D seçeneğindeki p ve q önermeleri eşdeğerdir.
Soru 9

Aşağıdaki önermelerden hangisi geçerlidir?

A
A
B
B
C
C
D
D
9 numaralı soru için açıklama 
Tüm yorumları D (doğru) olan önermeler geçerlidir; bir tek bile yanlış (Y) yorumu olan önermeler geçersizdir.
Soru 10

Çözümleyici çizelge kurallarına göre p ^ q önermesinin çözümlemesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
A
B
B
C
C
D
D
10 numaralı soru için açıklama 
p∧q önermesi bir tümel evetleme önermesidir. Çözümleyici çizelge kurallarına göre tümel evetleme önermesinin bileşenleri alt alta yazılır. Bu nedenle çatal açma değil, p ve q önermelerini alt alta gösteren C seçeneği doğru cevaptır.
Soru 11

“Farabi filozoftur.” önermesinin niceleme mantığındaki sembolik ifadesi hangisidir?

A
p ^ q
B
Fa
C
pvq
D
p ⇒ q
Soru 12

 ∀  sembolüyle gösterilen tümel niceleyicinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütün
B
Bazı
C
Kimi
D
Bir Kısım
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi açık önermeye örnektir?

A
Aslan hayvandır.
B
Altın madendir
C
Ali çalışkandır.
D
X konuşandır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi üç değerli mantığın kabul ettiği doğruluk değerlerinden biri değildir?

A
Doğru
B
Yanlış
C
Eşit
D
Belirsiz
Soru 15

Kiplik değişmezlerinden “mümkün’’ ekleminin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

A
B
Π
C
v
D
^
Soru 16

“Ağrı dağı vardır’’ önermesinin varlık mantığındaki sembolik ifadesi hangisidir?

A
◊p
B
Πq
C
-p
D
E!a
Soru 17

Aksiyomlardan üretilen ve doğruluğu aksiyomlara dayanarak belirlenen önermeler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A
Tüme varım
B
Tümden geldim
C
Teorem
D
Tanım
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi mantığın eleştirel düşünme ve akılcı tartışma alanına uygulanmasını ifade eder?

A
Kiplik mantığı
B
Tartışma mantığı
C
Varlık mantığı
D
Özdeşlik mantığı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin ele aldığı temel sorunlardandır?

A
Mantık ilkeleriyle ilgili sorunlar.
B
Bilginin imkanı problemi
C
Bilimin yöntemi problemi
D
Güzellik problemi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi mantık ilkelerinden değildir?

A
Özdeşlik
B
Çelişmezlik
C
Üçüncü halin imkansızlığı
D
Tüme varım
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Açık Öğretim Lisesi Mantık 2 Online Test 1

Mantık Sembollerinin İşaret ve Anlamları için buraya bakabilirsiniz!

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 12 Şubat 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın