Açık Lise Online Felsefe 1 Test 11

Felsefe Online Testleri Ana Sayfası
 

Açık Lise Online Felsefe 1 Test 11

AÖL Felsefe 1 Test 11

Soru 1

• Dogmatiktir.

• Sistematiktir.

• İnanca dayanır.

Verilen özellikler aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine aittir?

A
Dini bilgiye
B
Felsefi bilgiye
C
Teknik bilgiye
D
Gündelik bilgiye
Soru 2

“İnsanın bu evrendeki yeri nedir? Güzel nedir? Doğru nedir?” türünden sorularla insanların kendileri ve yaşamın anlamı üzerinde düşünmelerini sağlayan bir faaliyettir.

Verilen bilgi aşağıdaki alanlardan hangisine aittir?

A
Din
B
Bilim
C
Sanat
D
Felsefe
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin işlevleri arasında yer almaz?

 
A
Bilgiyi üretmenin önemli yollarından biridir.
B
İnsanın varoluşunun anlamını sorgulamasını sağlar.
C
Olay ve olgular arasındaki neden-sonuç ilişkisi ile ilgilenir.
D
İnsana birçok konuda açık, seçik ve doğru düşünebilmeyi öğretir.
Soru 4

I. Fizik

II. Kimya

III. Psikoloji

Yukarıdakilerden hangileri doğa bilimleri arasında yer alır?

A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 5

Doğru bilginin akıl yoluyla elde edilebileceğini ileri süren felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Analitik Felsefe
B
Rasyonalizm
C
Pragmatizm
D
Empirizm
Soru 6

“Dil ile gerçeklik aynı yapıya sahip olduğu için dilin analizi gerçekliğin analizi demektir.” görüşünü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demokritos
B
I. Kant
C
Wittgenstein
D
Platon
Soru 7

Hegel’ e göre aklın yasalarıyla varlığın yasaları bir ve aynıdır. Varlık ve düşünce arasındaki bu özdeşliği şöyle ifade etmiştir: “Akla uygun olan gerçek, gerçek olan ise akla uygundur.”

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Düşünce ve varlık hakkında bilgi edinmenin çok çeşitli yolları vardır.
B
Aklın yasaları varlığın yasalarından farklı özellikler gösterir.
C
Duyular olmaksızın akıl yetersiz kalır.
D
İnsan yalnızca akıl yoluyla varlığın bilgisine ulaşabilir.
Soru 8

Aşağıda verilen filozof ve felsefi yaklaşım eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A
Platon - Pozitivizm
B
Sokrates - Rasyonalizm
C
Farabi - Analitik Felsefe
D
Wittgenstein - Pragmatizm
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi “Bilimselliğin ölçütü doğrulanabilirliktir.” görüşünü savunan filozoflardan değildir?

A
Kuhn
B
Carnap
C
Hempel
D
Reichenbach
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin temel kavramları arasında yer almaz?

A
İde
B
Töz
C
Metafizik
D
Episteme
Soru 11

Her şey tez, antitez ve sentez aşamalarından geçerek var olur. Doğa, kültür ve tarihin ilerleyişi bu üç aşamalı evrensel ilkeye göre gerçekleşir.

Sözü edilen ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geist
B
Madde
C
Diyalektik
D
Düşünce
Soru 12

“Kavramlar deneyden gelen malzeme olmaksızın boş, deneyden gelen ham madde ise kavramlar olmaksızın kördür.” Deney bu dünyaya ilişkin bilgilerimizin ham maddesini verir. Akıl ise bu ham maddeyi düzenler.

Kant’ın bu düşüncesine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Bilgimizin ham maddesini akıl oluşturur.
B
Doğru bilgiye akıl ve deneyin birlikteliğiyle ulaşılır.
C
Bütün bilgilerimiz deneyle başlar fakat yalnızca deneyin ürünü değildir.
D
Bilginin kaynağı konusunda rasyonalizm ve empirizm bir aradadır.
Soru 13

I. Birikimsel olarak ilerler.

II. Nesnel gerçekliği konu edinir.

III. İnsan zihninden bağımsız olan gerçeklikleri araştırır.

Yukarıdakilerden hangileri klasik bilim anlayışının özellikleri arasında yer alır?

A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden değildir?

A
Mantıksaldır.
B
Özneldir.
C
Objektiftir.
D
Olgusaldır.
Soru 15

“Hiçbir şey var değildir. Var olsa bile bilinemez. Bilinse bile bu bilgi başkalarına aktarılamaz.”

Gorgias’ın bu düşüncesi aşağıdaki akımlardan hangisine uygundur?

A
Realizm
B
Nihilizm
C
Kritisizm
D
Rasyonalizm
Soru 16

“Evrende değişmeyen hiçbir şey yoktur. Aynı ırmakta iki kez yıkanamazsınız. Çünkü akıp giden sular her seferinde onu başka bir ırmak yapar.”

Bu bilgiye göre aşağıdaki varlık anlayışlarından hangisi savunulabilir?

A
Varlığın fenomen olduğu
B
Varlığın madde olduğu
C
Varlığın oluş olduğu
D
Varlığın idea olduğu
Soru 17

Varlığın özüne ulaşabilmek o varlığın varoluşu ile ilgili her tür bilgi, düşünce ve önyargılar paranteze alınarak sağlanır.

Bu görüşü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demokritos
B
Descartes
C
Husserl
D
Hobbes
Soru 18

Thomas Kuhn’a göre her bilim dalı kendi tarihi içinde bazı aşamalardan geçerek ilerler.

Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalar arasında yer almaz?

A
Olağan bilim dönemi
B
Bilim öncesi dönem
C
Bunalımlar
D
Paradigma
Soru 19

“Kanun fi’t Tıp” adlı eseri Latinceye tercüme edilerek, batıda tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur.

Sözü edilen İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbn-i Sina
B
Harezmi
C
Biruni
D
Farabi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin soruları arasında yer almaz?

A
Varlık var mıdır?
B
Bilginin değeri nedir?
C
Gerçekten var olan nedir?
D
Varlık hangi özelliklere sahiptir?
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
AÖL (Ortak) Felsefe 1 Testleri

Açık Lise Felsefe 1 Test 11

Açık Lise Felsefe 1 Test 10

Açık Lise Felsefe 1 Test 9

Açık Lise Felsefe 1 Test 8

Açık Lise Felsefe 1 Test 7

Açık Lise Felsefe 1 Test 6

Açık Lise Felsefe 1 Test 5

Açık Lise Felsefe 1 Test 4

Açık Lise Felsefe 1 Test 3

Açık Lise Felsefe 1 Test 2

Açık Lise Felsefe 1 Test 1

Seçmeli dersler için kullanılacak kitapların listesini burada bulabilirsiniz.

Seçmeli Felsefe 1 Testleri:

Açık Lise Online Seçmeli Felsefe 1 Testleri 1


Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 1 Aralık 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın