Açık Lise Online Felsefe 1 Test 10

Felsefe Online Testleri Ana Sayfası
 

Açık Lise Online Felsefe 1 Test 10

AÖL Felsefe 1 Test 10

Soru 1

• Nesnel bir bilgidir.

• Akla ve bilimsel düşünceye dayanır.

• Amacı, ürettiği aletlerle doğayı insan lehine çevirmektir.

Bu özellikler aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine aittir?

A
Teknik bilgiye
B
Felsefi bilgiye
C
Sanat bilgisine
D
Gündelik bilgiye
Soru 2

Felsefe insanın bilinçlenmesinde, evreni dünyayı ve kendini anlamasında, merak ve şüphe dürtüsünün doyurulmasında önemli bir işleve sahiptir. Her şeyden önce insanın var oluşunun anlamını sorgulamasını sağlar.

Bu açıklamada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir?

A
Felsefenin anlamından
B
Felsefenin işlevinden
C
Felsefenin disiplinlerinden
D
Felsefenin diğer alanlarla ilişkisinden
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi insan bilimleri arasında yer alır?

A
Kimya
B
Mantık
C
Jeoloji
D
Psikoloji
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi metafiziğin temel problemlerinden değildir?

A
Ontolojik problemler
B
Kozmolojik problemler
C
Doğru bilginin imkânı problemi
D
Tanrı ve ruhla ilgili problemler
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve dinin ortak yönüdür?

A
İlahi kaynaklı olma
B
Akıl yürütmeye dayanma
C
Şüphe ve eleştiriye açık olma
D
Evreni, insanı anlama ve açıklama çabasında olma
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının, “Doğru bilginin ölçütü nedir?” sorusuna verdiği cevaplardan değildir?

A
Doğru bilgiye ulaşılamaz.
B
Yarar sağlayan bilgi doğru bilgidir.
C
Akla dayanan bilgi doğru bilgidir.
D
Deneye dayanan bilgi doğru bilgidir.
Soru 7

“Belli bir bilgiyi ortaya koyan önermelerin gerekçelendirilmesi ve doğrulanmasıdır.”

Yukarıda bilgi felsefesinin temel kavramlarından hangisi tanımlanmıştır?

A
Süje
B
Obje
C
Gerçeklik
D
Temellendirme
Soru 8

Modern felsefenin ve analitik geometrinin kurucusu sayılan rasyonalist filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farabi
B
John Locke
C
Rene Descartes
D
Auguste Comte
Soru 9

I. Kant’a göre bilgi duyumla başlar, ancak bilgi duyum değildir. Bilginin malzemesini duyumlar verir. Onu biçimlendiren ise akıldır. İnsan duyu organları aracılığıyla elde ettiği verileri aklındaki doğuştan getirdiği kalıplar sayesinde biçimlendirir, genel kavramlar biçiminde ortaya koyar.

Kant’ın bu görüşünden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

A
Doğru bilgi ideaların bilgisidir.
B
Akılda doğuştan getirilen bilgiler yoktur.
C
Bilgilerimiz sadece duyum yoluyla elde edilir.
D
Akıl işe karışmazsa, duyumlar bilgiyi meydana getiremez.
Soru 10

“Gerçekliği, doğruluğu ve insan eylemlerinin sonuçlarını, sağladığı başarı ve yararlarla değerlendiren görüş” aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akılcılık
B
Faydacılık
C
Deneycilik
D
Eleştiricilik
Soru 11

“Bilgilerimiz doğuştan akıl yoluyla getirilir”

Bu düşünceyi savunan akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emprizim
B
Kritisizim
C
Pragmatizm
D
Rasyonalizm
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin temel soruları arasında yer almaz?

A
Bilim nedir?
B
Bilgi nedir?
C
Bilimin değeri nedir?
D
Bilimsel yöntem nedir?
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisinde bilimi etkinlik olarak ele alan yaklaşımın temsilcileri birlikte verilmiştir?

A
T. Hobbes – I.Kant
B
R. Carnap -T. Hobbes
C
T. Khun - S. Toulmin
D
H.Reichenbach- R. Carnap
Soru 14

Bilimde önermeler birbiriyle çelişmez. Tüm bilimsel yargılar mantık kurallarına uygundur.

Yukarıda bilimsel bilginin hangi özelliğinden söz edilmiştir?

A
Objektifliğinden
B
Mantıksallığından
C
Eleştiriciliğinden
D
Genelleyiciliğinden
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi klasik bilim anlayışının dayandığı temel görüşlere ters düşer?

A
Bilimler birbirine indirgenemez.
B
Bilim tümüyle akılcı bir etkinliktir.
C
Bilim nesnel gerçekliği konu edinir.
D
Bilim geçmişten günümüze artarak ilerlemiştir.
Soru 16

“Olguları betimlemek ve açıklamak amacıyla izlenen sistemli bilgi edinme yolu” aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A
Paradigma
B
Bilimsel bilgi
C
Bilimsel kuram
D
Bilimsel yöntem
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin temel kavramlarından değildir?

A
İdea
B
Arkhe
C
Hipotez
D
Metafizik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi nesnelerin gerçekte var olmadığını savunan görüşler arasında yer alır?

A
İdealizm
B
Nihilizm
C
Oluşçuluk
D
Pozitivizm
Soru 19

Güzel insan, güzel resim diye nitelenen şeyler sürekli değiştikleri ve gün gelip yok olacakları için gerçekte var değillerdir. Oysa bir güzellik ideası vardır ve bu güzellik ideası her zaman güzeldir.

Bu görüş aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Platon
B
Hobbes
C
Descartes
D
Demokritos
Soru 20

Hegel’in diyalektiğinden etkilenen Karl Marks, “diyalektik materyalizm” adını verdiği yeni bir kuram oluşturmuştur. Hegel’in sisteminde varlık düşünce ile başlar, düşünce maddeyi ve doğayı yaratır. Marks’ta ise varlık madde ile başlar, düşünce ise maddenin ürünüdür.

Parçaya göre Marks ve Hegel’in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diyalektik yöntemi kullanmaları
B
Maddeyi düşünceden üstün tutmaları
C
Varlığın düşünceden oluştuğunu savunmaları
D
Düşüncenin maddeden oluştuğunu savunmaları
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
AÖL (Ortak) Felsefe 1 Testleri

Açık Lise Felsefe 1 Test 11

Açık Lise Felsefe 1 Test 10

Açık Lise Felsefe 1 Test 9

Açık Lise Felsefe 1 Test 8

Açık Lise Felsefe 1 Test 7

Açık Lise Felsefe 1 Test 6

Açık Lise Felsefe 1 Test 5

Açık Lise Felsefe 1 Test 4

Açık Lise Felsefe 1 Test 3

Açık Lise Felsefe 1 Test 2

Açık Lise Felsefe 1 Test 1

Seçmeli dersler için kullanılacak kitapların listesini burada bulabilirsiniz.

Seçmeli Felsefe 1 Testleri:

Açık Lise Online Seçmeli Felsefe 1 Testleri 1

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 27 Ocak 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın