Açık Lise Online Seçmeli Felsefe 1 Test 4

Açık Lise Online Seçmeli Felsefe 1 Test 4

Açık Lise Seçmeli Felsefe Dersi Testleri

Seçmeli Felsefe derslerini, Ortak Felsefe dersi ile aynı dönemde seçerek bir taşla iki kuş vurabileceğinizi biliyor musunuz? Aynı ders içeriği ve tamamen aynı içerikli sorularla bir kere çalışıp, iki ders (2+2 toplam 4 krediyi) bir kere de alabilirsiniz.

AÖL Seçmeli Felsefe 1 Test 4

Soru 1

I- Genel olarak varlık

II- Bilgi

III- İnsanın eylemleri

Yukarıdakilerden hangileri felsefenin konuları arasında yer alır?

A
I ve II.
B
II ve III.
C
I ve III.
D
I, II ve III.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sanat bilgisinin özelliklerindendir?

A
Yaratıcı insan aklının ürünü olma
B
Bilimsel yöntemle elde edilme
C
Nedensellik ilkesine dayanma
D
İnsan yaşamını kolaylaştırma
Soru 3

Felsefi bilgide özne ile nesne arasındaki bağ aşağıdakilerden hangisiyle kurulur?

A
İnançla
B
Sezgiyle
C
Akıl yürütmeyle
D
Deney ve gözlemle
Soru 4

Aşağıdakilerin hangisinde metafizik ile ilgili doğru bir bilgi verilmiştir?

A
Teknolojiye kaynaklık eder.
B
Duyularla algılanamayan alanla ilgilenir.
C
Olgular arasındaki neden-sonuç ilişkisini araştırır.
D
Genel geçer ve gözlenebilir olgulardan hareket eder.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin gerçekleştirdiği işlevlerden değildir?

A
Bilginin üretilmesine katkıda bulunur.
B
İnsana açık seçik ve doğru düşünmeyi öğretir.
C
Yaptırım gücü sayesinde toplumsal yaşamı düzenler.
D
İnsana sorunlara ön yargısız yaklaşabilme özelliği kazandırır.
Soru 6

“Zihnin ürettiği önermenin objeye tam olarak uymasıdır.”

Yukarıda bilgi kuramının hangi temel kavramı tanımlanmıştır?

A
Süje
B
Doğruluk
C
Gerçeklik
D
Temellendirme
Soru 7

Sezgiye dayanan bilginin doğru olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kritisizm
B
Pragmatizm
C
Fenomenoloji
D
Entüisyonizm
Soru 8

Phyrrhon’a göre, varlıkların bizzat kendilerini hiçbir zaman bilemeyiz. Yalnızca bize göründükleri şekilleriyle bilebiliriz ve bu görünüşlerin ötesine geçemeyiz. Bilgimizin kaynağı duyumdur ve duyumlar kişiden kişiye değiştiği için, nesnel bir gerçekliğin bilgisine varılamaz.

Aşağıdaki yargılardan hangisi Phyrrhon’un bu görüşüne uygundur?

A
Doğru bilgiye ulaşmak mümkündür.
B
Duyumlar bizi varlığın bilgisine ulaştırır.
C
Varlıkların ne oldukları bilinmez bir konudur.
D
Varlığın bilgisi insan aklında doğuştan vardır.
Soru 9

Felsefenin görevi, dildeki kavramları çözümlemektir. Doğru bilgi ancak böyle elde edilebilir.

Bu görüşü savunan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Empirizm
B
Pozitivizm
C
Rasyonalizm
D
Analitik Felsefe
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi pozitivizm akımının görüşlerine ters düşer?

A
Felsefe deneysel bilimleri örnek almalıdır.
B
Felsefe metafizik ögelerden arındırılmalıdır.
C
Doğa olaylarını doğaüstü güçler yönlendirmektedir.
D
Pozitif bilgi insanın ulaşabileceği en yüksek bilgidir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin inceleme alanına girmez?

A
Bilimin yapısı
B
Bilimin sınırları
C
Bilimin ana kavramları
D
Doğru bilginin imkânı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağda İslam dünyasının bilime verdiği önemin kanıtı olamaz?

A
Avrupa’da bilimsel çalışmaların durma noktasına gelmesi
B
Eski Yunan’a ait bilimsel eserlerin Arapçaya çevrilmesi
C
İslam önderlerinin bilimsel çalışmaları teşvik etmesi
D
İbni Sinâ’ nın tıp alanında önemli çalışmalar yapması
Soru 13

Batlamyus’un yer merkezli evren anlayışı yerine, güneş merkezli evren anlayışını benimseyerek, Rönesans içinde ilk bilimsel devrimi gerçekleştiren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Thales
B
Harezmî
C
Kopernik
D
Albert Einstein
Soru 14

Bilimselliğin ölçütünün, doğrulanabilirlik olduğunu savunan Reichenbach’a göre, metafizik önermeler doğrulanamadığı için bilim dışı önermelerdir.

Reichenbach’ın bu düşüncesine göre aşağıdakilerden hangisi bilim dışı önermeye örnektir?

A
Deniz mavidir.
B
Ruh ölümsüzdür.
C
Dışarıda yağmur yağıyor.
D
Ahmet’in boyu 115 cm’dir.
Soru 15

Bilimsel yöntemin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yasalara ulaşılması
B
Deney yapılması
C
Olguların saptanması
D
Hipotezlerin oluşturulması
Soru 16

Felsefede varlıkla ilgili, “gerçek varlık” ve “ideal (düşünülen) varlık” ayrımı yapılır. Doğada nesnel gerçekliği olmayan, duyularla algılanamayan, sadece düşüncede var olan varlıklara “ideal (düşünülen) varlıklar” denir.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi gerçek varlık değildir?

A
Kaf dağı
B
Ağrı Dağı
C
Çam ağacı
D
Ege Denizi
Soru 17

“Realizm” kavramının sözcük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İkicilik
B
Hiççilik
C
Şüphecilik
D
Gerçekçilik
Soru 18

Materyalist filozofların varlık konusunda savundukları temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varlık yoktur.
B
Varlık maddedir.
C
Varlık fenomendir.
D
Varlık düşüncedir.
Soru 19

“Mümkün varlık” ve “zorunlu varlık” olmak üzere iki tür varlık vardır. Varlıkların temelinde “zorunlu varlık” olan Tanrı vardır. Mümkün varlıklar, var oluşlarını “saf iyilik ve akıl” olan Tanrı’dan alırlar.

Bu görüşleri savunan idealist filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farabi
B
Platon
C
Sokrates
D
Aristoteles
Soru 20

Varlığın hem maddeden hem de düşünceden oluştuğunu savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karl Marks
B
Rene Descartes
C
Thomas Hobbes
D
Edmund Husserl
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
AÖL (Ortak) Felsefe 1 Testleri

Açık Lise Felsefe 1 Online Testleri 12

Açık Lise Felsefe 1 Test 11

Açık Lise Felsefe 1 Test 10

Açık Lise Felsefe 1 Test 9

Açık Lise Felsefe 1 Test 8

Açık Lise Felsefe 1 Test 7

Açık Lise Felsefe 1 Test 6

Açık Lise Felsefe 1 Test 5

Açık Lise Felsefe 1 Test 4

Açık Lise Felsefe 1 Test 3

Açık Lise Felsefe 1 Test 2

Açık Lise Felsefe 1 Test 1

Seçmeli dersler için kullanılacak kitapların listesini burada bulabilirsiniz.

Seçmeli Felsefe 1 Testleri:

Açık Lise Online Seçmeli Felsefe 1 Testleri 1

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 26 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın