Açık Lise Sosyoloji 1 Testleri – Test 3

Açık Lise Sosyoloji 1 Testleri – Test 3

Açık Lise Sosyoloji 1 Testleri – Test 3

Soru 1

Toplumsal olgu, toplumsal ilişkiler sonucunda aynı alanda gerçekleşen birçok toplumsal olayın genel adıdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi toplumsal olguya örnek olur?

A
Malazgirt savaşı
B
İstanbul’un fethi
C
Kurtuluş savaşı
D
Göç
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin ilkelerinden değildir?

A
Var olan ile değil, olması gereken ile ilgilenme
B
Bireysel değil, toplumla ilgili sorunlarla ilgilenme
C
Bilimsel araştırmalarda önyargılı düşüncelerden uzak durmaya çalışma
D
Bilimsel yöntem ve veri toplama tekniklerini kullanarak bilimsel bilgilere ulaşma
Soru 3

Sosyolojinin birey davranışlarıyla ilgilenmeyip, toplumsal sorunlarla ilgilenmesi aşağıdaki bilimlerden hangisiyle farkını dile getirir?

A
Tarih
B
Psikoloji
C
Coğrafya
D
Siyaset
Soru 4

Özlerin birleşerek kentleri oluşturmasının nedenlerinden biri ortak düşmana karşı korunma ihtiyacındandır. Bu nedenle kentler düşmandan korunmaya elverişli arazilerde kurulmuştur.

Buna göre kentlerin kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi vurgulanmıştır?

A
Aynı dine inanmalarının
B
Nüfus fazlalığının
C
Savunma ihtiyacının
D
Pazar yerinin
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntem aşamalarından değildir?

A
Konu tespiti
B
Gözlem
C
Deney
D
Önyargı oluşturmak
Soru 6

Sosyolog metafizik konularla ilgilenmeyip, yeri ve zamanı belirli olaylardan hareket ederek çalışmasını sürdürür.

Verilen açıklama, bilimsel çalışmalarda uyulması gereken hangi ilkeyi vurgular?

A
Objektiflik ilkesi
B
Somutluk ilkesi
C
Nedensellik ilkesi
D
Bilmediğini var saymak ilkesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bilimin temel niteliklerinden değildir?

A
Öznel olma
B
Evrensel olma
C
Sistemli olma
D
Genelleyici olma
Soru 8

Sınırları belirlenmiş tek bir konuyu, belirli bir planla ve tüm yönleriyle derinlemesine inceleme tekniği, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anket
B
Monografi
C
Görüşme
D
İstatistik analizler
Soru 9

Toplumsal ilişki, birbirinden haberdar olan en az iki kişi arasında belirli bir zaman sürecinde bir amaca yönelik olarak gerçekleşen karşılıklı etkileşim sonucu kurulan bağdır.

Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisinde toplumsal ilişki yoktur?

A
Öğretmenin ders anlatması
B
İki arkadaşın konuşması
C
Bireyin kendi kendisine kızması
D
İki ailenin birbirleriyle sohbet etmesi
Soru 10

Doktor Ayşe hanım, Mahmut bey’in eşi, Gizem’in annesi, aynı zamanda çevreyi korumayla ilgili bir vakfın üyesidir.

Bu açıklamada toplumsal statünün hangi özelliği vurgulanmıştır?

A
Bireylerin birden fazla statüye sahip olması
B
Birden fazla statünün rolleri zorlaştırdığı
C
Anahtar statünün önemi
D
Statülerin zamanla değişimi
Soru 11

Bir toplumda, eve gelen bir konuğa yemek yeme konusunda ısrar etmek normal karşılanırken, başka bir toplumda ise yemek yeme konusunda ısrar etmek anormal karşılanabilmektedir.

Verilen örnek sosyal değerlerin hangi özelliğini açıklamaktadır?

A
Toplumsal ilişkilerin düzenleyicilerinden olması
B
Bazı değerlerin zamanla işlevini yitirmesi
C
Toplumun çoğunluğu tarafından bilinmesi
D
Toplumdan topluma farklılık göstermesi
Soru 12

Bir toplumda işsizliğin artması, adaletsiz gelir dağılımının olması, hızlı toplumsal değişikliklerin meydana gelmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A
Örf ve adetlerin toplumda yaygınlaşmasına
B
Olumsuz toplumsal sapmaya
C
Toplumsal bütünleşmeye
D
Rol çatışmasına
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gruba örnektir?

A
Sokakta gezenler
B
Konser dinleyenler
C
Kırmızı ışıkta bekleyenler
D
Aynı sınıfta okuyan öğrenciler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendi iradesi dışında katıldığı toplumsal gruplardandır?

A
Ulus
B
Dernek
C
Siyasi parti
D
Arkadaş grubu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi köy toplumsal yapısının özelliklerindendir?

A
Teknik işbölümü ve uzmanlaşmanın gelişmiş olması
B
Ekonomisinin sanayi ticaret ve hizmete dayanması
C
Birincil toplumsal ilişkilerin hakim olması
D
Nüfus yapısının heterojen olması
Soru 16

I. Zengin bir hatıra mirasına sahip olma

II. Birlikte yaşama isteğine olumsuz bakma

III. Tarihsel mirası sahiplenip, bunu sürdürmede ortak iradeye sahip olma

Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk’ün millet anlayışında yer alır?

A
I ve II
B
II ve III
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 17

- Toprak birliği

- Soy birliği

- Dil birliği

Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisini meydana getiren unsurlardandır?

A
Yazılı hukuk kurallarını
B
Toplumsal hareketliliği
C
Kentleşmeyi
D
Milleti
Soru 18

Bireylerin toplum içinde, belirli ölçütler göz önüne alınarak hiyerarşik olarak derecelendirilmesidir. Bu derecelendirme bir farklılaşmayı, veya eşitsizliği ifade eder.

Açıklaması verilen kavram hangisidir?

A
Toplumsal hareketlilik
B
Toplumsal tabakalaşma
C
Toplumsal yığın
D
Toplumsal norm
Soru 19

Bir kurumdaki memurun zamanla kurumun yöneticisi konumuna yükselmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A
Dikey hareketlilik
B
Yatay hareketlilik
C
Toplumsal sapma
D
Kapalı tabakalaşma
Soru 20

Kast ve kölelik sisteminde tabakalar arası geçiş yapmak mümkün olmayıp, bireylerin hangi tabakada yer alacağı doğumla belirlenmiştir.

Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisinin özelliklerindendir?

A
Yarı kapalı tabakalaşma
B
Açık sınıf tabakalaşması
C
Kapalı tabakalaşma
D
Toplumsal dikey hareketlilik
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAçık Lise (208) Seçmeli Sosyoloji 1 Testleri

Açık Lise (208) Seçmeli Sosyoloji 1 Testi (Nisan 2019)

Açık Lise (208) Seçmeli Sosyoloji 1 Testi (Aralık 2018)

Açık Lise (208) Seçmeli Sosyoloji 1 Testi (Temmuz 2018)

Açık Lise (208) Seçmeli Sosyoloji 1 Testi (Mart 2018)

Açık Lise Sosyoloji 1 Testleri – Test 1

Açık Lise Sosyoloji 1 Testleri – Test 2

Açık Lise Sosyoloji 1 Testleri – Test 3

Açık Lise Sosyoloji 1 Testleri – Test 4

Açık Lise (209) Seçmeli Sosyoloji 2 Testleri

Açık Lise (209) Seçmeli Sosyoloji 2 Testi (Nisan 2019)

Açık Lise (209) Seçmeli Sosyoloji 2 Testi (Aralık 2018)

Açık Lise (209) Seçmeli Sosyoloji 2 Testi (Temmuz 2018)

Açık Lise (209) Seçmeli Sosyoloji 2 Testi (Mart 2018)

Açık Lise Sosyoloji 2 Testleri – Test 1

Açık Lise Sosyoloji 2 Testleri – Test 2

Açık Lise Sosyoloji 2 Testleri – Test 3

 

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Dersler Online Testleri

Felsefe Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 6 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın