Açık Lise Sosyoloji 2 Testleri – Test 2

Açık Lise Sosyoloji 2 Testleri – Test 2

Açık Lise Sosyoloji 2 Testleri – Test 2

Soru 1

Kültürün bir özelliği de geçmişi geleceğe bağlamasıdır. Böylece kültürel mirasın birtakım yenilikler eklenerek gelecek kuşaklara devredilmesiyle toplumsal süreklilik sağlanmış olur. Parçada kültürün hangi özelliğinden bahsedilmektedir?

A
Kuşaktan kuşağa aktarılması
B
Kültürün değişime uğramaması
C
Toplumların ayırt edici özelliğinin olması
D
Her toplumun kendine özgü kültürel değerleri olması
Soru 2

Bir toplumda kitle iletişim araçları hızla değişirken buna uygun davranış kalıplarının oluşumu daha yavaş olmaktadır. Bu durum kültürle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini destekler?

A
Kültür hem öğrenilir hem öğretilir.
B
Maddi öğeler manevi öğelerden daha hızlı değişir.
C
Kültürler toplumsal varlık alanında var olurlar.
D
Kültür, içerdiği özelliklerle bir toplumu kendine özgü kılar.
Soru 3

Bireyin doğumdan ölüme kadar toplumun istek ve beklentilerine uyacak şekilde etkilenmesi ve değiştirilme sürecidir. Tanımı verilen kültürel süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel asimilasyon
B
Kültür emperyalizmi
C
Kültürel yozlaşma
D
Kültürleme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinde toplumsal kurumlara ait olan maddi ve manevi kültür öğeleri yanlış verilmiştir?

 
  KURUMMADDİ KÜLTÜR ÖĞESİMANEVİ KÜLTÜR ÖĞESİ
A)AileKonutMedeni kanun
B)EğitimOkulOkul kuralları
C)SiyasetHukuk kurallarıParlamento
D)DinCamiDinikurallar
 
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 5

Ailenin anaerkil ve ataerkil olarak sınıflandırılması hangi ölçüte göre yapılmıştır?

A
Otoritenin kullanış biçimi
B
Eşin seçildiği grup
C
Eş sayısı
D
Oturulan yer
Soru 6

Bireylerin eşlerini, üyesi oldukları toplumsal grubun içinden seçme zorunluluğu şeklinde oluşan evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekzogami
B
Endogami
C
Monogami
D
Poligami
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi modern ailenin özelliklerindendir?

A
Çok eşlilik yaygındır.
B
Baba mutlak bir otoriteye sahiptir.
C
Akrabalık kadın soyuna dayanır.
D
Evlilik hukuk kurallarıyla gerçekleştirilir.
Soru 8

Doğadaki tüm varlıkların canlı bir ruha sahip olduğu ve tüm evrenin ruhlarla yönetildiği düşüncesi hangi dini anlayışa aittir?

A
Politeizm
B
Animizm
C
Fetişizm
D
Natürizm
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi dinin bireysel işlevlerindendir?

A
İnananlar arası dayanışmayı artırması
B
Toplumsal düzeni sağlamaya çalışması
C
İnsanlar arası yardımlaşmayı artırması
D
Bireyi günlük kaygılarından uzaklaştırması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sadece ekonomik malda bulunan bir özelliktir?

A
Doğada kendiliğinden bulunması
B
Elde edilmesi için bir çaba gerekmemesi
C
Elde edilmesinin emek ve maliyete dayanması
D
Hava, güneş gibi insan ihtiyaçlarını doğrudan karşılaması
Soru 11

I. Üretim araçlarının mülkiyeti devletin elindedir. II. Üretim araçlarının mülkiyeti bireylerin elindedir. III. Üretimde temel amaç kar etmektir. Verilenlerden hangisi Sosyalist Ekonomik Sistem’in özelliklerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
Soru 12

Cumhurbaşkanı ile birlikte yürütmeyi oluşturan ve yürütme görevini devlet adına gerçekleştiren organ aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meclis
B
Hükümet
C
Sivil toplum
D
Siyasi parti
Soru 13

Farklı toplumsal grup ya da sınıftan insanı içine alan partiler dikey yapılı, bir grubun ya da toplumsal sınıfın çıkarını savunmak için kurulan partiler ise yatay yapılı partilerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dikey yapılı partiye örnek teşkil eder?

A
İşçi partileri
B
Çiftçi partileri
C
Liberal partiler
D
İşveren partileri
Soru 14

Nispi temsili sisteminin temel özelliği partilerin aldıkları oy oranına göre parlamentoda temsil edilmesidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi nispi temsili sistemine ait bir özelliktir?

A
Kanunen kurulmuş her partinin seçime katılamaması
B
Partilerin kendilerini destekleyen seçmen oranına göre parlamentoda temsil edilmesi
C
Seçim bölgelerinde en fazla oy alan siyasi partinin bütün milletvekillerini kazanması
D
İlk turda yüzde elliyi aşamayan en yüksek oyu alan iki
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir yönetim için söylenemez?

A
Halk egemenliğine dayalıdır.
B
Güçler ayrılığı ilkesi ilkesi hakimdir.
C
Eşitlik, özgürlük ve adalet ölçütlerine dayanır.
D
Temel hak ve özgürlükler önemli değildir.
Soru 16

Doğa, toplum ve insan sürekli değişim halindedir. Değişmenin olmadığı bir toplum düşünülemez ancak değişimin hızı zaman içerisinde ve toplumdan topluma farklılık gösterebilir. Aşağıdakilerden hangisi parçada anlatılana uygunluk göstermez?

A
Toplumların değişim hızı aynı değildir.
B
Toplumlar için değişim kaçınılmazdır.
C
Gelişmiş toplumlarda değişimden bahsedilemez.
D
Bir toplumdaki değişim hızı zamana göre değişebilir.
Soru 17

Toplumların kendiliğinden ve herhangi bir müdahale olmadan değişimini ifade eden, plana ve programa tabi tutulmayan toplumsal değişme tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serbest sosyal değişme
B
Müdahale yoluyla sosyal değişme
C
Demokratik planlı değişme
D
Baskı yolu ile değiştirme
Soru 18

Orta tabakanın genişletilmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı yoktur?

A
Adil vergi politikalarının uygulanması
B
Eğitim hizmetlerinin eşit ve kaliteli sağlanması
C
Sosyal güvenlik kapsamının daraltılması
D
Toplumun refah seviyesinin yükseltilmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmenin nedenleri arasında değildir?

A
İşbölümü yetersizliği
B
Örgütlenme yetersizliği
C
Milli birlik bilincinin zayıflaması
D
Bireylerde demokrasi bilincinin gelişmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeye neden olan Tanzimat öncesi ıslahat hareketlerindendir?

A
Yeniçeri ocağının kaldırılması
B
Kanun-ı Esasi’nin ilan edilmesi
C
Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
D
Medeni Kanun’un kabul edilmesi
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

İlgili teste geç:

Açık Lise Sosyoloji Testleri

Açık Lise Sosyoloji 1 Testleri – Test 1

Açık Lise Sosyoloji 1 Testleri – Test 2

Açık Lise Sosyoloji 1 Testleri – Test 3

Açık Lise Sosyoloji 1 Testleri – Test 4

Açık Lise Sosyoloji 2 Testleri – Test 1

Açık Lise Sosyoloji 2 Testleri – Test 2

Açık Lise Sosyoloji 2 Testleri – Test 3

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Dersler Online Testleri

Felsefe Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 23 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın