Açık Lise Sosyoloji 2 Testleri – Test 3

Açık Lise Sosyoloji 2 Testleri – Test 3

Açık Lise Sosyoloji 2 Testleri – Test 3

Soru 1

Aşağıdaki kültürel öğelerden hangisi nitelik yönünden diğerlerinden farklıdır?

A
Değer yargıları
B
Görgü kuralları
C
Yazılı ve yazısız kurallar
D
Okul ve fabrika binaları
Soru 2

Bir sosyolog Japon toplumundaki düğün törenleri ile Türk toplumundaki düğün törenlerini inceleyerek karşılaştırma yapmış ve iki toplum arasında birçok farklılık olduğunu ortaya koymuştur.

Bu durum, kültürün hangi özelliğine örnektir?

A
Toplumdan topluma değişmesi
B
Coğrafi koşullardan etkilenmesi
C
Kültürün tarihsel süreçte oluştuğu
D
Aynı toplumda zamanla değişmesi
Soru 3

Bireyin içinde yaşadığı toplumun kurallarını ve değerlerini öğrenme süreci aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A
İşbölümü
B
Kalabalık
C
Sosyalleşme
D
Kültürel gecikme
Soru 4

Ülke yönetimi ile ilgili yasa ve yönetim ilişkilerinin düzenlenmesi aşağıdaki kurumlardan hangisinin temel görevlerindendir?

A
Din
B
Siyaset
C
Aile
D
Eğitim
Soru 5

Sevgi, saygı gibi duygusal ihtiyaçların giderilmesi ailenin hangi temel işlevlerindendir?

A
Toplumsallaştırma
B
Ekonomik
C
Psikolojik
D
Neslin devamı
Soru 6

Aşağıdaki evlilik türlerinden hangisinde “eşin seçildiği grup’’ ölçüt olarak alınmıştır?

A
Egzogami
B
Matrilokal
C
Patrilokal
D
Neolokal
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanununda belirtilen boşanma nedenlerinden değildir?

A
Terk
B
Cana kast
C
Suç işleme
D
Kadının çalışması
Soru 8

Güneş, ay, yıldızlar gibi doğa güçlerine inanma hangi dinin özelliğidir?

A
Fetişizm
B
Natürizm
C
Politeizm
D
Monoteizm
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, laik devletin özelliklerinden değildir?

A
Devletin bütün inanış biçimlerine eşit uzaklıkta olması
B
Bireylerin din ve vicdan özgürlüğüne sahip olması
C
Devletin bireylerin inanç özgürlüğünü güvenceye alması
D
Toplumsal yaşamın dini kurallara göre oluşturulması
Soru 10

İnsanların ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri elde etmek için bir nesnenin yapısında, biçiminde veya yerinde değişiklik yapma etkinliği üretimdir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi üretime örnek değildir?

A
Yoğurdu yemek
B
Sütten peynir yapmak
C
Zeytinden yağ elde etmek
D
Çimentoyu inşaatta kullanmak
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi iş bölümünün yararlarından değildir?

A
Toplum üyeleri arasında işbirliğini geliştirir.
B
Kısa sürede daha fazla iş yapılmasını sağlar.
C
Hep aynı işi yapan bireyde yabancılaşma duygusu başlar.
D
Bireylere istekli olduğu alanda çalışma imkanı sağlar.
Soru 12

I. Vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermek

II. Ülke sınırları içinde ve dışında milli çıkarları korumak

III. İç ve dış tehlikelere karşı ülkenin bağımsızlığını korumak

Verilenlerden hangileri devletin işlevlerindendir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 13

Egemenliğin kaynağını halkın iradesine dayandıran devlet biçimi hangisidir?

A
Monarşik devlet
B
Oligarşik devlet
C
Demokratik devlet
D
Aristokratik devlet
Soru 14

“Ülkeyi yönetmek için kurulan ve belirli bir programı olan örgütlenmiş gruplardır.’’

Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Parlamento
B
Siyasi parti
C
Meşruiyet
D
Egemenlik
Soru 15

Demokratik devletin temel özelliklerinde biri de yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin baskıcı bir yönetim oluşturmamak için farklı organlara verilmesidir.

Demokratik devletin bu özelliği aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A
Güçler ayrılığı
B
Yargının bağımsızlığı
C
Hukukun üstünlüğü
D
Kuvvetler birliği
Soru 16

Bir toplumda eğitim, ekonomi teknoloji gibi alanlarda meydana gelen olumlu değişmeler hangi kavramla ifade edilir?

A
Gerileme
B
İlerleme
C
İsyan
D
İhtilal
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi “demografik” etkene bağlı toplumsal değişmedir?

A
Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması
B
Nüfus artış hızı
C
Doğal zenginliklerden yoksun kalmak
D
Ekonomik gelişmelerin hızlanması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gelişmenin unsurlarından değildir?

A
Milli birlik bilincinin zayıflaması
B
Orta tabaka genişlemesi
C
Toplumsal bütünleşme
D
Ekonomik büyüme
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmeye neden olur?

A
Eğitimde fırsat eşitliğinin olması
B
Vatandaşlar arasında ayrım gözetilmemesi
C
Milli gelirin adil paylaşılması
D
Demokratik kurumlaşma yetersizliği
19 numaralı soru için açıklama 
Hangisinin toplumsal çözülmeye neden olacağı soruluyor. Buna göre: Eğitimde fırsat eşitliğinin olmasıVatandaşlar arasında ayrım gözetilmemesiMilli gelirin adil paylaşılmasıToplumsal çözülmeye neden olmaz, toplumsal bütünleşmeyi sağlar.Demokratik kurumlaşma yetersizliği ise çözülmeye neden olur. Çünkü demokratik kurumlaşma yetersizliği, insanların yönetime katılamaması, söz haklarının olmaması veya kağıt üzerinde olsa bile kullanamamaları gibi bazı sorunların var olmasını ifade eder. Burada Sosyal Çözülme Nedir? Toplumsal çözülmenin nedenlerini maddeler halinde sıraladık. Tıklayın!
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan önce yapılan toplumsal değişimlerdendir?

A
Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
B
Medenî Kanun’un kabul edilmesi
C
Kanun-ı Esasî’nin ilan edilmesi
D
Halifeliğin kaldırılması
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönİlgili teste geç:

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Dersler Online Testleri
 
Felsefe Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 13 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise Sosyoloji 2 Testleri – Test 3 (2 Yorum)