Açık Öğretim Lisesi Mantık 1 Test 1

[no_toc]Açık Lise Felsefe Grubu (Psikoloji-Sosyoloji-Mantık) Dersi Online Testleri ana sayfası!

Açık Öğretim Lisesi Mantık 1 Online Test 1

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi mantığın inceleme alanına girer?

A
A) Davranış bozukluklarını incelemek
B
B) Doğru düşünmenin kurallarını incelemek
C
C) Yargının nesnesine uygunluğunu araştırmak
D
D) İnsanlardaki düşünce farklılıklarını araştırmak
Soru 2

Bütün öğrenciler çalışkandır.

Ali öğrencidir.

O halde Ali çalışkandır.

Yukarıda verilen akıl yürütme biçimi hangisidir?

A
Analoji
B
Tümevarım
C
Tümdengelim
D
Tam tümevarım
Soru 3

Aşağıdaki önermelerden hangisi, düşünme ilkelerinden özdeşlik ilkesini dile getirir?

A
A) Bir şey ne ise odur.
B
B) Yeterli sebep olmadıkça hiçbir şey var olamaz.
C
C) Bir şey hem kendisi hem de kendisinden başka bir şey olamaz.
D
D) Bir şeyin kendisi ve değillemesi arasında üçüncü bir durum olamaz.
Soru 4

Mantığın kurucusu olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
A) Rene Descartes
B
B) Aristoteles
C
C) İbn-i Sina
D
D) Farabi
Soru 5

Aşağıdaki kavramlardan hangisi terim değildir?

A
İnsan
B
Kedi
C
Çiçek
D
Şu
Soru 6

Kavramlara ait örnekler hangisinde doğru olarak verilmiştir?

----Tümel------------ Tikel------------ Tekil

A) Kedi --------------Bazı kediler----- Minnoş

B) Bazı çiçekler-----Tüm çiçekler ----Karanfil

C) Tüm insanlar-----Bazı insanlar ----Ayşe

D) Bazı gezegenler--Tüm gezegenler---Mars

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 7

Birçok türde ortaklaşa bulunan özelliklere ilinti denir. Bu özellikler canlının bütün türlerinde ortaklaşa bulunur, sadece bir türe ait özellik değildir.

Aşağıdakilerden hangisi ilintiye örnek olur?

A
A) İnsan kültür üreten bir varlıktır
B
B) İnsan sosyalleşen bir varlıktır
C
C) İnsan düşünen bir varlıktır
D
D) İnsan uyuyan bir varlıktır
7 numaralı soru için açıklama 
Kültür üretme "insana özgü bir özgülüktür"; sosyalleşme de aynı şekilde. Düşünme, insanın türsel bir özelliğidir, onu diğer canlı türlerinden ayırır. Uyuma ise insanın diğer canlı türlerinde de görülen "ilintisel" bir özelliğidir.
Soru 8

Canlı →Bitki → Ağaç →Gül

Verilen kavramlardan içlemi en fazla olan hangisidir?

A
Gül
B
Ağaç
C
Bitki
D
Canlı
Soru 9

İki kavramdan biri diğerinin bazı elemanlarını içine alıyorsa, bu iki kavram arasında eksik girişimlilik ilişkisi vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde iki kavram arasında eksik girişimlilik ilişkisi vardır?

aol_mantik-1-mayis-2015-soru-9
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi beş tümel arasında yer almaz?

A
Cins
B
Tür
C
Ayrım
D
Özdeşlik
Soru 11

Aşağıda verilenlerden hangisinin tanımı yapılabilir?

A
Su
B
Aşk
C
Kin
D
Nefret
Soru 12

Bir cümlenin önerme olabilmesi için hangi özelliği taşıması gerekir?

A
A) Soru niteliğinde olmasına
B
B) Bir dileği dile getirmesine
C
C) Doğruluk değeri taşımasına
D
D) Emir cümlesi olmasına
Soru 13

Tek yargı bildiren önermelere basit önerme denir.

Aşağıdakilerden hangisi basit önermeye örnektir?

A
A) Bilim öğretici ve mantıksaldır.
B
B) Ali çalışırsa sınıfını geçer.
C
C) Sayı ya tektir ya da çifttir.
D
D) Bütün babalar fedakardır.
Soru 14

‘’Bazı insanlar öğrencidir’’ önermesinin nitelik ve nicelik bakımından türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
A) Tikel olumlu
B
B) Tümel olumlu
C
C) Tikel olumsuz
D
D) Tümel olumsuz
Soru 15

’’Bütün çiçekler güzeldir’’ önermesinin çelişiği aşağıdakilerden hangisidir?

A
A) Bazı çiçekler güzeldir.
B
B) Hiçbir çiçek güzel değildir.
C
C) Bazı çiçekler güzel değildir.
D
D) Hiçbir güzel çiçek değildir.
Soru 16

Bir önermenin nitelik ve doğruluk değerini değiştirmeden özne ve yüklemin yerlerinin değiştirilmesine düz döndürme denir.

‘’Bazı insanlar hastadır’’ önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
A) Bazı hasta olamayanlar insan olmayanlar değildir.
B
B) Bazı insan olmayanlar hasta olamayanlar değildir
C
C) Bazı hastalar insan değildir.
D
D) Bazı hastalar insandır.
Soru 17

Verilen en az iki önermeden zihnin zorunlu olarak bir sonuç çıkarması işlemidir.

Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Kavram
B
Önerme
C
Kıyas
D
Tanım
Soru 18

İki öncül ve bir sonuçtan oluşan kıyas çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
A) Zincirleme kıyas
B
B) Karma kıyas
C
C) Bileşik kıyas
D
D) Basit kıyas
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, yüklemli kesin kıyasın geçerli olabilmesi için uyulması gereken kurallardan değildir?

A
A) İki tikel öncülden bir sonuç çıkmaz
B
B) İki olumlu öncülden çıkan sonuç olumsuzdur.
C
C) Orta terim sonuç önermesinde yer almamalıdır.
D
D) Her kıyasta büyük, küçük ve orta terim olmalıdır.
Soru 20

• Başarılı insanlar sağlıklı ailede büyürler.

• Ali başarılıdır.

• .................

Yukarıda öncülleri verilen kıyasın sonucu hangisi olur?

A
A) O halde Ali sağlıklı aile ortamında büyümüştür.
B
B) O halde Ali sağlıklı ailede büyüyecektir.
C
C) O halde Ali başarılı olamayacaktır.
D
D) O halde Ali başarılı olacaktır.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
Açık Lise Felsefe Grubu (Psikoloji-Sosyoloji-Mantık) Dersi Online Testleri ana sayfası!

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Mantık Testleri

Açık Öğretim Lisesi Mantık 1 Online Test 1

Açık Öğretim Lisesi Mantık 1 Online Test 2

Açık Öğretim Lisesi Mantık 1 Online Test 3

Açık Öğretim Lisesi Mantık 1 Online Test 4

Açık Öğretim Lisesi Mantık 2 Online Test 1

Açık Öğretim Lisesi Mantık 2 Online Test 2

Açık Öğretim Lisesi Mantık 2 Online Test 3

Açık Öğretim Lisesi Mantık 2 Online Test 4

Açık Öğretim Lisesi Mantık 2 Online Test 5

Mantık Sembollerinin İşaret ve Anlamları için buraya bakabilirsiniz!

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 21 Ocak 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Öğretim Lisesi Mantık 1 Test 1 (2 Yorum)

    • En güncel olanlarını eklemeye devam ediyoruz. Açık Lise Seçmeli Mantık 1 ve 2 dersleri çıkmış sınav sorularına Mart 2018’leri ekliyoruz. Temmuz 2018 ile devam edeceğiz.