Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Mantık 1 Test 3

Açık Lise Felsefe Grubu (Psikoloji-Sosyoloji-Mantık) Dersi Online Testleri ana sayfası!

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Mantık 1 Test 3

Soru 1

Mantığın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsanın ruh sağlığı
B
Bilimsel yöntemin aşamaları
C
Doğa olaylarının oluşumu
D
Doğru düşünmenin kuralları
Soru 2

“Bir şeyin hem kendisi hem de kendisinden başka bir şey olduğu” ifadesi akıl ilkelerinden hangisiyle çelişir?

A
Özdeşlik
B
Çelişmezlik
C
Yeter neden
D
Üçüncü durumun olanaksızlığı
Soru 3

Tek tek olgulardan genel önermelere ulaşmak için izlenen akıl yürütme biçimi hangisidir?

A
Benzeşim
B
Yeter sebep
C
Tümevarım
D
Tümdengelim
Soru 4

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi sembolik mantık alanında çalışmalar yapmıştır?

A
Farabi
B
İbn-i Sina
C
Aristoteles
D
Leibniz
Soru 5

“Önemli olan insanlığa bir şey katmaktır.’’ cümlesindeki “insanlık’’ kavramının özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tekil
B
Tikel
C
Soyut
D
Distribütif
Soru 6

Bir kavram, bireyler grubunu ifade edip grupta gerçekleşiyorsa kolektif kavram adını alır. Aşağıdakilerden hangisi kolektif kavrama örnektir?

A
Asker
B
Ordu
C
Memur
D
Öğretmen
Soru 7

I. Bitki

II. Çiçek

III. Canlı

IV. Varlık

Verilen terimlerin kaplamının çok olandan az olana doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
IV, III, I ve II
B
IV, I, II ve III
C
II, I, IV ve III
D
I, II, III ve IV
Soru 8

Verilen diyagrama dayanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılır?

A
Hiçbir erkek doktor değildir.
B
Tüm erkekler doktordur.
C
Tüm doktorlar erkektir.
D
Bazı doktorlar erkektir
Soru 9

Yalnız bir türe ait olan özelliklere özgülük denir. Aşağıdakilerden hangisi insanın özgülüğüdür?

A
Okumak
B
Uyumak
C
Koşmak
D
Dinlenmek
Soru 10

“İnsan nedir?’’ sorusuna yanıt olarak verilen “İnsan konuşabilendir.’’ yargısı aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Kıyas
B
Tanım
C
Terim
D
Benzeşim
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir önermedir?

A
Demir serttir.
B
İnsanlar kardeştir.
C
Ali çalışkan değildir.
D
Antalya Akdeniz bölgesindedir.
Soru 12

“İşçiler grevdedir.’’ önermesi basit iken “Gökçe çalışırsa sınıfını geçer.’’ önermesi bileşiktir. Önermelerin basit veya bileşik olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi temel alınmaktadır?

A
Önermenin nitelikleri
B
Yargı sayısı
C
Önermelerin karmaşıklığı
D
Önermelerin olumluluğu
Soru 13

“Bazı hayvanlar evcildir.’’ önermesi nitelik ve nicelik bakımından ne tür bir önermedir?

A
Tümel olumlu
B
Tümel olumsuz
C
Tikel olumlu
D
Tikel olumsuz
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi koşullu önermeye örnektir?

A
Nazlı düzenli beslenir ise sağlıklı olur.
B
İstanbul kalabalık bir şehirdir.
C
Bilim öğretici ve mantıksaldır.
D
Bazı insanlar soğukkanlıdır.
Soru 15

“Bütün insanlar erdemlidir.’’ tümel olumlu önermesinin çelişiği olan önerme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütün erdemliler insandır.
B
Hiçbir insan erdemli değildir.
C
Bazı insanlar erdemli değildir.
D
Bazı insanlar erdemlidir.
Soru 16

Düz döndürme, bir önermenin nitelik ve doğruluk değerini değiştirmeden özne ve yüklemin yerlerinin değiştirilmesidir. Buna göre “Hiçbir papatya güzel değildir.” önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bazı papatyalar güzel değildir.
B
Bazı papatyalar güzeldir.
C
Bazı güzeller papatyadır.
D
Hiçbir güzel papatya değildir.
Soru 17

Bütün insanlar ölümlüdür.

Ahmet insandır.

O halde …

Yukarıda verilen kıyasta zorunlu olarak çıkarılacak sonuç önermesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet ölümlüdür.
B
Ahmet ölümsüzdür.
C
Ahmet ölümlü değildir.
D
Ölümlüler Ahmet’tir.
Soru 18

“Bütün canlılar su içer. Kuş bir canlıdır. O halde kuş da canlıdır.’’ çıkarımı geçersizdir. Bu çıkarım aşağıdaki kıyas kurallarından hangisine uyulmadığı için geçersizdir?

A
İki olumsuz öncülden bir sonuç çıkmaz.
B
İki tikel öncülden bir sonuç çıkmaz.
C
Sonuç daima zayıf olana göre yapılır.
D
Orta terim sonuçta bulunmaz.
Soru 19

I. Bütün kuşlar kanatlıdır.

II. Serçe kuştur.

III. O halde serçe kanatlıdır.

Bu çıkarım örneğinde I. ve II. önerme öncül, III. önerme sonuçtur. Buna göre bir önermenin sonuç önermesi olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
Öncüllerden zorunlu olarak çıkmasına
B
Sonucun orta terimden oluşmasına
C
Sonucun olumlu olmasına
D
Önermelerin yargı bildirmesine
Soru 20

Bütün canlılar varlıktır.

Bütün hayvanlar canlıdır.

Bütün hayvanlar varlıktır.

Bütün hayvanlar varlıktır.

Bütün kafadan bacaklılar hayvandır.

Bütün kafadan bacaklılar varlıktır.

Verilen kıyas çeşidi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Kısaltılmış kıyas
B
Zincirleme kıyas
C
Basit kıyas
D
İkilem
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
Açık Lise Felsefe Grubu (Psikoloji-Sosyoloji-Mantık) Dersi Online Testleri ana sayfası!

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Mantık Testleri

Açık Öğretim Lisesi Mantık 1 Online Test 1

Açık Öğretim Lisesi Mantık 1 Online Test 2

Açık Öğretim Lisesi Mantık 1 Online Test 3

Açık Öğretim Lisesi Mantık 1 Online Test 4

Açık Öğretim Lisesi Mantık 2 Online Test 1

Açık Öğretim Lisesi Mantık 2 Online Test 2

Açık Öğretim Lisesi Mantık 2 Online Test 3

Açık Öğretim Lisesi Mantık 2 Online Test 4

Açık Öğretim Lisesi Mantık 2 Online Test 5

Mantık Sembollerinin İşaret ve Anlamları için buraya bakabilirsiniz!

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 26 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın