AÖL Felsefe – Sınav Soru Çözümleri 2010/3

AÖL Felsefe – Sınav Soru Çözümleri 2010/3

acik-ogretim-lisesi-felsefe-2-sinav-sorulari-aol-testler-1

AÖL Felsefe – Sınav Soruları için tıklayın!

AÖL Felsefe – Sınav Soru Çözümleri 2010/3

1.         Çözüm:

Bireyin bir baskı ya da zorla­ma olmadan isteklerini gerçek­leştirmesine ‘özgürlük’ denir.
Vicdan, iyiyi kötüden ayırt etmemizi ve iyiye yönelmemizi sağlayan yetidir.
Erdem, iyiyi seçme ve gerçekleştirmedir.
İyi, yapılması gerekeni ifade eder.
Cevap: C
2.         Çözüm:
İyi – Ahlak Felsefesinin
Vahiy – Din Felsefesinin
Meşruiyet ve Egemenlik – Siyaset Felsefesinin temel kavramlarıdır.
 Cevap: A
3.         Çözüm:
Devletin ya da iktidarın ol­madığı bir toplum düzeninin kurulmasını amaçlayan dünya görüşü ‘anarşizm’dir.
Bencilik, daha çok Etik (Ahlak Felsefesi) bağlamında sözü geçen bir akımdır; ancak Benci (Egoist) bir filozof olan T. Hobbes, toplumsal sözleşmeye dayalı bir devletin gerekliliğini Benciliğe (insanın bencil ve çıkarı için güç kullanabilen bir varlık olmasına) dayanarak savunmuştur.
Faydacılık ve Hazcılık da temelde Etik kavramlar olmakla birlikte, Faydacı ve Hazcı filozoflar da devletin gerekli ve uzlaşımsal (sözleşmeye dayalı) bir kurum olduğunu savunmuştur.
 Cevap: A
4.         Çözüm:
“İnsanın varoluşu, onun özün­den önce gelir. Buna göre insan önce vardır, sonra şöyle ya da böyle olur. Çünkü insan özünü kendi yaratabilme özel­liğine sahiptir.” düşüncesini savunan filozof J. P . Sartre’dır.
 Cevap: D
5.         “Kendi sezgine uy ki, hem ken­din hem de başkası için iyi ola­nı yapmış olasın.”düşüncesini ahlâk anlayışında savunan filo­zof, H. Bergson’dur.
  Cevap: D
6.         “Bir eylemin iyi ya da kötü olduğuna iyi ideasına uygun olup olmadığına bakarak karar verebiliriz. Bir eylem iyi ideası­na uygunsa iyi, uygun değilse kötüdür.” düşüncesini ahlâk anlayışında savunan filozof Palton’dur.
  Cevap: B
7.         Çözüm:
“Ahlâki eylemin amacı ne mut­luluk, ne erdem, ne de doğaya uygun yaşamadır. Bir eylemin ahlâki değeri, sonucuyla de­ğil, eyleme karar verdiren ilkey­le ölçülür. Bu ahlâk anlayışına ödev ahlâkı adı verilir.”  görüşünü savunan filozof I. Kant’tır.
 Cevap: C
8.         Çözüm:
Egemenlik, Meşruiyet ve Toplum kavramları Siyaset Felsefesinin;
Kutsal ise Din Felsefesinin temel kavramlarındandır.
  Cevap: D
9.         Çözüm:
• Siyasal güçlerin ve devletin sultasından kurtulmuş, öz­lem, istek, hak, ve çıkarlarını onlara karşı koruyan toplum­ – Sivil Toplum
• Hukuka, yasaya uygun olma – Meşruiyet kavramının tanımıdır.
 Cevap: A
 10.      Çözüm:
Kaynağı, insanın doğal yeti, nitelik ve gereksinimlerinden doğan yazılı hukuk kuralları olan ve hukuk kurallarının yönetilenleri olduğu gibi yönetenleri de bağladığı otorite türü ‘Demokratik (Yasal ve Rasyonel) Otorite çeşididir.
Geleneksel otoritede, otorite babadan oğla devreder ve yönetici (Kral veya Hükümdar) yasaların üstündedir.
Karizmatik otoritede, Karizmatik bir lider yöneticidir ve sıradan insanlardan üstün meziyetlerinin ve güçlerinin bulunduğuna inanılır.
Teokratik otoritede, iktidar Tanrı adına ülkeyi yöneten genellikle dinsel bir ünvanı da bulunan kişiye aittir; yasaların kaynağı dindir.
  Cevap: B
11.       Çözüm:
Filozofların eşitlik, adalet ve özgürlük gibi ilkeleri temel alarak olması gerekene göre tasarladıklarıideal devlet düzenini ifade eden kavram, ‘Ütopya’dır.
 Cevap: C
12.       Çözüm:
Protagoras’a göre, insan her şeyin ölçüsü olduğundan düzen kavramı da kişiden kişiye, toplumdantopluma ve aynı toplum içinde zamanla değişir. Dolayısıyla evrensel geçerlilikte bir ideal düzen mümkün değildir.
 Cevap: C
13.       Çözüm:
Ütopya – T. More – Olumlu (İstenen) ütopya
Yeni Dünya – A. Huxley – Korku ütopyası
Güneş Ülkesi – Campenella – Olumlu ütopya
Erdemli toplum – Farabi – Olumlu ütopya
 Cevap: B
14.       Çözüm:
Güzel”in ne olduğunu sorgulayan felsefe dalı, Estetik’tir.
 Cevap: D
 15.     Çözüm:
Seçeneklerdeki yargıları ilgili oldukları ifade ettikleri sanat anlayışı ile birlikte gösterelim:
A) Sanatla oyun arasında benzer­lik vardır. – Oyun kuramı
B)  Sanat, sanatçının nesneleri taklit etmesiyle oluşur. – Yansıtma (taklit) kuramı
C)  Sanatçının kendi yaratıcı gücü sanatın ortaya çıkmasında önemli rol oynar. – Yaratma kuramı
D)  İnsan ancak sanat eserinde tam olarak özgürlüğe kavuşur. – Oyun kuramı
  Cevap: B
16.       Çözüm:
A)  Estetik beğeni ne demektir?
B)  Estetik yargıların yapısı nedir?
C)  Özgürlük ve sorumluluk ara­sında bir ilişki var mıdır? – Diğer üç soru estetiğin cevap aradığı sorulardır. Bu soru Etik (Ahlak Felsefesinin) cevap aradığı bir sorudur.
D)  Doğadaki güzellik ve sanattaki güzellik aynı mıdır?
  Cevap: C
17.       Çözüm:
Vahiy, Yüce ve Kutsal Din Felsefesinin; Devlet kavramı ise Siyaset Felsefesinin temel kavramıdır.
 Cevap: B
18.       Çözüm:
A)  Tanrı içkin midir, yoksa aşkın mıdır?
B)  Temel hakların güvence altına alınması ne demektir? – Diğer seçeneklerdeki sorular Din Felsefesinin; bu soru ise Siyaset Felsefesinin sorusudur.
C)  Evren yaratılmış mıdır?
D)  Ruh ölümsüz müdür?
  Cevap: B
19.       Çözüm:
Tanrı ile evreni bir ve aynı şey olarak gören düşünce biçimi, Panteizmdir.
 Cevap: D
20.       Çözüm:
Tanrının varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceğini öne süren görüş, Agnostisizm’dir.
Panteizm – Bknz. 19. soru
Deizm (Yaradancılık) – Tanrı evreni yaratmıştır; ancak bu dünyada insanı kendi başına bırakmıştır şeklindeki fikir.
Teizm (Tanrıcılık) – Dinlerin Tanrı anlayışını (inancını) ifade eder; Tanrı evreni ve insanı yaratmış ve zaman zaman yol göstermek için elçiler (peygamberler) ve kitaplar (vahiy) göndermiştir.

 Cevap: A

AÖL Felsefe – Sınav Soruları için tıklayın!

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 9 Ağustos 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın