AÖL Felsefe – Sınav Soruları 2010/3

AÖL Felsefe – Sınav Soruları

acik-ogretim-lisesi-felsefe-2-sinav-sorulari-aol-testler-1

AÖL Felsefe – Sınav Soru Çözümleri

AÖL Felsefe – Sınav Soruları

1. “Bireyin bir baskı ya da zorla­ma olmadan isteklerini gerçek­leştirmesidir.”

 

Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

A) Vicdan B) Erdem

C) Özgürlük D) İyi

 

2. Aşağıdakilerden hangisi ahlâk felsefesinin temel kavramların­dan biridir?

A) İyi B) Vahiy

C) Meşruiyet D) Egemenlik

 

3. Devletin ya da iktidarın ol­madığı bir toplum düzeninin kurulmasını amaçlayan dünya görüşüdür.

Tanımı verilen kavram aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Anarşizm B) Bencilik

C) Faydacılık D) Hazcılık

 

4. “İnsanın varoluşu, onun özün­den önce gelir. Buna göre insan önce vardır, sonra şöyle ya da böyle olur. Çünkü insan özünü kendi yaratabilme özel­liğine sahiptir.” düşüncesini savunan filozof hangisidir?

A) J.Bentham B) H.Bergson

C) Sokrates D) J.P.Sartre

 

5. “Kendi sezgine uy ki, hem ken­din hem de başkası için iyi ola­nı yapmış olasın.” düşüncesini ahlâk anlayışında savunan filo­zof hangisidir?

A) F.Nietzche B) M.Stirner

C) T.Hobbes D) H.Bergson

 

6. “Bir eylemin iyi ya da kötü olduğuna iyi ideasına uygun olup olmadığına bakarak karar verebiliriz. Bir eylem iyi ideası­na uygunsa iyi, uygun değilse kötüdür.” düşüncesini ahlâk anlayışında savunan filozof hangisidir?

A) Aristippos B) Platon

C) Epiküros D) J.S.Mill

 

7. “Ahlâki eylemin amacı ne mut­luluk, ne erdem, ne de doğaya uygun yaşamadır. Bir eylemin ahlâki değeri, sonucuyla de­ğil, eyleme karar verdiren ilkey­le ölçülür. Bu ahlâk anlayışına ödev ahlâkı adı verilir.”

Bu gö­rüşleri ahlâk anlayışında savu­nan filozof hangisidir?

A) F.Nietzche B) J.P.Sartre

C) I.Kant D) J. Bentham

 

8. Aşağıdakilerden hangisi siya­set felsefesinin temel kavram­larından değildir?

A) Egemenlik B) Meşruiyet

C) Toplum D) Kutsal

 

9. • Siyasal güçlerin ve devletin sultasından kurtulmuş, öz­lem, istek, hak, ve çıkarlarını onlara karşı koruyan toplum­dur.

• Hukuka, yasaya uygun olma.

Yukarıda tanımları verilen kav­ramlar, hangisinde birlikte ve­rilmiştir?

A)  Sivil toplum – Meşruiyet

B)  Meşruiyet – Yönetim

C)  Yönetim – Devlet

D)  Devlet – Sivil toplum

 

10. Kaynağı, insanın doğal yeti, nitelik ve gereksinimlerinden doğan yazılı hukuk kurallarıdır. Hukuk kuralları yönetilenleri olduğu gibi yönetenleri de bağlar.

Sözü edilen otorite türü hangisidir?

A) Geleneksel otorite

B) Demokratik otorite

C) Karizmatik otorite

D) Teokratik otorite

 

11. Filozofların eşitlik, adalet ve özgürlük gibi ilkeleri temel alarak olması gerekene göre tasarladıkları

ideal devlet düzenini ifade eden kavram hangisidir?

A) Bürokrasi B) Birey

C) Ütopya D) Karmaşa

 

12.    Protagoras’a göre, insan her şeyin ölçüsü olduğundan düzen kavramı da kişiden kişiye, toplumdan

topluma ve aynı toplum içinde zamanla değişir.

Buna göre Protagoras’ın “ideal düzen” konusunda hangi görüşü savunduğu söylenebilir?

A) İdeal toplum düzeni eşitliğe dayanmalıdır.

B) İdeal toplum düzeni özgürlüğe dayanmalıdır.

C) Bütün insanların üzerinde anlaşabilecekleri tek bir ideal düzen oluşturulamaz.

D) İdeal toplum düzeni adalete dayanmalıdır.

 

13.    Aşağıdakilerden hangisi korku ütopyası niteliğinde bir eserdir?

A) Ütopya

B) Yeni Dünya

C) Güneş Ülkesi

D) Erdemli toplum

 

14.    “Güzel”in ne olduğunu sorgulayan felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etik B) Ontoloji

C) Epistemoloji D) Estetik

 

15.    Aşağıdakilerden hangisi sanatı “taklit” olarak açıklayan düşün­ceye ait bir görüştür?

A)  Sanatla oyun arasında benzer­lik vardır.

B)  Sanat, sanatçının nesneleri taklit etmesiyle oluşur.

C)  Sanatçının kendi yaratıcı gücü sanatın ortaya çıkmasında önemli rol oynar.

D)  İnsan ancak sanat eserinde tam olarak özgürlüğe kavuşur.

 

16.    Aşağıdakilerden hangisi este­tiğin yanıt aradığı sorulardan değildir?

A)  Estetik beğeni ne demektir?

B)  Estetik yargıların yapısı nedir?

C)  Özgürlük ve sorumluluk ara­sında bir ilişki var mıdır?

D)  Doğadaki güzellik ve sanattaki güzellik aynı mıdır?

 

17.    Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel kavramların­dan değildir?

A) Vahiy B) Devlet

C) Yüce D) Kutsal

 

18. Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel sorularından değildir?

A)  Tanrı içkin midir, yoksa aşkın mıdır?

B)  Temel hakların güvence altına alınması ne demektir?

C)  Evren yaratılmış mıdır?

D)  Ruh ölümsüz müdür?

 

19.    Tanrı ile evreni bir ve aynı şey olarak gören düşünce biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teizm B) Deizm

C) Ateizm D) Panteizm

 

20.    Tanrının varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceğini öne süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Agnostisizm

B) Panteizm

C) Deizm

D) Teizm

AÖL Felsefe – Sınav Soru Çözümleri 2010/3

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 9 Ağustos 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın