Bilim Sınıflaması: Doğa Bilimleri ve Toplum Bilimleri

Bilimler farklı ölçütlere göre farklı şekillerde sınıflandırılmışlardır. Biz lise ders kitaplarında ve üniversite düzeyindeki bir çok giriş kitabında karşımıza çıkan bir sınıflandırmayı aşağıda verdik:…

Bilim Sınıflandırmaları

1- Aksiyomatik (Formel-Biçimsel) Bilimler :Örneğin: Matematik ve Mantık…  Bu bilimlerin yöntemi Tümdengelimdir. Bu bilimler bize varlık (nesneler, olaylar, insanlar vb.) hakkında yeni bilgi vermekten çok, düşünmenin formu (biçimi) ve ilkeleri üzerinde dururlar. Semboller (mantık), sayılar (cebir), şekiller (geometri) üzerinde çalışır. Neyi doğru kabul ettiğimizde başka hangi şeyleri de doğru ve neleri yanlış kabul etmemiz gerektiği üzerinde dururlar. Sembol ve sayılarla çıkarımların kendi içinde tutarlı ve geçerli bir biçimde nasıl yapılacağını gösterirler. Reel dünya ve olaylarla değil, sembollerle ve düşünmenin biçimleri (kalıpları) ile ilgilidirler.

2- Pozitif (Müspet-Olgusal) Bilimler:Olguların gözlenmesi ile genellemelere ulaşır, çıkarımlarda bulunur.
Amaç daha önceden bilinenden farklı ve yeni bilgilere ulaşmak veya mevcut bir bilginin gerçekliğe uygun olup olmadığını saptamak olduğu için çok sayıda deney ve gözlem yaparak genel yargılara ulaşılmaya çalışılır. Yani bu bilimlerde akıl genellikle tümevarımsal yöntemle hareket eder. Tek tek olgular ele alınır, aralarındaki ilişkiler incelenir ve genellemelere ulaşılır.

Doğayı ve toplumu inceleyen bilimler bu başlık altında toplanır.

a) Doğa bilimleri:

Evrendeki canlı ve cansız varlıkları ve bunlarla ilgili olayları, değişimi, hareketi ve yapılarını kendilerine konu edinirler. (Fizik, kimya, biyoloji, jeoloji vb)

b) Sosyal bilimler:
Toplumsal gerçekliğin içerdiği olgu ve olayları (insanlar arasındaki ilişkileri, insanın toplumla, toplumsal kurumlarla ilişkilerini) inceleyen bilimlerin genel adıdır. İnsan davranışını toplumsal ve kültürel yönleriyle ele alan disiplin ya da bilim dalları olarak da tanımlanabilir.

Sosyoloji, tarih, etnoloji, psikoloji, siyaset bilimi, iktisat (ekonomi), antropoloji vb.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 14 Ocak 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın