Açık Lise Fizik 3 Online Test 4

Açık Lise Fizik 3 Online Testi

Soru 1

Aynı maddeden yapılmış X, Y ve Z cisimlerinin yükseklikleri eşittir.

Buna göre cisimlerin yatay düzleme yaptıkları basınçların PX , PY , PZ arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?

A
PX > PY > PZ
B
PY > PZ > PX
C
PX = PY = PZ
D
PX = PZ > PY
Soru 2

Aşağıda verilen fiziksel niceliklerden hangisi birim yüzeye etki eden dik kuvvetin adıdır?

A
Hacim
B
Basınç
C
Hız
D
Ağırlık
Soru 3

Şekildeki K, L ve M cisimlerinin ağırlıkları eşittir.

Bu cisimlerin durdukları zeminde dayanma yüzeyine uyguladıkları basınç kuvvetleri FK , FL , FM ’nin büyüklük sıralaması nedir?

A
FK = FL = FM
B
FK > FL > FM
C
FL = FM > FK
D
FM > FL > FK
Soru 4

Özkütlesi d, yüksekliği L, yarıçapı r olan şekildeki cisim yatay düzlemde durmaktadır.

Cismin yatay düzleme yaptığı basınç L, d, g cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? (g= Yer çekimi alan şiddeti)

A
( L . g ) / d
B
( L . d ) / 2g
C
L . d . g
D
L . g
Soru 5

Trenlerin tekerlek sayısının çok olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A
Trenin yavaşlamasını sağlar.
B
Raylara uygulanan basıncı düşürür.
C
Trenin yoğunluğunu artırır.
D
Raylarda şekil bozukluğunu artırır.
Soru 6

Günlük yaşamda alet ile yapılan iş küçük kuvvetle büyük basınç yaptırarak elde edilir.

Buna göre;

I. Çekiç ile çivi çakma

II. İğne ile dikiş dikme

III. Bıçak ile karpuz kesme

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi hava basıncından faydalanarak bir yerin deniz seviyesinden yüksekliğini tespit etmeye yarayan araçtır?

A
Batimetre
B
Altimetre
C
Manometre
D
Termometre
Soru 8

Özkütlesi yaklaşık 1000 kg/m³ olan göldeki suyun yüzeyinden 6 m aşağıdaki su basıncı kaç pascaldır? ( g = 10 N/kg )

A
60
B
600
C
6000
D
60000
Soru 9

Şekildeki bileşik kabın K, L ve M kollarında h yüksekliğinde sıvı dengededir.

K, L ve M kollarının sıvı tabanında oluşturduğu basınçlarının PK , PL , PM büyüklük ilişkisi nedir?

A
PK > PL > PM
B
PL > PM > PK
C
PK = PL = PM
D
PM > PK = PL
Soru 10

Traktör lastiklerinin basıncı aşağıdaki hangi araç ile ölçülür?

A
Altimetre
B
Barometre
C
Manometre
D
Termometre
Soru 11

Atomlar ile ilgili;

I. Proton, nötron ve elektron denilen temel parçacıklardan oluşur.

II. Proton ve nötronlar atom çekirdeğinde bulunur.

III. Elektronlar atom çekirdeğinin çevresindeki yörüngelerde dolanırlar.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan maddeye örnek verilebilir?

A
Porselen
B
Tuzlu su
C
Altın
D
Bakır
Soru 13

Pozitif yüklü K cismi şekildeki asılı yüksüz alüminyum küreye dokunduruluyor.

Buna göre dokundurulduktan sonra K cismi ve alüminyum küre için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Alüminyum küre pozitif yüklü olur ve K cisminden uzaklaşır.
B
K cismi alüminyum küreyi çeker.
C
K cismi negatif elektrik yükü ile yüklenir.
D
Alüminyum küre negatif elektrik yükü ile yüklenir.
Soru 14
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 15

Bir ampulün uçlarına 8 voltluk gerilim uygulanınca 2 amper şiddetinde akım geçmektedir.

Bu ampulün direnci kaç ohm’dur?

A
4
B
12
C
16
D
18
Soru 16

Bir elektrik devresinde her birinin direnci 6 Ω olan özdeş üç ampulü seri bağladığımızda devrenin eş değer direnci kaç ohm olur?

A
2
B
12
C
18
D
24
Soru 17

Bir iletkenin direnci;

I. Telin boyu ile doğru orantılıdır.

II. Telin kesit alanı ile doğru orantılıdır.

III. Telin öz direncine bağlıdır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 18

Birim zamanda harcanan enerji aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Gerilim
B
Öz direnç
C
Güç
D
Akım şiddeti
Soru 19

Mıknatısın kuzeye yönelen ucuna manyetik kuzey kutbu (N) güneye yönelen ucuna manyetik güney kutbu (S) denir.

Buna göre;

I. Zıt kutuplu mıknatıslar birbirini çeker. II. Aynı kutuplu mıknatıslar birbirini iter. III. Çubuk mıknatıs ortadan ikiye bölündüğünde her parça N ve S kutupları olan daha küçük mıknatıs olur.

İfadelerinden hangisleri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 20

Şekildeki elektrik yüklü M (-) ve N (+) cisimleri arasında d kadar uzaklık bulunmaktadır.

Buna göre;

I. M ve N birbirini iter.

II. M ve N’nin aralarındaki elektriksel kuvvet cisimlerin yükleri çarpımı ile doğru orantılıdır.

III. M ve N birbirini çeker.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönSosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 14 Mayıs 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın