Açık Öğretim Lisesi Hz. Muhammed'in Hayatı 2 Test 2

[no_toc]Açık Lise Peygamberimizin Hayatı Dersi Testleri
Dersi adı 2017-2018 öğretim yılı itibariyle (Seçmeli) Peygamberimizin Hayatı oldu. İçerik olarak değişiklik olmadığı için aynı testleri çözerek sınavlara hazırlanabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi Peygamberimizin Hayatı Hayatı 2 Online Test 2

Soru 1

Hz. Bilal, Habeşistan kökenli siyahi bir mümindi. Bir keresinde Hz. Ebu Zer kendisiyle tartışmış ve kızgınlıkla ona “kara kadının oğlu” demişti. Bu durum Hz. Bilal’i oldukça üzdü. Olayı haber alan Peygamberimiz de Hz. Ebu Zer’e: “Sende cahiliye âdetleri görüyorum.” diyerek yaptığı şeyin hatalı olduğunu hatırlattı. O da Bilal’den güzel bir şekilde özür diledi.

Aşağıdakilerden hangisi bu olaydan çıkarılacak sonuçlardan biri değildir?

A
İnsan olma bakımından herkes eşittir.
B
Irk, soy ve nesep aidiyetiyle övünmek yanlıştır.
C
İnsan, gücü ölçüsünde yanlışları dile getirmelidir.
D
Müminlerin birbiriyle üç günden fazla küsmesi uygun değildir.
Soru 2

Peygamberimizin meclisinde üstünlük ölçüsü aşağıdakilerden hangisiydi?

A
Ekonomik üstünlük
B
Sayısal çoğunluk
C
Yaşça büyüklük
D
Allah’a bağlılık
Soru 3

“Ey insanlar! Dikkat edin, sizin Rabbiniz birdir, babanızda birdir, Âdem’dir. Dikkat edin, hiçbir Arap’ın yabancı üzerine, hiçbir yabancının Arap üzerine, siyahın kırmızı renkli üzerine, kırmızının siyah üzerine üstünlüğü yoktur...”

Bu hadiste insan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A
Yaratılış bakımından eşit olduğu
B
Aynı yeteneklere sahip olduğu
C
Fazilet açısından eşit olduğu
D
Topraktan yaratıldığı
Soru 4

“Peygamberimizin oğlu İbrahim’in vefat ettiği gün Güneş tutulmuştu. Halk içinde bazı kimseler, Güneş’in İbrahim’in ölümü sebebiyle tutulduğunu söylediler. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz; Ay ve Güneş Allah’ın ayetlerinden sadece iki ayettir. Bunlar birinin ölümü veya doğumu için tutulmazlar. Onu tutulmuş gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar Allah’a dua edin ve namaz kılın.” (Hadis-i Şerif)

Bu olaydan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A
İnsanlara ilahi özellikler yüklenmemelidir.
B
Ay ve Güneş Allah’ın varlığının delillerindendir.
C
Ay ve Güneş tutulduğu zaman namaz kılmak farzdır.
D
Peygamberin yakınları da diğer insanlar gibi Allah’ın kullarıdır.
Soru 5

“Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar…” (Bakara suresi, 286. ayet)

Bu ayette aşağıdaki ilkelerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A
Eşitlik
B
Adalet
C
Özgürlük
D
Hoşgörü
Soru 6

Hz. Muhammed (sav.)’i görmeye gelen yabancılar, onu başkalarından ayırt edemeyerek “Hanginiz Muhammed?” ya da “Kavmin efendisi hanginiz?” diye sormak zorunda kalıyorlardı.

Bu olay Peygamberimizin daha çok hangi yönüne işaret etmektedir?

A
A) Allah’ın elçisi olduğuna B) C) D)
B
İnsanlara hoşgörü ile yaklaştığına
C
Toplumun mütevazı bir üyesi olduğuna
D
Dünyevi şeyleri üstünlük vesilesi olarak görmediğine
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi eşitlik ilkesine uygun davranılmasının sonuçlarından biri değildir?

A
İnsanlar arasında kin ve nefret duygularının artması
B
Birlik ve beraberlik duygularının egemen olması
C
Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun gelişmesi
D
Toplumda adaletin yaygınlaşması
Soru 8

Arapların önde gelenleri, Müslüman olmaları durumunda Peygamberimizden diğer Müslümanlardan üstün tutulmalarını ve bazı Müslümanları yanından uzaklaştırmasını istemişlerdi. Bunun üzerine Allah, “Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam O’na yalvaranları (yanından) kovma! Sen onlardan dolayı sorumlu değilsin, onlar da senden dolayı sorumlu değiller. Eğer onları uzaklaştırırsan zalimlerden olursun!” ayetini indirdi. (En’âm suresi, 52. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak sonuçlardan biri değildir?

A
Kimse kimsenin günah yükünü yüklenmez.
B
Görevlendirmeler istişare ile yapılmalıdır.
C
İnsanlar arasında eşit muamele edilmelidir.
D
Allah’a kul olma bakımından kimse ayrıcalıklı değildir.
Soru 9

“Hiçbiriniz, kendiniz için arzu ettiğinizi kardeşiniz için arzu etmedikçe, kemaliyle iman etmiş olamazsınız.”

Bu hadiste anlatılan konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eşitlik
B
Empati
C
Adalet
D
Merhamet
Soru 10

“Abdullah bin Mesud’un karısı Zeynep şöyle demiştir: Resulullah (sav.)’a; kocama ve yakınlarımdan korumam altında bulunan birkaç yetime verdiğim nafaka benim için sadaka yerine geçer mi? diye sordum. Resulullah (sav.): Söylediğin nafakadan dolayı iki ecir vardır. Bunlar - - - - ve - - - - ecri.” buyurdu.

Hadiste boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
Sadaka - Misafirlik
B
Zekât - Arkadaşlık
C
Sadaka - Akrabalık
D
Zekât - Komşuluk
Soru 11

Yetim ve velisiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Yaşı küçük olan yetimin malı velisine miras olarak verilir.
B
Veli zengin olsa bile yetimin malından sınırsız harcama hakkı vardır.
C
Veli her ne olursa olsun yetimin malına, onun lehine olmadıkça dokunamaz.
D
Yetim olgunluğa erişse bile velisinin izni olmadan malından tasarrufta bulunamaz.
Soru 12

“Kimsesiz kadınların ve fakirlerin ihtiyacını gideren Müslüman, Allah için namaz kılan ve gündüz oruç tutan âbid gibidir.”

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?

A
Namaz kılmanın
B
Yardım etmenin
C
Oruç tutmanın
D
Affetmenin
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi “Suffa”nın işlevlerinden biri değildir?

A
Siyasi kararlara ev sahipliği yapmak
B
Misafirhane ihtiyacını gidermek
C
Kimsesizlere hizmet vermek
D
Eğitime katkı sunmak
Soru 14

Hz Muhammed (sav.)’in gençliğinde “Hılfu’l-Fudul” teşkilatına üye olması O’nun hangi özeliğine örnektir?

A
Akıllı ve zeki bir insan olmasına
B
Günah işlemekten uzak olduğuna
C
Zulme ve haksızlığa karşı olduğuna
D
Liderlik vasfına sahip bulunduğuna
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin güzel gördüğü davranışlardan biridir?

A
Dilenmek
B
İsteyeni boş çevirmek
C
Engellileri topluma kazandırmak
D
Çevresindeki olaylara duyarsız kalmak
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz tarafından Medine halkına Kur’an öğretmesi için gönderdiği sahabelerden biridir?

A
Ümmü Mektum
B
Zeyd bin Harise
C
Mut’im bin Adiy
D
Nuaym bin Mesud
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi istişarenin sonuçlarından biri değildir?

A
Hata payını azaltması
B
Farklı bakış açısı kazandırması
C
Sonucun kabulünü kolaylaştırması
D
Bireyin iradesini ortadan kaldırması
Soru 18

İstişare ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Âlimin istişare etmeye ihtiyacı yoktur.
B
Lüzum duyulan her konuda yapılabilir.
C
Görüşüne başvurulan kişinin fikri uygulanmalıdır.
D
Danışılacak kişinin her konuda bilgi sahibi olması gerekir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin yaptığı istişareye örnektir?

A
Namaza çağrının ezanla yapılması
B
Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması
C
Hicri takvimin kabul edilmesi
D
Ebu Bekir’in halife seçilmesi
Soru 20

“Aranızdaki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah (lütfu) geniş olan ve bilendir.” (Nûr suresi, 32. ayet)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Muhtaçlara yardım edilmelidir.
B
Allah, aile kurmayı teşvik etmektedir.
C
Allah, dayanışmayı teşvik etmektedir.
D
Evlilik insanı günahtan korumaktadır
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
Açık Öğretim Lisesi (532) Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 2 Testleri

(532) AÖL Hz. Muhammed’in Hayatı 2 Online Test 1

(532) AÖL Hz. Muhammed’in Hayatı 2 Online Test 2

(532) AÖL Hz. Muhammed’in Hayatı 2 Online Test 3

(532) AÖL Hz. Muhammed’in Hayatı 2 Online Test 4

(532) AÖL Hz. Muhammed’in Hayatı 2 Online Test 5

(532) Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 2 Online Test 6

Açık Lise Seçmeli Peygamberimizin Hayatı Dersi Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 23 Mayıs 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın