Açık Öğretim Lisesi Hz. Muhammed’in Hayatı 4 Online Test 1

Açık Lise Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi Testleri

Açık Lise Hz. Muhammed’in Hayatı 4 Online Test 1

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in inanç ve ibadet özgürlüğü ile ilgili uygulamalarından biri değildir?

A
Medine Sözleşmesinde Yahudilerin ve Müminlerin dinlerinde serbest olduğu maddesine yer vermesi
B
Bedir Savaşı esirlerini Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakması
C
Necranlı Hristiyanlarla yapılan anlaşma ile onların canları, malları ve inançlarını koruma altına alması
D
Kendisini ziyarete gelen Hristiyanlara mescitte ibadet etme izni vermesi
Soru 2

Aşağıdaki ayetlerden hangisi inanç ve ibadet özgürlüğü ile ilgili değildir?

A
“Dinde zorlama yoktur, artık hak ile batıl iyice ayrılmıştır…” (Bakara suresi, 256. ayet)
B
‘‘De ki hakikat Rabb’inizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin…” (Kehf suresi, 29. ayet)
C
“Ey iman edenler! Allah’ın ve Peygamberin önüne geçmeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının…” (Hucurât suresi, 1. ayet)
D
“Sen öğüt ver çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerine zorlayıcı değilsin.” (Ğâşiye suresi, 21-22. ayetler)
Soru 3

İslam dininde düşünme ve ifade özgürlüğü hem bir hak hem de bir sorumluluk olarak görülür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Müslüman bir kişinin hak ve sorumluluklarından biri değildir?

A
İstişare etmek
B
İyiliği emretmek
C
Kötülüğe engel olmak
D
Zararlı maddeleri kullanmaya teşvik etmek
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kişinin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez?

A
Kendisi gibi düşünmeyenlerin fikirlerini anlatmalarına engel olmak
B
Yanlış olduğunu düşündüğü görüşleri eleştirmek
C
Her insanın dini eğitim alma hakkı olduğunu savunmak
D
Dini bir konuda yazı yazmak
Soru 5

Aşağıdaki hadislerden hangisi ekonomik haklar ile ilgilidir?

A
“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin ya da sussun.”
B
‘‘İşler ehil olmayan kimselere verildiği zaman kıyameti bekle.”
C
“İşçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz.”
D
“Bir Müslümanın başka bir Müslümanı korkutması helal değildir.”
Soru 6

“Bir Müslümanın izinsiz olarak bir başkasının evinin içini gözetlemesi helal değildir. Böyle yapan, günah işlemiş olur.” Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A
Düşünce ve ifade özgürlüğü
B
Özel yaşamın gizliliği
C
Seyahat etme özgürlüğü
D
İnanç ve ibadet özgürlüğü
Soru 7

“Sizin en hayırlınız hanımlarına karşı en iyi davrananızdır.” Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A
Kadın erkek eşitliği
B
Kadının ailedeki rolü
C
Aile reisinin görevleri
D
Kadına değer verilmesi
Soru 8

Hz. Peygamber yönetimle ilgili bir karar alınırken aşağıdakilerden hangisinin temel ölçüt alınmasını tavsiye etmiştir?

A
Kur’an-ı Kerim
B
Örf ve adetler
C
Geçmiş uygulamalar
D
Kişinin kendi kararları
Soru 9

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, Allah’a karşı gelmekten en çok sakınanınızdır…” (Hucurât suresi, 13. ayet) Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
Kullukta insanların eşit olduğu
B
Kadın ve erkeğin yaratılışta eşit olduğu
C
İnsanın yaratılanların en şereflisi olduğu
D
Allah katında üstünlüğün takvaya bağlı olduğu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin davranışlarından biri değildir?

A
Eşinin güzel huylarını dile getirir ve onu takdir ederdi.
B
İnsanların hatalarını toplum içerisinde yüzlerine vururdu.
C
Aile fertlerine karşı güler yüzlü, samimi ve adaletli davranırdı.
D
Önce insanların kalplerini kazanır sonra hatalarını düzeltmeye çalışırdı.
Soru 11

“Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Onların en hayırlıları da aile fertlerine karşı en hayırlı davranandır.” Bu hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
Aile fertlerine iyi davranılması gerektiği
B
Hayırlı işlerde acele edilmesi gerektiği
C
İman ile ahlak arasında yakın bir ilişki olduğu
D
Güzel ahlak sahibinin Allah katında da değerli olduğu
Soru 12

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi kadın ve erkeğin eşit olduğu konulara örnek oluşturmaz?

A
“Kadın ve erkek bir bütünü tamamlayan iki eşit parçadır.” (Hadis)
B
“İlim öğrenmek her Müslüman kadın ve erkeğe fazdır.” (Hadis)
C
“Mümin olarak erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse işte onlar cennete girerler…” (Nisa suresi, 124. ayet)
D
Hiçbir Mümin hanımına kin beslemesin. Onun bir huyundan hoşlanmazsa belki başka bir huyundan hoşlanır.” (Hadis)
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in tavsiyelerinden biri değildir?

A
Erkek çocukları kız çocuklarından daha üstün tutulmalıdır.
B
Eşler birbirlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmelidir.
C
İnsanlar istekleri dışında evliliğe zorlanmamalıdır.
D
Akrabalık ilişkilerinin geliştirilmesine önem verilmelidir.
Soru 14

I. Kadının rolü sadece annelik yapmaktır. II. Kadınlara hoşgörülü ve anlayışlı davranmak tavsiye edilmiştir. III. Kadınların namazlarını camide cemaatle kılması yasaklanmıştır. IV. Temel hak ve özgürlüklerde kadın ve erkek eşittir. İslam’a göre bu ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve IV.
D
III ve IV.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticiden beklenen davranışlardan biri değildir?

A
Adil davranmak
B
Hak ve özgürlüklere saygılı olmak
C
Huzur ve ahlakı bozacak davranışlardan kaçınmak
D
Yetki ve sorumluluklarını kendi çıkarları için kullanmak
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in sünnetine uygun bir davranıştır?

A
Kadınlara mirastan pay vermemek
B
Kadınları eğitimden mahrum bırakmak
C
İstişarede kadınların görüşüne başvurmak
D
Kadınları istemedikleri bir meslekte çalışmaya zorlamak
Soru 17

“O müminler öyle kimselerdir ki eğer kendilerine yeryüzünde bir iktidar verirsek namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, marufu (iyi ve güzel olan şeyleri) emrederler, münkerden (kötü ve çirkin olan şeylerden) vazgeçirmeye çalışırlar…” (Hac suresi, 41. ayet) Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi iyi bir yöneticide bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

A
İyiliğe teşvik etmek
B
İbadetlerini yerine getirmek
C
Kötülüğü engellemeye çalışmak
D
Her konuda kendisini yeterli görmek
Soru 18

Hz. Muhammed (sav.) bir yönetici olarak zamanını Rabb’i, devleti ve özel hayatı için üçe ayırırdı. Devlet işlerinin çok yoğun olduğu durumlarda özel hayatından fedakârlık eder ancak ibadetlerini asla ihmal etmezdi. Bu metinden yöneticiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A
İbadetlerini hiçbir zaman aksatmamaları
B
Zamanının çoğunu devlet işlerine ayırmaları
C
Özel hayatını devlet işlerinden önde tutmaları
D
Devlet işlerini ibadetlerinden daha fazla önemsemeleri
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin yönetim ilkelerinden biri değildir?

A
İstişare etme
B
Din birliğini sağlama
C
Ehliyet ve liyakate öncelik verme
D
Halkın yönetime katılımını sağlama
Soru 20

Bir defasında Peygamber Efendimiz Hz. Ali’ye şöyle dedi: “Sana iki kişi muhakeme olmak için geldiğinde hiçbir zaman ikisini de dinlemeden karar verme. Çünkü doğruyu bulmak her ikisini de dinlediğinde mümkündür.” Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A
Adaletli olmak
B
İstişare etmek
C
Liyakate önem vermek
D
Birlik ve beraberliği sağlamak
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
Açık Öğretim Lisesi (534) Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 4 Testleri

AÖL (534) Seçmeli Ders Peygamberimizin Hayatı 4 Testi (Aralık 2018)

AÖL (534) Seçmeli Ders Peygamberimizin Hayatı 4 Testi (Temmuz 2018)

AÖL (534) Seçmeli Ders Peygamberimizin Hayatı 4 Testi (Mart 2018)

AÖL Hz. Muhammed’in Hayatı 4 Online Test 1

AÖL Hz. Muhammed’in Hayatı 4 Online Test 2

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 27 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Öğretim Lisesi Hz. Muhammed’in Hayatı 4 Online Test 1 (2 Yorum)