Açık Lise Siyer 2 Online Testleri Test 3

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri:  Açık Lise Siyer 2 Online Testleri Test 3

Açık Lise Siyer 2 Online Testleri Test: 3

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in muhacirensar kardeşleştirmesinde hedeflediklerinden biri değildir?

A
Ortaklaşa iş yapma ve üretme anlayışını kazandırmak
B
Yurtlarından ayrılmış olanların mahzunluğunu gidermek
C
Muhacirlerin mali sıkıntılarını bir ölçüde de olsa azaltmak
D
Mekke’nin fethi için gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlamak
Soru 2

Medine’de 622 yılında yapılan nüfus sayımında Müslümanların tespit edilen sayısı kaçtır?

A
1.500
B
2.500
C
5.000
D
10.000
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin amaçlarından biri değildir?

A
Medine şehrinin savunmasını güçlendirmek
B
Medine’yi ticaret merkezine dönüştürmek
C
Şehirde idari ve siyasi bir birliktelik oluşturmak
D
Saldırılara karşı Müslümanların güvenliğini sağlamak
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin Medine’den çıkarılma nedenlerinden biri değildir?

A
Hz. Peygamber ile yapılan antlaşmayı bozmaları
B
Müslümanlara karşı Kureyş’i tahrik etmeleri
C
Kendi dinlerini yaşamada ısrar etmeleri
D
Hz. Peygamber’e suikast tertiplemeleri
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi namaza çağrının nasıl olacağı ile ilgili Hz. Peygamber’in sahabe ile yaptığı görüşmede sunulan önerilerden biridir?

A
Sokaklarda davul çalma
B
Çevreye haberciler gönderme
C
Yüksek bir yerde ateş yakma
D
Kur’an’dan belli bir bölüm okuma
Soru 6

Hz. Peygamber’e aşağıdaki namazların hangisini kıldırırken kıblenin Kâbe olarak değiştirildiği vahyi nazil olmuştur?

A
Öğle
B
Sabah
C
İkindi
D
Yatsı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Mekkeli müşriklerle silahlı mücadele kararı almasında etkili olmuştur?

A
Muhacirlerin Mekke’ye olan özlemleri
B
Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmek istemeleri
C
Muhacirlerin Mekke’deki mallarına el konulup yağmalanması
D
Müslümanların Mekke’deki ticari pazardan pay almak istemeleri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

A
Müslümanların zaferi ile sonuçlanmıştır.
B
Mekke’nin Fethi’nin önündeki engeller kalkmıştır.
C
İslamiyet’in daha hızlı yayılmasının yolu açılmıştır.
D
Müslümanların kendilerine güvenleri artmıştır.
Soru 9

Gassanlı bir başkan olan Busra valisinin, İslam’a davet mektubunu getiren elçiyi öldürmesinin neden olduğu savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tebük
B
Uhud
C
Taif
D
Mûte
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin Fethi’nin sonuçlarından biri değildir?

A
Mekkelilerin mallarına ganimet olarak el konulmuştur.
B
Mekke ve Kâbe Müslümanların hâkimiyetine girmiştir.
C
Ebu Süfyan ve birçok Mekkeli, Müslüman olmuştur.
D
Mekkeli müşrikler tehdit olmaktan çıkmıştır.
Soru 11

I. Uhut Savaşı II. Huneyn Savaşı III. Taif kuşatması IV. Mekke’nin Fethi Bu olayların kronolojik sıralaması hangisidir?

A
I.-IV.-II.-III.
B
I.-II.-III.-IV.
C
II.-I.-III.-IV.
D
IV.-III.-II.-I.
Soru 12

Gazvetü’l-Üsre (Zorluk Gazası) de denilen gazve aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mute Savaşı
B
Tebük Seferi
C
Taif kuşatması
D
Bedir Savaşı
Soru 13

Hz. Peygamber, hastalığı iyice artıp mescide çıkamaz hale geldiğinde namazı kıldırmak için kimi görevlendirmiştir?

A
Hz. Osman
B
Hz. Ömer
C
Hz. Ali
D
Hz. Ebubekir
Soru 14

Hz. Peygamber’i diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vahiy alması
B
Temiz giyinmesi
C
Güzel konuşması
D
Merhametli olması
Soru 15

“Yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi Peygamber’e uyanlar (var ya) işte o Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder…’’ (A’râf suresi, 157. ayet) Bu ayette Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Tevrat ve İncil’de özelliklerinden bahsedildiğine
B
Peygamberlerin sonuncusu olduğuna
C
İyiliği emredip kötülükten men ettiğine
D
Okuma yazma bilmediğine
Soru 16

“Hatırla ki kâfirler seni tutup bağlamak veya öldürmek yahut seni (yurdundan) çıkarmak için tuzak kurarlarken Allah da (onlara) tuzak kuruyordu. Çünkü Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.’’ (Enfâl suresi, 30. ayet) Bu ayette Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A
Hicretine izin verildiğine
B
Müşriklerin onu öldürmek istediğine
C
Allah’ın kendisini müşriklerden koruduğuna
D
Mekkelilerin onu şehirden çıkarmak istediklerine
Soru 17

“...Allah’ın kitabına göre yakın akrabalar birbirine (varis olmaya) daha uygundur...” (Enfâl suresi, 75. ayet) Bu ayet aşağıdaki uygulamalardan hangisine son vermiştir?

A
Ensar ve muhacirin birbirine mirasçı olmalarına
B
Ensar ve muhacirin birlikte ticaret yapmalarına
C
Babasını öldüren kişiye miras verilmemesine
D
Ensar ve muhacirin aynı evi paylaşmalarına
Soru 18

“Âlimler gökteki yıldızlar gibidir. Yıldızlar nasıl karanlıkta yol gösterirse, âlimlerde yeryüzünde rehberdirler.’’ Bu hadis, Hz. Peygamber’in aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi göstermektedir?

A
Fedakârlığa
B
Cesarete
C
İlme
D
Cömertliğe
Soru 19

“Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar.” Bu hadis Hz. Peygamber’in aşağıdaki öğretim metotlarından hangisine örnek oluşturur?

A
Soru sorarak öğretme
B
Örnek vererek öğretme
C
Tartışarak ikna etme
D
Yaparak-yaşayarak öğretme
Soru 20

Hz. Osman’ın elçi olarak gittiği Mekke’de müşrikler tarafından alıkonulduğu veya öldürüldüğü haberi yayılmıştı. Bunun üzerine çıkabilecek savaş ihtimaline karşı Müslümanlar Hz. Peygamber’e Mekkelilerle savaşacaklarına dair söz vermişlerdi. Burada anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hudeybiye Antlaşması
B
Gazvetü’l-Üsre
C
Akabe Biatı
D
Rıdvan Biatı
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Açık Lise Siyer 2 Online Testleri Test: 1

Açık Lise Siyer 2 Online Testleri Test 2

Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test: 1

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 11 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın