Açık Lise İngilizce 1 Online Test 1

Açık Lise İngilizce 1 Online Testleri

Açık Lise İngilizce 1 Online Test 1

Açık Lise İngilizce 1 dersinden çözümlü ve Türkçe çevirili bir test. Çözün ve anlamadığınız yerleri aşağıya yorum olarak yazın, biz cevaplamaya ve anlatmaya hazırız. AÖL İngilizce testine buyurun:

Soru 1

Azra visits her grandparents _____.

 
A
yesterday
B
always
C
tomorrow
D
twice a month
1 numaralı soru için açıklama 
Cümlede kullanılan zamana bakıldığında visit fiilindeki “s” takısı bize cümlenin geniş zamanda olduğunu gösteriyor. yesterday: dün (Geçmiş zamanda kullanılır.) always: her zaman ( Geniş zamanda özne ve fiil arasında kullanılır, cümle sonunda kullanılmaz.) tomorrow: yarın (Gelecek zamanda kullanılır.) twice a month: ayda iki kez ( geniş zamanda kullanılır.)
Soru 2

Hurry up! Everybody _____ for us.

A
are waiting
B
is waiting
C
will wait
D
waited
2 numaralı soru için açıklama 
2. “Acele et! Herkes bizi bekliyor” cümlesi şimdiki zamanda kurulan bir cümledir. Cümlenin başında verilen ünlem cümlesi bize ipucudur. C şıkkı gelecek zaman, D şıkkı geçmiş zaman ifade ettiğinden bu şıklar doğru cevap olamaz. A ve B şıkları şimdiki zaman ifade ediyor fakat everybody tekil yardımcı fiil ile kullanılır.
Soru 3

We will go to the theatre. Do you want to ________us?

A
join
B
invite
C
take
D
arrive
3 numaralı soru için açıklama 
3. “Tiyatroya gideceğiz. Bize katılmak ister misin?” cümlesinde boşluk bırakılan yere doğru anlamdaki fiil getirilmelidir. Doğru join: katılmak invite: davet etmek take: almak, götürmek arrive: varmak
Soru 4

A: Why are you filling that bucket with water?

B:  Because I _____ my father’s car.

A
will wash
B
washed
C
am going to wash
D
washing
4 numaralı soru için açıklama 
A: Bu kovayı neden suyla dolduruyorsun? B: Çünkü babamın arabasını yıkayacağım. Soruda gelecek zaman ifade eden bir diyalog görüyoruz. B kişisinin kovayı su ile doldurması planlı bir olayın gerçekleştiğini gösteriyor, bu nedenle “to be going to” kalıbı kullanılmalıdır.
Soru 5

Ilgın _____ very tired, so she went to bed early.

A
is
B
was
C
be
D
being
5 numaralı soru için açıklama 
“Ilgın çok yorgundu, bu nedenle erken yattı.” cümlesi geçmiş zaman yapılı bir cümledir. “went” fiili “go” fiilinin ikinci halidir. Bu bize boşluğa geçmiş zaman yardımcı fiili gelmesi gerektiğini belirtiyor.
Soru 6

A: What did you do at the weekend?

B:  I _____ with my old friends.

A
meet
B
didn’t met
C
met
D
don’t meet
6 numaralı soru için açıklama 
6. “A: Hafta sonu ne yaptın? B: Eski arkadaşlarımla buluştum.” A kişisi geçmiş zaman kullanarak soru sormuş, B kişisi de geçmiş zamanda cevaplamalıdır. A şıkkı geniş zaman ifade eder. B şıkkı geçmiş zamanda kullanılmış fakat olumsuz cümle yapısında fiilin ikinci halinin kullanılması doğru değildir. D şıkkı geniş zaman olumsuz ifade eder. C şıkkı geçmiş zamanlıdır. “met” , “meet” fiilinin ikinci halidir.
Soru 7

I ______ Sue in the village last week.

A
see
B
saw
C
didn’t saw
D
don’t see
7 numaralı soru için açıklama 
“Ben geçen hafta köyde Sue’yi gördüm.” cümlesinde “last week” cümlenin geçmiş zamanlı olması gerektiğini belirtiyor. A ve D şıkkı geniş zaman ifade ediyor. C şıkkı ise geçmiş zaman olmasına rağmen doğru bir kullanım değildir. Geçmiş zamanda olumsuz cümlede fiilin birinci hali kullanılır. “saw”, “see” fiilinin ikinci haildir.
Soru 8

A: What would you like to eat?

B:  I _____ a pizza, please.

A
will have
B
am going to have
C
had
D
having
8 numaralı soru için açıklama 
“A: Ne yemek istersiniz?” B: Ben pizza alayım, lütfen” Diyalogta boşluk bırakılan yer gelecek zaman olmalıdır ve konuşma anında karar verildiği ve planlı bir durum olmadığından doğru
Soru 9

I was in a very difficult situation.

I _____ what to do.

A
known
B
know
C
didn’t know
D
don’t know
9 numaralı soru için açıklama 
“Çok zor bir durumdaydım. Ne yapacağımı bilemedim.” Cümlesinde boş bırakılan yere geçmiş zaman ifade eden bir yapı getirilmelidir. İlk cümlede kullanılan “was” bize ipucudur.
Soru 10

When I was three, I couldn’t swim, but now I _____ swim very well.

A
can
B
could
C
must
D
should
10 numaralı soru için açıklama 
“Ben üç yaşındayken yüzemezdim, fakat şimdi çok iyi yüzebiliyorum.” Cümlesinde karşıt iki durum söz konusudur. “But” dan sonra gelen “now” cümlenin geniş zamanlı olduğunu gösteriyor. Geniş zamanda yeterlilik ve yeteneklerden bahsederken “can” kullanılır.
Soru 11

_____ is my laptop. Yours is on the table.

A
Those
B
These
C
This
D
They
11 numaralı soru için açıklama 
“Bu benim laptopum. Seninki masanın üzerinde.” cümlesinde “is” bu cümlenin tekil olduğunu ifade ediyor. A, B ve C şıkları “is” ile kullanılamaz çünkü çoğul ifadelerdir. “Those” uzak ve çoğul nesneler için kullanılır, “şunlar” demektir. “These” ise yakın ve çoğul nesneler için kullanılır, “bunlar” demektir. “This” yakın ve tekil nesne için kullanılır, “bu” demektir. “That” uzak ve tekil nesne için kullanılır, “şu” demektir.
Soru 12

How _____ children are there in the garden?

A
many
B
much
C
long
D
often
12 numaralı soru için açıklama 
“Bahçede kaç tane çocuk var?” cümlesinde soru kalıbının doğru ifade ile tamamlanması istenmiştir. “children” “child” kelimesinin çoğuludur, “çocuklar” anlamına gelir. Syaılabilen bir sözcük olduğundan “kaç tane” soru ifadesini “many” ile sağlayabiliriz.
Soru 13

A: _____ do you come from?

B:  I’m Turkish.

A
Where
B
When
C
What
D
Which
13 numaralı soru için açıklama 
“A: Nerelisiniz? B: Türküm” diyaloğunda soru ifadesini sağlayacak kelime sorulmuştur. Where: Nerede When: Nezaman What: Ne Which: Hangi anlamlarına gelir.
Soru 14

I _____ watch horror films a lot but I don’t watch very often now.

A
use to
B
used to
C
didn’t use to
D
used
14 numaralı soru için açıklama 
“Çok korku filmi seyrederdim, fakat şimdi çok sık izlemiyorum.” Cümlesinde boşluk bırakılan yere olumlu bir yapı gelmelidir. Geçmişte alışkanlık haline gelmiş sıklıkla yapılan durumlarda “used to” yapısı kullanılır. A ve D şıkları doğru kullanım değildir. C şıkkı olumsuz olduğu için cümle anlamına uymuyor.
Soru 15

_____ I borrow your pen, please?

A
Should
B
Need
C
May
D
Do
15 numaralı soru için açıklama 
“Kalemini ödünç alabilir miyim lütfen?” cümlesinde kullanılması gereken modal “may” dir. Rica ve izin cümlelerinde “may” yapısı kullanılır.
Soru 16

A: Where _____ Eser’s mother _____?

B:  She lives in Antalya.

A
does/ live
B
do/ live
C
did/ live
D
will/ live
16 numaralı soru için açıklama 
“A: Eser’in annesi nerede yaşıyor? B: O Antalya’da yaşıyor.” Diyalogunda B kişisinin verdiği cevap geniş zamanlıdır. “s” takısı kullanılmıştır, bu nedenle soru da bu zamana uygun sorulmalıdır. C şıkkı geçmiş zaman, D şıkkı gelecek zaman ifade ettiğinden doğru cevap olamaz. B şıkkı geniş zaman ifadesi olmasına rağmen, sorudaki özne tekil ve “she” olduğundan, cevap:A
Soru 17

I have my breakfast at 7 o’clock _____.

A
yesterday
B
tomorrow
C
every morning
D
at the moment
17 numaralı soru için açıklama 
“ Her sabah 7’de kahvaltımı yaparım.” cümlesinde zaman ifadesi sorulmuştur. Cümlenin yapısı geniş zamanlıdır. Bu nedenle geniş zaman ifadesi kullanılmalıdır. yesterday: dün (Geçmiş zamanda kullanılır.) tomorrow: yarın (Gelecek zamanda kullanılır.) every morning: her sabah (Geniş zamanda kullanılır.) at the moment: şimdi (Şimdiki zamanda kullanılır.)
Soru 18

I prefer reading novels _____ watching films.

A
to
B
than
C
rather
D
but
18 numaralı soru için açıklama 
“Roman okumayı, film izlemeyi tercih ederim.” cümlesinde “prefer” kullanılmıştır. Bu yapıda iki ifade karşılaştırılırken arada “to” kullanılır.
Soru 19

Can you hear them? What _____ they _____ about?

A
are/ talk
B
is/ taking
C
do/ talk
D
are/ talking
19 numaralı soru için açıklama 
“Onları duyabiliyor musun? Ne hakkında konuşuyorlar?” Soruda ilk cümlenin anlamına bakıldığında ikinci cümlenin şimdiki zaman ifade etmesi gerekir. A şıkkında “talk” fiilinin “ing” eki olmadığından, B şıkkı tekil özne ile kullanıldığından ve C şıkkı geniş zamanlı olduğundan doğru cevap olamaz.
Soru 20

A: ________________________

B:  Go ahead and turn right. It is on your left.

A
Can you help me?
B
Can I ask a question?
C
Can you hear me?
D
Can you tell me where the bank is?
20 numaralı soru için açıklama 
“A: Bankanın nerede, bana söyleyebilir misiniz? B:Düz gidin ve sağa dönün. O sizin solunuzda.” Soruda adres tarif edilmiş. A kişisi bir adres sormalıdır. A şıkkı “Bana yardım edebilir misiniz?”, B şıkkı “Bir soru sorabilir miyim?, C şıkkı “Beni duyuyor musunuz?” anlamlarına geliyor.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAçık Lise İngilizce (1-8) Online Testleri Anasayfası

Açık Lise İngilizce 1 Online Testleri

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 1

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 2

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 3

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 4

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 5

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 6

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 7

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 8

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 9

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 10

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 11

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 4 Şubat 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise İngilizce 1 Online Test 1 (13 Yorum)

 1. Mart 7, 2018, 22:15
  hocam biyoloji 1-2-3 ve 4 den sınava gireceğim sorum size ve arkadaşlarıma biyoloji 1-2-3-4 ile ilgili taktik veya bir öneriniz var mıdır en çok nelere çalışmak gerekir acaba ?
  fizik 1
  kimya 1
  kimya 3
  matematik 1
  içinde yardımcı olabilirseniz çok sevinirim mezun olmam gerekiyor 166 kredim var şu an
  ( bilen arkadaşlarda yardımcı olursa sevinirim ) şimdiden çok teşekkür ederim..

  mart 17-18 de olan sınavlar 31 mart 1 nisan a mı ertelendi hocam kesin bilgi midir acaba bu ?

  • Güzel yorum ve temennileriniz için teşekkür ediyoruz, biz de size karşı aynı iyi duygu ve temenniler içindeyiz.

 2. benim aöl de 8 dönemim yks sınavına girmek istiyorum ama kredim yetersiz yinede sınava girebilir miyim

  • 2018 YKS Kılavuzu yayınlanınca kesin bir şey söylenebilir. Geçen yıl gibi olursa girebilirsiniz.

 3. selam.. ben birkactane teste girdim cok zorluk cekdim ve anlamadim onlarda aciqlama yok idi bekledim gelmedi ondan soyledim