Açık Lise İngilizce 1 Online Test 3

Açık Lise İngilizce 1 Online Testleri

Açık Lise İngilizce 1 Online Test 3

Soru 1

He hates meat. He _____ eat it.

A
sometimes
B
once a week
C
last time
D
never
1 numaralı soru için açıklama 
“Etten nefret eder. Asla yemez.” cümlesinde boşluk bırakılan yere anlamca en uygun “never” dır. A şıkkı bazen anlamına gelir ve cümleye uygun değildir. B şıkkı cümle sonunda kullanılır ve “haftada bir kez” anlamına gelir. C şıkkı ise “son kez/geçen sefer” anlamına gelir ve geçmiş zamanda kullanılır.
Soru 2

_____! It’s raining outside.

A
Open
B
Come
C
Look
D
See
2 numaralı soru için açıklama 
“Bak! Yağmur yağıyor.” Cümlesinde boşluk bırakılan yere anlamca en uygun fiil “look”dur. “Open” açmak, “come” gelmek, “see” görmek anlamına gelir.
Soru 3

I’m still ill, but I ____ better slowly.

A
am getting
B
get
C
got
D
getting
3 numaralı soru için açıklama 
“Hala hastayım, fakat yavaş yavaş daha iyi oluyorum.” Cümlesinde bir durumun günden güne iyileşmesi söz konusudur. Bu ifade şimdiki zaman yapısı ile sağlanabilir.
Soru 4

Everything is planned. I _____ a holiday for two weeks.

A
am going to have
B
will go to
C
won’t go to
D
am not going to
4 numaralı soru için açıklama 
“Her şey planlandı. 2 haftalığına tatile çıkıyorum.” Cümlesinde gelecek zaman ifade eden bir durum vardır. Her şeyin planlı olması boşluğa “to be going to have” yapısının kullanılmasını gerektirir. D şıkkı da going to ile kurulmuş gibi görünse de asıl fiil (have) kullanılmamıştır ve olumsuz yapıdadır.
Soru 5

I_____ worried about them because they _____ late.

A
is/ are
B
am/ is
C
was/ were
D
was/ are
5 numaralı soru için açıklama 
“Onlar hakkında endişelendim çünkü çok geciktiler.” cümlede hangi zaman kullanılmasına ilişkin bir ipucu verilmediğinden şıkları eleme yöntemi ile bu soruyu çözebiliriz. A şıkkında “is” “I” ile kullanılamayacağından doğru cevap olamaz. B şıkkında “is” ”they” ile kullanılamayacağından doğru cevap olamaz. D şıkkında ise cümlenin ilk kısmı geçmiş ikinci kısmı geniş yapıda olamaz. C şıkkı iki tarafta geçmiş zamanlı olduğundan kullanıma uygundur.
Soru 6

I knew you were very busy, so I _____ you.

A
disturb
B
didn’t disturb
C
don’t disturb
D
disturbed
6 numaralı soru için açıklama 
“Çok meşgul olduğunu biliyordum, bu nedenle seni rahatsız etmedim.” Cümlede “knew” kullanılmış. “knew” , “know” fiilinin ikinci halidir. Bu bize cümlenin geçmiş zamanlı olması gerektiğini gösteriyor. Cümlenin anlamına bakıldığında, cümlenin yapısı olumsuz olmalıdır.
Soru 7

I_____ my friends to my birthday party but they didn’t come.

A
invited
B
wrote
C
spent
D
won
7 numaralı soru için açıklama 
“Arkadaşlarımı doğum günü partime davet ettim fakat gelmediler.” Cümlesinde boş bırakılan yere anlamca en uygun fiil gelmelidir. Fiillerin geçmiş zaman halleri kullanılmıştır. invite: davet etmek write: yazmak spend: harcamak win: kazanmak
Soru 8

I was thirsty, so I _____ a glass of cold water.

A
drink
B
didn’t drink
C
drank
D
don’t drink
8 numaralı soru için açıklama 
“Susamıştım, bu nedenle bir bardak soğuk su içtim.” Cümlesinin geçmiş zamanı ifade ettiğini “was” ile anlayabiliriz. Cümlenin anlamına bakıldığında, cümlenin yapısı olumlu olmalıdır. "drink” fiilin geçmiş zaman hali (ikinci hali) “drank” dir.
Soru 9

I hope you _____ the present we bought for you.

A
will like
B
liked
C
are going to like
D
are liking
9 numaralı soru için açıklama 
“Umarım sana aldığımız hediyeyi beğenirsin.” Cümlesinde boş bırakılan yere “wiil like” gelmelidir çünkü “I hope” yapısı ile “will” kullanılır.
Soru 10

A:  I have a terrible stomachache.

B:  ________________________

A
You should drink cold water.
B
You shouldn’t go to a doctor.
C
You shouldn’t eat too many sweets.
D
You should eat too much.
10 numaralı soru için açıklama 
“A: Karnımda korkunç bir ağrı var. B: Çok fazla şeker yememelisin.” Soruda A kişisine bir öneride bulunulması isteniyor. A şıkkında “ Soğuk su içmelisin.” , B şıkkında “Doktora gitmemelisin.” , D şıkkında çok fazla yemelisin.” İfadeleri uygun öneriler değildir.
Soru 11

_____ suitcases are very heavy. Can you help me, please?

A
That
B
This
C
It
D
These
11 numaralı soru için açıklama 
“Bu bavullar çok ağır. Yardım edebilir misiniz, lütfen?” Soruda boş bırakılan yere “these” ifadesi gelmelidir çünkü “suitcases” çoğul bir ifadedir. “Those” uzak ve çoğul nesneler için kullanılır, “şunlar” demektir. “These” ise yakın ve çoğul nesneler için kullanılır, “bunlar” demekt. “This” yakın ve tekil nesne için kullanılır, “bu” demektir. “That” uzak ve tekil nesne için kullanılır, “şu” demektir.
Soru 12

Are there _____ apples in the fridge?

A
some
B
many
C
Much
D
any
12 numaralı soru için açıklama 
“Buzdolabında hiç elma var mı?” Soruda boş bırakılan yere “any” gelmelidir. “any” soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır.
Soru 13

A:  _____ do you play football?

B:  Almost everyday.

A
What time
B
Where
C
How long
D
How often
13 numaralı soru için açıklama 
“A:Ne kadar sıklıkla futbol oynuyorsun? B: Hemen hemen her gün.” Diyalogda verilen cevap bir sıklık durumunu ifade eder. Soru bu cevaba uygun olmalıdır. What time: Saat kaçta Where: Nerede How long: Ne kadar süredir How often : Ne kadar sıklıkla
Soru 14

She_____ drink tea, but she likes it very much now.

A
used to
B
didn’t use to
C
use to
D
didn’t used to
14 numaralı soru için açıklama 
“O eskiden çay içmezdi, fakat şimdi çok fazla seviyor.” Cümlede boş bırakılan yer olumsuz olmalıdır. Bu nedenle "didn’t used to" gelir.
Soru 15

Student: _____ I come in?

Teacher: Yes, of course.

A
May
B
Will
C
Should
D
Must
15 numaralı soru için açıklama 
“Öğrenci: İçeri girebilir miyim? Öğretmen: Evet, elbette.” Soruda izin alma durumu söz konusudur. “May” “modal”ı bu duruma en uygun seçenektir. “Should” öneri, “must” zorunluluk ve” will” gelecek zaman ifade eder.
Soru 16

My little son always _____ to bed before midnight.

A
go
B
goes
C
going
D
is going
16 numaralı soru için açıklama 
“Benim küçük oğlum her zaman gece yarısından önce yatar.” Soruda kullanılan “always” bu cümlenin geniş zamanda olduğunu gösteriyor. Geniş zamanda “he,she ve it” özneleri ile “s” takısı kullanılır.
Soru 17

A:  How often do you go for a walk?

B:            _______________________.

A
Last night
B
Three times a week
C
A long time ago
D
Tomorrow
17 numaralı soru için açıklama 
“A: Ne kadar sıklıkla yürüyüşe çıkıyorsun? B: Haftada 3 kez.” Soruda sıklık ifade eden bir soru kalıbı kullanıldığından “three times a week” en uygun seçenektir. A seçeneği “geçen gece” anlamına gelir ve geçmiş zaman için uygundur. C seçeneği “uzun zaman önce anlamına gelir ve geçmiş zaman için uygundur. D seçeneği ise “yarın anlamına gelir ve gelecek zaman için uygundur.
Soru 18

I _____ writing a letter to sending an e-mail.

A
want
B
would like
C
prefer
D
would rather
18 numaralı soru için açıklama 
“Mektup yazmayı, mail göndermeye tercih ederim.” Cümlesinde bir durum diğer bir duruma tercih ediliyor. “to” cümlede” prefer “yapısının kullanılması gerektiğini gösteriyor. A şıkkı “want to do” şeklinde kullanılır. B şıkkı da “would like to do” şeklinde kullanılır. D şıkkı ise “would rather do …… than ……” şeklinde kullanılır.
Soru 19

Look at the river! It _____ very fast.

A
flows
B
flow
C
flowing
D
is flowing
19 numaralı soru için açıklama 
“Nehire bak! Çok hızlı akıyor.” Ünlem ifade eden cümleler bize olayın o an gerçekleştiği konusunda ipucudur. Cümlede şimdiki zaman ifadesi kullanılmalıdır.
Soru 20

A:  Hello, _________________?

B:  Just a moment, please.

A
That’s a good idea
B
Can I speak to John, please
C
May I help you
D
Why are you calling me
20 numaralı soru için açıklama 
“A: Merhaba, John ile görüşebilir miyim, lütfen? B: Bir dakika lütfen.” Soruda, verilen cevaba uygun bir soru ifadesi istenmiş. A şıkkındaki “ Bu çok iyi bir fikir” ifadesi cevaba uygun değildir. C şıkkındaki, “ Size yardım edebilir miyim?” ifadesi de cevaba uygun değildir. D şıkkındaki soru ise “Neden beni arıyorsun?” anlamına geldiğinden soruya uygun bir ifade değildir.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönDevam edin: Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 4

Açık Lise İngilizce (1-8) Online Testleri Anasayfası

Açık Lise İngilizce 1 Online Testleri

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 1

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 2

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 3

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 4

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 5

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 6

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 7

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 8

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 9

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 10

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 11

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 6 Şubat 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise İngilizce 1 Online Test 3 (4 Yorum)

  1. arkadaşlar en büyük sıkıntım tek tek bakmaktansa neden toplu halde doğru ve yanlışı göremiyorum ufak bir format değiştirirseniz çok pratik olucağından emin olabilirsiniz kolay gelsin şimdiden

    • Soruları çözdükten sonra karşınıza listeleme seçeneği çıkıyor zaten. Doğruları yeşil, yanlışlarınızı kırmızı ile gösteriyor. İncelemek istediğiniz sorunun numarasına bakarak inceleyebiliyorsunuz.