Açık Lise İngilizce 1 Online Test 4

Açık Lise İngilizce 1 Online Testleri

Açık Lise İngilizce 1 Online Test 4

Soru 1

_____ drinks milk before going to bed every day.

A
My brother
B
My parents
C
My cousins
D
I and my sister
1 numaralı soru için açıklama 
“Erkek kardeşim her gün yatmadan önce süt içer.” cümlesinde boş bırakılan yere tekil bir özne gelmelidir. B, C ve D seçenekleri çoğul öznelerdir. Cümle geniş zamanla verilmiş. Geniş zamanda tekil öznelerde (he, she, it) fiilden (drink=içme) sonra ("es" veya "s") gelir. Birinci ve ikinci tekil şahısta ve çoğul öznelerde (I, you, they ve we) da ise sadece fiil eksiz olarak kullanılır. Soruda fiilden sonra ("drink+s") "s" geldiği için tekil özne olduğunu anlıyoruz.
Soru 2

I always go to work by car, but today I _____ to work by train.

A
am going
B
am not going
C
go
D
don’t go
2 numaralı soru için açıklama 
“Ben her zaman işe araba ile giderim, fakat bugün işe tren ile gideceğim.” Cümlesinde geçici bir durum söz konusudur ve cümle olumlu olmalıdır. Bu durumu ifade etmek için şimdiki zaman yapılı bir seçenek aranmalıdır.
Soru 3

_____ oranges did you eat yesterday?

A
How much
B
How many
C
Who
D
When
3 numaralı soru için açıklama 
“Dün kaç tane portakal yedin?” cümlesinde boş bırakılan yere “ kaç tane “ ifadesini sağlayan bir soru kalıbı gelmelidir. “oranges” sayılabilir olduğundan “how many” en uygun seçenektir. “How much” sayılamayan nesnelerle kullanılır. “Who” kim,” when” ise ne zaman anlamına gelir.
Soru 4

A:  Why are you turning on the radio?

B:  ________________________

A
I’m going to watch the news.
B
I’m going to invite you.
C
I’m going to eat a sandwich.
D
I’m listening to the news.
4 numaralı soru için açıklama 
“A:Neden radyoyu açıyorsun? B:Haberleri dinleyeceğim.” Soruda A kişisinin sorduğu soruya uygun bir cevap aranmaktadır. A seçeneğinde “Haberleri seyredeceğim” ifadesi radyo dinleme eylemine uygun değildir. B seçeneğinde “Seni davet edeceğim.” ifadesi de soruya uygun bir cevap değildir. C seçeneğindeki “Sandviç yiyeceğim.” İfadesi de soruya uymuyor.
Soru 5

The window was open and a canary _____ into my room.

A
bought
B
fell
C
flew
D
took
5 numaralı soru için açıklama 
“Pencere açıktı ve odamın içine kanarya uçtu.” cümlesinde boş bırakılan yere anlamca uygun bir fiil seçilmelidir. Seçeneklerde fiillerin geçmiş zaman (ikinci) halleri kullanılmıştır. buy: satın almak fall: düşmek fly: uçmak take: almak, götürmek
Soru 6

“The bed in the hotel wasn’t comfortable. I _____ very well.

A
slept
B
sleep
C
didn’t sleep
D
don’t sleep
6 numaralı soru için açıklama 
“Oteldeki yatak rahat değildi. Çok iyi uyuyamadım.” İlk cümlede verilen “wasn’t” , bize cümlenin geçmiş zamanlı olması gerektiği konusunda ipucu veriyor. B ve D şıkları geniş zaman ifade ettiğinden doğru cevap olamaz. Cümle anlamca olumsuz olmalıdır.
Soru 7

It was hard to carry this suitcase. It ______ very heavy.

A
was
B
were
C
wasn’t
D
weren’t
7 numaralı soru için açıklama 
“Bu bavulu taşımak çok zordu. O çok ağırdı.” “It” öznesi ile geçmiş zamanda “was” kullanılır. Cümle olumludur.
Soru 8

A:  What would you like to drink?

B:  I _____ a coffee, please.

A
will have
B
had
C
have
D
had had
8 numaralı soru için açıklama 
“A: Ne içmek istersiniz? B: Bir kahve alayım, lütfen.” cümlesinde boş bırakılan yere “will have” gelmelidir. Konuşma esnasında karar verildiği için “will” kalıbı cümleye uygundur. B ve D seçenekleri geçmiş zaman ifade ettiği için ve C seçeneği de geniş zaman ifade ettiği için uygun değildir.
Soru 9

I _____ out yesterday because I was very tired.

A
didn’t went
B
went
C
go
D
didn’t go
9 numaralı soru için açıklama 
“Dün dışarı çıkmadım çünkü çok yorgundum.” cümlesinde boş bırakılan yere “didin’t go” gelmelidir. Cümle anlam olarak incelendiğinde boşluğa olumsuz bir ifade gelmelidir. A şıkkı geçmiş zamanda olumsuz cümlede fiilin ikinci hal kullanımı yanlış olduğundan doğru cevap olamaz.
Soru 10

A: Where are you going for holiday?

B:  I haven’t decided yet. I _____ to Barcelona.

A
must go
B
should go
C
couldn’t go
D
may go
10 numaralı soru için açıklama 
“A: Tatil için nereye gidiyorsun? B: Henüz karar vermedim. Barcelona’ya gidebilirim.” Soruda boş bırakılan yere gelmesi gereken “modal” “may”dir. “May” ihtimal belirtir. Cümlede kesinlik söz konusu olmadığından en uygun cevap D seçeneğidir.
Soru 11

_____ is my best friend. She is from Ireland.

A
These
B
Those
C
This
D
Them
11 numaralı soru için açıklama 
“Bu benim en yakın arkadaşım. O İrlandalı.” Cümlede bahsedilen kişi tekil olduğundan, “is” yardımcı fiiline en uygun seçenek “this”dir. “Those” uzak ve çoğul nesneler için kullanılır, “şunlar” demektir. “These” ise yakın ve çoğul nesneler için kullanılır, “bunlar” demektir. “This” yakın ve tekil nesne için kullanılır, “bu” demektir. “That” uzak ve tekil nesne için kullanılır, “şu” demektir.”Them” onları anlamına gelen bir belirtili nesnedir.
Soru 12

It is very expensive. How _____ money have you got?

A
much
B
many
C
any
D
some
12 numaralı soru için açıklama 
“O çok pahalı. Ne kadar paran var?” İngilizcede para sayılamaz olarak kabul edildiğinden “ne kadar” soru ifadesini “much” seçeneğini kullanarak sağlayabiliriz.
Soru 13

A:  _____ pencil is this?

B:  I don’t know. Mine is red.

A
How many
B
Whose
C
How much
D
Who
13 numaralı soru için açıklama 
“A: Bu kimin kalemi? B:Bilmiyorum. Benimki kırmızı.” Cümlede kullanılabilecek en uygun soru kalıbı “whose”dur. how many: kaç tane how much: ne kadar whose: kimin who: kim
Soru 14

Dennis _____ very lazy but she works very hard these days.

A
used to be
B
is
C
use to be
D
use to
14 numaralı soru için açıklama 
“Dennis çok tembeldi fakat o bugünlerde sıkı çalışıyor.” Cümlesinde boş bırakılan yere “used to” kalıbı gelmelidir. “Used to” kalıbı, geçmişte yapılan fakat artık yapılmayan alışkanlıkları, tekrarlanan eylemleri ya da durumları ifade etmek için kullanılır.
Soru 15

We’ve got plenty of time. You _____ hurry.

A
need
B
have to
C
should
D
don’t have to
15 numaralı soru için açıklama 
“Çok zamanımız var. Acele etmene gerek yok.” Cümlesinde boş bırakılan yere anlamca en uygun ifade D seçeneğindedir. Cümle olumsuz olmalıdır. Tek olumsuz şık da D seçeneğidir.
Soru 16

A:  Where ____ Alex ____ from?

B:  He’s Scottish.

A
does/ come
B
did/ come
C
do/ come
D
will/ come
16 numaralı soru için açıklama 
“A: Alex nereli? B: O İskoç.” Soruda boş bırakılan yere geniş zamanlı bir yapı gelmelidir. B seçeneği geçmiş aman ifade ettiğinden, D seçeneği ise gelecek zaman ifade ettiğinden uygun cevap olamaz. C seçeneği ise geniş zaman yapılı olmasına rağmen “ Alex” öznesine uygun değildir.
Soru 17

My parents _____ in a very small village.

A
live
B
come
C
take
D
speak
17 numaralı soru için açıklama 
“Ailem küçük bir köyde yaşıyor.” Soruda boşluğa anlamca en uygun fiil “live”dir. live: yaşamak come: gelmek take: almak, götürmek speak: konuşmak
Soru 18

A:  ________________________

B:  I prefer watching comedy show.

A
What do you prefer, tennis or golf?
B
Which program do you prefer?
C
Do you prefer sports program?
D
Do you prefer watching horror films?
18 numaralı soru için açıklama 
“A: Hangi programı seyretmeyi tercih edersin? B: Komedi show izlemeyi tercih ederim.” Soruda B’nin cevabına uygun soru B seçeneğindedir. A seçeneğinde “Hangisini tercih edersin, tenis mi golf mü?” sorusu cevaba uygun değildir. C seçeneğinde “Spor programı tercih eder misin?” sorusu “evet/hayır” gibi bir cevap gerektirmektedir. D seçeneğindeki “ Korku filmleri izlemeyi tercih eder misin?” sorusu da “evet/hayır” gibi bir cevap gerektirmektedir.
Soru 19

Brian wants to work in Germany, so _______________.

A
he didn’t learn German.
B
he won’t learn German.
C
he doesn’t learn German.
D
he is learning German.
19 numaralı soru için açıklama 
“Brian Almanya’da çalışmak istiyor, bu nedenle Almanca öğreniyor.” Soruda verilen neden bir sonuca bağlanmalıdır. A seçeneğinde “ Almanca öğrenmedi.”,B seçeneğinde “Almanca öğrenmeyecek.”, C seçeneğinde ”Almanca öğrenmez.” ifadeleri cümleye uygun değildir.
Soru 20

A:  ___________________.

B:  Yes, I’m coming.

A
May I come in?
B
Are you ready, honey?
C
Hurry up!
D
We missed the train
20 numaralı soru için açıklama 
“A: Hazır mısın, tatlım? B: Evet, geliyorum.” Soruda boş bırakılan ifade cevaba uygun olmalıdır. A seçeneğinde “İçeri girebilir miyim?”, C seçeneğinde “Acele et!” ve D seçeneğinde “Treni kaçırdık.” ifadeleri anlamca soruya uygun değildir.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Devam edin: Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 5

Açık Lise İngilizce (1-8) Online Testleri Anasayfası

Açık Lise İngilizce 1 Online Testleri

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 1

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 2

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 3

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 4

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 5

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 6

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 7

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 8

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 9

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 10

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 11

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 7 Şubat 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın