Açık Lise İngilizce 1 Online Test 5

Açık Lise İngilizce 1 Online Testleri

Açık Lise İngilizce 1 Online Test 5

Soru 1

Şeyda goes to the dentist _____.

A
never
B
always
C
twice a year
D
rarely
1 numaralı soru için açıklama 
“Şeyda yılda iki kez dişçiye gider.” cümlesinde boş bırakılan yere uygun bir zaman ifadesi getirilmelidir. A, B ve D seçeneğindeki ifadeler geniş zamanlı cümlelerde özne ve yüklem arasında kullanılır.
Soru 2

My sister is cold. Can I ______ the window, Mum?

A
buy
B
open
C
close
D
arrive
2 numaralı soru için açıklama 
“Kız kardeşim üşüyor. Pencereyi kapatabilir miyim, anne?” cümlesinde boş bırakılan yere anlamca en uygun fiil “close”dur. buy: satın almak open: açmak close: kapatmak arrive: varmak
Soru 3

You are never satisfied.

________________.

A
You are always complaining.
B
You always complains.
C
You don’t complain.
D
You doesn’t complain.
3 numaralı soru için açıklama 
“Asla memnun olmuyorsun. Hep şikâyet ediyorsun.” Soruda boş bırakılan yere uygun ifade A seçeneğindedir. Bir durum sürekli tekrarlanıyor fakat bu durum rahatsız edici kişilik özelliğini ifade ediyorsa bu cümle şimdiki zaman yapısı ile kurulmalıdır.
Soru 4

I bought my tickets. I _____ to the U.S.A _____. There is an important meeting.

A
am going to fly/ tomorrowmorning
B
flew/ yesterday afternoon
C
fly/ everyday
D
am flying/ last week
4 numaralı soru için açıklama 
“Biletlerimi aldım. Yarın sabah Amerika’ya uçacağım. Önemli bir toplantı var.” Soruda boş bırakılan yerlere planlanmış gelecekteki kullanılan ifadeler gelmelidir. A seçeneği bu ifadeye en uygundur. B, C ve D seçeneklerinde verilen zaman ifadeleri ve kullanılan zamanlar cümleye uygun değildir.
Soru 5

John wasn’t hungry, so he _____anything.

A
ate
B
didn’t eat
C
eats
D
doesn’t eat
5 numaralı soru için açıklama 
“John aç değildi, bu nedenle hiçbir şey yemedi.” Soruda boş bırakılan yer olumsuz olmalıdır. D seçeneği geniş zaman olduğundan cümleye uygun değildir. B seçeneği hem olumsuz hem de geçmiş zaman ifade ettiğinden doğru seçenektir.
Soru 6

Paul was in a hurry, so he _____ time to call you.

A
had
B
don’t have
C
didn’t have
D
have had
6 numaralı soru için açıklama 
“Paul’un acelesi vardı, bu nedenle seni arayacak zamanı yoktu.” Soruda boş bırakılan yere olumsuz bir yapı gelmelidir. B seçeneği geniş zaman ifade ettiğinden cümleye uygun değildir. Cümlede “was” yardımcı fiilinin kullanılması cümlemin geçmiş zaman olduğunu gösteriyor.
Soru 7

_____ the weather good when they _____ on holiday?

A
was/ were
B
were/ was
C
is/ were
D
was/ are
7 numaralı soru için açıklama 
“Onlar tatildeyken hava güzel miydi?” Soruda ilk boşluk geçmiş zaman ise ikinci boşluk da geçmiş zaman olmalıdır, bu nedenle C ve D şıklarını eleyebiliriz. B seçeneğini de boşluklardaki öznelere uygun olmadığı için eleyebiliriz.
Soru 8

David: Let’s have a party.

Joe: That’s a great idea. I _____ a lot of people.

A
invited
B
will invite
C
didn’t invite
D
was invite
8 numaralı soru için açıklama 
“David: Hadi parti verelim. Joe: Çok iyi fikir. Bir sürü kişiyi davet edeceğim.” Soruda boş bırakılan yere “will” yapısı gelmelidir çünkü konuşma anında karar verilen bir durum söz konusudur, plan yapılmamıştır.
Soru 9

I ______ down the tree yesterday and ________ my leg.

A
fall/ hurt
B
fell/ hurt
C
fell/ hurted
D
didn’t fall/ hurt
9 numaralı soru için açıklama 
“Dün ağaçtan düştüm ve bacağımı incittim.” Soruda boş bırakılan yerlere geçmiş zamanda çekimlenmiş olumlu fiiller (ikinci halleri) getirilmelidir. Fiillerin ikinci halleri B seçeneğinde verilmiştir.
Soru 10

You’ve been working all day. You _____ be tired.

A
may
B
should
C
could
D
must
10 numaralı soru için açıklama 
“Bütün gün çalıştın. Yorgun olmalısın.” Soruda kişinin yorgun olduğunu kanıtlayan ve durumu kesinliğe yakın ifade eden bir kullanım vardır. Yüksek çıkarımlarda bulunabildiğimiz ifadelerde “must” kullanırız.
Soru 11

_____are my mother’s dresses over there.

A
This
B
That
C
These
D
Those
11 numaralı soru için açıklama 
“Şuradakiler annemin elbiseleri.” Soruda boş bırakılan yere çoğul ifadelere uygun bir zamir getirilmelidir. Şurada dediği için elbiseler uzaktadır. “Those” uzak ve çoğul nesneler için kullanılır, “şunlar” demektir. “These” ise yakın ve çoğul nesneler için kullanılır, “bunlar” demektir. “This” yakın ve tekil nesne için kullanılır, “bu” demektir. “That” uzak ve tekil nesne için kullanılır, “şu” demektir.
Soru 12

_____ eggs did you break?

A
How much
B
How many
C
Where
D
When
12 numaralı soru için açıklama 
“Kaç tane yumurta kırdın?” cümlesinde “kaç tane” ifadesini sağlayan soru kalıbı yumurtalar sayılabildiği için B seçeneğinde verilmiştir. How much: Ne kadar How many: Kaç tane Where: Nerede When: Ne zaman
Soru 13

A:  ______ do you go the dentist?

B:  Twice a year.

A
When
B
Where
C
What time
D
How often
13 numaralı soru için açıklama 
“A: Ne kadar sıklıkla diş hekimine gidersin? B: Yılda iki kez.” Soruda boş bırakılan yere en uygun seçenek D seçeneğidir. When: Ne zaman Where: Nerede What time: Saat kaçta/Ne zaman How often: Ne kadar sıklıkla
Soru 14

There _____ a post office opposite the bank but it closed a long time ago.

A
is
B
used to be
C
isn’t
D
didn’t use to be
14 numaralı soru için açıklama 
“Bankanın karşısında bir postane vardı fakat uzun süre önce kapandı.” Soruda boş bırakılan yere olumlu bir yapı gelmelidir.“Used to” kalıbı, geçmişte yapılan fakat artık yapılmayan alışkanlıkları, tekrarlanan eylemleri ya da durumları ifade etmek için kullanılır.
Soru 15

_____ I use your cell–phone, please?

Mine was broken.

A
Must
B
Should
C
May
D
Do
15 numaralı soru için açıklama 
“Cep telefonunu kullanabilir miyim, lütfen? Benimki kırıldı.” Cümlesinde izin alma durumu söz konusudur. “May” bu durumu ifade edecek en uygun “modal”dır.
Soru 16

A:  Does Liz speak German very well?

B:  _______________________.

A
Yes, she does
B
No, she don’t
C
Yes, she can
D
No, she can’t
16 numaralı soru için açıklama 
“A: Liz çok iyi Almanca konuşur mu? B: Evet.” Soruya uygun en doğru cevap A seçeneğindedir. A kişisi hangi yardımcı fiil ve zaman ifadesi ile sormuşsa cevap da ona göre verilmelidir. C ve D seçeneklerinde “can” kullanılmıştır ve cevaba uygun değildir. B seçeneğinde ise “don’t” kullanımı yanlıştır, “doesn’t” olmalıdır.
Soru 17

A: Does your brother play tennis?

B: _______________________.

A
He plays everyday.
B
He never plays badminton.
C
Yes, he plays once a week.
D
No, he didn’t play.
17 numaralı soru için açıklama 
“A: Senin erkek kardeşin tenis oynar mı? B: Evet, haftada bir kez oynar.” Eğer soru does/do/can/did gibi yardımcı fiiller ile başlıyorsa ve iki şey arasında tercih yaptırılmıyor ise cevap yes/no (evet/hayır) şeklinde olmalıdır. A ve B seçenekleri bu durumda yanlış oluyor. D seçeneği ise sorunun zamanına uygun değildir, geçmiş zaman-dadır.
Soru 18

A: Does your mother prefer drinking tea or coffee?

B: _______________________.

A
No, she doesn’t.
B
She prefers coffee.
C
Yes, she does.
D
She doesn’t prefer milk.
18 numaralı soru için açıklama 
“A: Annen çayı mı kahveyi mi tercih eder? B: O kahveyi tercih eder.” Soru does ile başlamasına rağmen iki şey arasında seçim söz konusu olduğundan yes ya da no ile cevap verilemez. D seçeneğinde ise soruda sunulan seçenekler değil “milk” kullanıldığından doğru cevap olamaz.
Soru 19

Catherine: What are you doing?

Susan: ___________________.

A
I’m reading an interesting book.
B
I stay in bed.
C
I should have rest.
D
It isn’t raining anymore.
19 numaralı soru için açıklama 
“Catherine: Ne yapıyorsun? Susan: İlginç bir kitap okuyorum.” Catherine’in sorduğu soruya ve zamana en uygun ifade A seçeneğindedir. B seçeneği “Yatakta kalırım.”, C seçeneği “Dinlenmeliyim.”, D seçeneği “ Artık yağmur yağmıyor.” Anlamındadır.
Soru 20

A:  _________?

B:  Yes, of course.

A
Do you want a glass of water or orange juice?
B
What do you do?
C
Where do you stay?
D
May I use your pen, please?
20 numaralı soru için açıklama 
“A: Kalemini kullanabilir miyim? B: Evet, elbette.” Boşluk bırakılan ifade D seçeneğindeki soru ile tamamlanabilir. A seçeneğindeki “ Bir bardak su mu yoksa portakal suyu mu istersin?”, B seçeneğindeki “Ne yapıyorsun?”, C seçeneğindeki “Nerede kalıyorsun?” ifadeleri cevaba uygun değildir.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Devam edin:Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 6

Açık Lise İngilizce (1-8) Online Testleri Anasayfası

Açık Lise İngilizce 1 Online Testleri

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 1

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 2

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 3

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 4

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 5

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 6

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 7

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 8

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 9

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 10

Açık Lise İngilizce 1 Online Testi 11

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 8 Şubat 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise İngilizce 1 Online Test 5 (3 Yorum)

  1. 11. soru yanlış mı? ”Soruda boş bırakılan yere çoğul ifadelere uygun bir zamir getirilmelidir” ve “This” yakın ve tekil nesne için kullanılır” denmiş ama doğru cevap ”this” olarak gözüküyor

    • Sorunun çözümü doğru. Soru Rahile Hoca’nın yazıp çözümlediği bir soru. This, these, that ve those ile ilgili açıklayıcı bir soru. Teşekkür ederiz dikkatlisiniz; cevap anahtarından düzelttik.