Açık Lise İngilizce 2 Online Test 1

Açık Lise İngilizce 2 Online Testleri

Açık Lise İngilizce 2 Online Test 1

Soru 1

If you work too hard, you can make _____ ill.

A
yourself
B
themselves
C
myself
D
herself
1 numaralı soru için açıklama 
“Eğer çok yoğun çalışırsan, kendini hasta edebilirsin.” Cümlede “you” ile kurulmuş ve anlam olarak bakıldığında D seçeneği doğrudur. yourself: kendiniz themselves: kendilerini myself: kendim herself: kendini
Soru 2

Let’s go out tonight, _____?

A
shall we
B
will we
C
will you
D
shall you
2 numaralı soru için açıklama 
shall we: olur mu will we: biz olacak will you: mısın shall you: yalnızca
Soru 3

We’ve known each other _____ a long time?

A
since
B
for
C
from
D
than
3 numaralı soru için açıklama 
“Birbirimizi çok uzun süredir tanıyoruz.” Cümlede boş bırakılan yere süreç ifadelerinden önce kullanılan “for” gelmelidir. “since” - den beri anlamına gelir ve başlangıç belirtir. C ve D seçenekleri cümlenin zamanına ve anlamına uygun değildir.
Soru 4

Aylin has been looking for a job _____ she graduated from the university.

A
when
B
while
C
since
D
for
4 numaralı soru için açıklama 
“Aylin üniversiteden mezun olduğundan beri iş arıyor.” Soruda boşluktan sonra cümle geliyor ve D seçeneği bu duruma uygun değildir. Cümle “perfect tense” olduğundan “when” ve “while” seçenekleri de uygun değildir.
Soru 5

Yesterday was an awful day. It was _____ day of my life.

A
worse
B
worst
C
bad
D
the worst
5 numaralı soru için açıklama 
“Dün berbat bir gündü. Hayatımın en kötü günüydü.” “Superlative” kullanımını sağlayan uygun seçenek D seçeneğidir. Sıfatların “superlative” hallerinde “the” kesinlikle olmalıdır.
Soru 6

You won the match again. You’re ________ than me.

A
older
B
luckier
C
easier
D
younger
6 numaralı soru için açıklama 
“Maçı yine kazandın. Benden daha şanlısın.” İki kişi ya da nesen arasında karşılaştırma yaparken “comparative” yapı kullanılmalıdır. Boşluğa anlamca en uygun sıfat B seçeneğindedir. older: daha yaşlı/ daha eski luckier:daha şanslı easier: daha kolay younger: daha genç
Soru 7

A: _____ didn’t you come to the party?

B:  Because I was ill.

A
When
B
Where
C
What
D
Why
7 numaralı soru için açıklama 
When: Ne zaman Where: Nerede What: Ne Why: Niçin “A: Neden partiye gelmedin? B: Çünkü hastaydım.” sorudaki boşluğa en uygun ifade D seçeneğindedir.
Soru 8

______ we were having breakfast, Chris arrived.

A
When
B
But
C
While
D
And
8 numaralı soru için açıklama 
“Biz kahvaltı yapıyorken, Chris geldi.” Soruda “-iken” ifadesini “while” ile sağlayabiliriz çünkü boşluktan sonra gelen cümlede “past continuous” (was/were Ving) kullanılmıştır.
Soru 9

Jack can’t go out with us tonight.

He ________ work.

A
shouldn’t
B
mustn’t
C
has to
D
doesn’t have to
9 numaralı soru için açıklama 
“Jack bu gece bizimle gelemez. O çalışmak zorunda.” Soruda boş bırakılan olumlu bir “modal” gelmelidir. Anlamca en uygun seçenek C dir.
Soru 10

What _____ you _____ if an earthquake happened.

A
would/ do
B
will/ do
C
did/ do
D
do/ do
10 numaralı soru için açıklama 
“Deprem olsaydı ne yapardın?” cümlesi “type 2” kalıbındadır; yani bir durumun geniş zamanda olmasını varsayarak yapılan yorumlarda kullanılır. “If”den sonra fiilin ikinci halinin kullanılması da bu cümlenin type 2 olduğunu göstermektedir. Bu yapıya en uygun ifade A seçeneğidir.
Soru 11

I _____ playing badminton to playing tennis.

A
prefer
B
would rather
C
had better
D
want
11 numaralı soru için açıklama 
“Ben badminton oynamayı tenis oynamaya tercih ederim.” Cümlede boşluktan sonra Ving kullanıldığından boşluğa “prefer” gelmelidir. “would rather play” , “had beter play”, “want gto play” olarak kullanıldığından bu seçenekler boşluğa uygun değildir.
Soru 12

When I saw Ann, she _____ to find a good job in İstanbul.

A
tried
B
were trying
C
try
D
was trying
12 numaralı soru için açıklama 
“Ann’i gördüğümde, İstanbul’da iyi bir iş bulmaya çalışıyordu.” “When” li cümle geçmiş zamanda olduğundan ve iş bulmaya çalışma eylemi uzun süreli olduğundan boşluğa past continuous (was/were Ving ) gelmelidir. “She” ile beraber was yardımcı fiili kullanılır.
Soru 13

Melike _____ five reports today.

A
write
B
don’t write
C
has written
D
haven’t written
13 numaralı soru için açıklama 
“Melike bugün 5 rapor yazdı.” Gün hala bitmemiş, Melike daha fazla mektup yazabilir. Durum geçmişte başlayıp halan devam ettiğinden boşluğa “perfect tense” gelmelidir. C ve D şıkkı perfect tense yapısındadır, fakat D seçneği Melike öznesi ile kullanılamaz.
Soru 14

If I sell my car, I ___ very upset.

A
am
B
was
C
is would be
D
will be
14 numaralı soru için açıklama 
“Arabamı satarsam, çok üzüleceğim.” Cümlesi Type 1 ile yazılmış bir koşul cümlesidir. If’li kısımda geniş zaman kullanıldığı için ikinci kısımda “will” yapısı kullanılmalıdır.
Soru 15

We _____ football when Ronaldo fell down an hurt his leg.

A
were playing
B
playing
C
play
D
to play
15 numaralı soru için açıklama 
“Ronaldo düşüp bacağını incittiğinde biz futbol oynuyorduk.” “When”li cümle geçmiş zaman yapısında olduğundan, boşluk bırakılan yere past continuous (was/ were ing) yapısı kullanılmalıdır.
Soru 16

If my mother _____ rich, she would have a large house.

A
be
B
is
C
will be
D
were
16 numaralı soru için açıklama 
“Eğer annem zengin olsaydı, geniş bir ev alırdı.” Cümlede type 2 kullanılmıştır. Cümlenin ikinci kısmında “would” kullanılması ilk kısmın past olması gerektiğini gösteriyor. D seçeneğinde”were” she öznesi için uygun değil gibi görünse de type 2 yapısı için bu kullanım doğrudur. Cümle gerçek bir durumu değil farz edilmiş bir durumu ifade etmektedir.
Soru 17

If you have got a toothache, ______________________.

A
you would go to the dentist
B
don’t eat too much chocolate
C
you will eat too many sweets
D
eat a bar of chocolate
17 numaralı soru için açıklama 
“Eğer dişin ağrıyorsa, çok fazla çikolata yeme.” Soruda boş bırakılan yere “imperative”(emir) cümlesi ya da “will” ile kurulmuş bir cümle gelmelidir. A seçeneğinde “would” kullanılmış, bu nedenle dopru cevap olamaz. C seçeneği “çok fazla çikolata yiyeceksin” anlamına geldiğinden anlamca uygun değildir. D seçeneği de “bir kalıp çikolata ye” anlamına geldiğinden anlamca soruya uygun değildir.
Soru 18

I wish I ______ Sandy’s phone number.

A
know
B
knew
C
don’t know
D
will know
18 numaralı soru için açıklama 
“Keşke Sandy’nin numarasını bilseydim.” “I wish” kalıbı olmayan bir durumun olmasını dilediği için boşluğa geçmiş zaman ifadesi gelmelidir. “know” fiilinin geçmiş zaman hali B seçeneğindedir.
Soru 19

________, she will move to Rize.

A
If she cooks the dinner
B
If I saw her
C
If she gets a good position
D
If I were you
19 numaralı soru için açıklama 
“Eğer iyi bir terfi alırsa, Rize’ye taşınacak.” Soruda verilen cümle “will” yapısı ile kurulmuştur, bu nedenle If’li kısım geniş zamanda olmalıdır. B ve D seçenekleri geçmiş zaman yapısı ile kurulduğundan doğru seçenek değildir. A seçeneği (Eğer akşam yemeğini pişirirse) ise anlam olarak cümleye uymamaktadır.
Soru 20

A: ______ did you leave the school.

B:  Three years ago.

A
How
B
When
C
Where
D
How long
20 numaralı soru için açıklama 
“A: Ne zaman okuldan ayrıldın? B: 3 yıl önce.” Cümlede boş bırakılan yere gelemsi gereken soru ifadesi B seçeneğinde verilmiştir. How: Nasıl When: Ne zaman Where: Nerede How long : Ne kadar süre
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAçık Lise İngilizce (1-8) Online Testleri Anasayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 10 Şubat 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın