Açık Lise İngilizce 2 Online Test 2

Açık Lise İngilizce 2 Online Testleri

Açık Lise İngilizce 2 Online Test 2

Soru 1

Does Ahmet sometimes talk to _____?

A
him
B
his
C
he
D
himself
1 numaralı soru için açıklama 
“Ahmet bazen kendi kendine mi konuşuyor?” cümlede boş bırakılan yere “kendi kendine” ifadesini sağlayan ”himself” getirilmelidir. “him” onu, “his” onun,” he” o anlamlarına geliyor ve cümleye uymuyor.
Soru 2

Don’t break that vase, _____?

A
will you
B
do you
C
shall you
D
did you
2 numaralı soru için açıklama 
“Bu vazoyu kırma, olur mu?” cümle emir cümlesi olduğundan “question tag” olarak A seçeneği kullanılmalıdır.
Soru 3

Sally and Kevin have been married _____ ten years.

A
since
B
for
C
to
D
from
3 numaralı soru için açıklama 
“Sally ve Kevin 10 yıldır evli.” Cümlede boşluğa süreç belirten ifadelerden önce gelen “for” gelmelidir.”since” –den beri anlamına gelir ve başlangıç belirtir. C ve D seçenekleri cümlenin anlamına ve zamanına uygun değildir.
Soru 4

The car is very dirty. We haven’t washed it _____ ages.

A
while
B
when
C
since
D
for
4 numaralı soru için açıklama 
“Araba çok kirli. Asırlardır yıkamadık.” Cümlede boşluğa süreç belirten ifadelerden önce gelen “for” gelmelidir.”since” –den beri anlamına gelir ve başlangıç belirtir. A ve B seçenekleri cümleden önce kullanılır.
Soru 5

They stayed at ________ hotel in the town last year.

A
the cheaper
B
cheaper
C
the cheapest
D
cheapest
5 numaralı soru için açıklama 
“Onlar geçen yıl en ucuz otelde kaldılar.” cümlesinde boşluğa “en” ifadesini “superlative” yapısını kullanarak sağlayabiliriz. Sıfatı “superlative” yapmak için sıfat eğer kısa heceli ve düzenli ise sıfatın sonuna –est eki getirerek sağlayabiliriz. “the” ise sıfatın başında kesinlikle olmalıdır.
Soru 6

English exam was very difficult.

It was _____ than we expected.

A
more difficult
B
most difficult
C
difficult
D
the most difficult
6 numaralı soru için açıklama 
“İngilizce sınavı çok zordu. Beklediğimizden daha zordu.” İki durum, nesne ya da kişi arasında karşılaştırma yaparken “comparative” yapısı kullanılmalıdır. Bir sıfatı, sıfat kısa ve düzenli ise sıfatın sonuna -er eki getirerek ya da sıfat uzun ve düzenli ise sıfatın başına “more” getirerek “comparative” yapabiliriz. Cümledeki “than”, boşluğa “comparative” yapı gelmesi konusunda ipucu veriyor.
Soru 7

A:  ______ are your friends coming?

B:  At 8 o’clock.

A
How long
B
What time
C
Where
D
Why
7 numaralı soru için açıklama 
“A: Arkadaşların ne zaman gelecek? B: 8’de. “Soruda boş bırakılan yere en uygun soru ifadesi B seçeneğindedir. How long: ne kadar süredir What time: Saat kaçta/Ne zaman Where: Nerede Why: Niçin
Soru 8

______, I was reading my book.

A
While you are drinking milk
B
When I see her
C
While she was sitting on the grass
D
When she leaves home
8 numaralı soru için açıklama 
“O çimenlerde oturuyorken, ben kitabımı okuyordum.” Sorusunda boş bırakılan yere geçmiş zamanlı bir ifade gelmelidir. B ve D seçeneklerine bakıldığında bu cümlelerin geniş zaman ile kurulduğunu görüyoruz. A seçeneği ise şimdiki zaman ile kurulmuş.
Soru 9

You can’t turn right here. You ______ turn left.

A
have to
B
doesn’t have to
C
don’t have to
D
needn’t
9 numaralı soru için açıklama 
“Buradan sağa dönemezsin. Sola dönmek zorundasın.” cümlesinde boşluğa gelmesi gereken en uygun ifade A seçeneğindedir, çünkü cümle olumlu olmalıdır.
Soru 10

What would you do if you   _____ your money?

A
lose
B
lost
C
losing
D
are losing
10 numaralı soru için açıklama 
“Paranı kaybetseydin, ne yapardın?” Type 2 yapısı gerçek olmayan, mümkün olmayan veya muhtemel olmayan durumlardan bahsederken kullanılır. Cümlenin ilk kısmında “would” kullanıldığı için If’li kısımda geçmiş zaman ifadesi kullanılmalıdır.
Soru 11

I’m tired. I ______ not go out tonight. Please forgive me.

A
would like
B
prefer
C
would rather
D
want
11 numaralı soru için açıklama 
“Yorgunum. Bu gece dışarı çıkmamayı tercih ediyorum. Lütfen beni affedin.” Cümlede boşluktan sonra fiilin yalın hali kullanıldığı ve fiilden “to” kullanılmadığı için boşluğa “would rather” gelmelidir. “would like” ve “want” “to” ile kullanılır. “prefer” ise Ving ile kullanılır.
Soru 12

What ________ at this time yesterday?

A
are you doing
B
will you do
C
do you do
D
were you doing
12 numaralı soru için açıklama 
“Dün bu saatlerde ne yapıyordun?” Soruda kullanılan zaman ifadesi bize cümlede kullanılacak yapının ipucunu veriyor. Geçmiş zamanda belli bir zamanı sorduğu için boşluğa past continuous (was/were Ving) ifadesi gelmelidir.
Soru 13

Somebody _____ all my biscuits. The packet is empty.

A
have eaten
B
has eaten
C
haven’t eaten
D
hasn’t eaten
13 numaralı soru için açıklama 
“Birileri benim bütün bisküvilerimi yemiş. Paket boş.” Olay bitmiş fakat halen olayın etkilerini görüyoruz, bu nedenle boşlukta perfect tense kullanılmalı. Bütün seçenekler bu yapıda fakat “somebody” öznesi ile has/hasn’t kullanılmalı. Cümle olumlu olmalı.
Soru 14

If you don’t answer my question,

I _____ help you.

A
will
B
would
C
won’t
D
wouldn’t
14 numaralı soru için açıklama 
“Sorumu cevaplamazsan, sana yardım etmeyeceğim.” Cümle Type 1 yapısı ile kurulmuş. If’li kısımda present (geniş zaman) yapı kullanıldığından, diğer kısım will ile kurulmalıdır. Cümle olumsuz yapıda olmalı.
Soru 15

I _____ in the garden when it suddenly began o rain,

A
am working
B
work
C
working
D
was working
15 numaralı soru için açıklama 
“Yağmur yağmaya başladığında bahçede çalışıyordum.” Soruda boş bırakılan yere geçmiş zaman ifade eden bir yapı gelmelidir. When’li cümle geçmiş zaman yapısındadır. Cümlede past continuous (was/were Ving) yapısı kullanılmalıdır.
Soru 16

If I were interested in English

I _______ to learn more.

A
will be
B
would be
C
am
D
was
16 numaralı soru için açıklama 
“Eğer İngilizceye ilgili olsaydım, daha çok şey öğrenirdim.” Cümle Type ‘ yapısındadır. If’li cümlede kullanılan “were” bize ipucu veriyor. Type 2 yapısı gerçek olmayan, mümkün olmayan veya muhtemel olmayan durumlardan bahsederken kullanılır. Boşluğa “would” gelmelidir.
Soru 17

If she learns Spanish, she ______ live in Mexico next year.

A
will
B
would
C
won’t
D
wouldn’t
17 numaralı soru için açıklama 
“Eğer İspanyolca öğrenirse, gelecek yıl Meksika’da yaşayacak.” Cümle Type 1 yapısındadır. If’li cümlede geniş zaman kullanımı bize ipucu veriyor. Boşluğa cümle olumlu olduğundan “will” gelmelidir.
Soru 18

I wish I _____ a foreign language, I would find a good job.

A
will speak
B
could speak
C
speak
D
don’t speak
18 numaralı soru için açıklama 
“Keşke bir yabancı dili konuşabilseydim. İyi bir iş bulabilirdim.” “I wish” yapısı gerçekte olmayan ama hayali kurulan ya da şikâyet edilen durumlar için kullanılabilir. Bu yapıdan sonra geçmiş zaman ifade eden bir yapı kullanılmalı.
Soru 19

If you see Ali, _______________.

A
you would tell him everything.
B
you would be safe.
C
tell him to call me.
D
you wouldn’t be angry.
19 numaralı soru için açıklama 
“Eğer Ali’yi görürsen, ona beni aramasını söyle.” Cümle type 1 yapısındadır. A, B, ve D seçenekleri Type 2 için uygundur.
Soru 20

A:  I want to buy two tickets for the match.

B:  _______________________.

A
Ok. It’s 20 Turkish Lira.
B
I don’t agree with you.
C
You should go to bed early.
D
That’s wonderful.
20 numaralı soru için açıklama 
“A: Maç için iki bilet almak istiyorum. B: Peki. 20 Türk lirası. “ Soruda A kişisinin sorusuna uygun cevap soruluyor. B seçeneğindeki “Seninle aynı fikirde değilim.”, C seçeneğindeki “ Erken yatma-lısın.”, D seçeneğindeki “Bu mükemmel” ifadeleri cevap için uygun değildir.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAçık Lise İngilizce 2 Online Testleri

Açık Öğretim Lisesi İngilizce 2 Online Testi 1

Açık Öğretim Lisesi İngilizce 2 Online Testi 2

Açık Öğretim Lisesi İngilizce 2 Online Testi 3

Açık Öğretim Lisesi İngilizce 2 Online Testi 4

Açık Öğretim Lisesi İngilizce 2 Online Testi 5

Açık Öğretim Lisesi İngilizce 2 Online Testi 6

Açık Öğretim Lisesi İngilizce 2 Online Testi 7

Açık Öğretim Lisesi İngilizce 2 Online Testi 8

Açık Öğretim Lisesi İngilizce 2 Online Testi 9

Açık Lise İngilizce (1-8) Online Testleri Anasayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 2 Mart 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise İngilizce 2 Online Test 2 (1 Yorum)