Açık Lise İngilizce 2 Online Test 3

Açık Lise İngilizce 2 Online Testleri

Açık Lise İngilizce 2 Online Test 3

Soru 1

I wish I could express ______ better.

A
me
B
mine
C
my
D
myself
1 numaralı soru için açıklama 
“Keşke kendimi daha iyi ifade edebilseydim.” Cümlesinde boş bırakılan yere “kendi kendimi” ifadesini sağlayan “ myself” gelmelidir. “me” beni, bana; “mine” benimki, “my” ise benim anlamına geliyor.
Soru 2

I’m bored. Let’s go for a walk, ______?

A
will we
B
did we
C
do we
D
shall we
2 numaralı soru için açıklama 
“Sıkıldım. Hadi yürüyüşe çıkalım, olur mu?” sorusunda “question tag” ifadesi cümlede Let’s kullanıldığından “shall we” ile sağlanabilir.
Soru 3

We haven’t had a holiday _____ 2009.

A
for
B
since
C
in
D
from
3 numaralı soru için açıklama 
“2009’dan beri tatil yapmadık.” cümlesinde boşluğa başlangıç ifade eden “–den beri “ anlamına gelen “since” gelmelidir. “for” süreç belirten ifadelerden önce kullanılır. C ve D seçenekleri ise cümlenin yapısına ve zamanına uymayan seçeneklerdir.
Soru 4

My family has lived in Los Angeles ______ 1987.

A
when
B
while
C
since
D
for
4 numaralı soru için açıklama 
“Ailem 1987’den beri Los Angeles’da yaşıyor.” cümlesinde boşluğa başlangıç ifade eden “–den beri “ anlamına gelen “since” gelmelidir. “for” süreç belirten ifadelerden önce kullanılır. A ve B seçenekleri ise cümleden önce gelen ifadelerdir.
Soru 5

Yesterday was the _______ day of the year in Ankara.

A
hotter
B
hottest
C
hot
D
hotter than
5 numaralı soru için açıklama 
“Dün Ankara’da yılın en sıcak günüydü.” cümlesinde boşluğa “en” ifadesini “superlative” yapısını kullanarak sağlayabiliriz. Sıfatı “superlative” yapmak için sıfat eğer kısa heceli ve düzenli ise sıfatın sonuna –est eki getirerek sağlayabiliriz. “the” ise sıfatın başında kesinlikle olmalıdır. Cümledeki “the” bize ipucu veriyor.
Soru 6

Our Biology exam was very easy. It was _____ we expected.

A
easier than
B
the easiest
C
easy than
D
easiest than
6 numaralı soru için açıklama 
“Bizim Biyoloji sınavımız çok kolaydı. Beklediğimizden daha kolaydı.” İki durum, nesne ya da kişi arasında karşılaştırma yaparken “comparative” yapısı kullanılmalıdır. Bir sıfatı, sıfat kısa ve düzenli ise sıfatın sonuna –er eki getirerek ya da sıfat uzun ve düzenli ise sıfatın başına “more” getirerek “comparative” yapabiliriz. “Compa-rative” yapıdaki sıfattan sonra “than” gelmelidir.
Soru 7

A: _____ is cheese made of?

B:  It is made of milk.

A
Which
B
What
C
When
D
Who
7 numaralı soru için açıklama 
“A: Peynir neyden yapılır? B: Sütten yapılır.” Soruda boşluğa “what” gelmelidir. Which: Hangi What: Ne When: Ne zaman Who: Kim
Soru 8

We are having a chat  _____.

A
while we are drinking coffee.
B
when we call my mother.
C
when my computer breaks down.
D
while we were waiting for the bus.
8 numaralı soru için açıklama 
“Beni aradığında sohbet ediyorduk.” cümlesinde boş bırakılan yere geçmiş zaman yapısında bir ifade gelmelidir. Geçmiş zaman ile kurulu tek cümle C seçeneğindedir.
Soru 9

I’ve got a stomachache. I ______ have eaten so much chocolate.

A
should
B
shouldn’t
C
must
D
don’t have to
9 numaralı soru için açıklama 
“Karnım ağrıyor. Çok fazla çikolata yememeliydim.”cümlesi bir pişmanlığı ifade ediyor ve bir durumu yapmamış olmayı diliyor. Cümle olumsuz olmalıdır. D seçeneği zorunda olmamak anlamına geliyor, bu nedenle doğru seçenek olamaz.
Soru 10

If you stayed in bed, you _____ better.

A
will feel
B
wouldn’t feel
C
would feel
D
won’t feel
10 numaralı soru için açıklama 
“Yatakta kalsaydın, daha iyi hissederdin.” Type 2 yapısı gerçek olmayan, mümkün olmayan veya muhtemel olmayan durumlardan bahsederken kullanılır. Cümlenin ilk kısmında geçmiş zaman kullanıldığı için diğer kısımda “would” ifadesi kullanılmalı ve cümle olumlu olmalıdır.
Soru 11

I ______ stay at home tonight than go to the cinema.

A
would like
B
prefer
C
want
D
would rather
11 numaralı soru için açıklama 
“Bu gece sinemaya gitmektense, evde kalmayı tercih ederim.” cümlesinde “than” ipucudur. “would rather…… than……” kalıbı cümleye uygundur.
Soru 12

Buse cut her finger while she ______ the dinner.

A
was cooking
B
cook
C
will cook
D
cooking
12 numaralı soru için açıklama 
“Buse akşam yemeğini pişirirken parmağını kesti.” “while”dan sonra past continuous (was/were Ving ) kullanılmalı.
Soru 13

Our car was dirty. Now it is clean. I _____ the car.

A
washed
B
wash
C
have washed
D
washing
13 numaralı soru için açıklama 
“Arabamız kirliydi. Şimdi temiz. Arabayı yıkadım.” Bir durumun geçmişte yapıldığı fakat halen etkisinin sürdüğü durumlarda perferct tense (have/has V3) yapısı kullanılır.
Soru 14

If you have finished your home work, you _____ out with your friends.

A
can go
B
would go
C
went
D
wouldn’t go
14 numaralı soru için açıklama 
“Eğer ödevini bitirdiysen arkadaşlarınla dışarı çıkabilirsin.” cümlesi Type 1 yapısındadır. If’li kısımda geniş zaman ifadesi kullanıldığından, diğer cümle can/will yapısı ya da emir cümlesi ile kurulabilir.
Soru 15

A:  _________________.

B:  Yes, it is opposite the post office over there.

A
Is there any bank near here?
B
Where is the bank?
C
I have o pay the bills.
D
Can you help me?
15 numaralı soru için açıklama 
“A: Buralarda hiç banka var mı?” B: Evet, şurada postanenin karşısında.” Soruda B’nin verdiği cevap “Yes” ile başladığından B seçeneğindeki “Banka nerede?” ifadesi uygun bir cevap değildir. C seçeneğinde ise “Faturları ödemek zorundayım.” İfadesi diyaloga uygun değildir. D seçeneğindeki “Bana yardım edebilir misiniz?” ifadesi de diyaloga uygun değildir.
Soru 16

If it   _______ rainy, we would go, swimming.

A
was
B
were
C
weren’t
D
isn’t
16 numaralı soru için açıklama 
“Eğer yağmur yağmasaydı, yüzmeye gidebilirdik.” cümlesinde type 2 kullanılmıştır. Type 2 yapısı gerçek olmayan, mümkün olmayan veya muhtemel olmayan durumlardan bahsederken kullanılır. Bu cümlelerde durumlar gerçek olmadığı için was yerine were kullanılır. Cümlenin ikinci kısmında “would” ifadesi kullanıldığı için if’li kısımda geçmiş zaman kullanılmalı ve cümle olumsuz olmalıdır.
Soru 17

If you want to pass your exam,

_______________.

A
study hard.
B
you will fail in the exam.
C
you would be successful.
D
you can drink cold water.
17 numaralı soru için açıklama 
“Eğer sınavı geçmek istiyorsan, sıkı çalış.” cümlesi type 1 yapısındadır. B seçeneğindeki “sınavda başarısız olacaksın” ifadesi ve D seçeneğindeki “soğuk su içebilirsin.” İfadesi anlamca cümleye uygun değildir. C seçeneği ise “ başarılı olurdun” anlamıyla hem yapı hem anlam olarak doğru cevap olamaz.
Soru 18

I wish you________ help me to do my homework tonight.

A
can
B
may
C
will
D
could
18 numaralı soru için açıklama 
“Keşke bu gece ödevimi yapmam için bana yardım etsen.” “I wish” yapısından sonra geçmiş zaman ifadesi ya da could/ would kullanılabilir.
Soru 19

If you need any help, _____ me.

A
called
B
call
C
would call
D
will call
19 numaralı soru için açıklama 
“Eğer yardıma ihtiyacın olursa, beni ara.” Cümlesi Type 1 yapısındadır. If’li kısımda geniş zaman ifadesi kullanıldığından, diğer cümle can/will yapısı ya da emir cümlesi ile kurulabilir. Cümlede özne olmadığından D seçeneği yanlıştır. A ve C seçenekleri ise hem cümle yapısına hem de type 1‘a uygun değildir.
Soru 20

While I was watching the film, ___________________?

A
he look out of the window
B
my mother is sleeping early
C
she was sleeping
D
he is studying for his exam
20 numaralı soru için açıklama 
“Ben film izliyorken, o uyuyordu.” cümlesinde boş bırakılan yere geçmiş zaman ifadeli bir cümle gelmelidir. A,C ve D seçenekleri geniş zaman ile kurulmuş.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dönAçık Lise İngilizce (1-8) Online Testleri Anasayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 2 Mart 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise İngilizce 2 Online Test 3 (2 Yorum)

    • Kaçıncı soru, sorulara baktık sorun göremedik. Rahile Hoca’nın çözümlerini yazdığı süper bir ingilizce testi.