Açık Lise İngilizce 2 Online Test 4

Açık Lise İngilizce 2 Online Testleri

Açık Lise İngilizce 2 Online Test 4

Soru 1

John stood in front of the mirror and looked at ______.

A
him
B
himself
C
he
D
his
1 numaralı soru için açıklama 
“John aynanın önünde durdu ve kendine baktı.” cümlesinde kendine ifadesi “himself” ile sağlanabilir. “him” onu, ona; “he”o, “his” onun anlamına geliyor.
Soru 2

Helen doesn’t look well today, ______?

A
does she
B
doesn’t she
C
will she
D
won’t she
2 numaralı soru için açıklama 
“Helen bugün iyi görünmüyor, değil mi?” cümlesi olumsuz olduğundan “question tag” ifadesi olumlu olmalı ve cümlede kullanılan zamana uygun yardımcı fiille yapılmalı.
Soru 3

I haven’t seen our boss ______ lunchtime.

A
since
B
for
C
from
D
than
3 numaralı soru için açıklama 
“Patronumuzu öğle yemeğinden beri görmedim.” cümlesinde boşluğa başlangıç ifade eden “–den beri “ anlamına gelen “since” gelmelidir. “for” süreç belirten ifadelerden önce kullanılır. C ve D seçenekleri ise cümlenin yapısına ve zamanına uygun değildir.
Soru 4

My uncle has been doing the same job ________ 20 years.

A
since
B
when
C
while
D
for
4 numaralı soru için açıklama 
“Amcam 20 yıldır aynı işi yapıyor.” cümlesindeboşluğa başlangıç ifade eden “–den beri “ anlamına gelen “since” gelmelidir. “for” süreç belirten ifadelerden önce kullanılır. B ve C seçenekleri ise cümleden önce gelen ifadelerdir.
Soru 5

Who is ______ student in your class?

A
well
B
best
C
the best
D
better
5 numaralı soru için açıklama 
“Sınıfındaki en iyi öğrenci kim?” cümlesinde boşluğa “en” ifadesini “superlative” yapısını kullanarak sağlayabiliriz. Sıfatı “superlative” yapmak için sıfat eğer kısa heceli ve düzenli ise sıfatın sonuna –est eki getirerek sağlayabiliriz. “the” ise sıfatın başında kesinlikle olmalıdır.
Soru 6

Some people think that heath is__________ money.

A
more important
B
most important
C
more important than
D
the most important
6 numaralı soru için açıklama 
“Bazı insanlar sağlığın paradan önemli olduğunu düşünüyor.” İki durum, nesne ya da kişi arasında karşılaştırma yaparken “comparative” yapısı kullanılmalıdır. Bir sıfatı, sıfat kısa ve düzenli ise sıfatın sonuna –er eki getirerek ya da sıfat uzun ve düzenli ise sıfatın başına “more” getirerek “comparative” yapabiliriz. “Comparative” yapıdaki sıfattan sonra “than” gelmelidir.
Soru 7

A: ____ was this hotel built?

B:  In 2005

A
Where
B
When
C
Who
D
What
7 numaralı soru için açıklama 
“A: Bu otel ne zaman inşa edildi ?” B: 2005’te.” Soruda zaman (2005’te) cevabını verecek bir soru ifadesi kullanılmalıdır. Where: Nerede, When: Ne zaman Who: Kim, What: Ne
Soru 8

 ______ while we were walking on the park.

A
I’m having a sandwich.
B
We’re swimming in the pool.
C
I’m picking some flowers.
D
We saw a terrible accident.
8 numaralı soru için açıklama 
“Biz parkta yürüyorken, korkunç bir kaza gördük.” Soruda boş bırakılan yere geçmiş zamanda ifade edilen bir cümle gelmelidir. Seçeneklere bakıldığında sadece D seçeneği geçmiş zamanda bir eylemi ifade ediyor.
Soru 9

My father is extremely rich. He______ work.

A
must
B
should
C
have to
D
doesn’t have to
9 numaralı soru için açıklama 
“Babam çok zengin. Onun çalışmasına gerek yok.” Cümlesinde boşluk bırakılan yere olumsuz bir ifade gelmeli.
Soru 10

If it stopped snowing, ________.

A
we can go out.
B
we may go out.
C
we would go out.
D
we will go out.
10 numaralı soru için açıklama 
“Kar yağması dursaydı, dışarı çıkabilirdik.”Type 2 yapısı gerçek olmayan, mümkün olmayan veya muhtemel olmayan durumlardan bahsederken kullanılır. Cümlenin ilk kısmında geçmiş zaman kullanıldığı için diğer kısımda “would” ifadesi kullanılmalıdır.
Soru 11

My father______ driving his car to travelling by bus.

A
wants
B
would like
C
had better
D
prefers
11 numaralı soru için açıklama 
“Babam araba kullanmayı otobüs ile seyahat etmeye tercih eder.” Cümlede boşluktan sonra Ving kullanıldığından boşluğa “prefer” gelmelidir. “prefer……… to…….” yapısı için “to” ipucudur. “wants to drive” , “had beter drive”, “had beter drive” olarak kullanıldığından bu seçenekler boşluğa uygun değildir.
Soru 12

How fast ________ when the accident happened?

A
were you driving
B
was you driving
C
did you drive
D
do you drive
12 numaralı soru için açıklama 
“Kaza olduğunda arabayı ne kadar hızla kullanıyordun?” Arabayı kullanma eylemi uzun süreli olduğundan boşluğa past continuous(was/were Ving) ifadesi gelmelidir.”you” öznesine uygun yardımcı fiil “were”dür.
Soru 13

My hands are very dirty. I _____ the house all day.

A
have painted
B
paint
C
didn’t paint
D
haven’t painted
13 numaralı soru için açıklama 
“Ellerim kirli. Bütün gün evi boyadım.”Bir durumun geçmişte yapıldığı fakat halen etkisinin sürdüğü durumlarda perferct tense (have/has V3) yapısı kullanılır. Cümle olumlu olmalıdır.
Soru 14

If I have good news, I _____ you.

A
would tell
B
will tell
C
tell
D
told
14 numaralı soru için açıklama 
“Eğer haberler iyiyse, sana anlatacağım.”cümlesi Type 1 yapısındadır. If’li kısımda geniş zaman ifadesi kullanıldığından, diğer cümle can/will yapısı ile kurulabilir.
Soru 15

What_____ you_____ when you heard the noise?

A
did/ did
B
do/ do
C
were/ doing
D
will/ do
15 numaralı soru için açıklama 
“Gürültüyü duyduğunda ne yapıyordun?” cümlesinde boş bırakılan yere past continuous(was/were Ving) gelmelidir. When’li cümlenin geçmiş zamanı ifade etmesi ipucudur.
Soru 16

If I lost my ring, I   ______very sad.

A
would be
B
am
C
will be
D
was
16 numaralı soru için açıklama 
“Eğer yüzüğümü kaybetseydim, çok üzülürdüm.” Type 2 yapısı gerçek olmayan, mümkün olmayan veya muhtemel olmayan durumlardan bahsederken kullanılır. Cümlenin ilk kısmında geçmiş zaman kullanıldığı için diğer kısımda “would” ifadesi kullanılmalıdır.
Soru 17

If you feel sad, _________.

A
Take a deep breath.
B
You wouldn’t shout at here.
C
I would be very happy.
D
I didn’t tell you.
17 numaralı soru için açıklama 
“Eğer üzülüyorsan, derin bir nefes al.”cümlesi Type 1 yapısındadır. If’li kısımda geniş zaman ifadesi kullanıldığından, diğer cümle can/will yapısı ya da emir cümlesi ile kurulabilir. B,C ve D seçenekleri geçmiş zamanda kurulmuş ve Type 1’e uygun değildir.
Soru 18

I wish you ______ me.

A
would disturb
B
won’t disturb
C
will disturb
D
wouldn’t disturb
18 numaralı soru için açıklama 
“Keşke beni rahatsız etmesen.” “I wish” yapısından sonra geçmiş zaman ifadesi ya da could/ would kullanılabilir. Bu cümlede şikâyet olduğundan cevap olumsuz olmalı ve wouldn’t kullanılmalıdır.
Soru 19

If it stops raining, _____.

A
we would go out
B
we could go out
C
we can go out
D
we wouldn’t go out
19 numaralı soru için açıklama 
“Eğer yağmur durursa, dışarı çıkabiliriz.” cümlesi Type 1 yapısındadır. If’li kısımda geniş zaman ifadesi kullanıldığından, diğer cümle can/will yapısı ya da emir cümlesi ile kurulabilir. A,B ve D seçenekleri geçmiş zamanda kurulmuş ve Type 1’e uygun değildir, Type 2’de kullanılabilir.
Soru 20

A:  I’m so hungry.

B:  _____________________.

A
Do you know this man?
B
Let’s eat something there.
C
Would you like to drink something?
D
Where will we move?
20 numaralı soru için açıklama 
“A: Çok acıktım. B: Orada bir şeyler yiyelim.” cümlesine en uygun cevap B seçeneğindedir. A seçeneğindeki “ Bu adamı tanıyor musun?”, C seçeneğindeki “Bir şeyler içmek ister misin?” ve D seçeneğindeki “Nereye taşınacaksınız?” ifadeleri A kişisinin söylediğine uygun değildir.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Açık Lise İngilizce (1-8) Online Testleri Anasayfası

KR Açık Lise Çözümlü Sınav Fasikülleri

İngilizce – 1-2-3-4-5-6-7-8 Fasikülleri YENİ

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 2 Mart 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın