Dört geçmiş, dört şimdiki, dört gelecek zaman

Dört geçmiş, dört şimdiki, dört gelecek zaman

Geçmiş Zaman Ortaçlarının Zamanlarda Kullanımı – Past Participles Used in Verb Tenses

Sıfat olarak kullanılmalarının yanı sıra, geçmiş zaman ortaçları zaman çekimlerinde de karşımıza çıkar. Aşağıdaki tabloda zaman çekimleri verilmiş ve geçmiş zaman ortaçları koyu ile yazılarak belirtilmiştir.

Dört Geçmiş Zaman Örnekler
simple past tense I fell
past progressive tense I was falling
past perfect tense I had fallen
past perfect progressive tense I had been falling
Dört Şimdiki Zaman Örnekler
simple present tense I fall
present progressive tense I am falling
present perfect tense I have fallen
present perfect progressive tense I have been falling
Dört Gelecek Zaman Örnekler
simple future tense I will fall
future progressive tense I will be falling
future perfect tense I will have fallen
future perfect progressive tense I will have been falling
Kaynak ve Geçmiş Zaman Ortaçları – Dilbilgisi Terimleri / Past Participle – Grammatical Terms konu anlatımı için tıklayın: İngilizcebankası.com!

go – went – gone

infinitive simple past past participle
A to go went gone
B go went have gone
C he goes he went he has gone
D don’t go didn’t go haven’t gone
E he doesn’t go he didn’t go he hasn’t gone

Table of the most common irregular verbs

infinitive simple past past participle
be was/were been
I am I was I have been
he is he was he has been
we are we were we have been
beat beat beaten
become became become
begin began begun
bet* bet bet
blow blew blown
break broke broken
bring brought brought
build built built
burst burst burst
buy bought bought
catch caught caught
choose chose chosen
come came come
cost cost cost
cut cut cut
deal dealt dealt
do did done
draw drew drawn
drink drank drunk
drive drove driven
eat ate eaten
fall fell fallen
feed fed fed
feel felt felt
fight fought fought
find found found
fly flew flown
forget forgot forgotten
freeze froze frozen
get got got, gotten
give gave given
go went gone
grow grew grown
hang hung hung
have had had
hear heard heard
hide hid hidden
hit hit hit
hold held held
hurt hurt hurt
keep kept kept
know knew known
lay laid laid
lead led led
leave left left
lend lent lent
let let let
lie** lay lain
light* lit lit
lose lost lost
make made made
mean meant meant
meet met met
pay paid paid
put put put
read read read
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
run ran run
say said said
see saw seen
sell sold sold
send sent sent
set set set
shake shook shaken
steal stole stolen
shine shone shone
shoot shot shot
show* showed shown
shut shut shut
sing sang sung
sink sank sunk
sit sat sat
sleep slept slept
slide slid slid
speak spoke spoken
spend spent spent
spring sprang sprung
stand stood stood
stick stuck stuck
swear swore sworn
sweep swept swept
swim swam swum
swing swung swung
take took taken
teach taught taught
tear tore torn
tell told told
think thought thought
throw threw thrown
understand understood understood
wake* woke woken
wear wore worn
weave wove woven
win won won
write wrote written

Kaynak için tıklayın!

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 1 Ocak 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın