İngilizcede Zamirler

İngilizcede Şahıs ve İyelik Zamirleri nelerdir; I, You, He, She, It, We, They, Our, My, Their v.s. nedir; nerelerde nasıl kullanılır, ne anlama gelir? Açık Lise İngilizce 1 zamirler konusu…

Açık Lise İngilizce 1 Zamirler Konusu ile İlgili Soruların Yer Aldığı Online Testler için tıklayın!

1. He, She, It…/ Şahıs Zamirleri

İngilizcede her şeyden önce bilinmesi gereken temel kelimeler vardır. Bu kelimeler aynen Türkçede olduğu gibi isimlerin yerine kullanılır ve “zamir” diye adlandırılır.

İlk olarak “şahıs zamirleri” üzerinde duracağız. Doğadaki her bir nesnenin mutlaka bu zamirler tarafından bir karşılığı vardır. Her zaman cümlenin öznesi ( olayı yapan yada yaptıran varlık ) konumunda başta bulunurlar ve cümle içinde başka bir işlevleri yoktur, yerleri asla değiştirilemez.

      He    Erkekler için       O
      She    Kadınlar için       O
      It    Cansız ve hayvanlar için       O
      We       Biz
      You       Sen, Siz
      They       Onlar
      I       Ben
  1. His, Her, Its… / İyelik Zamirleri

İkinci grupta ise zamirlerin iyelik hallerini inceleyeceğiz. İsmin kime ait olduğunubelirterek daha evvel açıkladığımız şahıs zamirlerine ( He, She, It, We, You, They, I ) ait alt öğeleri başka bir ifade ile bu zamirlerin sahip olduğu bir şeyleri (nesneleri ) anlatacağız.

       His     Erkekler için     Onun
       Her     Kadınlar içi     Onun
       Its     Cansız ve hayvanlar için     Onun
       Our     Bizim
       Your     Seni, sizin
       Their     Onların
       My     Benim

Burada unutulmaması gereken en önemli nokta bu zamirlerden sonra mutlaka bir ismin geldiğidir. Tek başlarına kullanımları kesinlikle yoktur.

       His    + İSİM       His      book
       Her       Her     book
       Its       Its       tail
       Our       Our     book
       Your       Your    book
       Their       Their   book
       My       My      book 

Görüldüğü gibi arkalarına bir isim alarak ismin kime ait olduğunu belirtirler.

 His school      Onun okulu
 His mother      Onun annesi
 His job      Onun işi
 His girl friend      Onun kız arkadaşı
 Her pocket      Onun cebi
 Her pen      Onun kalemi
 Her life      Onun hayatı
 Her dictionary      Onun sözlüğü
 Our armchair      Bizim koltuğumuz
 Our living room      Bizim oturma odamız
 Our teacher      Bizim öğretmenimiz
 Your father      Senin baban
 Your car      Senin araban
  Your mistake      Senin hatan
 Your book      Senin kitabın
 Their secretary      Onların sekreteri
 Their house      Onların evi
 Their television      Onların televizyonu
 My exam      Benim sınavım
 My raincoat      Benim yağmurluğum
 My sister      Benim kız kardeşim
  1. His, Hers, Mine… / İlgi Zamirleri

Bu kategoride ise iyelik zamirlerinin isimlerle kullanılarak verdiği anlamları tek kelime ile karşılayan ilgi zamirleri üzerinde duracağız.

Örneğin, benim arabamın İngilizce karşılığı “my car” dır. Eğer “benim arabam” daha evvel cümle içinde kullanılmışsa ikinci cümlede bunu tekrarlamak zorunda değiliz. Yani benim arabam yerine “benimki” diyebiliriz.

İşte benimki, seninki, onunki… gibi kelimelere biz ilgi zamirleri diyeceğiz. Dikkat edilirse bu kelimeler durup dururken kullanılamazlar başka bir deyişle bu kelimelerin anlamları daha evvelden bilinmelidirler.

Benim arabam    yerine   benimki
Onun kitabı         yerine   onunki
Bizim evimiz       yerine   bizimki

      His    Erkekler için       Onunki
      Hers    Kadınlar için       Onunki
      —–    Cansız ve hayvanlar için       ———-
      Ours       Bizimki
      Yours       Seninki, Sizinki
      Theirs       Onlarınki
      Mine       Benimki

 

His school    onun okulu    his    onunki
His girl friend    onun kız arkadaşı    his    onunki
His car    onun arabası    his    onunki
Her father    onun babası    hers    onunki
Her book    onun kitabı    hers    onunki
Her life    onun hayatı    hers    onunki
Our dog    bizim köpeğimiz    ours    bizimki
Our house    bizim evimiz    ours    bizimki
Our picture    bizim resmimiz    ours    bizimki
Your table    senin masan    yours    seninki
Your teacher    senin öğretmenin    yours    seninki
Your mother    senin annen    yours    seninki
Their flower    onların çiçeği    theirs    onlarınki
Their garden    onların bahçesi    theirs    onlarınki
Their cat    onların kedisi    theirs     onlarınki
My exam     benim sınavım    mine    benimki
My face     benim suratım    mine    benimki
My pen     benim kalemim    mine    benimki
  1. Him, Her, Me… / İsmin Hallerini Almış Zamirler

Türkçede sık sık karşımıza ismin halleri çıkar (e-a-de-da..) İngilizcede ismin hallerini göremeyiz. İsmin hallerini almış ve cümle içinde anlam kazanan bazı zamirler vardır. Bunlar Türkçeye kulağa hoş geldiği gibi çevrilir. Bu son gurupta bu tip zamirleri inceleyeceğiz.

    Him    Erkekler için   Ona,onu,onda, ….
    Her    Kadınlar için   Ona,onu,onda, ….
    It    Cansız ve hay. için   Ona,onu,onda, ….
    Us   Bize,bizi,bizde, …
    You   Sana,seni,sende, …
    Them   Onları,onlara,onlarda, …
    Me   Bana,beni,bende, …

Yukarıdaki zamirler ismin tüm halleri için kullanılır. Örneğin “me” cümle içinde “bana, beni, bende” anlamları kazanabilir.

Beni sinemaya götür.

Bana bir kalem ver.

Örneklerinde altı çizili yerlere “me” gelir ve Türkçeye en uygun çeviri yapılır.
Buradaki önemli nokta bu zamirlerin mutlaka  S V O N B Y Z formülünde nesne kısmında yer almasıdır. Yani cümlede asla özne konumunda bulunamazlar ve bu tip zamirlerle cümleye başlanamaz.

Aşağıda şu ana kadar incelediğimiz dört grup zamir topluca görülmektedir.

HeOHisOnunHisOnunkiHimOna, onu..
SheOHerOnunHersOnunkiHerOna, onu..
ItOItsOnun————–ItOna, onu..
WeBizOurBizimOursBizimkiUsBize, bizi…
YouSen-SizYourSeninYoursSeninkiYouSana, seni…
TheyOnlarTheirOnlarınTheirsOnlarıkiThemOnları, onlara..
IBenMyBenimMineBenimkiMeBana, beni…

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler


Etiketler: , , , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 29 Mayıs 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın