Açık Lise İşletme 2 Online Testi 4

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Dersler Online Testleri

Açık Öğretim Lisesi İşletme 2 Online Testi 4

Açık Öğretim Lisesi İşletme 2 Online Testi 4

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özelliklerine uygun bir açıklamadır?

A
Yönetim tek kişi faaliyetidir.
B
Yönetim bir yetki faaliyetidir.
C
Yönetim tek yönlü bir faaliyettir.
D
Yönetilenlerin karar verdiği bir süreçtir.
Soru 2

Neo-Klasik Yönetim Teorisi, aşağıda verilen kavramlardan hangisi üzerinde durmaz?

A
Tatmin
B
Motivasyon
C
Kararlara katılma
D
Hiyerarşik yapı
Soru 3

İşletme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için, işletmenin tüm birimlerinin ve çalışanların uyum içinde hareket etmesinin sağlanması, yönetim fonksiyonlarından hangisi ile ilgilidir?

A
Denetim
B
Yürütme
C
Koordinasyon
D
Organizasyon
Soru 4

Planlamanın işletmeye sağlayacağı faydalar düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi uygun bir açıklama değildir?

A
İşletmenin etkin bir denetimden korunmasını sağlar.
B
İşletme kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlar.
C
Yöneticilere geleceği tahmin etme yeteneği kazandırır.
D
İşletmenin bölümleri arasındaki koordinasyonu sağlar.
Soru 5

Para, fon yada sermaye, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A
Finans
B
Finansman
C
Finansal yönetim
D
Finansman fonksiyonu
Soru 6

Bir işletmenin öz kaynaklarına yönelik yapılan açıklamalardan hangisi doğru değildir?

A
Devamlı bir kaynak niteliği taşır.
B
Ortaklarca konan fonlar öz kaynaklardır.
C
Bu kaynaklar, vadeli kaynaklardır.
D
Maddi olmayan kaynaklar şeklinde de olabilir.
Soru 7

Bir tüketicinin çay demlemek üzere çayı marketten satın alması, pazarlamanın faydalarından hangisi ile açıklanabilir?

A
Yer faydası
B
Şekil faydası
C
Zaman faydası
D
Mülkiyet faydası
Soru 8

Reklamın özelliklerine yönelik yapılan açılamalardan hangisi  yanlıştır?

A
Reklam yapan kişi bellidir.
B
Reklam kişisel bir sunuştur.
C
Reklam için bir bedel ödenir.
D
Reklam bir kitle iletişimidir.
Soru 9

Bazı işletmelerin, toptancı yerine acente veya komisyoncu vasıtasıyla perakendecilere, özellikle büyük perakendecilere ulaşmayı tercih etmeleri, hangi dağıtım kanalını kullanacaklarını  göstermektedir?

A
Üretici – Acente – Perakendeci – Tüketici
B
Üretici – Toptancı – Perakendeci – Tüketici
C
Üretici – Acente – Toptancı – Tüketici
D
Üretici – Toptancı – Acente – Tüketici
Soru 10

Bir işletme ürünlerini tüketicilere doğrudan dağıtım yoluyla ulaştırıyorsa aşağıdakilerden hangisi oluşmuş olan uygun şartlardan birisidir?

A
Üretim hızının tüketim hızından fazla olması
B
Tüketici ya da müşteri sayısının fazla olması
C
Birim fiyatının yüksek olması
D
Üretim - tüketim noktaları arası mesafenin uzak olması
Soru 11

Tüketiciler bir malı veya hizmeti satın aldıklarında, bu mal veya hizmet ile ilgili davranışlarını, beğenilerini ve görüşlerini üretimin hangi temel öğesini esas alarak oluştururlar?

A
Girdi
B
İşlem
C
Geri Bildirim
D
Çıktı
Soru 12

Stoklar belirli bir düzeye düştüğünde, önceden belirlenmiş miktarın sipariş edilmesi ve sürekli stok sayımının yapılması, hangi stok kontrol yönteminin kullanıldığını göstermektedir?

A
Gözle kontrol yöntemi
B
Sabit sipariş miktarı yöntemi
C
Sabit sipariş süresi yöntemi
D
Stoksuz malzeme yönetim sistemi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin gelirleri artırmak ve giderleri azaltmak amacıyla aldıkları tedbirlerden birisi değildir?

A
Üretim süresini artırmak
B
Üretimde kaliteyi artırmak
C
Seri üretim yapmak
D
Girdileri uygun fiyattan almak
Soru 14

Yapılan açıklamalardan hangisi, bir işletmede performans değerlendirmenin çalışanlar üzerindeki etkilerinden birine yönelik değildir?

A
Yöneltir.
B
Motive eder.
C
Yarıştırır.
D
İşletmeye olan güveni artırır.
Soru 15

Oryantasyon eğitiminde aşağıdaki bilgilerden hangisi verilmez?

A
İşletmenin tanıtımı
B
İşle ilgili bilgilerin aktarımı
C
Personel haklarının açıklanması
D
Amirlerin siyasi görüşleri
Soru 16

I- Aylık Ödeme

II- İhbar Tazminatı

III- Mağduriyet Aylığı

IV- Kıdem Tazminatı

İşletmelerin işten çıkardığı personeline yapacakları zorunlu ödemeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve IV
D
III ve IV
Soru 17

İşletmelerin çevreye karşı sorumlulukları dikkate alındığında, bir işletmenin kuruluş yeri seçiminin doğru yapılmamasının  ortaya çıkaracağı sonuçlara, aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez?

A
Kentleşme yavaşlar.
B
Tarım arazileri azalır.
C
Doğal kaynaklar kirletilir.
D
Sanayi belli bölgelerde toplanır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, işletmeler faaliyetlerini sürdürürken çevrenin korunmasına yönelik alınması gerekli tedbirlerde bir eksiklik olduğunu göstermektedir?

A
Mümkün olduğunca yenilenebilir kaynaklar kullanılmalı
B
İşletme kurulduktan sonra çevre sorunları ile ilgilenmeli
C
Zehirli ve kimyasal gazlar için fabrika bacalarına filtre takılmalı
D
Eğitimler yoluyla çalışanlarında çevre sorumluluk bilinci geliştirmeli
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin topluma karşı sorumluluklarından biri değildir?

A
Ekonomik sorumluluğu
B
Hukuksal sorumluluğu
C
Gönüllü sorumluluğu
D
Rekabet etme sorumluluğu
Soru 20

Standardizasyon, sağladığı yararlar açısından düşünüldüğünde, öncelikli olarak hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üreticiler
B
Tüketiciler
C
Satıcılar
D
Komisyoncular
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
Açık Öğretim Lisesi Seçmeli İşletme 2 Testleri

Açık Lise (477) Seçmeli İşletme 2 Testi (Temmuz 2019)

Açık Öğretim Lisesi İşletme 2 Testi 5 (Nisan 2019)

Açık Öğretim Lisesi İşletme 2 Testi 5 (Aralık 2018)

Açık Öğretim Lisesi İşletme 2 Testi 5 (Temmuz 2018)

Açık Öğretim Lisesi İşletme 2 Testi 5 (Mart 2018)

Açık Öğretim Lisesi İşletme 2 Testi 4

Açık Öğretim Lisesi İşletme 2 Testi 3

Açık Öğretim Lisesi İşletme 2 Testi 2

Açık Öğretim Lisesi İşletme 2 Testi 1

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 12 Şubat 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın