Hangi Kurumlar, Hangi KPSS Puan Türüyle Alım Yapıyor?

KPSS’de hangi puan türü ile hangi kurumlara ve kadrolara başvurulabilir? Hangi kurum ve kadrolar hangi KPSS puan türüyle tercih edilebilir?

124 çeşit KPSS puanı, nerede kullanılacak? 2015 KPSS Lisans sonuçlarında 124 farklı puan türü yer alıyor. Peki hangi puan nerede kullanılacak?

KPSS P121 – P121 MEB tarafından öğretmenlik alımlarında kullanılacaktır. ÖSYM, P121 puan sonuçlarını ÖABT testine göre ilan ediyor

KPSS P124 puan türü geçen yıl KPSS dünyamıza girdi. Bu puan türü ise lisans mezunları tarafından Diyanet’in personel alımlarında kullanılacaktır.

Diğer puanlar, uzman, müfettiş, denetçi yardımcısı gibi KPSS-A grubu alımlarında kullanılacaktır.

KPSS Puan Türleri Kadrolar Kurumlar

PUANKURUMLAR - KADROLAR
KPSS P1u0130ller Bankasu0131 Uzman Yardu0131mcu0131su0131 ve Teknik Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSS P1Merkez Bankasu0131 Memur
KPSS P1u00d6SYM Su00f6zleu015fmeli Su0131nav Hizmetleri Uzmanu0131
KPSS P1Sermaye Piyasasu0131 Kurulu Biliu015fim Personeli
KPSS P1u0130MKB Uzman Yardu0131mcu0131su0131 ve Denetu00e7i
KPSSu00a0P2Sermaye Piyasasu0131 Kurulu Biliu015fim Personeli
KPSSu00a0P2Kalku0131nma Bankasu0131 Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P2Vaku0131fbank mu00fcfettiu015f yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P3MEMUR, Su00d6ZLEu015eMELu0130, u0130u015eu00c7u0130 VE POLu0130S ALIMLARINDAKu0130 ANA PUAN Tu00dcRu00dc (Lu0130SANS)
KPSSu00a0P4EPDK Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P4Sosyal Gu00fcvenlik Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P4Genu00e7lik ve Spor Bakanlu0131u011fu0131 Uzman yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P4Enerji Piyasasu0131 Du00fczenleme Kurumu Enerji Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P4SGK Sosyal Gu00fcvenlik Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P4u0130zmir Tersanesi Kom. u00d6zu00fcrlu00fc Puantu00f6r
KPSSu00a0P4BDDK uzman yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P4Tu00fcrk Patent Enstitu00fcsu00fc Patent ve Marka Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P4Sosyal Gu00fcvenlik Kurumu Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P4Tu00fcrk Patent Enstitu00fcsu00fc Patent ve Marka Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P4Sermaye Piyasasu0131 Kurulu Biliu015fim Personeli
KPSSu00a0P4Kalku0131nma Bankasu0131 Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P5SPK Uzman Yardu0131mcu0131su0131 ve Hukuk Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P5BDDK uzman yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P5Bayu0131ndu0131rlu0131k ve u0130skan Bakanlu0131u011fu0131 Mu00fcfettiu015f Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P5Sermaye Piyasasu0131 Kurulu Biliu015fim Personeli
KPSSu00a0P5Kalku0131nma Bankasu0131 Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P6Maliye Bakanlu0131u011fu0131 Su00f6zleu015fmeli Mu00fctercim-Tercu00fcman
KPSSu00a0P6u00d6lu00e7me, Seu00e7me ve Yerleu015ftirme Merkezi Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P6u00d6SYM Su00f6zleu015fmeli Personel
KPSSu00a0P6BDDK uzman yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P6u00d6SYM Su00f6zleu015fmeli Su0131nav Hizmetleri Uzmanu0131
KPSSu00a0P6Sermaye Piyasasu0131 Kurulu Biliu015fim Personeli
KPSSu00a0P6Ku00fcltu00fcr ve Turizm Bakanlu0131u011fu0131 Su00f6zleu015fmeli Personel
KPSSu00a0P7Tu00fcrkiye u0130statistik Kurumu Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P7Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlu0131u011fu0131 Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P7Hava Kuvvetleri Komutanlu0131u011fu0131 Su00f6zleu015fmeli Astsubay
KPSSu00a0P7Hava Kuvvetleri Komutanlu0131u011fu0131 Muvazzaf ve Su00f6zleu015fmeli Subay
KPSSu00a0P7BDDK uzman yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P7u00d6SYM Su00f6zleu015fmeli Su0131nav Hizmetleri Uzmanu0131
KPSSu00a0P7Sermaye Piyasasu0131 Kurulu Biliu015fim Personeli
KPSSu00a0P7Kalku0131nma Bankasu0131 Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P7u00d6SYM Su00f6zleu015fmeli Su0131nav Hizmetleri Uzmanu0131
KPSSu00a0P8AB Genel Sekreterliu011fi Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P8Afet ve Acil Durum Yu00f6netimi Bu015fk. Afet ve Acil Durum Yu00f6netimi Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P8Toprak Mahsu00fclleri Ofisi Mu00fcfettiu015f Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P8Bau015fbakanlu0131k Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P8u00c7evre ve Orman Bakanlu0131u011fu0131 Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P8BDDK uzman yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P8Ku00fcltu00fcr ve Turizm Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P8Orman ve Su u0130u015fleri Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P8Sermaye Piyasasu0131 Kurulu Biliu015fim Personeli
KPSSu00a0P9-
KPSSu00a0P10u00d6u011eRETMENNDAKu0130 ANA PUAN Tu00dcRu00dc
KPSSu00a0P10u00d6SYM Su00f6zleu015fmeli Su0131nav Hizmetleri Uzmanu0131
KPSSu00a0P10Jandarma Genel Komutanlu0131u011fu0131 Su00f6zleu015fmeli Personel
KPSSu00a0P10Hava Kuvvetleri Komutanlu0131u011fu0131 Muvazzaf ve Su00f6zleu015fmeli Subay
KPSSu00a0P10Deniz Kuvvetleri Komutanlu0131u011fu0131 Au00e7u0131ktan Memur
KPSSu00a0P11Yurtdu0131u015fu0131 Tu00fcrkler ve Akraba Topluluklar Uzman yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P11Jandarma Genel Komutanlu0131u011fu0131 Su00f6zleu015fmeli Uzman
KPSSu00a0P11Jandarma Genel Komutanlu0131u011fu0131 sivil memur
KPSSu00a0P12Sosyal Gu00fcvenlik Kurumu Mu00fcfettiu015f Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131 u0130lanu0131
KPSSu00a0P13SGK Mu00fcfettiu015f Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P14-
KPSSu00a0P15-
KPSSu00a0P16BDDK uzman yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P17BDDK uzman yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P18u00d6lu00e7me, Seu00e7me ve Yerleu015ftirme Merkezi Uzman Yardu0131mcu0131su0131 alu0131nacak
KPSSu00a0P18BDDK uzman yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P19u00d6SYM Su00f6zleu015fmeli Personel
KPSSu00a0P20BDDK uzman yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P21BDDK uzman yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P21Sanayi ve Ticaret Bakanlu0131u011fu0131 Avrupa Birliu011fi Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P21u00d6lu00e7me, Seu00e7me ve Yerleu015ftirme Merkezi Uzman Yardu0131mcu0131su0131 alu0131nacak
KPSSu00a0P21Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlu0131u011fu0131 Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P22Sanayi ve Ticaret Bakanlu0131u011fu0131 Avrupa Birliu011fi Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P23Orman ve Su u0130u015fleri Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P23Sanayi ve Ticaret Bakanlu0131u011fu0131 Avrupa Birliu011fi Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P24Sanayi ve Ticaret Bakanlu0131u011fu0131 Avrupa Birliu011fi Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P24BDDK uzman yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P24Orman ve Su u0130u015fleri Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P24u00d6lu00e7me, Seu00e7me ve Yerleu015ftirme Merkezi Uzman Yardu0131mcu0131su0131 alu0131nacak
KPSSu00a0P24u0130ller Bankasu0131 Uzman Yardu0131mcu0131su0131 ve Teknik Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P24Sahil Gu00fcvenlik Komutanlu0131u011fu0131 sivil memur
KPSSu00a0P25Tu00fcrkiye u0130statistik Kurumu Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P25SGK Sosyal Gu00fcvenlik Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P25BDDK uzman yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P25Orman ve Su u0130u015fleri Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P25Sahil Gu00fcvenlik Komutanlu0131u011fu0131 sivil memur
KPSSu00a0P25Ku00fcltu00fcr ve Turizm uzman yardu0131mcu0131su0131 su0131nav duyurusu
KPSSu00a0P25u00d6lu00e7me, Seu00e7me ve Yerleu015ftirme Merkezi Uzman Yardu0131mcu0131su0131 alu0131nacak
KPSSu00a0P25Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlu0131u011fu0131 Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P26Basu0131n u0130lan Kurumu Memur
KPSSu00a0P26Sahil Gu00fcvenlik Komutanlu0131u011fu0131 sivil memur
KPSSu00a0P26Deniz Kuvvetleri Komutanlu0131u011fu0131 Au00e7u0131ktan Devlet Memuru
KPSSu00a0P27BDDK uzman yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P28u0130ller Bankasu0131 Uzman Yardu0131mcu0131su0131 ve Teknik Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P29Sahil Gu00fcvenlik Komutanlu0131u011fu0131 sivil memur
KPSSu00a0P29u0130ller Bankasu0131 Uzman Yardu0131mcu0131su0131 ve Teknik Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P30Orman ve Su u0130u015fleri Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P30u00d6SYM Su00f6zleu015fmeli Personel
KPSSu00a0P31u0130u00e7iu015fleri Bakanlu0131u011fu0131 u0130l Planlama Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P32-
KPSSu00a0P33Sanayi ve Ticaret Bakanlu0131u011fu0131 Avrupa Birliu011fi Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P33Yurtdu0131u015fu0131 Tu00fcrkler ve Akraba Topluluklar Uzman yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P34Hazine Mu00fcsteu015farlu0131u011fu0131 Sigorta Denetleme Uzman ve Aktu00fcer Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P34u00d6SYM Su00f6zleu015fmeli Personel
KPSSu00a0P34Jandarma Genel Komutanlu0131u011fu0131 Sivil Personel
KPSSu00a0P35Devlet Malzeme Ofis'i Mu00fcfettiu015f Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P35Avcu0131lar Belediyesi mu00fcfettiu015f yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P36Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlu0131u011fu0131 Avrupa Birliu011fi Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P36Yurtdu0131u015fu0131 Tu00fcrkler ve Akraba Topluluklar Uzman yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P37u0130u00e7iu015fleri Bakanlu0131u011fu0131 Kaymakam Adaylu0131u011fu0131
KPSSu00a0P37u00d6SYM Su00f6zleu015fmeli Personel
KPSSu00a0P37u0130ller Bankasu0131 Uzman Yardu0131mcu0131su0131 ve Teknik Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P38-
KPSSu00a0P39Muhasebat Genel Mu00fcdu00fcrlu00fcu011fu00fc Stajyer Muhasebat Kontrolu00f6ru00fc
KPSSu00a0P39Hazine Mu00fcsteu015farlu0131u011fu0131 Sigorta Denetleme Uzman ve Aktu00fcer Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P40Vergi Mu00fcfettiu015f Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P40Bankalar Yeminli Muraku0131p Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131 ve Bankacu0131lu0131k Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P40PTT Mu00fcfettiu015f Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P40Genu00e7lik ve Spor Genel Mu00fcdu00fcrlu00fcu011fu00fc Mu00fcfettiu015f Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P40Yu00fckseku00f6u011frenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Mu00fcfettiu015f Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P40Yenimahalle Belediyesi Mu00fcfettiu015f Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P40Kalku0131nma Bankasu0131 Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P40u00c7ankaya Belediyesi Mu00fcfettiu015f Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P41-
KPSSu00a0P42-
KPSSu00a0P43-
KPSSu00a0P44-
KPSSu00a0P45u0130u00e7iu015fleri Bakanlu0131u011fu0131 Mahalli u0130dareler Stajyer Kontrolu00f6ru00fc
KPSSu00a0P46SGK Sosyal Gu00fcvenlik Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P46u00d6SYM Su00f6zleu015fmeli Personel
KPSSu00a0P47Devlet Personel Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P47Genu00e7lik ve Spor Bakanlu0131u011fu0131 Uzman yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P48Yurtdu0131u015fu0131 Tu00fcrkler ve Akraba Topluluklar Uzman yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P49Mali Hizmetler Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P50-
KPSSu00a0P51Sanayi ve Ticaret Bakanlu0131u011fu0131 Mu00fcfettiu015f Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131 Giriu015f Su0131navu0131 u0130lanu0131
KPSSu00a0P51Kalku0131nma Bankasu0131 Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P53Kalku0131nma Bankasu0131 Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P53Ku00fcltu00fcr ve Turizm uzman yardu0131mcu0131su0131 su0131nav duyurusu
KPSSu00a0P53BDDK uzman yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P53Bankalar Yeminli Muraku0131p Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131 ve Bankacu0131lu0131k Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P54Vergi Mu00fcfettiu015f Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P54Makina ve Kimya Endu00fcstrisi Kurumu mu00fcfettiu015f yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P54Maliye Bakanlu0131u011fu0131 Hesap Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P54SPK Uzman Yardu0131mcu0131su0131 ve Hukuk Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P54Vergi Denetim Kurulu 400 Vergi Mu00fcfettiu015f Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P54Tu00fcrk Patent Enstitu00fcsu00fc Patent ve Marka Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P54Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlu0131u011fu0131 Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P55Kalku0131nma Bankasu0131 Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P56Bankalar Yeminli Muraku0131p Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131 ve Bankacu0131lu0131k Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P56BDDK uzman yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P56Maliye Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P57Vergi Mu00fcfettiu015f Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P57Gelir u0130daresi Bau015fkanlu0131u011fu0131 Stajyer Gelirler Kontrolu00f6rleri
KPSSu00a0P58-
KPSSu00a0P59u0130u00e7iu015fleri Bakanlu0131u011fu0131 Dernek Denetu00e7i Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P60-
KPSSu00a0P61Ku00fcltu00fcr ve Turizm Bakanlu0131u011fu0131 Mu00fcfettiu015f Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P61Kalku0131nma Bankasu0131 Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P62-
KPSSu00a0P63-
KPSSu00a0P64-
KPSSu00a0P65EGO Genel Mu00fcd. Mu00fcfettiu015f Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P65u015eeker Kurumu Uzman Yardu0131mcu0131su0131 (Genel)
KPSSu00a0P66-
KPSSu00a0P67EPDK Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131 Giriu015f
KPSSu00a0P68SGK Sosyal Gu00fcvenlik Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P69-
KPSSu00a0P70Bau015fbakanlu0131k u00d6zu00fcrlu00fcler u0130daresi Bau015fkanlu0131u011fu0131 Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P71Bankalar Yeminli Muraku0131p Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131 ve Bankacu0131lu0131k Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P71BDDK uzman yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P72Maliye Bakanlu0131u011fu0131 Mali Suu00e7laru0131 Arau015ftu0131rma Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P73-
KPSSu00a0P74-
KPSSu00a0P75u00d6SYM Su00f6zleu015fmeli Su0131nav Hizmetleri Uzmanu0131
KPSSu00a0P75Bau015fbakanlu0131k u00d6zu00fcrlu00fcler u0130daresi Bau015fkanlu0131u011fu0131 Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P75u00d6lu00e7me, Seu00e7me ve Yerleu015ftirme Merkezi Uzman Yardu0131mcu0131su0131 alu0131nacak
KPSSu00a0P75Jandarma Genel Komutanlu0131u011fu0131 sivil memur
KPSSu00a0P75Bau015fbakanlu0131k Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P76Kalku0131nma Bankasu0131 Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P77-
KPSSu00a0P78Sosyal Gu00fcvenlik Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P79Hava Kuvvetleri Komutanlu0131u011fu0131 Muvazzaf ve Su00f6zleu015fmeli Subay
KPSSu00a0P79Sahil Gu00fcvenlik Komutanlu0131u011fu0131 sivil memur
KPSSu00a0P79u00d6SYM Su00f6zleu015fmeli Su0131nav Hizmetleri Uzmanu0131
KPSSu00a0P79u0130ller Bankasu0131 Uzman Yardu0131mcu0131su0131 ve Teknik Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P79Jandarma Genel Komutanlu0131u011fu0131 Sivil Personel
KPSSu00a0P80-
KPSSu00a0P81-
KPSSu00a0P82-
KPSSu00a0P83-
KPSSu00a0P84-
KPSSu00a0P85-
KPSSu00a0P86u0130u00e7iu015fleri Bakanlu0131u011fu0131 AB Uzman yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P86Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlu0131u011fu0131 Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P87-
KPSSu00a0P88-
KPSSu00a0P89Hava Kuvvetleri Komutanlu0131u011fu0131 Su00f6zleu015fmeli Astsubay
KPSSu00a0P89Hava Kuvvetleri Komutanlu0131u011fu0131 Muvazzaf ve Su00f6zleu015fmeli Subay
KPSSu00a0P90-
KPSSu00a0P91-
KPSSu00a0P92Bau015fbakanlu0131k Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P93u00d6NLu0130SANS MEMUR ALIM PUANI
KPSSu00a0P94Lu0130SE MEMUR ALIM PUANI
KPSSu00a0P95Bau015fbakanlu0131k Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P96-
KPSSu00a0P97Bau015fbakanlu0131k Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P98Ku00fcltu00fcr ve Turizm Bakanlu0131u011fu0131 Su00f6zleu015fmeli Personel
KPSSu00a0P99u0130ller Bankasu0131 Uzman Yardu0131mcu0131su0131 ve Teknik Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P100-
KPSSu00a0P101-
KPSSu00a0P102-
KPSSu00a0P103u00c7evre ve Orman Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P103SPK Uzman Yardu0131mcu0131su0131 ve Hukuk Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P103Sosyal Gu00fcvenlik Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P103Bau015fbakanlu0131k u00d6zu00fcrlu00fcler u0130daresi Bau015fkanlu0131u011fu0131 Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P103Ku00fcltu00fcr ve Turizm Bakanlu0131u011fu0131 Ku00fcltu00fcr ve Turizm Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P104-
KPSSu00a0P105-
KPSSu00a0P106u00d6SYM Su00f6zleu015fmeli Su0131nav Hizmetleri Uzmanu0131
KPSSu00a0P107Maliye Bakanlu0131u011fu0131 Stajyer Milli Emlak Kontrolu00f6ru00fc
KPSSu00a0P108ABGS, Avrupa Birliu011fi u0130u015fleri Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P108Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlu0131u011fu0131 Avrupa Birliu011fi Uzman Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131
KPSSu00a0P108u00d6SYM Su00f6zleu015fmeli Su0131nav Hizmetleri Uzmanu0131
KPSSu00a0P108Yurtdu0131u015fu0131 Tu00fcrkler ve Akraba Topluluklar Uzman yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P108Jandarma Genel Komutanlu0131u011fu0131 sivil memur
KPSSu00a0P108-
KPSSu00a0P109-
KPSSu00a0P110-
KPSSu00a0P111u00d6SYM Su00f6zleu015fmeli Personel
KPSSu00a0P112Jandarma Genel Komutanlu0131u011fu0131 sivil memur
KPSSu00a0P113Sosyal Gu00fcvenlik Denetmen Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P114Tu00fcrkiye u0130u015f Kurumu (u0130u015eKUR) Mu00fcfettiu015f Yardu0131mcu0131su0131
KPSS P114-
KPSSu00a0P115Sosyal Gu00fcvenlik Kurumu Uzman Yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P115Yurtdu0131u015fu0131 Tu00fcrkler ve Akraba Topluluklar Uzman yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P116-
KPSSu00a0P117TCDD mu00fcfettiu015f yardu0131mcu0131su0131
KPSSu00a0P118Sosyal Gu00fcvenlik Kurumu Mu00fcfettiu015f Yardu0131mcu0131lu0131u011fu0131 u0130lanu0131
KPSSu00a0P119-
KPSSu00a0P120-
KPSSu00a0P121Milli Eu011fitim Bakanlu0131u011fu0131na u00f6u011fretmen
KPSSu00a0P124Diyanete, Din Hizmetleri Su0131nu0131fu0131nda personel
KPSS Puan Türleri Kadrolar Kurumlar

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 31 Temmuz 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın