Hukuk Mezunlarına Alternatif İş ve Meslek Alanları

Hukuk Fakültesi mezunlarnın yargıç, savcı ve avukatlık dışında hangi işleri yapabileceğini, hangi kurum ve kadrolara başvurabileceğini merak edenler için…

FARKLI KURUMLARIN AÇTIGI UZMAN HUKUKÇU KADROLARI:

T.C BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) UZMAN HUKUKÇU YARDIMCILIĞI

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda KPSSP103 puanı 75 ve üzerinde olmak

Uzman Hukukçu Yardımcılığı için başvuranların öğrenim şartı;

Hukuk Fakülteleri veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmaları ve avukatlık stajını tamamlamış bulunmaları veya en geç sözlü sınav tarihinden 1 hafta önce staj bitim belgesini Kurul’a vermeleri (Staj bitim belgesini söz konusu süre içerisinde getirmeyenler sözlü sınava alınmazlar),

Yazılı Mesleki Sınavlar

KPSS’ de başarılı olan uzman hukukçu yardımcısı adaylarının sınavları aşağıdaki gruplara giren konularda yapılır:

Özel Hukuk:     Ticaret Hukuku,   Borçlar Hukuku,     Medeni Hukuk, Kamu Hukuku:   İdare Hukuku,   Ceza Hukuku,

Takip Ve Usul Hukuku:    Hukuk Usul,  Ceza Usul,  İcra ve İflas Hukuku,

Genel Konular:      İktisat,     Maliye,   Muhasebe Genel Esasları,

Yabancı Dil:

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli İnsan Hakları Uzmanı Hukukçu

Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP-21, KPSSP-36 veya KPSSP-103 puan türlerinden en az (70) puan almış bulunmak,

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) en az (B) düzeyinde başarılı olmuş bulunmak veya aşağıdaki uluslararası dil sınavlarının birinden en az buna eşdeğer puanı almış olmak: (Eşdeğerlilikler YÖK tarafından belirlenmiştir.)

İngilizce:  TOEFL iBT için 75 puan  /  TOEFL PBT için 490 puan /  IELTS için 6,5 puan

Fransızca: DALF için C1

Sınavın bölümleri:

Sabah: 1) Türkçe kompozisyon 2) Yabancı dilde kompozisyon

Öğleden sonra: 3) Türkçeden yabancı dile çeviri 4) Yabancı dilden Türkçeye çeviri

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava alınacaktır Sözlü sınav tarihi ilgililere bilahare duyurulacaktır.

Sözlü sınav aşağıdaki konuları kapsayacaktır. Sözlü sınavda geçer not (100) üzerinden (70)’tir.

– Uluslararası insan hakları hukuku

– Avrupa insan hakları hukuku (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri)

– Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar ve içtihatları

– Anayasa Hukuku

– Ceza hukuku ve ceza muhakemeleri usulü

– İdare hukuku ve idari yargılama usulü

– Devletler genel hukuku ve devletler özel hukuku

– Hukuk terminolojisi

– Genel kültür

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için “KPSSP20 veya KPSSP21” bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması

Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;

bddk uzman yardımcısı hukuk alanı için… 2011 ilanından..

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının yabancı dil test sınavından en az 30 doğru cevap sayısına sahip olması,

3) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için “KPSSP20 veya KPSSP21” bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi,

3 üncü maddelerde belirtilen KPSS puanı ile yabancı dil test sınavı sonucunun aynı sınav sonuç belgesinde bulunması, gerekmektedir.

KPSS PUAN AGIRLIGI..

KPSSP21 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır:

% 10 Genel Yetenek

% 10 Genel Kültür

% 30 Yabancı Dil

% 50 Hukuk

KPSS P 20 puanıyla aşağıdaki kurumlarca memur alımı yapılmaktadır:

– Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı (Hukuk)

KPSSP20 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır:

% 10 Genel Yetenek

% 10 Genel Kültür

% 65 Hukuk

% 15 İktisat

GİRİŞ SINAVI SORULARI

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,

b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,

c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),

ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak, (bu alan için sadece Hukuk Fakültesi mezunları kabul edilecektir),

SINAV KONULARI Hukuk Alanı: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler), Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI

KPSSP–21

Hukuk Fakültesi mezunları arasından

Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) KPSSP–21, KPSSP–36 ve KPSSP–82 puan türlerinin birinden 88 (seksen sekiz) veya daha yüksek puan almış olmak  ve söz konusu sınavların Yabancı Dil testinden 42 veya daha fazla doğru cevabı bulunmak,

SINAV KONULARI

I- Yazılı Giriş Sınavı

Yazılı Giriş Sınavı; Genel Avrupa Birliği Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi ve Genel Kültür konularında yazılı ve tek oturumda yapılacaktır.

II- Sözlü Giriş Sınavı

Sözlü Giriş Sınavı; Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi, Hukuk (Temel kavramlar, Uluslararası Hukuk) ve Genel kültür konularında yapılacaktır.

Sözlü sınavlarda adaylar muhakeme, kavrayış, ifade yetenekleri ve genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu açısından da değerlendirilecektir.

6. Bayındırlık ve İskan B. Müf.Yrd. (Hukuk)  KPSSP21

7. TBMM Yasama Uzman Yardımcısı Alım İlanı KPSSP 21, 97 ve 103 puan türü için, KPSS Sınavında en az yetmiş ve üzerinde puan almış olmak,

KPSSP-21    :   GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, YD:0,3

KPSSP-36    : GY:0,1 GK:0,1 HU:0,05, İK:0,05 Uİ:0,1, YD:0,6

KPSSP -97  : GY:0,15, GK:0,1 HU:0,5, İK:0,1 KY:0,1

KPSSP-103   : GY:0,1, GK:0,1 HU:0,6, YD:0,2

YUKARIDAKI BILGILER ÖZELLIKLE UZMAN HUKUKUÇU DIYE ALIM YAPILMIS KADROLAR, HER KURUM, HERZAMAN UZMAN HUKUKÇU ALIMI YAPALIR..

ORNEGIN SAHIL GUVENLIKI KOMUTANLIGU UZMAN HUKUKÇU ALIMI YAPTI.

KPSS PUANI GEREKTIRMEYEN BIR POZISYON.

BUNUN GIBI KURUMLARIN AIMLARI OLABILIYOR, KURUM AVUKATLIKLARI ÖRNEĞİN KPSS P 3 YANI ÇİFT YILLARDA YAPILAN KPSS PUANI ILE SADECE GK, GY, YD PUANLARI İLE ALIM YAPILIYOR…

 

HAZİNE AVUKATLIĞI

1-KPSS-B den (Genel Yetenek-Genel Kültür) aldığınız puanla Ösym tarafından yapılan merkezi yerleştirmeyle,

2-Halihazırda memur olup avukatlık ruhsatına sahip olanlar arasından mülakatla.

1.Sıradaki atama açıktan atama olup KPSS den alacağını P3 yani Genel Yetenek-Genel Kültür bölümlerinden oluşan puan ile ataması yapılır.

2.Sıradaki alım sınavı ise Avukatlık ruhsatını haiz ve Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun kapsamında en az 3 yıl memur statüsünde çalışmakta olanlar katılır ve sadece sözlü sınav yapılmaktadır.

Ayrıca değerli arkadaşlar KPSS B grubu olarak almış olduğunuz P3 puan türü ile yine kurumların avukatlık kadrolarını merkezi sistem ataması ile tercih edebilmektesiniz.

Hazine veya kurum avukatlığı haricinde A grubu olarak . Örneğin üst kurullardan Rekabet kurumunun uzman yrd. kadrosunu ele alabiliriz. Bu sınav için ilk önce KPSS P5 ten en az 85 almaları gerekmektedir ki P5 in içinde Genel Yetenek (0.50), Genel Kültür (0.30) ve İngilizce (0.20) bulunmaktadır. KPSS den yeterli puan alanlar kurumun kendi yapmış olduğu yazılı (klasik) sınavına alınmakta ve adaylara 10 hukuk ve birer tane iktisat-işletme sorulmaktadır. Sınav soruları zor olmayıp hukukçu arkadaşlarımız için yüzeysel nitelendirilmektedir.

Bir diğer A grubu olarak Başbakanlık uzman yrd. Yine bu meslek KPSS den isteğe bağlı P95 veya P97 puan türlerinden 85 ve üstü istemektedir. Bu meslek için başbakanlık ayrı bir sınav yapmayıp istediğiniz puan türünden belirlenen kadronun 4 katı aday mülakata çağırmaktadır. Bu puan türlerinden P97 nin içinde %50 hukuk ağırlıkta olması nedeniyle hukukçular için avantajlı bir puan türü olarak görünmektedir.

 

ANAYASA MAHKEMESİ RAPORTÖR YARDIMCILIĞI

35 yaşını bitirmemiş olan ve KPSSP 103 puan türünden en az 75 puan alma şartıyla girilebilen bir sınav..

KPSSP103 Puan Türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır:

% 10 Genel Yetenek

% 10 Genel Kültür

% 20 Yabancı Dil

% 60 Hukuk

yukarıdakı puan ve derslerın agırlıklarına göre kpss den alacagın puan ıle bu sınava girebilirsiniz..

diğer hukuk uzmanlıklarıda hemen hemen aynı derslerı kapsayan puan türleridir..

KURUM AVUKATLIKLARI:

kurum avukatlıkları da Temmuz ayında yapılacak olan KPSS A sınavı ile alım yapmaktadır..

GY, GY otutumuna katılmanız halınde KPSS P 3 yanı LİSANS MEZUNLARI için KPSS B puanı yerıne gecen puanı almıs olursunuz.. ve acılacak kadrolara tercıh yapmak suretıyle kurum avukatlıgına gecebılırsınız arkadaşlar…

SINAVLARA DİKKAT EDERSENİZ ARKADAŞLAR:ADLİ VEYA İDARİ HAKIMLIGE CALISTIGINIZ DERSLER HARİCİNDE HİÇBİR SEY YOK.. SİZLER ADLİYE HAZIRLANIYORSUNUZ…AMA BU SINAVLARA DA GIRIN ELINIZDE PUANINIZ OLSUN.. GÜN GELİR KULLANMAK İSTERSİNİZ…Herkese başarılar….

KALKINMA AJANSLARI HUKUK MÜŞAVİRLİKLERİ

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel

Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel İçin Özel Şartlar

a) Üniversitelerin Hukuk bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul

edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

c) Son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)

İngilizce dilinden en az 70 (yetmiş) puan veya son iki yıl içinde TOEFL ya da IELTS

sınavlarından YÖK’ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre en az

KPDS 70 (yetmiş) puana denk gelen bir puan almış olmak,

d) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından

10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme

Sınavından KPSS P1,P2,P3,P11,P12,P13,P15,P21,P

79 veya P103 puan türlerinin herhangi

birinden en az 80 puan almış olmak,

e) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için başvuru tarihi

itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla 5 (beş) yıl fiilen avukatlık yapmış olmak.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 28 Mayıs 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Hukuk Mezunlarına Alternatif İş ve Meslek Alanları (2 Yorum)

  1. Hazine avukatlığı nerede oluyor, yani sadece Maliye Bakanlığında mı hazine avukatlığı? Bir de hazine avukatlığı için öncesinde avukatlık tecrübesi şart mıdır? Yoksa sadece avukatlık stajını tamamlayıp ruhsatı almak yeterli midir?

    • Hazine Avukatlığı kadrosu Maliye Bakanlığı’nda var. İlana bakmak lazım, bazı yıllar sadece avukatlık stajını tamamlamış olmak yeterli olabiliyor, bazı yıllar tecrübe istenebiliyor.