KPSS Lisans Mezuniyet Kodları

Lisans Mezunu Memur Adayları için Mezun Olunan Lisans Programı Kodları

kpss-2015-2016

2015 KPSS Lisans Mezunu Memur Adayları için Mezun Olunan Lisans Programı Kodları aşağıda yer alıyor. Tablodan arama yaparak kendi mezun olduğunuz lisans programının kodunu kolayca bulabilirsiniz. Yine mezun olunan lisans programı adına veya koduna göre artan azalan sıralama yaparak da inceleyebilirsiniz:

2015-1 Mezun Olunan Lisans Programları Kodu

KODUADI
8342ACu0130L YARDIM VE AFET Yu00d6NETu0130Mu0130
8297ADALET Yu00dcKSEKOKULU (B) (EKSTERN)
9416ADLu0130 Bu0130Lu0130u015eu0130M Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
3101Au011eAu00c7 u0130u015eLERu0130 ENDu00dcSTRu0130 Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130 / Au011eAu00c7 u0130u015eLERu0130 ENDu00dcSTRu0130Su0130 Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
4203Au011eAu00c7 u0130u015eLERu0130 ENDu00dcSTRu0130Su0130
8145Au011eAu00c7 u0130u015eLERu0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
5101Au0130LE Bu0130Lu0130MLERu0130 VE Tu00dcKETu0130Cu0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3102Au0130LE EKONOMu0130Su0130 VE BESLENME u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
8341Au0130LE VE Tu00dcKETu0130Cu0130 Bu0130Lu0130MLERu0130
8120Au0130LE VE Tu00dcKETu0130Cu0130 Bu0130Lu0130MLERu0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
9152AKSESUAR TASARIMI
3103AKTu00dcARYA / AKTu00dcERYA
5102AKTu00dcERYA Bu0130Lu0130MLERu0130
9380AKTu00dcERYA VE Ru0130SK Yu00d6NETu0130Mu0130
8304ALMAN Du0130L Bu0130Lu0130Mu0130
4204ALMAN Du0130Lu0130
6104ALMAN Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
8121ALMAN Du0130Lu0130 VE Ku00dcLTu00dcRu00dc
3105ALMANCA u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
8305AMERu0130KAN Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
3106AMERu0130KAN Ku00dcLTu00dcRu00dc VE EDEBu0130YATI
3107ANA OKULU u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130 / ANAOKULU u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
9356ANu0130MASYON
7101ANTRENu00d6RLu00dcK Eu011eu0130Tu0130Mu0130
3108ANTROPOLOJu0130
3109ARAP Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
3110ARAPu00c7A u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3111ARKEOLOJu0130
3112ARKEOLOJu0130 VE SANAT TARu0130Hu0130
9346ARNAVUT Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
4208ARNAVUTu00c7A
8146ARP
3113ARu015eu0130VCu0130Lu0130K
4209ASFALTu0130T VE PETROL-GAZ u00dcRETu0130Mu0130Nu0130N Fu0130Zu0130Ku0130 Su00dcREu00c7LERu0130
8306ASTRONOMu0130
3114ASTRONOMu0130 VE UZAY Bu0130Lu0130MLERu0130
9203Au015eu00c7ILIK
3115AVRUPA Bu0130RLu0130u011eu0130 u0130Lu0130u015eKu0130LERu0130
4211AZERBAYCAN Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
9405AZERBAYCAN Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
8343AZERBAYCAN Tu00dcRKu00c7ESu0130 VE EDEBu0130YATI
8147BAHu00c7E Bu0130TKu0130LERu0130
9190BAHu00c7E Bu0130TKu0130LERu0130 u00dcRETu0130Mu0130 VE PAZARLAMASI
4212BAHu00c7E VE TARLA Bu0130TKu0130LERu0130
7105BALE
7106BALE DANSu00c7ILIu011eI
9197BALIKu00c7ILIK TEKNOLOJu0130Su0130
3116BALIKu00c7ILIK TEKNOLOJu0130Su0130 Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
7107BANDO u015eEFLu0130u011eu0130
3117BANKACILIK
3118BANKACILIK Fu0130NANS
9988Bankacu0131lu0131k ve Finans
6119BANKACILIK VE Fu0130NANS / BANKACILIK VE Fu0130NANSMAN
3120BANKACILIK VE Su0130GORTACILIK
9391BASIM TEKNOLOJu0130LERu0130
8122BASIM VE YAYIMCILIK
9377BASIM VE YAYIN u00dcRETu0130M TEKNOLOJu0130LERu0130
9406BASIM YAYIN VE REDAKTE
8148BASIN VE YAYIMCILIK
3121BASIN VE YAYIN / BASIN-YAYIN
8149BASKI u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
7150BASKI SANATLARI
8150BATI AVRUPA u0130u015e u0130DARESu0130 VE u0130KTu0130SAT
4215BATI Du0130LLERu0130
8307BEDEN Eu011eu0130Tu0130Mu0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
7102BEDEN Eu011eu0130Tu0130Mu0130 VE SPOR u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
8123BEDEN Eu011eu0130Tu0130Mu0130 VE SPOR Yu00dcKSEKOKULU
8124BESu0130N TEKNOLOJu0130Su0130 VE u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3122BESLENME VE Du0130YETETu0130K
7208Bu0130LEu015eu0130K SANATLAR / Bu0130RLEu015eu0130K SANATLAR
4216Bu0130LGu0130 u0130u015eLEMu0130
8308Bu0130LGu0130 TEKNOLOJu0130LERu0130
8144Bu0130LGu0130 VE BELGE Yu00d6NETu0130Mu0130
3123Bu0130LGu0130SAYAR
8143Bu0130LGu0130SAYAR Bu0130Lu0130Mu0130 / Bu0130LGu0130SAYAR Bu0130Lu0130MLERu0130
5137Bu0130LGu0130SAYAR Bu0130Lu0130Mu0130 VE Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130 / Bu0130LGu0130SAYAR Bu0130Lu0130MLERu0130 Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
8309Bu0130LGu0130SAYAR DONANIMI VE TEKNOLOJu0130Su0130
3124Bu0130LGu0130SAYAR Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
3125Bu0130LGu0130SAYAR u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3126Bu0130LGu0130SAYAR Su0130STEMLERu0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
4220Bu0130LGu0130SAYAR Su0130STEMLERu0130 VE Au011eLARI
8151Bu0130LGu0130SAYAR Su0130STEMLERu0130 VE TEKNOLOJu0130LERu0130
8125Bu0130LGu0130SAYAR TEKNOLOJu0130Su0130 Bu00d6Lu00dcMu00dc
8152Bu0130LGu0130SAYAR TEKNOLOJu0130Su0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3127Bu0130LGu0130SAYAR TEKNOLOJu0130Su0130 VE Bu0130Lu0130u015eu0130M Su0130STEMLERu0130
8153Bu0130LGu0130SAYAR TEKNOLOJu0130Su0130 VE Bu00dcRO Yu00d6NETu0130Mu0130
4222Bu0130LGu0130SAYAR UYGULAMALI EKONOMu0130
8154Bu0130LGu0130SAYAR VE ENFORMASYON Su0130STEMLERu0130
8155Bu0130LGu0130SAYAR VE ENFORMATu0130K / Bu0130LGu0130SAYAR-ENFORMATu0130K
8156Bu0130LGu0130SAYAR VE ENFORMATu0130K Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
9417Bu0130LGu0130SAYAR VE HESAPLAMA TEKNOLOJu0130LERu0130
3128Bu0130LGu0130SAYAR VE KONTROL u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
9150Bu0130LGu0130SAYAR VE u00d6u011eRETu0130M TEKNOLOJu0130LERu0130 Eu011eu0130Tu0130Mu0130
8310Bu0130LGu0130SAYAR VE u00d6u011eRETu0130M TEKNOLOJu0130LERu0130 u00d6u011eRETu0130Mu0130
3129Bu0130LGu0130SAYAR VE u00d6u011eRETu0130M TEKNOLOJu0130LERu0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
9343Bu0130LGu0130SAYAR VE YAZILIM Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
8157Bu0130Lu0130M TARu0130Hu0130
5103Bu0130Lu0130u015eu0130M Su0130STEMLERu0130 Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
3130Bu0130Lu0130u015eu0130M Su0130STEMLERu0130 VE TEKNOLOJu0130LERu0130
9364Bu0130Lu0130u015eu0130M TEKNOLOJu0130LERu0130
8158Bu0130TKu0130 KORUMA
6131Bu0130TKu0130SEL u00dcRETu0130M
9269Bu0130TKu0130SEL u00dcRETu0130M VE TEKNOLOJu0130LERu0130
9382Bu0130YOENFORMATu0130K VE GENETu0130K
3132Bu0130YOKu0130MYA
3133Bu0130YOLOJu0130
5138Bu0130YOLOJu0130 Bu0130Lu0130MLERu0130 VE Bu0130YO Mu00dcHENDu0130SLu0130K
3364Bu0130YOLOJu0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
4226Bu0130YOLOJu0130-EKOLOJu0130, u00c7EVRE KORUMA
4227Bu0130YOLOJu0130-Zu0130RAu0130 Bu0130Lu0130MLER
5104Bu0130YOMEDu0130KAL Cu0130HAZ TEKNOLOJu0130Su0130
3134Bu0130YOMEDu0130KAL Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
3135Bu0130YOMu00dcHENDu0130SLu0130K
9294Bu0130YOMu00dcHENDu0130SLu0130K VE GENETu0130K
9114Bu0130YOSu0130STEM Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
9266Bu0130YOTEKNOLOJu0130
9349Bu0130YOTEKNOLOJu0130 VE MOLEKu00dcLER Bu0130YOLOJu0130
9347BOu015eNAK Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
4228BOu015eNAKu00c7A
8159BOYA-APRE u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
4229Bu00d6LGE Bu0130Lu0130M
9297Bu00d6LGE Bu0130Lu0130M (ALMANYA-ALMAN Du0130Lu0130)
9298Bu00d6LGE Bu0130Lu0130M (AMERu0130KA-u0130NGu0130Lu0130Z Du0130Lu0130)
9299Bu00d6LGE Bu0130Lu0130M (AZERBAYCAN)
9300Bu00d6LGE Bu0130Lu0130M (FRANSA-FRANSIZ Du0130Lu0130)
9301Bu00d6LGE Bu0130Lu0130M (u0130NGu0130LTERE-u0130NGu0130Lu0130Z Du0130Lu0130)
9302Bu00d6LGE Bu0130Lu0130M (u0130SKANDu0130NAVYA)
9303Bu00d6LGE Bu0130Lu0130M (u0130SRAu0130L VE YAKIN DOu011eU)
3136BULGAR Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
4230BULGAR Fu0130LOLOJu0130Su0130
3137Bu00dcRO Yu00d6NETu0130Mu0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
8239Bu00dcRO Yu00d6NETu0130Mu0130 VE SEKRETERLu0130K
8160CAM
9216CAM VE SERAMu0130K TASARIMI
9168CANLANDIRMA Fu0130LMu0130 TASARIM VE Yu00d6NETu0130Mu0130
9191CAZ
8311CEBu0130R VE SAYILAR TEORu0130Su0130
4232CEVHER HAZIRLAMA Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
7151Cu0130LT
3138COu011eRAFYA
3365COu011eRAFYA u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3139u00c7Au011eDAu015e Tu00dcRK LEHu00c7ELERu0130 VE EDEBu0130YATLARI
3140u00c7Au011eDAu015e YUNAN Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
9169u00c7ALGI
7136u00c7ALGI YAPIM / ENSTRu00dcMAN YAPIM
8312u00c7ALIu015eMA EKONOMu0130Su0130
3141u00c7ALIu015eMA EKONOMu0130Su0130 VE ENDu00dcSTRu0130 u0130Lu0130u015eKu0130LERu0130
9383u00c7ERKEZ Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
9280u00c7EVu0130Ru0130Bu0130Lu0130M (ALMANCA)
8202u00c7EVu0130Ru0130Bu0130Lu0130M (u0130NGu0130Lu0130ZCE) / u00c7EVu0130Ru0130Bu0130Lu0130M
8313u00c7EVRE Bu0130Lu0130MLERu0130 VE Yu00d6NETu0130Mu0130
4233u00c7EVRE KORUMA TESu0130SATI VE DONANIMI
3142u00c7EVRE Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
8314u00c7EVREBu0130Lu0130M
3143u00c7u0130u00c7EK, u00d6RGu00dc, DOKUMA u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3144u00c7u0130N Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
9204u00c7u0130Nu0130
7152u00c7u0130ZGu0130 Fu0130LM (ANu0130MASYON) / u00c7u0130ZGu0130 Fu0130LM - ANu0130MASYON
4235u00c7OCUK GELu0130u015eu0130Mu0130
3145u00c7OCUK GELu0130u015eu0130Mu0130 VE Eu011eu0130Tu0130Mu0130
6146u00c7OCUK GELu0130u015eu0130Mu0130 VE Eu011eu0130Tu0130Mu0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
8161u00c7OCUK GELu0130u015eu0130Mu0130 VE EV Yu00d6NETu0130Mu0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
8126u00c7OCUK GELu0130u015eu0130Mu0130 VE OKUL u00d6NCESu0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130 / u00c7Ou00c7UK GELu0130u015eu0130Mu0130 VE OKUL u00d6NCESu0130 Eu011eu0130Tu0130Mu0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
8162u00c7OCUK SAu011eLIu011eI VE Eu011eu0130Tu0130Mu0130
9381u00c7OCUK SAu011eLIu011eI VE GELu0130u015eu0130Mu0130
7209DANS
8163DEKORATu0130F Eu015eYALAR VE u00c7u0130u00c7EK u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3147DEKORATu0130F SANATLAR u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
8127DEKORATu0130F u00dcRu00dcNLER u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
8164DENu0130Z Bu0130Lu0130MLERu0130
8165DENu0130Z Bu0130Lu0130MLERu0130 VE TEKNOLOJu0130Su0130
3150DENu0130Z u0130u015eLETMECu0130Lu0130u011eu0130 VE Yu00d6NETu0130Cu0130Lu0130u011eu0130 / DENu0130Z u0130u015eLETMECu0130Lu0130u011eu0130 VE Yu00d6NETu0130Mu0130 / DENu0130ZCu0130Lu0130K u0130u015eLETMELERu0130 Yu00d6NETu0130Mu0130
9966Deniz u0130u015fletmeciliu011fi ve Yu00f6netimi
3148DENu0130Z TEKNOLOJu0130Su0130 Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
3149DENu0130Z ULAu015eTIRMA u0130u015eLETME Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
4237DENu0130Z VE Lu0130MAN u0130u015eLETME
4239DENu0130ZDE PETROL VE GAZ u00dcRETu0130M ARAu00c7LARI
3151DERu0130 Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
8166DERu0130 TEKNOLOJu0130Su0130
8167DERu0130 VE Lu0130F TEKNOLOJu0130Su0130
8168DEVLET KONSERVATUVARI
8169DEVLET Tu00dcRK MUSu0130Ku0130Su0130 KONSERVATUARI / DEVLET Tu00dcRK MUSu0130Ku0130Su0130 KONSERVATUVARI
9007Du0130u011eER
4240Du0130L Au011eIRLIKLI PROGRAMLAR
4241Du0130L Bu0130LGu0130Su0130
6152Du0130L Bu0130Lu0130Mu0130 / Du0130LBu0130Lu0130M
9332Du0130L VE KONUu015eMA TERAPu0130Su0130
8315Du0130N Ku00dcLTu00dcRu00dc VE AHLAK Bu0130LGu0130Su0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
9410Du0130Nu0130 u0130Lu0130MLER
6366Du0130u015e HEKu0130MLu0130u011eu0130
9418Du0130ZAYN RESSAMLIu011eI
4243DOu011eU Du0130LLERu0130
8170DOKUMA u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
8171DOKUMA VE u00d6RGu00dc u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3153DOKu00dcMANTASYON VE ENFORMASYON
8172Du00d6Ku00dcM u0130u015eLERu0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3154Du00d6Ku00dcM u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
9385DRAMA
9163DRAMA VE OYUNCULUK
9174DRAMATu0130K YAZARLIK
7153DRAMATu0130K YAZARLIK-DRAMATURJu0130 / DRAMATURJu0130-DRAMATu0130K YAZARLIK
7210DUYSAL (SES) SANATLARI TASARIMI / DUYSAL SANATLARI TASARIMI
4244Du00dcNYA Du0130NLERu0130
3155EBELu0130K
3156ECZACILIK
4246EDEBu0130YAT
9139EDEBu0130YAT PROGRAMLARI
8173Eu011eu0130Tu0130M Bu0130Lu0130MLERu0130
3157Eu011eu0130Tu0130M u0130LETu0130u015eu0130Mu0130 VE PLANLAMASI
8174Eu011eu0130Tu0130M PROGRAMLARI VE u00d6u011eRETu0130M
8175Eu011eu0130Tu0130M Yu00d6NETu0130Cu0130Lu0130u011eu0130 VE DENETu0130Cu0130Lu0130u011eu0130
8176Eu011eu0130Tu0130M Yu00d6NETu0130Mu0130 VE PLANLAMASI
8177Eu011eu0130Tu0130MDE u00d6Lu00c7ME VE DEu011eERLENDu0130RME / Eu011eu0130Tu0130MDE u00d6Lu00c7ME-DEu011eERLENDu0130RME
8128Eu011eu0130Tu0130MDE PSu0130KOLOJu0130K Hu0130ZMETLER
8316EKOLOJu0130
3158EKONOMETRu0130
3159EKONOMu0130
9113EKONOMu0130 POLu0130Tu0130K VE TOPLUM FELSEFESu0130
5105EKONOMu0130 VE Fu0130NANS
9221EKONOMu0130 VE u0130DARu0130 Bu0130Lu0130MLER / EKONOMu0130 VE u0130DARu0130 Bu0130Lu0130MLER PROGRAMLARI
5106EKONOMu0130-Yu00d6NETu0130M Bu0130Lu0130MLERu0130 PROGRAMLARI
9344EL SANATLARI
8179EL SANATLARI u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
9206EL SANATLARI TASARIMI VE u00dcRETu0130Mu0130
4248ELEKTRu0130K Gu00dcu00c7 Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
4249ELEKTRu0130K Gu00dcu00c7 Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130 VE DONANIMI
4250ELEKTRu0130K Gu00dcu00c7 u00dcRETu0130Mu0130 VE ELEKTRu0130K DONANIMI
8180ELEKTRu0130K u0130u015eLERu0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3160ELEKTRu0130K Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
3161ELEKTRu0130K u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3162ELEKTRu0130K VE ELEKTRONu0130K Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130 / ELEKTRu0130K-ELEKTRONu0130K Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
4251ELEKTRu0130K VE MALZEME DONANIMI
4252ELEKTRONu0130K
8181ELEKTRONu0130K u0130u015eLERu0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3163ELEKTRONu0130K Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
3164ELEKTRONu0130K u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
6165ELEKTRONu0130K VE Bu0130LGu0130SAYAR u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3166ELEKTRONu0130K VE HABERLEu015eME Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
3167ELEKTRONu0130K VE HABERLEu015eME u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
4253ELEKTRONu0130K VE TELEKOMu00dcNu0130KASYON
3168ENDu00dcSTRu0130 Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
8318ENDu00dcSTRu0130 Su0130STEMLERu0130 Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
7154ENDu00dcSTRu0130 TASARIMI
3169ENDu00dcSTRu0130 u00dcRu00dcNLERu0130 TASARIMI
9321ENDu00dcSTRu0130 VE Su0130STEM Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
4254ENDu00dcSTRu0130 Yu00d6NETu0130Mu0130
4255ENDu00dcSTRu0130 Yu00d6NETu0130Mu0130 VE Mu00dcHENDu0130SLu0130K
3170ENDu00dcSTRu0130YEL TASARIM
9323ENDu00dcSTRu0130YEL TASARIM Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
3171ENDu00dcSTRu0130YEL TEKNOLOJu0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
8182ENERJu0130 Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
3172ENERJu0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
8319ENERJu0130 Su0130STEMLERu0130 Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
9404ENERJu0130 Su0130STEMLERu0130 PROGRAMLARI
9402ENERJu0130 Yu00d6NETu0130Mu0130
4257ENFORMASYON Su0130STEMLERu0130 Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
6173ENFORMASYON TEKNOLOJu0130LERu0130
3174ENFORMATu0130K / ENFORMATu0130K (ALMANCA)
9265ENGELLu0130LERDE EGZERSu0130Z VE SPOR Eu011eu0130Tu0130Mu0130
9225ERGOTERAPu0130
9193ERMENu0130 Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
8129ESKu0130 u00c7Au011e Du0130LLERu0130 VE Ku00dcLTu00dcRLERu0130 / ESKu0130u00c7Au011e Du0130LLERu0130 VE Ku00dcLTu00dcRLERu0130
7156ESKu0130 u00c7u0130Nu0130 ONARIMI / ESKu0130 u00c7u0130Nu0130 ONARIMLARI
8185ESKu0130 KUMAu015e DESENLERu0130
8186ESKu0130 YAZI
7157ESKu0130 YAZI (HAT)
3175ESKu0130 YUNAN Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
4258Eu015eu0130T Au011eIRLIKLI PROGRAMLAR
3176ETNOLOJu0130
3177EV EKONOMu0130Su0130
8187EV u0130DARESu0130 VE Au0130LE EKONOMu0130Su0130
3178EV Yu00d6NETu0130Mu0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
8188EV-u0130u015e Eu011eu0130Tu0130Mu0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
8130EV-u0130u015e VE EV EKONOMu0130Su0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
8189FAGOT
3179FARS Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
3180FELSEFE
3367FELSEFE GRUBU u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3181FEN Bu0130LGu0130Su0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
9122FEN PROGRAMLARI
9154Fu0130LM TASARIM VE YAZARLIK
9159Fu0130LM TASARIM VE Yu00d6NETMENLu0130u011eu0130
9165Fu0130LM TASARIMI
4260Fu0130LOLOJu0130
5107Fu0130NANS MATEMATu0130u011eu0130
9371Fu0130NANS VE BANKACILIK
9262Fu0130NANS VE MUHASEBE
9359Fu0130NANSAL EKONOMETRu0130
4261Fu0130NANS-Su0130GORTA
3182Fu0130Zu0130K
3183Fu0130Zu0130K ANTROPOLOJu0130
3184Fu0130Zu0130K Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
3368Fu0130Zu0130K u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3185Fu0130Zu0130K TEDAVu0130 VE REHABu0130Lu0130TASYON
9263Fu0130Zu0130K TIP VE REHABu0130Lu0130TASYON
4262Fu0130Zu0130K VE ASTRONOMu0130
8344Fu0130ZYOTERAPu0130 VE REHABu0130Lu0130TASYON
8190FLu00dcT
7108FOLKLOR VE ETNOMu00dcZu0130KOLOJu0130
7158FOTOu011eRAF
8345FOTOu011eRAF VE GRAFu0130K SANATLAR
7211FOTOu011eRAF VE Vu0130DEO
4264FRANSIZ Du0130Lu0130
3186FRANSIZ Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
8131FRANSIZ Du0130Lu0130 VE Ku00dcLTu00dcRu00dc
3187FRANSIZCA u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
4265GASTRONOMu0130
5108GASTRONOMu0130 VE MUTFAK SANATLARI
9144GAYRu0130MENKUL VE VARLIK DEu011eERLENDu0130RME / GAYRu0130MENKUL VE VARLIK DEu011eERLEME
6188GAZETECu0130Lu0130K
8191GAZETECu0130Lu0130K VE HALKLA u0130Lu0130u015eKu0130LER
9408GAZETECu0130Lu0130K VE Ku0130TLE u0130LETu0130u015eu0130Mu0130
8320GELENEKSEL EL SANATLARI
7159GELENEKSEL Tu00dcRK EL SANATLARI
7195GELENEKSEL Tu00dcRK EL SANATLARI u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
9274GELENEKSEL Tu00dcRK Mu00dcZu0130u011eu0130
9396GELENEKSEL Tu00dcRK Mu00dcZu0130KLERu0130
8321GELENEKSEL Tu00dcRK SANATLARI
8322GEMu0130 u0130Nu015eAAT VE GEMu0130 MAKu0130NELERu0130 Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130 / GEMu0130 u0130Nu015eAATI VE GEMu0130 MAKu0130NELERu0130 Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
3189GEMu0130 u0130Nu015eAATI Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
4268GEMu0130 u0130Nu015eAATI VE DENu0130ZCu0130Lu0130K TEKNOLOJu0130LERu0130
8192GEMu0130 MAKu0130NALARI / GEMu0130 MAKu0130NELERu0130
3190GEMu0130 MAKu0130NELERu0130 u0130u015eLETME Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
8193GEMu0130 MAKu0130NELERu0130 Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
9185GEMu0130 VE DENu0130Z TEKNOLOJu0130Su0130 Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
9259GEMu0130 VE YAT TASARIMI
8194GEMOLOJu0130
4270GENEL TARu0130H
9273GENETu0130K VE Bu0130YOu0130NFORMATu0130K
8195GENETu0130K VE Bu0130YOMu00dcHENDu0130SLu0130K
9034GEOMATu0130K Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
9151GERONTOLOJu0130
8196GIDA Bu0130Lu0130Mu0130 VE TEKNOLOJu0130Su0130
9310GIDA u0130u015eLEME Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
3191GIDA Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
4271GIDA TEKNOLOJu0130LERu0130 / GIDA TEKNOLOJu0130Su0130
9275Gu0130Ru0130u015eu0130MCu0130Lu0130K
7109Gu0130TAR
3192Gu0130Yu0130M ENDu00dcSTRu0130Su0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
8197Gu0130Yu0130M ENDu00dcSTRu0130Su0130 VE Gu0130Yu0130M u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130 / Gu0130Yu0130M ENDu00dcSTRu0130Su0130 VE Gu0130Yu0130M SANATLARI u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3193Gu0130Yu0130M u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3194Gu00d6RME ENGELLu0130LER u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
9231Gu00d6RSEL u0130LETu0130u015eu0130M
7190Gu00d6RSEL u0130LETu0130u015eu0130M SANATI
5109Gu00d6RSEL u0130LETu0130u015eu0130M TASARIMI
9162Gu00d6RSEL SANATLAR
7191Gu00d6RSEL SANATLAR VE Gu00d6RSEL u0130LETu0130u015eu0130M TASARIMI
4272Gu00d6RSEL SANATLAR VE u0130LETu0130u015eu0130M TASARIMI
8353Gu00d6Ru00dcNTu00dc SANATLARI
7160GRAFu0130K
7196GRAFu0130K u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
9365GRAFu0130K RESu0130MLEME VE BASKI
7145GRAFu0130K SANATLAR / GRAFu0130K SANATLARI
9160GRAFu0130K SANATLAR VE GRAFu0130K TASARIM
7161GRAFu0130K TASARIM
7162GRAFu0130K TASARIMI
9118Gu00dcMRu00dcK u0130u015eLETME
8346Gu00dcRCu00dc Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
9386Gu00dcVENLu0130K Bu0130Lu0130MLERu0130
3195Gu00dcVERTE
8294Gu00dcVERTE (DKK)
4276HABERLEu015eME DONANIMI VE TEKNOLOJu0130LERu0130
8323HABERLEu015eME Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
4277HABERLEu015eME Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130 VE TEKNOLOJu0130Su0130
8198HABERLEu015eME TEKNOLOJu0130Su0130
7163HALI, Ku0130Lu0130M VE ESKu0130 KUMAu015e DESENLERu0130 / HALI-Ku0130Lu0130M VE ESKu0130 KUMAu015e DESENLERu0130
5110HALK Bu0130Lu0130M / HALKBu0130Lu0130M
3196HALK Bu0130Lu0130Mu0130 (FOLKLOR) / HALKBu0130Lu0130Mu0130 (FOLKLOR)
8200HALK Eu011eu0130Tu0130Mu0130
3197HALKLA u0130Lu0130u015eKu0130LER
5111HALKLA u0130Lu0130u015eKu0130LER VE REKLAMCILIK
3198HALKLA u0130Lu0130u015eKu0130LER VE TANITIM
8324HARu0130TA Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
8201HAVA KONTROLu00d6Ru00dc
7215HAVA TRAFu0130K KONTROL
3199HAVA ULAu015eTIRMA
8325HAVACILIK
3200HAVACILIK ELEKTRu0130K VE ELEKTRONu0130u011eu0130
9345HAVACILIK u0130u015eLETMECu0130Lu0130u011eu0130
5112HAVACILIK Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
3201HAVACILIK VE UZAY Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
3202HAYVANSAL u00dcRETu0130M
3203HAZIR Gu0130Yu0130M u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
8203HAZIR Gu0130Yu0130M TEKNOLOJu0130Su0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3204HEMu015eu0130RELu0130K
3205HEMu015eu0130RELu0130K VE SAu011eLIK Hu0130ZMETLERu0130
7164HEYKEL
9117HIRVAT Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
8326Hu0130DROJEOLOJu0130
3206Hu0130DROJEOLOJu0130 Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
3207Hu0130NDOLOJu0130
6208Hu0130Tu0130TOLOJu0130
8204HOLLANDA Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
3209HUKUK
3210HUNGAROLOJu0130
9194u0130BRANu0130 Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
8205u0130u00c7 Mu0130MARu0130
7165u0130u00c7 Mu0130MARu0130 VE u00c7EVRE TASARIMI
3211u0130u00c7 Mu0130MARLIK
3212u0130u00c7 Mu0130MARLIK VE u00c7EVRE TASARIMI
9217u0130DARu0130 Bu0130Lu0130MLER
9140u0130KTu0130SADu0130 PROGRAMLAR
9319u0130KTu0130SADu0130 VE u0130DARu0130 Bu0130Lu0130MLER PROGRAMLARI
3213u0130KTu0130SAT
6214u0130LAHu0130YAT
9999u0130lahiyat Lisans Tamamlama (u0130Lu0130TAM) Programu0131
3215u0130LETu0130u015eu0130M
8327u0130LETu0130u015eu0130M Bu0130Lu0130MLERu0130
8132u0130LETu0130u015eu0130M SANATLARI
5113u0130LETu0130u015eu0130M TASARIMI
7212u0130LETu0130u015eu0130M TASARIMI (MULTu0130MEDu0130A)
9281u0130LETu0130u015eu0130M TASARIMI VE Yu00d6NETu0130Mu0130
7168u0130LETu0130u015eu0130M VE TASARIM
3216u0130LKu00d6u011eRETu0130M Du0130N Ku00dcLTu00dcRu00dc VE AHLAK Bu0130LGu0130Su0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3217u0130LKu00d6u011eRETu0130M MATEMATu0130K u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
5114u0130MALAT Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
3218u0130NGu0130Lu0130Z Du0130L Bu0130Lu0130Mu0130
4288u0130NGu0130Lu0130Z Du0130Lu0130
9363u0130NGu0130Lu0130Z Du0130Lu0130 VE AMERu0130KAN Ku00dcLLTu00dcRu00dc
3219u0130NGu0130Lu0130Z Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
4290u0130NGu0130Lu0130Z Du0130Lu0130 VE KARu015eILAu015eTIRMALI EDEBu0130YAT
8293u0130NGu0130Lu0130Z Du0130Lu0130 VE Ku00dcLTu00dcRu00dc
9412u0130NGu0130Lu0130Z VE RUS Du0130LLERu0130 VE EDEBu0130YATLARI (u00d6u011eRETMENLu0130K)
3220u0130NGu0130Lu0130ZCE u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130 / u0130NGu0130Lu0130ZCE u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130-ELT
9318u0130NSAN KAYNAKLARI
8328u0130NSAN KAYNAKLARI Yu00d6NETu0130Mu0130
9189u0130NSAN VE TOPLUM Bu0130Lu0130MLERu0130
3221u0130Nu015eAAT Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
8206u0130PLu0130Ku00c7u0130Lu0130K u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
9372u0130SLAM Bu0130Lu0130MLERu0130
9270u0130SLAMu0130 u0130Lu0130MLER
3222u0130SPANYOL Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
3223u0130STATu0130STu0130K
3224u0130STATu0130STu0130K VE Bu0130LGu0130SAYAR Bu0130Lu0130MLERu0130
8207u0130u015e u0130DARESu0130
8208u0130u015e u0130DARESu0130 VE u0130KTu0130SAT
9324u0130u015e SAu011eLIu011eI VE Gu00dcVENLu0130u011eu0130
8133u0130u015e VE TEKNu0130K Eu011eu0130Tu0130M u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
8209u0130u015e Yu00d6NETu0130Mu0130 VE Tu0130CARET Eu011eu0130Tu0130Mu0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130 / u0130u015e Yu00d6NETu0130Mu0130 VE Tu0130CARET u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3225u0130u015eu0130TME ENGELLu0130LER u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3226u0130u015eLETME / u0130u015eLETMECu0130Lu0130K
3227u0130u015eLETME Bu0130LGu0130 Yu00d6NETu0130Mu0130
4294u0130u015eLETME EKONOMu0130Su0130
8210u0130u015eLETME ENFORMATu0130u011eu0130
3228u0130u015eLETME Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
8134u0130u015eLETME u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
4295u0130u015eLETME Yu00d6NETu0130Mu0130
8211u0130u015eLETME, MUHASEBE VE Tu0130CARET u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
6229u0130u015eLETME-EKONOMu0130 / u0130u015eLETME-u0130KTu0130SAT
9308u0130u015eLETME-MUHASEBE VE DENETu0130M
3230u0130TALYAN Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
3231JAPON Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
3232JAPONCA u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
4297JEODEZu0130
3233JEODEZu0130 VE FOTOGRAMETRu0130 Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
4298JEODEZu0130 VE HARu0130TACILIK
3234JEOFu0130Zu0130K Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
4299JEOLOJu0130
6235JEOLOJu0130 Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
3236KALIPu00c7ILIK u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3237KAMU Yu00d6NETu0130Mu0130
3238KARA ULAu015eTIRMA
3239KARu015eILAu015eTIRMALI EDEBu0130YAT
8212KAYNAK u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
4301KAZAK Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
4302KAZAKu0130STAN TARu0130Hu0130
8213KEMAN
3283KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ Mu0130MARu0130Su0130 / KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ Mu0130MARLIu011eI
4304KIRGIZ Du0130Lu0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
4305KIRGIZ Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
3240Ku0130MYA
6241Ku0130MYA Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
9226Ku0130MYA Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130 VE UYGULAMALI Ku0130MYA
3369Ku0130MYA u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
8329Ku0130MYA TEKNOLOJu0130Su0130
4306Ku0130MYA VE PROSES Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
9192Ku0130MYA VE Su00dcREu00c7 Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
4307Ku0130MYA/Bu0130YOLOJu0130 Ku0130MYA
5115Ku0130MYA-Bu0130YOLOJu0130 Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
8214KLARNET
3242KLASu0130K ARKEOLOJu0130
9215KLASu0130K BALE
4308KLu0130Nu0130K VETERu0130NERLu0130K VE ECZACILIK
8199KOMPOSu0130ZYON VE Mu00dcZu0130K TEORu0130Su0130 / KOMPOZu0130SYON VE Mu00dcZu0130K TEORu0130Su0130
7111KOMPOSu0130ZYON VE ORKESTRA u015eEFLu0130u011eu0130 / KOMPOZu0130SYON VE ORKESTRA u015eEFLu0130u011eu0130
7221KOMPOZu0130SYON / KOMPOSu0130ZYON
3243KONAKLAMA u0130u015eLETMECu0130Lu0130u011eu0130
3244KONAKLAMA u0130u015eLETMECu0130Lu0130u011eu0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
8215KONAKLAMA VE TURu0130ZM u0130u015eLETMECu0130Lu0130u011eu0130
8216KONTRABAS
9158KONTROBAS
3245KONTROL Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
8347KONTROL u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
8141KONTROL VE Bu0130LGu0130SAYAR Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
9260KONTROL VE OTOMASYON Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
3246KORE Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
7112KOREOLOJu0130
8217KORNO
7113KORO
8218KUAFu00d6RLu00dcK u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3247KUAFu00d6RLu00dcK VE Gu00dcZELLu0130K Bu0130LGu0130Su0130 u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
9156KURGU-SES VE Gu00d6Ru00dcNTu00dc Yu00d6NETu0130Mu0130
8219KUYUMCULUK
9366KUYUMCULUK VE Mu00dcCEVHER TASARIMI
8220Ku00dcLTu00dcR Bu0130TKu0130LERu0130 u00dcRETu0130Mu0130 VE PAZARLAMASI
9141Ku00dcLTu00dcR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM
8330Ku00dcLTu00dcR Yu00d6NETu0130Mu0130
5141Ku00dcLTu00dcREL ETu00dcDLER / Ku00dcLTu00dcREL ETu00dcTLER
8221Ku00dcLTu00dcRTEKNu0130K
5116Ku00dcRESEL VE ULUSLARARASI u0130Lu0130u015eKu0130LER / Ku00dcRESEL Su0130YASET VE ULUSLARARASI u0130Lu0130u015eKu0130LER
9287Ku00dcRT Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
3248Ku00dcTu00dcPHANECu0130Lu0130K
4309Ku00dcTu00dcPHANECu0130Lu0130K VE Bu0130LGu0130 u00c7ALIu015eMALARI
3249LATu0130N Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
3250LEH Du0130Lu0130 VE EDEBu0130YATI
4310LENGUSTu0130K TERCu00dcME TEORu0130Su0130 VE PRATu0130u011eu0130
9376LOJu0130STu0130K
9387LOJu0130STu0130K VE TAu015eIMACILIK
8222LOJu0130STu0130K Yu00d6NETu0130Mu0130
3251MADEN Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
9390MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
8295MAKu0130NA (DKK)
8224MAKu0130NA RESSAMLIu011eI u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130 / MAKu0130NE RESSAMLIu011eI u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
3253MAKu0130NA RESSAMLIu011eI VE KONSTRu00dcKSu0130YON u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130 / MAKu0130NE RESMu0130 VE KONSTRu00dcKSu0130YONU u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130 / MAKu0130NE-RESu0130M VE KONSTR
8223MAKu0130NE
3252MAKu0130NE Mu00dcHENDu0130SLu0130u011eu0130
5117MAKu0130NE u00d6u011eRETMENLu0130u011eu0130
4313MAKu0130NE u00dcRETu0130Mu0130 TEKNu0130K VE TEKNOLOJu0130Su0130
u00dc
2015-1 Mezun Olunan Lisans Programları Kodu
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 13 Temmuz 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın