KR  Açık Öğretim Lisesi 1. ve 2. Dönem Ortak Dersler Çözümlü Soru Bankaları ve Açık Öğretim Lisesi'nin Tek Kitabı çıktı.

 

 

 

 

 KPSS Rehberlik Anasayfası
2012 KPSS: Başvurular - Tarihler - Sorular
  2012 Lisans KPSS başvurular başladı, bitti.
2012 - KPSS (Ortaöğrenim ve Önlisans): Kimler KPSS'ye girebilir?
  2012 KPSS yaklaşıyor, peki kimler 2012 KPSS'ye girmeli, kimler girebilir? Detaylı bilgi için başlığa tıklayınız.
 

KPSS puan türleri ve testlerin katsayıları

 

KPSS'de katılacağınız sınavların - oturumların hangi dersleri içerdiğini ve bu derslerin hangi puan türünde ne kadar etkili olduğunu (katsayılarının ne olduğunu) biliyor musunuz?

2011 KPSS

 

2011 KPSS takvimini, sınav ve başvuru tarihlerinin ne zaman olduğunu, 2011'in ilk atamalarını, sınavın uygulanışı ve kopyaya karşı alınan önlemlerin neler olduğunu öğrenmek için bu sayfaya bakın.

KPSS geçen yıllarda çıkan sorular
 

2010 KPSS ve 2009 KPSS'de çıkan sorular ve cevaplarını görmek için bu sayfaya gidin.

KPSS'de test kapsamları

 

KPSS'de test kapsamları ve konu (ünite başlıkları) konuların ağırlıkları ve soru sayıları burada.

KPSS atama taban puanları

 

KPSS'de kaç puan alan atanır. 2000-2010 atama taban puanlarını incelemek için bu sayfaya bakın.

KPSS Puan Hesaplama
 

 2011 KPSS Puan Hesaplama (P3 Lisans - P10 Öğretmenlik)

 2010 KPSS Puan Hesaplama (P93 Ön Lisans)

 2010 KPSS Puan Hesaplama (P94 Ortaöğretim-Lise)

 KPSS'nin ABC'si


  KPSS: Puan hesaplama

  KPSS'den kaç puan alan atanıyor?

  KPSS: Hangi puan türünde hangi dersin katsayısı kaçtır?

  KPSS: Hangi oturumlar var? Bu oturumlarda hangi testlerle karşılaşılıyor? Bu testlerin kapsamları nelerdir? Hangi derslerden % kaç oranında soru geliyor?

  KPSS hakkında bilinmesi gerekenler: A grubu kadro ne demektir? B grubu ne demektir?

  KPSS: Sınavın uygulanışı, sınavda uyulması gereken kurallar, yanınızda bulundurmanız gerekenler ... nelerdir?

  KPSS: Başvuru koşulları nelerdir?

  KPSS hakkında soru ve cevaplar.

  KPSS: 2007 Sınav Soruları ve cevapları.

  KPSS 2008 Sınav soru ve cevapları - Lisans.

  KPSS 2008 Sınav soru ve cevapları - Ortaöğretim ve önlisans.

  KPSS soruları sayfası.

I.    KPSS HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

II.   KPSS: OTURUMLAR VE SINAVDA UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI

III.  KPSS: SINAVA BAŞVURU KOŞULLARI

IV. KPSS HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR

 

 

I. KPSS HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

 

2007 Kamu Personel Seçme Sınavı (A Grubu ve Öğretmenlik), sadece A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için yapılacaktır. Bu sınav bu kılavuzda bundan böyle 2007-KPSS olarak anılacaktır.

2007-KPSS, 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (Resmi Gazete: 03.05.2002 tarihli ve 24744 sayılı) yürürlüğe konulan .Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik. (Bundan sonra Yönetmelik olarak anılacaktır.) ve bu Yönetmelik uyarınca Devlet Personel Başkanlığı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan 03.05.2002 tarihli .Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar. hükümlerine göre düzenlenmiştir.

Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı, Askeri Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1. maddesinin 3. fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş
kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar içindir.

1.4 Yukarıda tanımlandığı gibi, A Grubu Kadrolar kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Aday Meslek Memurluğu (Dışişleri Bakanlığı), Maiyet Memurluğu (Kaymakam Adaylığı) gibi kadrolardır.

Bu sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılacaktır.

1.5 2007-KPSS sonuçları B Grubu Kadrolar için kullanılmayacaktır. A Grubu Kadrolar ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvurmayacak adayların 2007-KPSS’ye girmelerine gerek yoktur.

1.6 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan 2004-KPSS ve 01-02 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılan 2006-KPSS/1 sonuçları 30 Haziran 2008 tarihine kadar geçerliliğini korumaktadır. Bu sınavlara girmiş A Grubu Kadrolar ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvuracak olan adaylar puanlarını yükseltmek istiyorlarsa 2007-KPSS’ye girebilirler.
02-03 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan 2005-KPSS (A Grubu ve Öğretmenlik) sonuçlarının geçerlilik süresinde herhangi bir uzatma söz konusu değildir. Bu nedenle, bu sınavın sonuçlarının gerek A grubu kadrolar ve gerekse öğretmen kadroları için 01 Temmuz 2007 tarihinden sonra kullanılması mümkün değildir.

1.7 2007-KPSS sadece lisans mezunları veya lisans mezunu olabilecek durumda olan adaylar için bu kılavuzda Tablo-1.de gösterilen alanlarda yapılacaktır.

1.8 Adayların, Yönetmeliğin A Grubu olarak tanımladığı kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarına ve öğretmen kadroları için Milli Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.

1.9 2004-KPSS, 2006-KPSS/1 ve 2007-KPSS sonuçları da kullanılmak suretiyle hangi kurum ve kuruluşların A Grubu Kadrolar için giriş sınavı yapacağı veya bu sonuçlarla boş kadrolarına personel atayacağı henüz kesinleşmiş değildir.

Her kurum ve kuruluşun atama yapacağı kadroları için kendi mevzuatı uyarınca farklı koşulları bulunmaktadır. Bu koşullar, genellikle mezun olunan lisans programları, puan türü, yabancı dil, yaş ve askerlik ile ilgilidir.

1.10 Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, yönetmeliklerine göre ya sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapacaklar ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri belli bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapacaklar ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre eleman alacaklardır.

KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır.

1.11 Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, 2007-KPSS’den sonra ayrı bir giriş sınavı yapmayacaklarsa adayların atanma için nasıl başvuracaklarını, giriş sınavı yapacaklarsa başvuruları nasıl alacaklarını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile kendi özel mevzuatı gereğince arayacakları genel ve özel şartları ve KPSS puan türünü basın yoluyla verecekleri ilanlarla duyuracaklardır. Adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının eleman alımı öncesinde basın yoluyla Yönetmelik hükümlerine göre verecekleri ilanlarda geçerli koşulların duyurulacağını göz önünde tutmalıdır.

1.12 2007-KPSS Cumartesi sabah, Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılacaktır. Adayların tümü Cumartesi sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah veya Pazar öğleden sonra oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir. Adayların bu kararı vermeden önce Tablo-1 ve Tablo-2.yi incelemeleri yararlarına olacaktır.

1.13 Yönetmelik kapsamına girmeyen yurtiçindeki ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlar, istedikleri takdirde, amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabilirler.

1.14 2007-KPSS sonuçları A Grubu ve Öğretmen Kadroları için sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerli olacaktır.

1.15 2007-KPSS, 30 Haziran-01 Temmuz 2007 tarihlerinde dört oturumda, Türkiye’de il merkezlerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Lefkoşa’da yapılacaktır.

1.16 Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacaktır. Sınavın oturumları ile ilgili bilgiler bu kılavuzun “3. SINAV” başlıklı bölümünde verilmektedir.

1.17 Sınav sonuçları, adayların adreslerine postalanacaktır. Adaylar, sınavdan sonra basın yoluyla A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için ilan veren kamu kurum ve kuruluşlarına 2007-KPSS Sonuç Belgesi veya geçerliliği bulunan diğer bir KPSS sonuç belgesi ile başvuracaklardır.

1.18 Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kağıdının değerlendirilebilmesi için, sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi, cevap kağıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması, soru kitapçığının kapağına T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmış olması, kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kağıdına doğru olarak işaretlemiş olması, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kağıdına işaretlemiş olması, soru kitapçığını, cevap kağıdını, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi, sınavın diğer kurallarına uyması (Bk. 3.4 ve 3.6) zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

1.19 Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavı yarıda bırakan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ya da aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez. 1.20 2007-KPSS’ye başvuranlar için katılacakları her oturum ayrı olmak üzere Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeler eline geçmeyen, belgelerinin kaybolduğuna inanan ya da belgelerini aldıktan sonra kaybeden adaylar, bir ÖSYM sınav merkezi yöneticiliğine 27 Haziran 2007 tarihinden itibaren başvurarak 3,00 YTL karşılığında bu belgelerini çıkarmalıdırlar.

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesindeki fotoğrafta sorun olan adayların bu sorunlarını ÖSYM.ye başvurmak suretiyle çözmeleri gerekir.

1.21 Sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, bu sonuçların internet yoluyla açıklanmasından itibaren en geç 30 gün içinde yazılı olarak ÖSYM.ye başvurabilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM.nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 YTL yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir. Adaylar, sınav sonuç belgelerini yeniden çıkarmak istediklerinde, bunu 3,00 YTL karşılığında ÖSYM.ye başvurmak suretiyle çıkarabilirler.

Sınav evrakı ÖSYM.de sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.

1.22 Engelli adayların memur kadrolarına atanmaları ile ilgili mevzuat tamamen ayrı olduğu için, engelli adaylara KPSS sonuçları ile ilgili atamalarda herhangi bir ayrıcalık tanınmayacaktır.

Ancak engelli adaylar diğer adaylar için belirlenmiş koşullarda sınava girmek istiyorlarsa 2007-KPSS’ye başvurabileceklerdir. Engelli adaylar sınav sırasında yardımcı istedikleri takdirde, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları engel durumlarını gösteren ve üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası da bulunan sağlık kurulu raporunu, kendi durumlarını ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe ekinde, 2006-KPSS/1.e girmemiş olan adayların başvuru merkezi yetkilisine teslim etmesi, 2006-KPSS/1.e giren adaylardan başvurularını internet yoluyla kendileri yapmış olanların bu belgeleri ÖSYM.ye posta ile göndermesi zorunludur.

Sınavda, gerekli olduğu hallerde engelli adaylar için okuyucu / işaretleyici görevlendirilecek, okuyamayacak derecede görme engelli olan adaylara karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmayacak, bu adayların sınav puanları sınavda sorulmayacak sorular göz önünde tutularak hesaplanacaktır. Bu adayların dışındaki engelli adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesi diğer adaylar gibi yapılacaktır.

1.23 Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

1.24 Sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların, sınav sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir.

1.25 Sınava girme hakkı olmadığı halde sınava girip yüksek puan almak memur olarak atanma hakkı doğurmaz.

Sayfa Başına Dön...>

 

II. KPSS: OTURUMLAR VE SINAVDA UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI

 

 

SINAV OTURUMLARI

SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

KPSS'DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

SINAVIN UYGULANMASI 

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

PUANLAMA

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

 

SINAV OTURUMLARI
2007-KPSS Cumartesi ve Pazar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılacaktır. Cumartesi sabah oturumu hariç, bir oturumda bir soru kitapçığı ve bir cevap kağıdı kullanılacaktır. Cumartesi sabah oturumunda, önce Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren soru kitapçığı verilecek, bu testlerin cevaplama süresi sonunda cevap kağıtları ve test kitapçıkları toplandıktan sonra da Yabancı Dil Sınavına girecek adaylara Yabancı Dil Testi soru kitapçığı ve cevap kağıdı verilecektir. Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin cevaplandırılacağı birinci bölümün süresi iki saat (120 dakika), Yabancı Dil Testinin cevaplandırılacağı ikinci bölümün süresi bir saat (60 dakika); Cumartesi öğleden sonra oturumunun süresi ikibuçuk saat (150 dakika), Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra oturumlarının süresi ise üçbuçuk saat (210 dakika) olacaktır.

SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

2007-KPSS’de oturumlara göre uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo-1′de verilmiştir. Sınavda, adaylar, cevaplarını cevap kağıdında, ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap kağıdı yerine soru kitapçıklarına yapılan işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 2007-KPSS’de kullanılacak soru kitapçıkları dört farklı türde basılacaktır. Dört tür soru kitapçığında da sorular birbirinin tamamen aynı olacak, ancak, soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı değişecektir. Bu nedenle, her soru kitapçığı türünün cevap anahtarı farklı olacaktır. Soru kitapçığı türü, kitapçığın üzerinde ve iç sayfalarında büyük harflerle basılı olacaktır.

 

UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI

Genel Yetenek
Yaklaşık Ağırlığı Yaklaşık Ağırlığı
1) Türkçe %50

2) Matematik %50
a) Sözcük bilgisi %5

a) Sayılarla işlem yapma %10
b) Dil bilgisi %10

b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma %10
c) Anlatım özellikleri %5

c) Problem çözme %20
d) Okuduğunu anlama %30

d) Temel geometri bilgilerinden yararlanma %5
e) Tablo, grafik okuma ve yorumlama %5
Genel Kültür
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %40

3) Temel Yurttaşlık Bilgisi %15
a) III. Selim.den itibaren Türk inkılabını

a) Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, hazırlayan etkenler %5 devletler umumi ve özel hukuku %5
b) Ulusal Kurtuluş Savaşı %10

b) Anayasa %5
c) Atatürk ilke ve inkılapları %15

c) İdare %5
d) Atatürk dönemi: iç olaylar

4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve dış politika %10 Güncel Sosyoekonomik Konular %5
2) Türkiye Coğrafyası %30

5) Türk Kültür ve Medeniyetleri %10
a) Türkiye.nin fiziki özellikleri %5

a) Selçuklular ve önceki dönem %5
b) Türkiye.nin beşeri özellikleri %5

b) Osmanlılar dönemi %5
c) Türkiye’nin ekonomik özellikleri %20

Yabancı Dil
Almanca, Fransızca, İngilizce
1) Sözcük Bilgisi %10

3) Çeviri %20
2) Dil Bilgisi %20

4) Okuduğunu Anlama %50

Eğitim Bilimleri
1) Eğitim Psikolojisi %50

2) Program Geliştirme ve Öğretim %35
a) Gelişim psikolojisi %10

a) Program geliştirme %10
b) Öğrenme psikolojisi %25

b) Öğretim metotları %25
c) Ölçme ve değerlendirme %15

3) Rehberlik %15

Hukuk
1) Anayasa Hukuku %10

5) Borçlar Hukuku %15
2) İdare Hukuku ve İdari Yargı %15

6) Ticaret Hukuku %15
3) Ceza Hukuku %15

7) İcra ve İflas Hukuku %15

4) Medeni Hukuk %15

İktisat
1) İktisadi Doktrinler Tarihi %5        5) Uluslararası İktisat %5
2) Mikro İktisat %30                      6) Kalkınma-Büyüme %5
3) Makro İktisat %30                     7) Türkiye Ekonomisi %5
4) Para-Banka-Kredi %20

İşletme
1) Temel Kavramlar %10          4) Pazarlama Yönetimi %20
2) İşletme Yönetimi %25          5) Finansal Yönetim %20
3) Üretim Yönetimi %25

Maliye
Yaklaşık Ağırlığı Yaklaşık Ağırlığı
1) Maliye Teorisi %10             5) Bütçe %15
2) Kamu Gelirleri %15            6) Vergi Hukuku %15
3) Kamu Giderleri %15           7) Maliye Politikası %15
4) Kamu Borçları %15

Muhasebe
1) Genel Muhasebe %70          3) Ticari Aritmetik %10
2) Mali Tablolar Analizi %15     4) İhtisas Muhasebesi %5

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
1) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %45      2) Çalışma Ekonomisi %45
a) İş hukuku %20                                   3) Yönetim ve Çalışma Psikolojisi %5
b) Sosyal güvenlik hukuku %25               4) Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi %5

Ekonometri
1) Ekonometrik Tahmin ve Tahmin Ediciler %15   

2) Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi % 10 

3) Kukla Değişkenler ve Bağımlı Zaman Serisi Modellemesi %10

4) İçsel Bağıntı Sorunu %15

5) Değişen Varyans ve Çoklu Bağıntı Sorunları %10
6) Tanımlama Sorunu ve Gecikmesi Hipotez Testleri %15

7) Eşanlı Denklem Sistemleri %15
8) Değişkenin Öngörüsü %10 

9) Dağıtılmış Değişkenler %10

İstatistik
1) Olasılık- Matematiksel İstatistik %15 7) Deney Tasarımı %5
2) Yöneylem Araştırması  Örnekleme (Araştırma Teknikleri,
(Karar ve Oyunlar Kuramı dahil) %10 Anket Düzenleme dahil) %10
3) Çok Değişkenli Analizler %10 9) Sayısal Çözümleme %5
4) Parametrik Olmayan Testler %5 10) Doğrusal Cebir %10
5) Uygulamalı İstatistik %15 11) Regresyon Analizi %10
6) Zaman Serileri %5

Kamu Yönetimi
1) Siyaset Bilimi %15 6) Kentleşme ve Çevre Sorunları %15
2) Anayasa %15 7) Sosyoloji %5
3) Hukuk %10  Türk Siyasal Hayatı (Osmanlıdan Günümüze

4) Yönetim Bilimleri %15 Siyasal Olaylar) %10
5) Yönetim Hukuku %15

Uluslararası İlişkiler
1) Uluslararası İlişkiler Teorisi %35 3) Siyasi Tarih %30
2) Uluslararası Hukuk %35

 

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

a) 2007-KPSS SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ: Bu belgenin üzerinde, adayın kimlik bilgileri ile sınav tarihi ve saati, sınava girilecek bina ve salon yazılı olacaktır. 2007-KPSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi olmayan veya bu belgenin fotokopisi veya faksı ile gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. Adaylar girdikleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini Salon Başkanına teslim etmek zorundadırlar. Bu belge olmadan sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile başka bir oturuma girmek mümkün değildir.

b) FOTOĞRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KİMLİK BELGESİ: Sınava girebilmek için 2007-KPSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden başka, adayın kimliğini gösteren fotoğraflı ve soğuk damga ile onaylı bir belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) gerekmektedir.

c) BİR FOTOĞRAF: Sınavda salon görevlileri, 2007-KPSS Sınava Giriş ve Kimlik
Belgenizdeki fotoğrafın sizi tanımada zorluk çıkardığı kanısına varabilirler. Bu durumda sınav görevlileri sizden, sizi kolaylıkla tanıtabilecek bir fotoğraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayın yanında kendini açık bir şekilde tanıtan kurallara uygun olarak çekilmiş bir fotoğraf bulundurması gereklidir. Her aday bu fotoğrafın arkasına mutlaka T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmalıdır. Sınava girerken yukarıda sözü edilen belgelerin yanı sıra şu araç ve gereçlerin de bulundurulması gerekir:
En az iki adet koyu siyah ve yumuşak (B2, B1 ya da HB) kurşunkalem, yumuşak, leke bırakmayan kaliteli bir silgi ve kalemtıraş

Sınava gireceği her oturum için 2007-KPSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslı ile özel kimlik belgesini yanında bulundurmayan bir aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

Aday başı açık ve kılık kıyafeti ilgili mevzuata uygun bir şekilde gelmemişse sınava alınmayacaktır. Bu kurala uymayan adaylar sınava alınsa bile sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adayların sınav binasına cep telefonu ile girmeleri yasaktır. Bu nedenle adayların sınava gelirken cep telefonlarını yanlarında bulundurmamaları gerekir.

 

SINAVIN UYGULANMASI
Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için
adayların, sınavın başlama zamanından 45 dakika önce sınava girecekleri binanın
kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak,
gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi salon başkanına aittir.
Gerekli kimlik kontrolleri, 2007-KPSS’nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile Özel Kimlik Belgesi kullanılarak yapılacak, fotoğraflı Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri kimlik kontrolünden sonra salondaki görevliler
tarafından toplanacaktır. Salona yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uygulanacak kuralları adaylara okuyacak ve ilgili oturumda cevaplanacak test için kullanılacak cevap kağıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kağıtlarındaki gerekli
yerler adaylarca doldurulduktan sonra, ilgili oturuma ait soru kitapçıkları da dağıtılacak,
adaya verilen soru kitapçığı üzerinde basılı olan kitapçık türü, cevap kağıdı üzerindeki ilgili
alana adaylar tarafından işaretlenecek, görevliler tarafından paraflanarak
onaylanacaktır. Soru kitapçığı türü belirtilmeyen cevap kağıtlarının
değerlendirilmesi mümkün olamayacağından, bu alanı boş bırakan adayın sınavı geçersiz
sayılacaktır. Soru kitapçıkları üzerinde ayrılmış olan yerlere adaylar istenen bilgileri yazdıktan sonra sınav başlatılacaktır. İlgili oturum için verilen cevaplama süresi sonunda soru kitapçıkları ve cevap kağıtları toplanacak ve salon görevlileri tarafından koruma altına alınarak hemen paketlenecektir. Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek
ve Genel Kültür Testlerinin süresi bittikten sonra soru kitapçıkları ve cevap kağıtları
toplanacak ve koruma altına alınarak paketlenecektir. Paketler hiçbir biçimde
açılmayacaktır. Yabancı Dil Testi uygulanan salonlarda bu teste geçilirken ara
verilmeyecek, bu teste ait cevap kağıdı dağıtılacak, cevap kağıdı ile ilgili işlemler
bittikten sonra Yabancı Dil Testi soru kitapçığı verilecektir. Adaylar, soru kitapçığının türünü ve hangi Yabancı Dil Testini cevapladıklarını Yabancı Dil Cevap Kağıdı üzerinde ayrılan yerlere işaretleyeceklerdir. Soru kitapçığı üzerindeki bilgiler doldurulduktan sonra sınavın bu bölümü başlatılacaktır.

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Adayların sınava, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla,
cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü
bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla girmeleri; sınav süresince, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, müsvette kağıdı kullanmaları veya cevaplarını başka bir kağıda yazmaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, hesap makinesi, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. yardımcı araçlar kullanmaları, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri ve sınav düzenini bozacak başka davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.
Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu ibilerin kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavları ÖSYM.ce geçersiz sayılacaktır. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgiişlem yöntemleriyle incelenecektir.
Bu incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM tarafından değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya eyleminde bulunulduğu sonucuna varılan salonlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevaplarının bir kısmı ya da tümü iptal edilecektir. Bu nedenle adayların, kopya girişiminde bulunmamaları ve başkalarının kendilerinden kopya çekmelerini engellemek için cevap kağıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde saklamaları gerekir. Sınavın her oturumunun bitiminde adayların kullandığı soru kitapçığı ile cevap kağıdı, salondaki görevliler tarafından toplanacaktır.
Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı veya cevap
kâğıdından herhangi birini almayı unutabilir. Böyle bir durumda ilgili aday derhal gerekli
uyarıda bulunmalı ve yukarıda sayılan belgelerinin eksiksiz teslim alınmasını
sağlamalıdır. ÖSYM.de her salona ait sınav evrakı paketi, görevli ekipler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında belgesi eksik çıkan adayların sınavları geçersiz sayılır.

P U A N L A M A
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte,
örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri
çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları
kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, doğru ya da yanlış hiçbir cevabı
bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara
bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.
Tablo-1.deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak
olan KPSS puan türleri Tablo-2.de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır. Tablo-2.de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP.nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz ionusu ASP.nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Adayların ASP.leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları,
adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

30 [ 2 (ASP . X ) . S]
KPSS Puanı = 70 +
[2 ( B . X )] . S
Kısaltmalar
KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı
ASP : Ağırlıklı standart puan
X : ASP dağılımının ortalaması
S : ASP dağılımının standart sapması
B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP
DİKKAT: KPSS puanının hesaplanmasında yer alan testlerden herhangi birine hiç
cevap vermemiş olan adayların sözü edilen KPSS puanı hesaplanmayacaktır. Adayların
bu durumu bilerek hesaplanmasını istedikleri KPSS puanı (Tablo-2) için gerekli
olan testlere doğru veya yanlış en az bir cevap vermeleri uygun olacaktır.

 

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

2007-KPSS sonuçları, adayların adreslerine
Sınav Sonuç Belgesiyle bildirilecektir. Bu
belgede adayların testlere verdikleri doğru ve
yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer
alacaktır. Adaylar ayrıca, sınav sonuçlarını
internet yoluyla da öğrenebileceklerdir.

Bölüm başına dön...>

 Sayfa Başına Dön...>

 

III. KPSS: SINAVA BAŞVURU KOŞULLARI

 

BAŞVURMA KOŞULLARI 

BAŞVURMA İŞLEMLERİ 

ADAY BİLGİ FORMU 

T.C. KİMLİK NUMARASI

SINAVIN HANGİ OTURUMUNA KATILACAĞI

YABANCI DİL TESTİ

SINAV MERKEZLERİ

MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÜNİVERSİTE

MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSANS PROGRAMI

MEZUNİYET TARİHİ

BAŞVURUDA ÖZEL DURUMLAR

KPSS SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

SINAVDAN ÖNCE ADAYLARA GÖNDERİLECEK BELGELER

 

2.1 BAŞVURMA KOŞULLARI
2007-KPSS’ye lisans programlarından (dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim) mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

A Grubu Kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların, bu kurum ve kuruluşların ilanlarında belirtmiş oldukları koşulları taşımaları gerekir. Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS.ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

2.2 BAŞVURMA İŞLEMLERİ
KPSS.ye girmek isteyen adaylar, 2007-KPSS Kılavuzunu ve Aday Bilgi Formunu 2,00 YTL karşılığında 14-25 Mayıs 2007 tarihleri arasında, il ve bazı ilçelerde ÖSYM.nin, ÖSYM Sınav
Merkezi Yöneticiliklerinin ve belirli ortaöğretim kurumlarının açacakları sınav başvuru merkezlerinden alacaklardır.

2007-KPSS Kılavuzunun satın alınmasından sonraki işlemler .2006-KPSS/1.e girmiş olan. ve .2006-KPSS/1.e girmemiş olan. adaylar için aşağıda açıklanan biçimde sürdürülecektir.

1. 2006 yılında yapılan KPSS/1.e girmiş olan adaylar başvurularını bir başvuru merkezine gitmeksizin kendileri yapabilecekleri gibi bir başvuru merkezinden de yapabilirler. Başvurularını kendileri yapmak isteyen adaylar, Kılavuzu satın aldıktan sonra, 14-25 Mayıs 2007 tarihlerinde Kılavuzun arka sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek veya internet ortamından sınav ücretini (girecekleri oturum sayısının 1/2/3/4 olmasına göre 35/45/55/65 YTL) yatıracaklar ve sınav ücretini yatırdıktan en az iki iş günü sonra, 16-29 Mayıs 2007 tarihleri arasında internet bağlantısı olan ve yazıcısı bulunan bir bilgisayarı kullanarak başvuru işlemlerini başvuru merkezine gitmeksizin kendileri yapabileceklerdir.

Çizim-1′de gösterildiği gibi, 2006-KPSS/1.e girmiş olan adaylar başvuru sırasında internette ilgili alana T.C. Kimlik Numaraları ile 2006-KPSS/1.deki şifrelerini kullanarak girebileceklerdir.

Başvurularını başvuru merkezine yapmak isteyen adaylar banka işlemlerini tamamladıktan iki gün sonra randevu almak suretiyle başvuru hizmet bedeli olan 3,00 YTL.yi ödeyerek aşvurularını ÖSYM başvuru merkezlerinden yapabilirler.

2. 2006-KPSS/1.e girmemiş olan adayların 2007-KPSS’ye başvurmak için izleyecekleri yol Çizim-1′de yer almaktadır. Bu çizimde görüldüğü gibi, 2006-KPSS/1.e girmemiş olan adaylar Kılavuzu satın aldıkları başvuru merkezinden randevu alacaklar ve 14-25 Mayıs 2007 tarihlerinde Kılavuzun arka sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek veya internet ortamında sınav ücretini (girecekleri oturum sayısının 1/2/3/4 olmasına göre 35/45/55/65 YTL) yatıracaklardır. Bu adaylar sınav ücretini yatırdıktan en az iki iş günü sonra 16-29 Mayıs 2007 tarihleri arasında randevu aldıkları başvuru merkezine Kılavuzda belirtilen belgeler ve doldurdukları Aday Bilgi Formu ile (Çizim-1) birlikte gidecekler, başvurularını merkez görevlisiyle birlikte internette yapacaklar ve başvuru hizmet ücreti olarak 3,00 YTL ödeyeceklerdir. Kayıt bitiminde kendilerine verilecek olan şifreyi adayların saklamaları gerekir. Başvuru sırasında adayların fotoğraflarını başı açık ve kendilerini kolaylıkla tanıtabilecek şekilde bu merkezlerde çektirmeleri zorunludur.

2.3 ADAY BİLGİ FORMU
2007-KPSS Aday Bilgi Formu, aday bilgilerinin internete kolaylıkla girilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu form, kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri, sınava ilişkin bilgiler ve iletişim bilgileri olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Bu bilgileri Aday Bilgi Formuna doğru ve eksiksiz yazmak adayın sorumluluğundadır. Aday Bilgi Formu adayların kendilerinde kalacaktır.

2.3.1 T.C. KİMLİK NUMARASI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu bilgi alanına 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik Numarasını yazacaklardır.

KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruksuz adaylar T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacakları 11 rakamdan oluşan tanıtım numarasını edinmek için ÖSYM İnternet sayfasındaki .Numara Edinme. başlıklı alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluşan numarayı Aday Bilgi Formuna yazacaklardır.

2.3.2 SINAVIN HANGİ OTURUMUNA KATILACAĞI

Sınavın hangi oturumuna gireceğiniz, Aday Bilgi Formunun 14.alanına yazılacaktır. 2007-KPSS, 30 Haziran-01 Temmuz 2007 tarihlerinde, Cumartesi sabah, Cumartesi öğleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılacaktır (Bk. 3.1, 3.2 ve 3.7). Tüm adaylar, Cumartesi sabah oturumuna girmek ve sınavın birinci kısmı olan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini cevaplamak zorundadırlar. Cumartesi sabah oturumundaki Yabancı Dil Testinin alınması isteğe bağlıdır. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenler, sınavın Cumartesi öğleden sonraki oturumuna da girmek zorundadırlar. Adayların Pazar günkü oturumlara girmeleri isteğe bağlıdır. Adaylar, Cumartesi sabah oturumu dışındaki oturumlardan hangilerine katılacaklarını bu alanda belirteceklerdir.

Adaylar işaretledikleri oturumlara göre bina ve salonlara atanacaklarından sınava girilecek oturum mutlaka işaretlenmeli, girilmeyecek oturumlar boş bırakılmalıdır.

Adayların, KPSS’nin hangi oturumuna gireceklerine karar vermeden önce bu Kılavuzun “3.2 SINAVDA UYGULANACAK TESTLER” bölümü ile Tablo-1 ve Tablo-2.yi dikkatle incelemeleri ve hangi puanlarının hesaplanmasını istiyorlarsa o puanlar için gerekli olan sınav oturumlarını belirlemeleri kendi yararlarına olacaktır. Başvuru yapıldıktan sonra oturum değişikliği yapılması mümkün değildir.

2.3.3 YABANCI DİL TESTİ
Yabancı Dil Testi, Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere üç bölümlüdür. Sınavda, adaylar bu bölümlerden sadece birini cevaplayacaklardır. Adaylar, Yabancı Dil Testini alacaklarsa, bu durumu Aday Bilgi Formunun 15. alanında sınava girecekleri yabancı dili işaretlemek suretiyle belirteceklerdir. Bu alanda işaretleme yapmayan adaylara Yabancı Dil Testi verilmeyecektir.

2.3.4 SINAV MERKEZLERİ
2007-KPSS’nin yapılacağı sınav merkezleri ve kodları, “2007 Kamu Personel Seçme Sınavı (A Grubu ve Öğretmenlik) Merkezleri ve Kodları” listesinde gösterilmiştir. Sınava gireceğiniz kenti bildirmek için Aday Bilgi Formunda “16. SINAV MERKEZLERİ” alanını bulunuz. Bu alanda “1. TERCİH” ve “2. TERCİH” başlıklarını taşıyan iki yer bulunmaktadır. Bu yerlere, sınava girmek istediğiniz sınav merkezlerinin adlarını ve kodlarını istek sıranıza göre yazınız. İkinci tercihin işlem görebilmesi için birinci tercihte gösterilen merkezden farklı bir merkez olması gerekmektedir. ÖSYM gerektiğinde, listede yazılı merkezlere ek olarak yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların bir kısmı, kapasitesi dolmamış sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda sınava gireceğiniz yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. Sınava girmek istediği merkezlerin kodlarını yazmayan adaylar, herhangi bir sınav merkezine atanırlar. Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. Bu nedenle tercih ettiğiniz sınav merkezlerinin kodlarının doğru yazıldığını kontrol ediniz.

2.3.5 MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÜNİVERSİTE

Adaylar, mezun oldukları veya olacakları üniversitenin kodunu Tablo-3′ten bulacaklar ve bu kodu ilgili alana yazacaklardır.

2.3.6 MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSANS PROGRAMI

Adaylar mezun oldukları/olacakları lisans programının kodunu Tablo-4′ten bulacaklar ve bu programın/alanın kodunu ilgili alana yazacaklardır.

2.3.7 MEZUNİYET TARİHİ
Aday Bilgi Formunun doldurulduğu tarihte mezun durumda olmayan adaylar bu alanı boş bırakacaklardır. Mezun durumda bulunan adaylar bu alana Aday Bilgi Formunun 12. alanda yazmış
oldukları lisans programından mezun oldukları tarihi yazacaklardır.

2.4 BAŞVURUDA ÖZEL DURUMLAR
Başvuru süresince hastalık, tutukluluk, yurtdışında bulunma (eğitim, tedavi vb.) sebebiyle bir başvuru merkezine gitmesi mümkün olamayan adaylar başvuru süresi içinde yanda gösterilen belgeleri bir zarf içinde ÖSYM.ye posta ile gönderebilirler veya elden teslim ettirebilirler.

Belgeler:
• Son üç ay içinde cepheden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf yapıştırılmış ve aday tarafından doldurulmuş olan 2007-KPSS Aday Bilgi Formu
• Hastalık, tutukluluk, yurtdışında bulunma vb. nedenlerini ve sürelerini belirten resmi bir belge
• Öğrenim bilgilerinin yer aldığı diploma, transkript, karne vb. onaylı bir belge
• Fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) onaylı bir örneği
• Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu

2007-KPSS SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI
Kodu KPSS Sınav Merkezi Kodu KPSS Sınav Merkezi Kodu KPSS Sınav Merkezi
010——Adana
020——Adıyaman
030——Afyonkarahisar
040——Ağrı
050——Amasya
061——Ankara-Altındağ-Mamak
062——Ankara-Çankaya
063——Ankara-Kuzey (Keçiören/ Yenimahalle/Etimesgut/Sincan)
070——Antalya
080——Artvin
090——Aydın
100——Balıkesir
110——Bilecik
120——Bingöl
130——Bitlis
140——Bolu
150——Burdur
160——Bursa
170——Çanakkale
180——Çankırı
190——Çorum
200——Denizli
210——Diyarbakır
220——Edirne
230——Elazığ
240——Erzincan
250——Erzurum
260——Eskişehir
270——Gaziantep
280——Giresun
290——Gümüşhane
300 ——Hakkari
310——Hatay . Antakya
320 ——Isparta
330——Mersin
341——İstanbul - Kadıköy
342——İstanbul - Üsküdar
343——İstanbul - Beyoğlu
344——İstanbul - Beyazıt
345——İstanbul - Avcılar
351—– -İzmir-Güney (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir)
352—– -İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
360——Kars
370——Kastamonu
380——Kayseri
390——Kırklareli
400——Kırşehir
410——Kocaeli - İzmit
420——Konya
430——Kütahya
440——Malatya
450——Manisa
460——Kahramanmaraş
470——Mardin
480——Muğla
490——Muş
500——Nevşehir
510——Niğde
520——Ordu
530 —– Rize
540 —– Sakarya - Adapazarı
550 —– Samsun
560 —– Siirt
570 —– Sinop
580 —– Sivas
590 —– Tekirdağ
600 —– Tokat
610 —– Trabzon
620 —– Tunceli
630 —– Şanlıurfa
640 —– Uşak
650 —– Van
660 —– Yozgat
670 —– Zonguldak
680 —– Aksaray
690 —– Bayburt
700 —– Karaman
710 —– Kırıkkale
720 —– Batman
730 —– Şırnak
740 —– Bartın
750 —– Ardahan
760 —– Iğdır
770 —– Yalova
780 —– Karabük
790 —– Kilis
800 —– Osmaniye
810 —– Düzce
900 —- Lefkoşa

2.5 BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Fotoğraf, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmemişse, Bu Kılavuzda belirtilen özel durumlar dışında, Aday Bilgi Formu aday tarafından ÖSYM’ye gönderilmişse, Başvurma koşulları sağlanmamışsa başvurular geçersiz sayılacaktır.

Aday Bilgi Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Eksik ya da yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespit edilmesi halinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.

2.6 SINAVDAN ÖNCE ADAYLARA GÖNDERİLECEK BELGELER

Sınava girilecek bina ve salonu gösteren fotoğraflı 2007-KPSS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi sınavdan önce başvurusu geçerli adayların adreslerine postalanacaktır. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi gönderilecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge gönderilmeyecektir.

Bölüm Başına Dön...>

  Sayfa Başına Dön...>

 

 

 

IV. KPSS HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR

1. KPSS-A ne demektir? 

2. KPSS-B nedir? 

3. a) Hem KPSS-B hem de KPSS-A kadrosuna başvurabilir miyim? 

    b) Hem memurluk hem de öğretmenlik kadrolarına başvurabilir miyim? 

4. Mühendisler sınavda hangi oturumlara katılacak? 

5. KPSS'de taban puan uygulaması var mıdır? 

6. Daha önce KPSS veya DMS ile yerleşenler veya memur olanlar KPSS'ye girebilir mi? 

a- Çalışan memur istifa yoluyla, yerleştiği yeni kadroya geçiş yapabilir mi? 

b- Çalışan memurlar istifa ederek hangi görevlere başlayabilir? 

7. Mezun olduğu bölüm kılavuzda yer almayanlar sınava KPSS'ye girebilir mi? 

8. Formasyonsuz öğretmenin ataması yapılacak mı?

9. Düşük puan alan memur adayları nasıl atanır? 

10. Memurlar, KPSS-A kadroları için KPSS sınavına girmeli midir? 

11. Sınavdan önce yapılan yaş düzeltmesi geçerli midir? 

12. Formlar doldurulurken askerlik durumu nasıl belirtilecek? 

13. Başvurma belgesinin askerlik bölümü nasıl doldurulmalı? (Askerlikle ilişiği bulunmamak ne demektir?)

14. Özürlüler KPSS'ye girebilir mi? 

 

KPSS-A ne demektir?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımcılıkları ile kaymakam adaylığı kadrolarına A grubu kadrolar, bu kadrolara atanabilmek için yapılan sınava da KPSS-A denmektedir. Örnek gerecek olursak, Maliye Bakanlığı Hesap Uzman yardımcısı, TEDAŞ Müfettiş Yardımcısı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kontrolör yardımcısı kadroları KPSS-A kadrolardır. Bu kadrolara genel olarak SBF, Hukuk, İktisat, İİBF ve İşletme Fakültesi mezunları başvurabilmekte olup, nadiren de olsa bazı kurumlar mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, kontrolör ve uzman yardımcılığı kadrolarına başvurabilmelerine imkan tanımaktadır. Ancak şunu belirtmek gerekmektedir: KPSS-A kadroları temel olarak İİBF, Hukuk, SBF, İktisat ve İşletme Fakültesi mezunlarına yöneliktir. Sadece çok az sayıda kurum bu fakülteler dışındaki fakülte mezunlarının da başvurularını kabul etmektedir. Bu kurumların hangi kurumlar oldukları, başvuru kılavuzunda yer almıştır.

KPSS-B nedir?

A grubu dışındaki tüm kadrolar B grubu kadrolar olup, bunlar için yapılan sınava da KPSS-B denilmektedir. Mühendislikten teknikerliğe, memurluktan hemşireliğe, mimarlıktan avukatlığa kadar atama yapılacak tüm kadrolara KPSS-B sınav sonucuna göre atama yapılmaktadır.

Hem KPSS-B hem de KPSS-A kadrosuna başvurabilir miyim? Hem memurluk hem de öğretmenlik kadrolarına başvurabilir miyim?

Yapılacak sınav dört bölümden oluşmaktadır. Cumartesi sabah oturumu genel kültür ve genel yetenekten oluşmaktadır. Bu oturuma herkes katılacaktır. Cumartesi öğleden sonrası oturumu sadece öğretmen adayları içindir ve sabahki genel kültür ve genel yetenek oturumuna katılan öğretmen adayları bu oturuma katılacaktır. Pazar günkü oturum ise sadece müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımcılığı ve kaymakam adaylığı kadrolarına atanmak isteyenlerin katılması gereken bir oturumdur.

Sınavdan sonra ÖSYM adaylara tek bir puan değil 90'a yakın puan sonucu gönderilecektir. Cumartesi sabah oturumuna ait olan KPSSP3 puanı ile Eylül ayı içinde, KPSS-B kadrolarına başvurulabilecektir.

Cumartesi sabahı oturuma ek olarak cumartesi öğleden sonrası oturumuna da katılan öğretmen adayları için ise KPSSP10 puanı hesaplanacak ve bu puan öğretmen başvuruları için kullanılacaktır.

Pazar günü sabah ve öğleden sonrası oturumuna da katılan adaylar için ise Kılavuzda yer alan her KPSS-A kadrosu için ayrı bir puan hesaplanacaktır. Bu puanlar ile de daha sonra ilana çıkacak olan KPSS-A kadrolarına başvurulabilecektir.

Dolayısıyla bir aday KPSSP3 puanı ile KPSS-B kadrolarına, KPSSP10 ile öğretmenlik kadrolarına ve diğer KPSS puanları ile de KPSS-A kadrolarına başvurabilecektir.

Diğer taraftan, Önlisans mezunları KPSSP93; Ortaöğretim mezunları KPSSP94 puanlarını kullanacaklardır. Önlisans ve lisans mezunları sadece cumartesi sabah oturumuna katılacaklardır.

 Bölüm Başına Dön...> 

Mühendisler sınavda hangi oturumlara katılacak?

Mühendis kadrolarına yapılacak atamalar için müracaat edecekler KPSS-B'ye girmektedir. Buna göre mühendis kadrolarına atanmak isteyenler sadece genel kültür ve genel yetenek sınavına katılacaklardır. Bu kadrolar için adayların yabancı dil veya pazar günü oturumlarına katılmalarına gerek yoktur. Diğer taraftan, alım yapılan ve KPSS-A olarak adlandırılan bazı müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına mühendislik fakültesi mezunlarının da başvurusu kabul edilmektedir. KPSS-A türü müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına girmek isteyen lisans mezunu adayların Cumartesi sabah oturumuna ek olarak yabancı dil ve pazar günü yapılacak Alan Bilgisi (Maliye, İktisat, Muhasebe, Hukuk vb.) oturumlarına da katılmaları gerekmektedir.

B grubuna yerleşen bir aday daha sonra A grubu veya B grubu başka bir kadroya geçebilir mi?

657 sayılı Kanunun 54. maddesine göre adaylık süresi içerisinde (adaylık en az 1 yıl en çok 2 yıl dır) bir memurun başka bir kuruma nakli mümkün değildir. Ancak, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda aday memur olarak görev yapmakta iken A Grubu kadrolara ait giriş sınavını kazanan kişilerin yapacağı geçiş nakil olarak görülmemektedir. Bu nedenle aday bir memur, A Grubu kadrolara atanmaya hak kazanır ve kendi çalıştığı kurumdan muvafakat alır ise, sınavını kazandığı A Grubu kadroya geçebilir. Genel olarak kurumlar bu tür durumlarda muvafakat vermekle beraber, bazen de muvafakat verilmemektedir. Ancak, muvafakat verilmemesi halinde uğranılacak maddi kayıplar gerekçe gösterilerek İdari Yargı mercilerinde iptal davası açılabilir. Bu konuda Memurlar.net'in "Mahkeme Kararları" kategorisine bakınız.

Aynı durum B grubu kadrolar için de geçerlidir. Bu konuyla ilgili Devlet Personel Başkanlığının görüşleri bulunmaktadır. Ancak, bu görüşler kamuoyuna duyurulmadığı için birçok kişi mağdur olmuştur.

Askerdeyken yerleşenlerin atamaları yapılacak mı?

Bilindiği üzere sınav ve yerleştirme iki farklı durumdur. Bu esnada bazı adaylar askerde olabilmektedir. Yargı yerlerince askerde olma durumu özür olarak kabul edilmekte ve bu adayların atamasının askerlik dönüşünde yapılması istenmektedir. Bu nedenle ataması yapılıp da askerde olması nedeniyle göreve başlayamayan adayların 60 gün içinde idare mahkemelerinde dava açması gerekmektedir. Konuya ilişkin Danıştay 12. Dairesinin 21.10.1997 tarihli ve E: 1995/10371, K: 1997/2304 nolu kararına, memurlar.net'in KPSS kategorisi altından erişebilirsiniz.

 Bölüm Başına Dön...>

KPSS'de taban puan uygulaması var mıdır?

DMS'nin aksine, KPSS-B Grubu kadrolara başvurabilmek için Yönetmelikte belirli bir puan sınırı getirilmemiştir. Bu nedenle, açıklanan ve Eylül'de başvuruları yapılacak KPSS-B grubu boş kadrolarına sınava giren tüm adaylar başvurabilecektir. Yayımlanan kadrolar çok sınırlı olduğundan her adaya 15 tercih hakkı tanınacağı hususları göz önüne alındığında yüksek puan almayan adaylarının pek bir şansı yok.

Daha önce KPSS veya DMS ile yerleşenler veya memur olanlar 2004 KPSS'ye girebilir mi?

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin birinci maddesinde sınavın "ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi" için yapılacağı belirtilmektedir. Ancak, uygulamada memur olarak çalışanlar da bu sınava girmekte ve tercihte bulunabilmektedir. Konuyu iki başlık altına incelemek istiyoruz.

a- Çalışan memur istifa yoluyla, yerleştiği yeni kadroya geçiş yapabilir mi?

Bu oldukça riskli bir durumdur. 2003 yılında imam olarak çalışırken KPSS ile yerleştirildikleri öğretmen kadrolarına istifa ederek göreve başlayan 45 aday öğretmenin, bu durumlarının tespiti üzerine görevlerine son verilmiştir. Yukarıda açıklamış olduğumuz KPSS-A grubu kadrolara geçiş süreci aynen bu kadrolar için de geçerlidir. Çünkü, bu durum nakil olarak değerlendirilmemektedir.

b- Çalışan memurlar istifa ederek hangi görevlere başlayabilir?

657 sayılı Kanunda yer alan ve istifa halinde en az 6 ay bekleme süresi öngören hükümler sadece memuriyet kadroları için geçerlidir. Yani bu süreler 657'e tabi kadrolardan 657'e tabi başka bir kadroya yapılacak atamalarda söz konusudur. Ancak, KPSS ile 657'e tabi olmayan kadrolara da atama yapılmaktadır. Örneğin KİT'lerde çalışan personel temel olarak 399 olarak adlandırılan bir KHK'ye (Kanun Hükmünde Kararname) tabidir. Şayet bir memur, KPSS'ye girer ve 399 tabi KİT'lerdeki bir sözlşemeli pozisyonu tercih eder ve puan durumuna göre buraya yerleşmeye hak kazanırsa, bu aday istifa ederek bu yeni görevine başlayabilir. Bu durum için muvafakat almaya gerek yoktur. Bu durum aynı şekilde şu an için 399'a tabi olarak çalışıp da daha sonra KPSS ile bir memur kadrosuna yerleşecek adaylar için de aynen geçerlidir.

 Bölüm Başına Dön...>

Üniversite mezunları KPSS'ye bir alt öğrenim düzeyinden (lise veya ön lisans) girebilir mi?

Hem 657 sayılı Kanunda hem de 3.5.2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik"te buna engel bir durum bulunmamaktadır. Ancak, 2004 KPSS Sınav Kılavuzu'nda "Sınav tarihinden önce mezun olmuş adayların, bir alt öğrenim düzeyinde sınava girmeleri halinde, bu sınavın sonuçlarına göre atamalarının yapılması mümkün değildir" açıklaması yapılmıştır. Sınavdan sonraki yerleştirmede ÖSYM tarafından yapılacağından, bir alt öğrenim durumundan sınava girildiğinin ÖSYM tarafından tespiti halinde, ilgili adayın sınav sonuçları ÖSYM tarafından dikkate alınmayacaktır. Örnek verecek olursak 2002 KPSS veya 2003 KPSS'ye üniversite mezunu olarak giren bir adayın KPSS'ye meslek lisesi mezunu olarak girmesi halinde bu durum ÖSYM tarafından kayıtlardan anlaşılabilir ve adayın tercihleri bu nedenle dikkate alınmayabilir. Adaylara bu durumdan kaçınmalarını öneririz.

Haziran'da mezunum. Sınava girebilir miyim?

10 Eylül 2004 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan lise, ön lisans veya lisans mezunları açıklanan KPSS-B kadrolarına başvurabilecektir.

Memur olarak çalışanlar öğretmenlik kadrolarına atanmak için KPSS'ye girecekler midir?

Memur olarak çalışanlar iki şekilde öğretmen kadrosuna atanabilir.

a- İstifa ederek: Her memur istifa ettikten sonra en az 6 ay hiç bir kamu kurumuna memur olarak (öğretmenlik dahil) atanamamaktadır. Yani, İstifa edilen tarih ile öğretmenlik kadrosuna atanılacak tarih arasında en az 6 ay olmalıdır. Usulüne uygun istifa edilmemiş ise 1 yıl boyunca memur olunamamaktadır. Bu durumdaki adaylar KPSS'ye girip yüksek puan alarak öğretmenlik kadrolarına atanabilir. Ancak, 6 aylık bekleme süresini uymayanların bu durumlarının tespit edilmesi halinde görevlerine son verilir.

b- Nakil Yoluyla: Bu yolu tercih edecek kişilerin KPSS'ye girmesine gerek yoktur. Bunlar MEB'in Temmuz veya Ağustos'ta yapacağı açıklama üzerine, (eğer mezun oldukları bölüm itibariyle öğretmen alımı yapılıyor ve gerekli şartları taşıyorlarsa) nakil yoluyla atamalara başvuracaktır.

 Bölüm Başına Dön...>

Mezun olduğu bölüm kılavuzda yer almayanlar sınava KPSS'ye girebilir mi?

Kılavuzda Eylül'de alım yapılacak kadrolara ilişkin bölümler yer almaktadır. Örneğin ön lisans ebelik veya MYO Muhasebe bölümü kılavuzda yer almamaktadır. Bu adaylar "Diğer"i bölümünü kodlayarak sınava girebilirler. Bu adaylar sınavın iki yıl sürecek olan geçerlilik süresinde mezuniyetlerine uygun boş kadro açılmaması halinde puanlarını kullanamazlar.

Formasyonsuz öğretmenin ataması yapılacak mı?

Gelen sorularda Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 2004 Şubat'ında formasyonsuz fen-edebiyat mezunlarının da sınava girebileceği yönünde bir açıklaması yaptığı belirtilmektedir. Ancak, Çelik'in açıklamalarında sadece "pedagojik formasyon almalarına rağmen öğretmen olamayanlara yönelik bir çalışma yapıldığı" belirtilmiştir. Diğer yandan, sınava tüm lisans mezunları girebilir. Ancak, Temmuz veya Ağustos'ta yapılacak öğretmenlik atamalarına kadar Çelik'in yaptığı açıklama yönünde bir mevzuat değişikliği yapılmaz ise şu anki uygulama geçerli olacaktır.

Düşük puan alan memur adayları nasıl atanır?

Yerleştirmeler tercih edilen birim bazında yapılmaktadır. Tercih edilen bir birimi tercih edenler arasında en yüksek puan alan aday kim ise o kişi kadroya atanmaktadır. Örneğin 60 puan alan aday kimse tercih etmediği için Van'daki bir kadroya atanabilirken; 95 puan alan, kendisinden bir puan daha fazla alan kişilerin de kendi tercih ettiği kadroları tercih etmesinden dolayı hiç bir kadroya yerleşememektedir.

 Bölüm Başına Dön...>

Memurlar, KPSS-A kadroları için KPSS sınavına girmeli midir?

Kamudaki müfettiş, kontrolör, denetmen ve uzman yardımcılıklarına ait kadrolar ile kaymakam adaylığı kadroları KPSS-A kadrolardır. Kılavuzda yer alan kadrolara başvurabilmek için mutlaka sınava girmek gerekmektedir. Bu konudaki zorunlulukta memur olan veya olmayanlar açısından bir farklılık bulunmamaktadır. Memur olarak çalışanlar Kılavuzda kurumlarca belirtilen yaş şartlarına uymak zorunda olduklarından bu hususu göz önüne alarak Pazar günkü oturumu katılmalıdır. Sadece istisnai durumlarda KPSS'ye girmeksizin belirtilen KPSS-A kadrolarına atanılabilmektedir. Bu da yeniden teşkilatlanan kamu kurumlarının yürürlüğe koydukları mevzuatlarda yer alan geçici madde hükümleri ile olmaktadır.

Sınavdan önce yapılan yaş düzeltmesi geçerli midir?

Kılavuzda, yaş şartının sınav tarihi itibariyle aranılacağı belirtilmektedir. Dolaysıyla sınavdan önce yapılacak yaş düzeltmeleri geçerli, sınavdan sonra yapılacak yaş düzeltmeleri ise geçerli değildir.

Mesleki bölüm bitirenler sertifika sahibi olmak zorunda değildir.

Kılavuzun 20'nci sayfasının 3.4 nolu açıklamasında şu hususa yer verilmiştir. "3.4. Tercih edilecek kadroların başvuru şartları arasında mesleki öğrenim görmüş olmak şartına ilave olarak ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmak şartı yer alması halinde, mesleki öğrenimi olanların ayrıca bu mesleklerle ilgili ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmaları şart değildir." Buna göre, örneğin bilgisayarla ilgili bir bölüm mezunu "MEB'den onaylı bilgisayar işletmeni sertifika sahibi" olmasına gerek yoktur.

Askerlik, sertifika, yabancı dil bilgisi gibi tüm belgelere başvuru tarihi itibariyle sahip olunmalıdır

Kılavuzda yer alan kadroların bazılarında askerlik, yabancı dil bilgisi, ustalık-kalfalık belgesi, sürücü belgesi vb. bir kısım belgeler istenmektedir. Adayların bu belgelere başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Bu husus kılavuzun 19. sayfasında 3.1 nolu açıklamada belirtilmiştir.

 Bölüm Başına Dön...>

Başvurma belgesinin 13. numaralı bölümü nasıl doldurulacaktır?

Lise ve ön lisans mezunları ile KPSS-B kadrolarına başvuracak lisans mezunları, başvurma belgesinin 13. numaralı bölümünü doldurmayacaktır. Başvurma belgesinin "13. Sınavın hangi oturumuna katılınacağı" başlıklı bölümünde adayların, cumartesi öğleden sonra, pazar sabah ve pazar öğleden sonra oturumlarını işaretlemeleri istenmiştir. Sınava lise ve ön lisans düzeyinde katılanlar bu bölümü boş bırakacaklardır. Ayrıca sadece KPSS-B kadrolara atanmak isteyenler de bu alanı boş bıracaktır.

Önceki memur sınavlarına girenler KPSS'ye girmek zorunda mıdır?

Memur sınavlarının her birinin belirli bir geçerlilik süresi vardır. Geçerlilik süresi, sınav sonrasında açıklanan boş kadrolara müracaat edebilmek için gereklidir. Daha önce açılan sınavların geçerlilik süresi bitenlerin memur kadrolarına atanabilmesi için bu sınava girmesi gerekmektedir.

Formlar doldurulurken askerlik durumu nasıl belirtilecek?

Başvurma belgesinin askerlik bölümü nasıl doldurulmalı?

"10. Askerlik Durumu" başlığı altında çeşitli askerlik durumları verilmiştir. Tecil durumu ise sevk tehirli tecil ve sevk tehirsiz tecil olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Tecilli adayların sevk tehirli tecil kısmını işaretlemeleri gerekmektedir.

Askerlikle ilişiği bulunmamak ne demektir?

Yayımlanan bazı kadrolarda (KPSS A v.s) askerliğini yapmış veya muaf şeklinde bir açıklama olmayıp; sadece "askerlikle ilişiğinin" bulunmaması şeklinde bir ifade yer almaktadır. Bu ifade 657 sayılı Kanunun 48-A/5. maddesinde yer alan üç durumu da (askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak) kapsamaktadır.

Özürlüler KPSS'ye girebilir mi?

KPSS sonuçları hem memur hem de işçi alımlarında kullanılacaktır. İŞKUR özürlülerin işçi olarak atanabilmesi için bu sınava girmeleri gerektiğini belirtmiştir. Ancak, aynı şey memur kadrosu için geçerli değildir. Özürlü memur kadrolarına ait kontenjanlar her yıl Devlet Personel Başkanlığınca üç kez yayınlanmaktadır. Memur kadrolarına atanmak isteyen özürlülerin Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan bu ilanlara başvuruda bulunması gerekmektedir. Diğer taraftan, DPB tarafından yayımlanan bu ilanlara da merkezi sınav (KPSS'ye) girilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

  Sayfa Başına Dön...>

2008 KPSS/4 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
  14.554 kadro için 905.725 adayın başvuruda bulunduğu 2008 KPSS/4 Yerleştirme sonuçlarıyla ilgilli
 

sayısal bilgilere ulaşmak için tıklayınız

2008 KPSS Lisans Sonuçları Açıklandı
  28-29 Haziran 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen 2008 KPSS Lisans sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 2008 KPSS Lisans sınavı
 

sonuçları ve ayrıntılar için tıklayınız

KPSS-2008/4 TERCİH KILAVUZU

2008 - KPSS

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS

SORU KİTAPÇIKLARI VE YANITLARI

SINAV TARİHİ: 28 Haziran - 29 Haziran 2008
 
2008 KPSS Cumartesi Sabah Oturumu

 KPSS Genel Yetenek Soruları

 KPSS Genel Kültür Soruları

 KPSS Genel Yetenek Cevap Anahtarı

 KPSS Genel Kültür Cevap Anahtarı

 KPSS Almanca Soruları

 KPSS Almanca Cevap Anahtarı

 KPSS Fransızca Soruları

 KPSS Fransızca Cevap Anahtarı

 KPSS İngilizce Soruları

 KPSS İngilizce Cevap Anahtarı

 
2008 KPSS Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu

 KPSS Eğitim Bilimleri Soruları

 KPSS Eğitim Bilimleri Cevap Anahtarı

 
2008 KPSS Pazar Sabah Oturumu

 KPSS Hukuk Soruları

 İktisat Soruları

 İşletme Soruları

 Maliye Soruları

 Muhasebe Soruları

 Cevap Anahtarı

 
Pazar Öğleden Sonra Oturumu

 Çalışma Ekonomisi Soruları

 Ekonometri Soruları

 İstatistik Soruları

 Kamu Yönetimi Soruları

 Uluslararası İlişkiler Soruları

 Cevap Anahtarı


2008 - KPSS

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - ORTAÖĞRETİM&ÖNLİSANS

SORU KİTAPÇIKLARI VE YANITLARI

SINAV TARİHİ: 21.09.2008

ORTAÖĞRETİM

   Genel Yetenek Testi

    Genel Kültür Testi

    Genel Yetenek Cevap Anahtarı

    Genel Kültür Cevap Anahtarı

ÖNLİSANS

    Genel Yetenek Testi

    Genel Kültür Testi

    Genel Yetenek Cevap Anahtarı

    Genel Kültür Cevap Anahtarı

 

2007

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS DÜZEYİ (KPSS/1)

SORU KİTAPÇIKLARI VE YANITLARI

SINAV TARİHİ: 30 Haziran - 01 Temmuz 2007
 
Cumartesi Sabah Oturumu

Ön Kapak

Genel Yetenek Soruları

Genel Kültür Soruları

Arka Kapak

Genel Yetenek Cevap Anahtarı

Genel Kültür Cevap Anahtarı

Ön Kapak

Almanca Soruları

Fransızca Soruları

İngilizce Soruları

Arka Kapak

Almanca, Fransızca, İngilizce Cevap Anahtarı

 
Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu

Ön Kapak

Eğitim Bilimleri Soruları

Arka Kapak

Eğitim Bilimleri Cevap Anahtarı

 
Pazar Sabah Oturumu

Ön Kapak

Hukuk Soruları

İktisat Soruları

İşletme Soruları

Maliye Soruları

Muhasebe Soruları

Arka Kapak

Cevap Anahtarı

 
Pazar Öğleden Sonra Oturumu

Ön Kapak

Çalışma Ekonomisi Soruları

Ekonometri Soruları

İstatistik Soruları

Kamu Yönetimi Soruları

Uluslararası İlişkiler Soruları

Arka Kapak

Cevap Anahtarı

2006

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - LİSANS DÜZEYİ (KPSS/1)

SORU KİTAPÇIKLARI VE YANITLARI

SINAV TARİHİ:01-02.07.2006
 
Cumartesi Sabah Oturumu

Ön Kapak

Genel Yetenek Soruları

Genel Kültür Soruları

Arka Kapak

Genel Yetenek Cevap Anahtarı

Genel Kültür Cevap Anahtarı

Ön Kapak

Almanca Soruları

Fransızca Soruları

İngilizce Soruları

Arka Kapak

Almanca Cevap Anahtarı

Fransızca Cevap Anahtarı

İngilizce Cevap Anahtarı

 
Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu

Ön Kapak

Eğitim Bilimleri Soruları

Arka Kapak

Eğitim Bilimleri Cevap Anahtarı

 
Pazar Sabah Oturumu

Ön Kapak

Hukuk Soruları

İktisat Soruları

İşletme Soruları

Maliye Soruları

Muhasebe Soruları

Arka Kapak

Cevap Anahtarı

 
Pazar Öğleden Sonra Oturumu

Ön Kapak

Çalışma Ekonomisi Soruları

Ekonometri Soruları

İstatistik Soruları

Kamu Yönetimi Soruları

Uluslararası İlişkiler Soruları

Arka Kapak

Cevap Anahtarı

 

2006

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - ORTAÖĞRETİM&ÖNLİSANS DÜZEYİ (KPSS/2)

SORU KİTAPÇIKLARI VE YANITLARI

SINAV TARİHİ: 17.09.2006

ORTAÖĞRETİM

SORU KİTAPÇIĞI-A

Ön Kapak

Genel Yetenek Testi

Genel Kültür Testi

Arka Kapak

Genel Yetenek Cevap Anahtarı

Genel Kültür Cevap Anahtarı

ÖNLİSANS

SORU KİTAPÇIĞI-A

Ön Kapak

Genel Yetenek Testi

Genel Kültür Testi

Arka Kapak

Genel Yetenek Cevap Anahtarı

Genel Kültür Cevap Anahtarı

Etiketler:

Ankara Genel Kültür - Genel Yetenek KPSS Kursu Kursları (Lisans)

Ankara Genel Kültür - Genel Yetenek KPSS Kursu Kursları (Ortaöğretim-Ön Lisans)

Ankara Eğitim Bilimleri KPSS Kursu Kursları

Ankara Alan Bilgisi KPSS Kursu Kursları

Ankara ALES Kursu Kursları

Ankara DGS Kursu Kursları

Ankara Açık Öğretim Açıköğretim Kursu Kursları

Ankara SMMM Staja Başlama Kursu Kursları

Antalya Genel Kültür Genel Yetenek KPSS Kursu Kursları (Lisans)

Antalya Genel Kültür Genel Yetenek KPSS Kursu Kursları (Ortaöğretim-Ön Lisans)

Antalya Eğitim Bilimleri KPSS Kursu Kursları

Antalya ALES Kursu Kursları

Antalya DGS Dikey Geçiş Sınavı Kursu Kursları

Adapazarı Genel Kültür- Genel Yetenek KPSS Kursu Kursları (Lisans)

Adapazarı Genel Kültür- Genel Yetenek KPSS Kursu Kursları (Ortaöğretim - Ön Lisans)

Adapazarı Eğitim Bilimleri KPSS Kursu Kursları

Adapazarı DGS Dikey Geçiş Sınavı Kursu Kursları

Kırıkkale Genel Kültür Genel Yetenek KPSS Kursu Kursları (Lisans)

Kırıkkale Genel Kültür Genel Yetenek KPSS Kursu Kursları (Ortaöğretim - Ön Lisans)

Kırıkkale Eğitim Bilimleri KPSS Kursu Kursları

Ankara Genel Kültür - Genel Yetenek KPSS Dershanesi Kursları (Lisans)

Ankara Genel Kültür - Genel Yetenek KPSS Dershanesi Kursları (Ortaöğretim-Ön Lisans)

Ankara Eğitim Bilimleri KPSS Dershanesi Kursları

Ankara Alan Bilgisi KPSS Dershanesi Kursları

Ankara ALES Dershanesi Kursları

Ankara DGS Dershanesi Kursları

Ankara Açık Öğretim Açıköğretim Dershanesi Kursları

Ankara SMMM Staja Başlama Dershanesi Kursları

Antalya Genel Kültür Genel Yetenek KPSS Dershanesi Kursları (Lisans)

Antalya Genel Kültür Genel Yetenek KPSS Dershanesi Kursları (Ortaöğretim-Ön Lisans)

Antalya Eğitim Bilimleri KPSS Dershanesi Kursları

Antalya ALES Dershanesi Kursları

Antalya DGS Dikey Geçiş Sınavı Dershanesi Kursları

Adapazarı Genel Kültür- Genel Yetenek KPSS Dershanesi Kursları (Lisans)

Adapazarı Genel Kültür- Genel Yetenek KPSS Dershanesi Kursları (Ortaöğretim - Ön Lisans)

Adapazarı Eğitim Bilimleri KPSS Dershanesi Kursları

Adapazarı DGS Dikey Geçiş Sınavı Dershanesi Kursları

Kırıkkale Genel Kültür Genel Yetenek KPSS Dershanesi Kursları (Lisans)

Kırıkkale Genel Kültür Genel Yetenek KPSS Dershanesi Kursları (Ortaöğretim - Ön Lisans)

Kırıkkale Eğitim Bilimleri KPSS Dershanesi Kursları

 

Haber Başlıkları

Yorumlar

Subject *  
Email *  
Nick Name * Rate    
 Confirm Image  Refresh
 
Add Comment

KPSS Rehberlik

 

 

Ana Sayfa

|

YGS - LYS

|

AÖL İş Takvimi

|

SBS

|

AOF

|

KPSS

 

                   

Açık Lise Kursu

|

Açık Lise Kitapları

|

MAÖL İş Takvimi

|

DGS

|

ALES

|

iletisim

 

 

KR Açık Lise Rehberliği

krrehberlik@hotmail.com
GSM: 0553 417 22 72

Altındağ/ANKARA

 

Açık Lise.Biz - AOL Açık Öğretim Lisesi - Açık Lise Dershanesi - KR Açık Lise Dershaneleri ve Yayınları - KR Açık Lise Kitapları

 

KR Açık Lise Dershanesi ve Yayınları Rehberliği sitesi: www.aciklise-dershanesi.com  A. Tanrıkulu tarafından programlanmıştır.

 

Açık Lise Öğrencileri,

Artık genel liselerin müfredatına, dönemlerine ve sınav takvimine göre (yıllık dersler ve yılda bir kaç yazılı sınava dayalı) eğitim yapan dershanelere mecbur değilsiniz. Açık lisenin her yıl üç dönemden ve her dönemde farklı dersler almanıza ve bu yolla 2.5 yılda mezun olmanıza imkan veren açık lise programına uygun bir program sunan bir dershane var: Açık Lise Dersanesi

 Ankara Açık Lise Dersanesi,

Ankaralı açık lise öğrencileri için, açık lise dersleri dershanesi açıldı. Tek işi Açık Lise olan dersane, KR Açık lise dersanesi kayıtlarına devam ediyor. Ankara aöl dersanesi Açık Lise Dershanesi 15 Eylül 2011 tarihinde derslerine Matematik ve Geometri ile başlıyacak. Açık liseye özel dersane için geç kalmayın, kontenjanımız sınırlıdır. Akademi

Kızılay / Ankara tıklayınız.

 

Aol.meb.gov.tr adresinde öğrenci girişi yaparak aol meb gov tr sisteme kayıtlı aöl ve maöl, açık öğretim lisesi ve mesleki açıköğretim lisesi öğrencilerinin yapabileceği açık lise ders seçimiaçık lise kolay mezun olma ve doğru ders seçimi için, aol yeni kayıt, açık lise kayıt yenileme, aöl sınav yeri öğrenme, açık lise sınav giriş belgesi çıkartma, açıköğretim lisesi öğrenci bilgileri değiştirme, aol kayıt yenileme tarihlerini öğrenme, açık lise yeni kayıt tarihlerini görme, açık öğretim lisesi sınav tarihlerini ve zamanlarını öğrenme, açık öğretim lisesi (aol) ve mesleki açıköğretim lisesi (maöl) iş takvimini inceleme, açık lise batı avrupa programı iş takvimini ve sınav tarihlerini öğrenme gibi konularda bütün bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.