Açık Lise İslam Tarihi 1 Online Testleri Test 3

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri:

Açık Lise İslam Tarihi 1 Online Testleri Test 3

Soru 1

İslam tarihi başlangıçta metot olarak aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?

  
A
Öğretici
B
Rivayetçi
C
Araştırıcı
D
Tenkit
Soru 2

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Kur’an-ı Kerim ile ilgili değildir?

A
Cüz
B
Sure
C
Ayet
D
Hadis
Soru 3

Müslümanlar hicri takvimi, aşağıdaki hangi halife döneminde resmî takvimleri olarak benimsemişlerdir?

A
Hz. Ali
B
Hz. Ömer
C
Hz. Osman
D
Hz. Ebu Bekir
Soru 4

İslamiyet’ten önce Arabistan’ın güneyinden göç eden Araplar tarafından Kuzey Arabistan’da kurulmuş olan devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

     
A
Gassânîler - Hîreliler
B
Sasaniler - Habeşliler
C
Mâinliler – Seb’eliler
D
Asurlular - İyonyalılar
Soru 5

Aşağıdaki Arap kavimlerinden hangisi “Arab-ı bâide” adı verilen gruptandır?

 
A
Adnanîler
B
İsmailîler
C
Medyenler
D
Kahtânîler
Soru 6

Arapların uğraşı alanlarından biri olan “Itrıyatcılık”, aşağıdaki üretim dallarından hangisiyle ilgilidir?

     
A
Dericilik
B
Demircilik
C
Kuyumculuk
D
Güzel koku üretimi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi vahiy meleğidir?

 
A
Azrail
B
Cebrail
C
Mikail
D
İsrafil
Soru 8

Mekkeli Müşriklere göre peygamberlik, aslında aşağıdakilerden hangisine gelmeliydi?

     
A
Velit bin Muğire’ye
B
Zeyd bin Harise’ye
C
Halit bin Velit’e
D
Amr bin As’a
Soru 9

Hz. Muhammed yaklaşık kaç yıl peygamberlik görevinde bulunmuştur?

 
A
19
B
21
C
23
D
33
Soru 10

Kureyşliler, Müslümanların Mekke’yi fethetmek için harekete geçtiğinde Hz. Muhammed’e arabuluculuk yapması için, aşağıdakilerden hangisini görevlendirmişlerdir?

 
A
Ebu Talip’i
B
Ebu Lehep’i
C
Ebu Cehil’i
D
Ebu Süfyan’ı
Soru 11

“Hz. Peygamber’e verdikleri bir oğlağı, hatta bir deve yularını bile bana vermekten kaçınanlarla kim olursa olsunlar mücadele ”

diyerek zekât vermeyenlere karşı savaşmaktan bile çekinmeyeceğini belirten halife, aşağıdakilerden hangisidir?

     
A
Ebu Bekir
B
Ömer
C
Osman
D
Ali
Soru 12

Hz. Ali Dönemi’nin çok karışık iç olaylarla geçmesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

     
A
Emevi sülalesinin Hz. Ali’nin halifeliğini tanımamasının
B
Ali’nin, Hz. Osman’ın katillerini bulamamasının
C
Ali’ye karşı bir muhalif grubun oluşmasının
D
Yalancı peygamberlerin ortaya çıkmasının
Soru 13

Hz. Peygamberin torunları, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

     
A
Hz. Hüseyin ─ Kuteybe bin Müslim
B
Hz. Hasan ─ Hz. Hüseyin
C
Hz. Ali ─ Amr bin As
D
Hz. Hasan ─ Hz. Ali
Soru 14

İslam Devleti’nin başkenti, aşağıdaki hangi halife döneminde Medine’den Kûfe’ye taşınmıştır?

     
A
Hz. Ali
B
I. Velit
C
Hz. Ebu Bekir
D
Yezit bin Muaviye
Soru 15

Hz. Ali, aşağıdaki hangi savaşta rakiplerini yenmiştir?

 
A
Sıffin
B
Katvan
C
Cemel
D
Talas
Soru 16

Bizans’a bağlı Ermeniye’yi İslam topraklarına katan Emevi halifesi, aşağıdakilerden hangisidir?

     
A
III. Yezit bin Velit
B
Mervan bin Hakem
C
Hişam bin Abdülmelik
D
Abdülmelik bin Mervan
Soru 17

Arap olmayan Müslümanlar (Mevali), hukuken Müslüman Araplarla, aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle eşit hâle gelmiştir?

     
A
Abbasi Devleti’nin kurulmasıyla
B
Emevi Devleti’nin yıkılmasıyla
C
İslamiyet’i kabul etmekle
D
İstanbul’un fethiyle
Soru 18

Hutbelerde Hz. Ali ve evladına hakaret etme durumuna son veren Emevi halifesi, aşağıdakilerden hangisidir?

     
A
Yezit bin I. Velit
B
Ömer bin Abdülaziz
C
Süleyman bin Abdülmelik
D
Mervan bin Muhammed
Soru 19

İlk İslam fetihlerinin son halkası, aşağıdakilerden hangisidir?

     
A
İber Yarımadası’nın fethi
B
Kuzey Afrika’nın fethi
C
İstanbul’un fethi
D
Şam’ın fethi
Soru 20

Müslümanlarla İspanyollar arasında 47 maddelik Gırnata’nın Teslim Antlaşması hangi yıl imzalanmıştır?

 
A
1355
B
1487
C
1491
D
1502
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Açık Lise İslam Tarihi Testleri

Açık Lise İslam Tarihi 1 Online Testleri Test 1

Açık Lise İslam Tarihi 1 Online Testleri Test 2

Açık Lise İslam Tarihi 1 Online Testleri Test 3

Açık Lise İslam Tarihi 1 Online Testleri Test 4

Açık Lise İslam Tarihi 2 Online Testleri Test 1

♦ Açık Lise İslam Tarihi 2 Online Testleri Test 2

♦ Açık Lise İslam Tarihi 2 Online Testleri Test 3

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 3 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise İslam Tarihi 1 Online Testleri Test 3 (1 Yorum)