Açık Lise İslam Tarihi 1 Online Testleri Test 4

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri:

Açık Lise İslam Tarihi 1 Online Testleri Test 4

Soru 1

İslam tarihinin ilk ve en önemli kaynağı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hadisler
B
Efsaneler
C
Siyer kitapları
D
Kur’an-ı Kerim
Soru 2

Aşağıdaki İlk Çağ toplumlarından hangisinde yazılı tarihin gelişme göstermesi beklenmez?

A
Türklerde
B
İbranilerde
C
Romalılarda
D
Yunanlılarda
Soru 3

Ay yılı kaç gündür?

A
333 gün
B
354 gün
C
360 gün
D
365 gün
Soru 4

Irak’ta devlet kurmuş olan Hireliler, aşağıdaki hangi devlete bağlı olarak hüküm sürmüşlerdir?

A
Sasani
B
Memlûk
C
Büyük Selçuklu
D
Bizans İmparatorluğu
Soru 5

Aşağıdaki kentlerden hangisi hicretten sonra “Medinetü’n Nebi” (Peygamber şehri) adını almıştır?

A
Taif
B
Kudüs
C
Mekke
D
Yesrib
Soru 6

Arap toplumundaki hayat tarzına verilen isimler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Hadari - Mevali
B
Bedevi - Hadari
C
Ummi - Hadari
D
Dâi - Bedevi
Soru 7

Cahiliye Dönemi’nde görülen aşağıdakilerden hangisine günümüzde rastlanmaz?

A
Çapulculuk
B
Kan davası gütmek
C
İnsan haklarını çiğnemek
D
Kız çocuklarını canlı toprağa gömmek
Soru 8

Hz. Muhammed hangi yaşlarda iken annesinin yanında kalmıştır?

A
1 - 3
B
4 - 6
C
6 - 8
D
9 - 12
Soru 9

Hz. Muhammed vahye muhatap olduktan sonra eşi Hz. Hatice ile birlikte aşağıdaki hangi kişiye giderek yaşadıklarını anlatmıştır?

A
Ümmü Seleme
B
Mutim bin Adiyy
C
Varaka bin Nevfel
D
Habeş Necaşisi Ashame
Soru 10

Hicretten sonra Hz. Muhammed Medine halkına, savaşlara kimlerin katılacağına karar verme yetkisinin kendisine ait olduğunu, Müslüman olsun ya da olmasın herkesin eşit haklara sahip olacağını, ayrıca dış baskılara karşı da birlikte hareket edileceğini duyurmuştur.

Hz. Muhammed’in Medine halkına yaptığı bu duyuru, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

A
Mekke’nin fethedildiğine
B
Askerliğin meslek hâline geldiğine
C
Yeni bir devletin temelinin atıldığına
D
İslam dininin Kuzey Afrika’ya yayıldığına
Soru 11

Yahudilerin, Hicaz Bölgesi’nde siyasi bir güç olmalarını sona erdiren olay, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hayber’in fethi
B
Mekke’nin ele geçirilmesi
C
Medine İslam Devleti’nin kurulması
D
Hudeybiye Barış Antlaşması’nın imzalanması
Soru 12

Müslümanların Bizans ile yaptığı ilk savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Huneyn
B
Yermük
C
Hendek
D
Mute
Soru 13

Hz. Ömer Dönemi’nde gerçekleştirilen aşağıdaki çalışmalardan hangisi devlet idaresinde yönetim ve yargının birbirinden ayrılmasının amaçlandığını gösterir?

A
Divan örgütünün kurulması
B
Devlet hazinesinin oluşturulması
C
İllere valilerin yanı sıra kadıların da gönderilmesi
D
Fethedilen yerlerin büyük illere (eyalet) ayrılması
Soru 14

İslam dünyasında, aşağıdakilerden hangisiyle birbirine muhalif “Hz. Ali taraftarları”, “Muaviye taraftarları” ve “Hariciler” olmak üzere üç grup ortaya çıkmıştır?

A
Hicretle
B
Hakem Olayı’yla
C
Kerbela Olayı’yla
D
Emevi Devleti’nin yıkılmasıyla
Soru 15

İslam tarihindeki “Harre Olayı”, aşağıdaki olaylardan hangisinin artçısı hükmünde sayılır?

A
Sıffin Olayı
B
Cemel Olayı
C
Zübeyr Olayı
D
Kerbela Olayı
Soru 16

Muaviye’nin oğlu Yezid’i kendisine veliaht tayin ederek devletin ileri gelenlerine onaylatması, aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A
Halifeliğin saltanata dönüşmesine
B
Müslümanların donanma kurmasına
C
Fetih hareketlerinin hızlanmasına
D
Devlet gelirlerinin artmasına
Soru 17

Abbasilerin, 718 yılında başlayıp otuz yıl süren kararlı muhalefetleri sonucunda 750 yılında yıkılan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emeviler
B
Memlûkler
C
Gırnata Sultanlığı
D
Endülüs Emevileri
Soru 18

İslam dünyasında Arapçanın bilim dili hâline gelmesinde, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Arap harflerinin yazımının kolay olması
B
Medreselerde eğitimin Arapça yapılması
C
Halifenin bilim adamlarını desteklemesi
D
Arapların edebiyata önem vermesi
Soru 19

İspanyollar, 16. yüzyılda Hristiyan hâkimiyeti altında kalan Müslümanlar için aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanmışlardır?

A
Mürtet
B
Mudejar
C
Berberi
D
Muvelledun
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, 1530 yılında İspanya sahillerine yedi defa gönderdiği otuz altı parçalık donanmasıyla İspanyollardan zulüm gören yaklaşık 70.000 Müslüman’ı kurtarmıştır?

A
Selçuklu beyi I. Alaeddin Keykubat
B
Gazne hükümdarı Sultan Mahmut
C
Osmanlı hükümdarı Fatih
D
Cezayir emiri Hızır Reis
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Açık Lise İslam Tarihi Testleri

Açık Lise İslam Tarihi 1 Online Testleri Test 1

Açık Lise İslam Tarihi 1 Online Testleri Test 2

Açık Lise İslam Tarihi 1 Online Testleri Test 3

Açık Lise İslam Tarihi 1 Online Testleri Test 4

Açık Lise İslam Tarihi 2 Online Testleri Test 1

♦ Açık Lise İslam Tarihi 2 Online Testleri Test 2

♦ Açık Lise İslam Tarihi 2 Online Testleri Test 3

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 13 Nisan 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın