Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test 5

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri:

Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test 5

Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test 5

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) hayatını öğrenme nedenlerinden biri değildir?

A
İslam’ın doğru tanıtılmasına yardımcı olmak
B
Kur’an’ın daha iyi anlaşılmasını sağlamak
C
İnancın gereğini yerine getirmek
D
Arap kültürünü benimsemek
Soru 2

Aşağıdaki kaynaklardan hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) hayatı ile en az ilgilidir?

A
Siyer
B
Meğazi
C
Felsefe
D
İslam Tarihi
Soru 3

Soyları devam eden Araplara “Arab-ı bâkiye” denir.

Aşağıdaki kavimlerden hangisi “Arab-ı bâkiye”dendir?

A
Kureyş
B
Semûd
C
Medyen
D
Âd
Soru 4

Kâbe’de sa’y yapan hacılar aşağıdakilerden hangisinin hatırasını yâd etmiş olmazlar?

A
Hz. İsmail
B
Hz. İshak
C
Hz. Hacer
D
Hz. İbrahim
Soru 5

Mekkeli müşriklerin İslam’ı kabul etmemelerin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yahudilerle dostluklarını bozmak istememeleri
B
Hz. Muhammed’e (sav.) güvenmemeleri
C
Atalarının inançlarına olan bağlılıkları
D
Kur’an mesajlarının evrensel olması
Soru 6

I. 571 yılında gerçekleşmişti.

II. Kâbe’ye saldıran Ebrehe, Yemen valisiydi.

III. Ebrehe Mekke’nin reisi Ebu Talip ile görüşmüştü.

IV. Ebrehe Kâbe’ye saldırmaktan son anda vazgeçmişti.

Fil olayı ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A
I ve II.
B
II ve III.
C
II ve IV.
D
III ve IV.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Haniflerin özelliklerinden biri değildir?

A
Cahiliye inançlarına karşı çıkmaları
B
Tevhit inancını benimsemeleri
C
Dini toplu şekilde yaşamaları
D
Putları reddetmeleri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in anne tarafından soyunu oluşturan atasıdır?

A
Abdülmuttalip
B
Vehb
C
Haşim
D
Zübeyr
Soru 9

Fatıma bint Esed, Hz. Muhammed (sav.)’in nesidir?

A
Halası
B
Sütkardeşi
C
Büyükannesi
D
Amcasının eşi
Soru 10

Hz. Muhammed (sav.)’in 40 yaşına kadarki hayatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Ticaretle uğraştığı
B
Kabile savaşlarına katıldığı
C
Okuma-yazma eğitimi aldığı
D
Medine’de akrabalarını ziyaret ettiği
Soru 11

Habeşistan’a hicret ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Buraya hicret ayrı zamanlarda üç defa gerçekleşmiştir.
B
Müslümanlar Habeş Necaşi’si Ashame’ den iyi muamele görmüşlerdir.
C
Müslümanların buraya hicret etmeleri Mekkeli müşrikleri mutlu etmiştir.
D
Hicret mekânı olarak seçilmesinde Habeşlilerin putperest olması etkili olmuştur.
Soru 12

Üç yıl süren yakın çevreye davet dönemindeki Müslümanlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Açıktan ve topluca ibadet edebiliyorlardı.
B
Hz. Peygamber ile Erkâm’ın evinde toplanıyorlardı.
C
Müşriklerin saldırı ve hakaretlerine maruz kalıyorlardı.
D
Çoğunluğu gençler, köleler ve kadınlardan oluşmakta idi.
Soru 13

İslam’ın getirdiği eşitlik anlayışı kadınlara ve kölelere bir takım haklar tanıyordu. Bu durum Mekke ileri gelenlerini rahatsız etmişti. Onlar bir köle ile eşit sayılmayı kabul edememişlerdi.

Burada müşriklerin İslam’ı kabul etmeme sebeplerinden hangisi anlatılmıştır?

A
Atalara olan bağlılık
B
Ekonomik sebepler
C
Kabileler arası rekabetin artması
D
Sosyal yapının değişmesi
Soru 14

Hz. Muhammed (sav.)’in Kâbe hakemliğinde başvurduğu çözüm şekli hangisi olmuştur?

A
Kabile reislerinin Hacer-i Esvet’i tutup kaldırması bizzat kendisinin de yerine koyması
B
Kimseyi karıştırmadan kendisinin Hacer-i Esvet’i taşıyıp yerine yerleştirmesi
C
Hacer-i Esvet’i yerine koyma işini kura usulü ile halletmesi
D
En yaşlı kabile üyesinin Hacer-i Esvet’i yerine koyması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer’in Müslüman olması anlatılırken değinilen durumlardan biri değildir?

A
Kendisinin Hz. Muhammed (sav.)’i öldürme kararı alması
B
Ebu Cehil’in Hz. Peygamber’e hakaret etmesi
C
Kız kardeşi ve eniştesinin Müslüman olmaları
D
Kur’an-ı Kerim’in üslubundan etkilenmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Miraç Gecesi’nde gerçekleşenlerden biri değildir?

A
Medine’ye hicrete izin verilmesi
B
Beş vakit namazın farz kılınması
C
Bakara suresinin son iki ayetinin inmesi
D
İnananların cennete gideceğinin bildirilmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi II. Akâbe Biatı’nda Hz. Muhammed (sav.)’in yanında yer alanlardan biridir?

A
Ebu Talip
B
Hz. Ömer
C
Hz. Ebu Bekir
D
Hz. Abbas
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Medine’ye hicretlerine, Mekkeli müşriklerin engel olma sebeplerinden biri değildir?

A
Ticaret yollarının güvenli bir halde kalmasını istemeleri
B
Müslümanların daha güçlü hale gelmelerinden korkmaları
C
Müslümanların Mekke’ye saldırmalarını engellemeye çalışmaları
D
Peygamber şehri” unvanını Medinelilere kaptırmak istememeleri
Soru 19

Aşağıdaki yollardan hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in hicrette izlediği, Mekkeli müşrikleri oyalama ve şaşırtmaya yönelik tedbirlerinden biridir?

A
Rehber olarak Abdullah b. Ureykıd’la anlaşması
B
Hz. Ebu Bekir’i yol arkadaşı olarak seçmesi
C
Sevr mağarasında üç gün kalması
D
Kuba köyünde konaklaması
Soru 20

I. Boykotun sona ermesi

II. Hz. Hatice’nin vefat etmesi

III. Beş vakit namazın farz kılınması

IV. Habeşistan’a ilk hicretin yapılması

Yukarıdakilerin kronolojik sıralaması hangisidir?

A
I - II - III - IV
B
I - II - IV - III
C
III - IV - II - I
D
IV - I - II - III
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

♦  Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test 1

♦  Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test 2

♦  Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test 3

♦  Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test 4

♦  Açık Lise Siyer 1 Online Testleri Test 5

♦  Açık Lise Siyer 2 Online Testleri Test 1

♦  Açık Lise Siyer 2 Online Testleri Test 2

♦  Açık Lise Siyer 2 Online Testleri Test 3

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 13 Nisan 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın