AÖL Temel Dini Bilgiler 2 Test 3

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Dersler Online Testleri

AÖL Temel Dini Bilgiler 2 Test 3

AÖL Temel Dini Bilgiler 2 Test 3

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi “suhuf” verilen peygamberlerden biridir?

A
Hz. İbrahim
B
Hz. Salih
C
Hz. Harun
D
Hz. Nuh
Soru 2

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Zebur, Hz. Musa’ya indirilmiştir.
B
Ahd-i Atik, İncil’e verilen isimdir.
C
Tevrat, Zebur’dan sonra indirilmiştir.
D
Ahid Sandığı, Yahudilerin kutsallarındandır.
Soru 3

Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesinde veya çoğaltılmasında aşağıdaki sahabelerden hangisi katkıda bulunmamıştır?

A
Hz. Zeyd b. Sabit
B
Hz. Ebu Bekir
C
Hz. Abbas
D
Hz. Ömer
Soru 4

Kur’an, öncelikle indirildiği toplumu muhatap almış, bununla birlikte tüm insanları ilgilendiren genel mesajlara da yer vermiştir.

Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisi, indirildiği topluma özel bir mesaj içermektedir?

A
“İnsan neden yaratıldığına bir baksın!”(Târık suresi, 5.ayet)
B
“Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.” (Yûsuf suresi, 2. ayet)
C
“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık… ”(Hucurat suresi, 13.ayet)
D
“Gerçek şu ki, insan kendini kendisine yeterli görerek azar.”(Alak suresi, 6-7.ayetler)
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili değildir?

A
Cüz
B
Sure
C
Hizb
D
Tecvit
Soru 6

Kur’an’ı Kerim’in genellikle on ayetten oluşan, özel işaretlerle ayrılmış ve çoğunlukla namazların sonunda okunan kısımlarına ne denir?

A
Aşir
B
Hatim
C
Tertil
D
Mukabele
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın ana konularından biri değildir?

A
İnanç
B
Ahlak
C
Ticaret
D
İbadet
Soru 8

- Çevremizde Yasin, Taha ve Ecrin gibi isimlerin varlığı

- Taziyelerde “inna lillah ve inna ileyhi raciun” ayetinin okunması

- Evlere nazardan koruduğuna inanılan ayetlerin asılması

Verilen bilgiler Kur’an ile ilgili aşağıdakilerden hangisine delil oluşturur?

A
Kültürümüzdeki etkisine
B
Allah tarafından korunduğuna
C
Aklı kullanmayı teşvik ettiğine
D
Kamil insan modeli sunduğuna
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinin peygamber olup olmadığı tartışmalıdır?

A
Hz. İsmail
B
Hz. İdris
C
Hz. Üzeyr
D
Hz. Hud
Soru 10

“Ben, Allah’tan, hepinizden daha çok çekinir ve sakınırım. Lakin ben, bazen nafile oruç tutarım bazen de tutmam, gecenin üçte birinde namaz kılarım, üçte birinde uyurum.”

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A
Peygambere olan ihtiyaç
B
İbadetlerde dengeli olma
C
İbadetlerde devamlılık
D
İman amel ilişkisi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’e verilen lakaptır?

A
el-Hakem
B
es-Sıddık
C
el-Faruk
D
el-Emin
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Medine’ye hicretten önce vefat etmiştir?

A
Hz. Mus’ab b.Umeyr
B
Hz. Halid b. Velid
C
Hz. Hatice
D
Hz. Aişe
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin fethi sırasında Hz. Peygamber’in “sığınmaları durumunda insanların emin olacakları”nı ilan ettiği yerlerden biri değildir?

A
Ebû Süfyan’nın evi
B
Kişinin kendi evi
C
Harem-i Şerîf
D
Dârü’l-Erkâm
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış Antlaşması’ndan önce gerçekleşmiştir?

A
Veda Haccı
B
Uhud Savaşı
C
Mekke’nin fethi
D
Hz. Peygamberin vefatı
Soru 15

Ahlakın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsan davranışları
B
Yaşayan dinler
C
İman esasları
D
Örf ve adetler
Soru 16

“Artık kim (elinde bulunandan) verir ve (Allah’tan) sakınırsa, en güzeli (Allah’ın birliğini) tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız. (Leyl suresi, 5-7. ayetler)

Bu ayetlerde aşağıdaki konuların hangisinden bahsedilmemiştir?

A
İyilik etmek
B
Cömert olmak
C
Hoşgörülü olmak
D
Kötülükten sakınmak
Soru 17

Selamın yaygınlaştığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin artması beklenmez?

A
Sevgi ve saygı
B
Güven ve dostluk
C
Barış ve hoşgörü
D
Küskünlük ve dargınlık
Soru 18

Başkaları hakkında önyargılı bir şekilde olumsuz tahminlerde bulunmaktır.

Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yalan
B
Sui zan
C
Gıybet
D
İftira
Soru 19

Hz. Muhammed (sav.)’den günümüze kadar Müslüman toplumların din, sosyal hayat, siyaset, kültür ve medeniyet alanlarında yaşadıklarını inceleyen bir ilim dalıdır.

Hakkında bilgi verilen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Peygamberler Tarihi
B
Mezhepler Tarihi
C
Dinler Tarihi
D
İslam Tarihi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi matematik alanında tanınmış bilim insanlarından biridir?

A
Harezmi
B
İbn Batuta
C
Katip Çelebi
D
Evliya Çelebi
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

AÖL Temel Dini Bilgiler

♦  Temel Dini Bilgiler 1 Testi 1  

♦  Temel Dini Bilgiler 1 Testi 2  

♦  Temel Dini Bilgiler 1 Testi 3  

♦  Temel Dini Bilgiler 1 Testi 4   

♦  Temel Dini Bilgiler 2 Test 1   

♦  Temel Dini Bilgiler 2 Test 2   

♦  Temel Dini Bilgiler 2 Test 3   

♦  Temel Dini Bilgiler 2 Test 4

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Dersler Online Testleri

MAÖL İmam Hatip U.E. Alan Dersleri Sınav Soruları

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 10 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın