MAÖL İmam Hatip Kelam – 2 Test 2

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri:

MAÖL İmam Hatip Kelam – 2 Test 2

Soru 1
 

“…Peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz.’’ (İsra suresi, 15. ayet) Verilen ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Peygamberlerin birer uyarıcı olduklarına
B
Peygamber göndermenin Allah’ın takdirinde olduğuna
C
Bütün peygamberlere ilahi kitap verildiğine
D
İlahi emirlere uymayanların cezalandırılacaklarına
Soru 2

Peygamberlerin ismet sıfatlarına bir eksiklik getirmeyen ve günah sayılmayan hatalarına ne denir?

A
İhsan
B
Zelle
C
İstidrac
D
Kezb
Soru 3

Peygamberlerin üstün zekâ ve kavrayış gücüne sahip olma özelliğine - - - -, Allah’tan aldıkları vahyi olduğu gibi insanlara ulaştırmasına - - - - denir. Metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
fetanet - emanet
B
sıdk - tebliğ
C
ismet - sıdk
D
fetanet - tebliğ
Soru 4

Mucize ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Sadece resul olan peygamberlere verilmiştir.
B
Tabiat kanunlarına aykırı olağanüstü olaylardır.
C
Allah’ın izni ve peygamberlerin eliyle gerçekleşmiştir.
D
Bir peygambere verilen mucize diğerine verilmemiştir.
Soru 5

Peygamberlere gönderilen suhuflar toplam kaç sayfadır?

A
50
B
70
C
90
D
100
Soru 6

“…Ona (İsa’ya), içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.’’ (Mâide suresi, 46. ayet) Bu ayette İncil ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Allah tarafından Hz. İsa’ya indirildiğine
B
Kendisinden önceki kitabı doğruladığına
C
İnsanlar için hidayet kaynağı olduğuna
D
Hz. Muhammed (sav.) hakkında bilgi verdiğine
Soru 7

Hz. Musa’ya indirilen kutsal kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zebur
B
Tevrat
C
İncil
D
Kur’an
Soru 8

“Yoksa onu (Muhammed) uydurdu mu diyorlar? De ki: Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi siz de onun benzeri bir sure getirin ve Allah’tan başka, çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın.’’ (Yûnus suresi, 38. ayet) Bu ayette Kur’an’ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

A
Son ilahi kitap olduğuna
B
Allah tarafından korunacağına
C
İnsanların benzerini getirmekten aciz olduklarına
D
Geçmiş peygamberler hakkında bilgi verdiğine
Soru 9

Hz. Muhammed (sav.)’e “hâtemul enbiya’’ denmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Okuma yazma bilmiyor olması
B
Peygamberlerin sonuncusu olması
C
Verdiği mesajların evrensel olması
D
Üstün ahlak ve fazilet sahibi olması
Soru 10

“Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık…’’ (Sâd suresi, 27. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A
Varlıkların belirli bir amaç doğrultusunda yaratıldığı
B
Ahirette herkesin yaptıklarından hesaba çekileceği
C
Yerin ve göğün Allah tarafından yedi kat yaratıldığı
D
Yeryüzünün insanlar için çalışma mekânı kılındığı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ahiretle ilgili kavramlardan biri değildir?

A
Mahşer
B
Ba’s
C
Haşr
D
Risalet
Soru 12

“Üstelik, biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de (onun yaptıklarını) alıp kaydetmektedir.’’ (Kâf suresi, 17. ayet) Bu ayette aşağıdaki meleklerin hangisinin görevinden bahsedilmektedir?

A
İsrafil
B
Kiramen Kâtibin
C
Melekül Mevt
D
Mukarrebun
Soru 13

Tenasüh anlayışı yani ölen insanın ruhunun bir başka varlığa geçtiğine inanma, İslam’ın aşağıda verilen iman esaslarından en çok hangisi ile çelişmektedir?

A
Ahirete iman
B
Peygamberlere iman
C
Meleklere iman
D
Kaza ve kadere iman
Soru 14

Ahirete inanan bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

A
İnsanlara iyilik ve adaletle davranması
B
Haksızlıklar karşısında cesur olması
C
Ahiret yurdu için hazırlık yapması
D
Dünyanın nimetlerine aldanması
Soru 15

‘‘Şüphesiz sen, sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah, dilediğini hidayete erdirir. O, hidayete erecekleri çok iyi bilir.’’ (Kasas suresi, 56. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A
Hidayetin ancak Allah’ın dilemesiyle olacağına
B
Zalim ve fâsıkların dalalet içinde olduklarına
C
Peygamberlerin hidayete vesile olduklarına
D
Kişinin sevdiğiyle beraber haşrolunacağına
Soru 16

• İnsanın iki ayrı eceli vardır. • Helal yoldan kazanılmayan şey rızık değildir. • Hastalık veya kazayla insan ömrü uzayıp kısalabilir. Bu görüşler aşağıdaki itikadi mezheplerden hangisine aittir?

A
Eşari
B
Maturidi
C
Mu’tezile
D
Mürcie
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yeni ilmi kelamın ele aldığı konulardan biri değildir?

A
Kur’an-ı Kerim’in ibadetler ile ilgili hükümlerini açıklamak
B
Materyalizmin Allah’ın varlığı hakkındaki iddialarına cevap vermek
C
İnanç esaslarını akıl ve bilgi ile temellendirmenin yollarını göstermek
D
Görülmeyen varlıkları, duyularla algılanamayan varlıklarla izah etmek
Soru 18

“Tanrı’nın varlığını ve O’nun âlemin ilk sebebi olduğunu kabul etmekle beraber, Tanrının âlemin işleyişine müdahale etmediğini kabul eden felsefi ekol’’ aşağıdakilerden hangisidir?

A
Politeizm
B
Mistisizm
C
Deizm
D
Pozitivizm
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Agnostisizm (bilinemezcilik) felsefi akımının düşüncelerinden biri değildir?

A
Hiçbir bilgi kesin değildir.
B
Akıl âlemin ilk ve son sebeplerini kavrayabilir.
C
Tanrı vardır ya da yoktur denilemez.
D
İnsan aklının ve zihninin reel değeri yoktur.
Soru 20

• Şeytan kutsal bir varlık olarak görülür. • Her türlü düzene başkaldırmak ilkelerindendir. • Şeytan için kurban verme gibi gelenekleri vardır. Hakkında bilgi verilen inanç akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Satanizm
B
Ateizm
C
Nihilizm
D
Mistisizm
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Önceki:

Açık Lise Kelam 2 Online Testleri Test 1

Sonraki:

Açık Lise Kelam 2 Online Testleri Test 3

Mesleki Açık Öğretim Lisesi İmam Hatip Programı Uzaktan Eğitim Alan Dersleri Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 20 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın