Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin sigortalı yapılması ile ilgili sorular ve cevaplar

Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin 6764 sayılı kanuna göre sigortalı yapılması ile ilgili sorular ve cevaplar

 1. 6764 sayılı kanundaki “alan eğitimine başlamak” ne ifade etmektedir? Sigortalı işe giriş bildirgesi SGK’ya ne zaman verilecek?
 2. Mesleki eğitim merkezleri ve mesleki eğitim merkezi programları uygulayan kuramların öğrencileri işletmeyle sözleşme imzaladıkları tarihten itibaren,
 3. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri öğrencileri ile çok programlı Anadolu liselerinin mesleki ve teknik alanlarında öğrenim gören öğrenciler alan seçimi yaparak 10. sınıfta eğitim öğretime başladıkları tarihten itibaren.
 4. Diğer ortaöğretim kuramlarından ders yılı başladıktan sonra mesleki ve teknik Anadolu lisel erine nakil ve geçiş yapan öğrenciler ise naklen geçiş yaptıkları tarihten itibaren,
 5. Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri yüz yüze eğitime başladıkları tarihten itibaren,

alan eğitimine başlamış sayılır. Alan eğitiminin başlamasıyla SGK’ya işe başlama tarihinden en az 1 gün önce işe giriş bildirgesi verilerek iş kazası ve meslek hastalığı ve hastalık sigortasının başlatılması gerekir.

 1. Öğrenci nakil olduğunda ne gibi bir yol izlenecek?

SGK mevzuatına göre, işe giriş bildirgesi işe başlama tarihinden en az 1 gün önce yapılması gerektiğinden;

 1. Elektronik otomasyon sistemi (e-Okul, Mesem modülü) üzerinden öğrencinin naklinin gerçekleştiği gün, öğrencinin ayrıldığı okul müdürlüğünce SGK çıkış işlemi yapılır.
 2. Öğrencinin naklinin gerçekleştiği gün, okul müdürlüğünce SGK giriş bildirgesi işlemi yapılır. Bir sonraki gün eğitim öğretime başlatılır.
 3. Okullarımız/kurumlarımız SGK işlemlerinde 1-30 ya da 15- 14 çalışma aralıklarından hangisini kullanmalıdır?

Okullarımız/kuramlarımız, öğrencilerin sigorta işlemleri için 1-30 çalışma aralığını kullanacaklardır. Bu nedenle SGK’ya bildirimlerin (ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar gibi) en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’üne kadar yapılması gerekmektedir.

Not:Kamu sektörü olarak tescil edilmiş okulun (işyeri mahiyet kodu “1” ise) işyeri dosyasının olduğu SGK ünitesine müracaat ederek ters işyeri olarak düzeltme yapması gerekmektedir.


 1. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde yuz yüze eğitime devam eden öğrencilerin e- bildirgesi nasıl doldurulacak?

Öğrencinin yüz yüze eğitim alacağı aylık gün sayısı belirlenerek eksik gün bildirimi şeklinde yapılacaktır. (Örneğin haftada 3 gün yüz yüze eğitime devam eden bir öğrencinin bir ayda en fazla 5 hafta eğitim alabileceği göz önünde bulundurulduğunda, 3×5=15 gün bildirim yapılacaktır. Öğrencinin yüz yüze eğitimde devamsızlık yaptığı günlerin toplamı ile eğitim süresi bir ayda 4 hafta veya daha az olması durumunda, eğitim yapılmayan gün sayısı devamsızlık olarak bildirilecektir.)

Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere eksik gün bildirimi yapılırken, eksik gün nedeni 13 -Diğer Nedenler seçilecektir.

 

 1. Mesleki Acık Öğretim Lisesinde yuz yüze eğitime devam eden öğrenciler devamsızl ıktan kaldıklar ında, ikinci dönem yüz yüze eğitime devam edemeyeceklerinden sigorta çıkışı yapılacak mı?

Devamsızlıktan kalan mesleki açık öğretim lisesi öğrencilerinin devamsızlıktan kaldığı kesinleştiği tarih itibariyle, sigorta çıkışları yapılacaktır. Ayrıca ikinci dönem yüz yüze eğitim imkânı bulunmadığından sigorta girişleri yapılmayacaktır.

 

 1. Yoğunlaştırılmış eğitim gören öğrenciler (Otelcilik) yıl boyunca sigortalı mı olacak?

Yoğunlaştırılmış eğitim gören öğrenciler ders yılı başlangıcından itibaren yıl boyunca sigortalı olacaktır.

 

 1. Yarıyıl tatilinde öğrencilerin sigorta çıkışı yapılacak mı?

Yarıyıl tatilinde hiçbir şekilde öğrencinin sigorta çıkış işlemi yapılmayacaktır. Yarıyıl tatilinde işletmede mesleki eğitim veya staj çalışmasına gitmeyip tatil yapan öğrenciler izinli sayıldıklarından SGK’ya eksik gün bildirimi yapılacaktır.

 1. Yaz tatilinde öğrencilerin sigorta çıkışı yapılacak mı?

Yaz tatilinde de SGK çıkış işlemleri kesinlikle yapılmayacaktır, eksik gün bildirimi yapılacaktır. Yaz tatilinde Haziran ve Eylül aylarında alan eğitimi yapıldığından bu aylarda nedeni belirtilerek eksik gün bildiriminde bulunulacaktır. Temmuz ve Ağustos aylarında eğer alan eğitimi ya da staj çalışması yoksa 0 gün 0 kazanç olarak bildirim yapılacaktır.

(Örneğin, öğrencinin yaz tatilinin 18 Haziran’da başlayıp 16 Eylül’de bittiği ve yaz tatilinde herhangi bir alan eğitimi ve staj uygulaması olmadığı düşünüldüğünde;

Haziran ayı için 12 gün, Eylül ayında ise 16 gün eksik gün bildiriminde bulunulacaktır. Temmuz ve Ağustos aylarında ise 0 gün 0 kazanç olarak bildirim yapılacaktır.)

 1. Kayıtlı olduğu halde okula/kuruma hiç başlamayan öğrencilerin sigorta durumu nasıl olacak?Okul/kurum SGK işe giriş bildirgesi verdiği halde öğrenci eğitime hiç başlamamışsa ilgili dönem sonunda, okul/kurum illerdeki SGK ünitesine müracaat ederek işe girişin silinmesi sağlamalıdır.

 

 1. Yarım gun devamsızlık yapan öğrencilerin SGK işlemi nasıl yapılacak?

Yarım gün devamsızlık yapan öğrenciler SGK’ya devamsız olarak bildirilmeyecektir.

 1. Mesleki eğitim merkezi ile birlikte Mesleki Acık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrencilerin SGK işlemleri nasıl yapılacak?

Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrenciler, mesleki eğitim merkezinde karşılığı olan derslerden yüz yüze eğitim programına devam ettirilemeyeceğinden SGK işlemleri mesleki eğitim merkezleri tarafından yapılacak olup ikinci bir SGK giriş işlemi yapılmayacaktır.

 1. Başka bir işte çalışmakta olup Mesleki Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze eğitim gören öğrencilerin SGK işlemleri nasıl olacak?

Bu durumda olanlara SGK’ya işe giriş bildirimi yapılacaktır. Öğrencinin yüz yüze eğitim alacağı aylık gün sayısı belirlenerek eksik gün bildirimi şeklinde yapılacaktır. (Örneğin haftada 3 gün yüz yüze eğitime devam eden bir öğrencinin bir ayda en fazla 5 hafta eğitim alabileceği göz önünde bulundurulduğunda, 3×5=15 gün bildirim yapılacaktır. Öğrencinin yüz yüze eğitimde devamsızlık yaptığı günlerin toplamı ile eğitim süresi bir ayda 4 hafta veya daha az olması durumunda, eğitim yapılmayan gün sayısı devamsızlık olarak bildirilecektir.)

Eğer öğrenci, 657 sayılı Kanunun 4/A kapsamında devlet memuru ise bildirim yapılmayacaktır.

Öğrencilerden emekli olanlar varsa bu durumda bildirim yapılacaktır; fakat SGK tarafından emekli aylığı kesilmeyecektir.

 1. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri öğrencileri ile çok programlı Anadolu liselerinin mesleki ve teknik alanlarında öğrenim gören öğrenciler devamsızlıktan kalmış olsa bile eğitim öğretime engel olmadıktan sonra okula gelip derslere girebilir. Bu durumda SGK işlemleri yapılacak mı?

Bu durumda olan öğrenciler okula devam ettikleri sürece SGK işlemleri devam ettirilecektir.

 1. Ortaöğretim seviyesinde öğrenci olup hiçbir sosyal güvencesi olmayanlara yönelik SGK işlemleri nasıl olacaktır?

Öğrenci, kendisi e-Devlet uygulama sistemine girecektir. Bakılmakla yükümlü olup olmadığını sorgulayacaktır. Sorguya bakan öğrenci e-Devlet sorgulama belgesinin çıktısını okul idaresine teslim edecektir. Bu belgeye göre, okul idaresi öğrencinin bakılmakla yükümlü olması durumunda %1, bakılmakla yükümlü olmaması durumunda ise % 6 SGK primi ödemesi yapacaktır.

Öğrenciler tarafından yapılacak olan e- Devlet sorgulamasının işlem basamakları aşağıdaki gibidir:

 

 1. PTT’den e-Devlet şifresi alınacaktır. (e-Devlet şifresi olmayanlar için)
 2. turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet sistemine TC kimlik numarası ve PTT’den alınan şifre ile giriş yapılacaktır.
 3. Aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi, e-Hizmetler bağlantısına giriş yapılacaktır.
 4. “Sosyal Güvenlik Kurumu” seçilerek, aşağıdaki ekran görüntüsünde de olduğu gibi SPAS Müstehaklık Sorgulama (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)” seçilecektir.
 5. Açılan SPAS Müstehaklık Sorgulama (Sağlık Provizyon Aktivasyon Ekranı)’da aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi “Yazdır” butonu tıklanarak belgenin çıktısı alınacaktır.
 6. Öğrenci tarafından çıktısı alınan bu belge, okul idaresine teslim

 

 1. Okulda iş kazası olduğunda işlem basamakları nasıl olacaktır? 5510 sayılı Kanunun 4. maddesine göre;

İşveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve SGK’ya da en geç üç işgünü içinde bildirim yapılması gerekmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun iş kazası bakımından yapılması gereken iş ve işlemleri ile ilgili İl İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ve İlçe İSG Bürolarından gerekli destek alınarak, işveren ve işveren vekili tarafından gerekli uygulamalar aksatılmadan yapılır.

 1. Okul dışında okul tarafından düzenlenen bir çalışma esnasında kaza olduğunda işlem basamakları nasıl olacak?

5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde işyeri tanımı yapılmıştır. İşyerinin bölüm ve eklentileri de işyeri sayılmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) bendi kapsamında öğrenci, faaliyeti nedeniyle görevlendirildiği yerde iş kazası geçirmesi halinde iş kazası sayılmakta olup diğer hallerde ise sayılmamaktadır. İş kazası olduğunda SGK’nın müfettişlerince düzenlenecek raporun sonucuna göre işlem yapılır.

6331 sayılı kanunun ilgili maddeleri hükmü gereğince İl İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ve İlçe İSG Bürolarından gerekli destek alınarak, işveren ve işveren vekili tarafından gerekli uygulamalar aksatılmadan yapılır.

Maöl öğrencilerinin sigortalarının yapılması ve kesilmesi ile ilgili soru ve cevaplar

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 27 Ağustos 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın