Açık Lise Matematik 5 Test 1

Açık Lise Matematik Online Testleri

Açık Lise Matematik 5 Online Test: 1

Açık Lise Matematik 5 Online Test: 1

Soru 1
acik-lise-matematik-5-ocak-2016-soru-1
A
.
B
.
C
.
D
.
1 numaralı soru için açıklama 
Doğal sayılar kümesindeki 4. terimi 4'tür. 4'ü ''n'' yerine yerleştirirsek sonucu buluruz. 8 / 3n-4 ==> 8 / 3.4-4 ==> 8 / 12-4 ==> 8 / 8 ==> 1
Soru 2

Bir aritmetik dizinin ilk terimi 7 ve ortak farkı 3 olduğuna göre bu dizinin sekizinci terimi kaçtır? 

A
22
B
25
C
28
D
31
Soru 3

Bir geometrik dizinin ilk beş terimi a, 3, b, 27, 81 olduğuna göre a + b kaçtır?

A
9
B
10
C
11
D
12
Soru 4

acik-lise-matematik-5-ocak-2016-soru-4

Aşağıdakilerden hangisi bir aritmetik dizi belirtir?

A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 5

8 basamaklı 22222222 doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

A
8
B
7
C
6
D
5
Soru 6

A doğal sayısının 8 ile bölümünden kalan 7’dir. Buna göre 2A + 4 sayısının 8 ile bölümünden kalan kaçtır?

A
2
B
3
C
4
D
5
6 numaralı soru için açıklama 

(Aşağıdaki çözüm matematiksel formülle değil, sözel anlatımla yapılmış amatör bir çözümdür)

A sayısının 8' bölümünden kalan 7 ise A sayısı yerine 15 diyebiliriz. Bu durumda 2A= 30 olur. 30+4= 34 olur. 34/8=4 Kalan ise 2 olur.

4 X 8 = 32 olduğu için 34-32=2 olur.

Soru 7

Dördün katı olan yıllara artık yıl denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi artık yıldır?

A
1583
B
1486
C
1642
D
1892
7 numaralı soru için açıklama 
Artık yılı bulmak için 4'ün katı olan, yani 4'e tam bölünebilen yılı bulacağız. 4'e bölünebilme kuralı der ki: Son iki basamağı 00 veya 4'ün katı olan sayılar 4 ile kalansız bölünebilir. Buna göre seçeneklerde verilen sayıların sadece son iki hanesine bakarak hızlıca 4'e tam bölünen sayıyı bulabiliriz. 92 / 4 =23'tür ve kalanı yoktur. Bu nedenle cevap D'dir.
Soru 8

Beş basamaklı 6843A sayısının 5 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre A’nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır?

A
16
B
20
C
24
D
32
8 numaralı soru için açıklama 
5 ile tam bölünebilme kuralına göre "son basamağı 0 ve 5 olan sayılar 5 ile tam bölünebilir." Dolayısıyla bir sayının 5 ile bölümünden 3 kalanı vermesi için sayının (6843A sayısının) birler basamağının (yani A'nın) 3 veya 8 olması gerekir. 3 x 8 = 24 işlemi de bizi C seçeneğine götürür.
Soru 9

Kenar uzunlukları 8 cm ve 10 cm olan dikdörtgen şeklindeki levhalarla kare şeklinde bir yüzey oluşturulacaktır.

Bunun için en az kaç levha kullanılmalıdır?

A
5
B
10
C
15
D
20
9 numaralı soru için açıklama 
Kenar uzunlukları 8 ve 10 cm olan levhalardan bir kare elde etmek demek, levhaları yan yana getirerek kenar uzunluğu eşit olan bir dörtgen (biz buna kare diyoruz) elde etmek demektir. Dolayısıyla 8 ve 10'un en küçük ortak bölünenini bularak sonuca varabiliriz. 40'ı hem 10'a (4 çıkar); hem de 8'e (5 çıkar) kalansız olarak bölebiliriz. 5 x 4 = 20 tane levhayı 8 cm olan kenardan 5 tanesini; 10 cm olan kenardan 4 tanesini yan yana getirerek bir kare elde edebiliriz. Kareli defter üzerinde bu söylediklerimizi düşünürseniz daha kolay anlaşılır.
Soru 10

72 cm ve 90 cm uzunluğundaki iki tahta çubuk, hiç parça artmayacak biçimde en büyük uzunluktaki eş parçalara ayrılacaktır.

Buna göre bir parçanın uzunluğu kaç santimetre olur?

A
9
B
16
C
18
D
24
10 numaralı soru için açıklama 
En büyük ortak böleni bularak soru çözülebilir: 90 / 18 = 5 ve 72 / 18 = 4 olarak toplam 5 tane 18 cmlik çubuk elde edilebilir. 9 sayısı da, 90 ve 72 sayılarının ortak bölenidir. Ancak bizden ortak (burada eşit uzunluktaki) en büyük böleni bulmamız isteniyor. (16 ve 24 ise 90 ve 72'nin ortak böleni değildir.)
Soru 11

%30 kârla satılan bir ürüne satış fiyatı üzerinden %20 indirim yapılırsa kâr yüzdesi kaç olur?

A
2
B
4
C
8
D
10
11 numaralı soru için açıklama 
100 liraya aldığım malı % 30 karla 130 Lira etiket fiyatından % 20 indirimle satıyorum. 130 / 100 * 20 = 26 Lira indirim yapıyorum. 130 - 26 = 104 Liraya satıyorum. 100 Liraya mal etmiştim. O halde % 4 karla satıyorum.
Soru 12

%8 KDV eklenerek satılan bir çizmenin etiket fiyatı 216 liradır. Bu çizmenin KDV’siz etiket fiyatı kaç liradır?

(KDV: Katma Değer Vergisi)
A
200
B
204
C
206
D
208
12 numaralı soru için açıklama 
216 Lira malın % 8 KDV eklenmiş fiyatıdır. Dolayısıyla 216 lirayı önce 108'e bölüp sonra 100 ile çarparak malın KDV'siz fiyatını bulabiliriz. 216 / 108 *100 = 200
Soru 13

Celal 2000 lira olan maaşının %30’u ile ev kirasını, %20’si ile taksitlerini, %15’i ile faturalarını ödüyor. Celal’in maaşından geriye kaç lira kalır?

A
600
B
650
C
700
D
750
13 numaralı soru için açıklama 

Ev kirası % 30 + taksitler % 20 + faturalar % 15 = % 65

Celal maaşının % 65 ile bu masraflarını karşılıyor. Geriye kalan % 35'tir.

2000'i 100'e bölün ve 20 x 35 = 700 bulursunuz.

Soru 14

2400 lira, yıllık %15 basit faizle 3 yıllığına bankaya yatırılıyor. Buna göre üçüncü yılın sonunda bankadan alınacak faiz kaç liradır?

A
980
B
1040
C
1080
D
1120
14 numaralı soru için açıklama 
2400 Liranın % 15'i 360 Liradır. Basit faiz ve 3 yıllık vade olduğu için 3 yılın sonunda alınacak faiz: 360 x 3 = 1080 Lira olur.
Soru 15

Eşit iş gücündeki 5 ustanın 120 günde yaptığı işi aynı güçteki 30 usta kaç günde yapar?

 
A
10
B
20
C
30
D
40
15 numaralı soru için açıklama 

Aynı güçteki usta sayısı 5'ten 30'a çıkmış, yani çalışan usta sayısı 6 kat artmış. İş miktarı da değişmediğine göre (iş formülüne filan gerek kalmadan) gün / çalışan kişi sayısındaki oransal artış yaparsak, yani 120 / 6 dersek 20'yi buluruz.

5 usta 120 günde bitiriyor.

30 usta kaç günde bitirir?

30 / 5 = 6

120 / 6 = 20 gün.

Soru 16

300 lira, yaşları 4, 5, 6 olan üç kardeş arasında yaşlarıyla doğru orantılı olacak biçimde paylaştırılıyor.

Buna göre en küçük kardeş kaç lira alır?

A
50
B
60
C
70
D
80
16 numaralı soru için açıklama 

Yaşları ile orantılı paylaştıracağımıza göre:

4 + 5 + 6 = 15

300 / 15 = 20

En küçük kardeşin payı yaşı ile orantılı olarak 4'tür. Yani:

4 x 20 = 80 Lira.

Soru 17

0,5 litre meyve suyu elde etmek için 2 kg meyve kullanılmaktadır. Buna göre 2 litre meyve suyu elde etmek için kaç kilogram meyve kullanılır?

A
8
B
10
C
12
D
16
17 numaralı soru için açıklama 

0,5 litre için 2 kg ise

2 litre için kaç kilo meyve gerekir?

2 / 0,5 (yarım) litre = 4 katı. O halde 2 kg'ın 4 katı kadar yani 2 x 4 = 8 kg meyve gerekir.

Soru 18

Bir otomobil A şehrinden B şehrine sabit hızla ve mola vermeden 6 saatte gidiyor. Bu otomobil hızını iki katına çıkarırsa aynı yolu mola vermeden kaç saatte gider?

 
A
6
B
5
C
4
D
3
18 numaralı soru için açıklama 
Hız 2 katına çıkarsa süre (2'ye bölünür) yarıya düşer. 6 / 2 = 3 saat.
Soru 19

Bir araç 100 km’de 6 litre benzin tüketiyor. Benzinin litresi 3,5 lira olduğuna göre, bu araçla yapılan 2000 km’lik yolculuğun benzin maliyeti kaç lira olur?

 
A
240
B
280
C
360
D
420
19 numaralı soru için açıklama 
Önce 2000 km için kaç litre benzin yakacağını bulalım: 20 x 6 = 120 litre. Sonra 120 litre x 3,5 Lira = 12 x 35 = 420 Lira.
Soru 20

Bir taksinin ücret tarifesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Ücret (Lira)

Taksimetre açılış

4

Gidilen her 1 km

2

Beklenen her dakika

0,5

Buna göre marketteki işi için taksiyi 10 dakika bekleten bir müşteri, toplam 20 km yol giderse taksiciye kaç lira öder?

A
45
B
49
C
65
D
69
20 numaralı soru için açıklama 

Taksimetre açılışı: 4 Lira

10 dakika bekleme: 10 x 0,5 lira = 5 Lira

20 km yol: 20 x 2 Lira = 40 lira.

Toplam: 4 + 5 + 40 = 49 Lira.

20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Açık Lise Matematik 5 Online Testleri Test: 1

Açık Lise Matematik 5 Online Testleri Test: 2

Açık Lise Matematik Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 17 Mayıs 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise Matematik 5 Test 1 (2 Yorum)