Açık Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test 2

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Dersler Online Testleri

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test 2

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test 2

Soru 1

I. Doğal haklar anlayışı

II. Humanizm düşüncesi

III. Rönesansın etkileri

Verilenlerden hangileri insan haklarının gelişmesinde etkili olmuştur?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 2
  1. Belli bir dönemde yürürlükte bulunan hukuk kurallarının bütünüdür.

  2. Herhangi bir yerde uygulanmakta olmayıp fakat uygulanması gereken, hakkaniyete uygun düşeceği düşünülen hukuk kurallarıdır.

Açıklanan kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
Pozitif hukuk - Doğal hukuk
B
Doğal hukuk - Temel haklar
C
Kamu hakları - İnsan hakları
D
Pozitif hukuk - Yasalar
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın gereklerindendir?

A
Kuvvetler birliği
B
Kanun önünde eşitlik
C
Devlet faaliyetlerinin belirsizliği
D
Hükûmetin ayrı bir hukuka tabi olması
Soru 4

Vatandaşların sosyal durumlarıyla, refahlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir yaşam düzeni sağlamayı kendine ödev edinen, gelir adaletini temel alan devlet anlayışı öncelikle aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demokratik devlet
B
Hukuk devleti
C
Sosyal devlet
D
Laik devlet
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi laik bir devlette görülmez?

A
Herkesin bir dine inanıp inanmamakta serbest olması
B
Devleti oluşturan kurumların dini esaslara dayandırılması
C
Toplumda din, vicdan, kanaat ve ibadet hürriyetinin sağlanması
D
Kimsenin, başkalarını inanmaya ya da ibadete zorlayamaması
Soru 6

“Kuvvetler ayrımı’’ kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişilerin yasalar önünde eşit olması
B
Toplumda barışın sağlanması
C
Yürütme ve yargı hakkının mecliste olması
D
Yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirinden bağımsız olması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerindendir?

A
Halka rağmen halk adına kararların alınması
B
Devletin başlı başına bir amaç olması
C
Halk egemenliğine dayanması
D
Bireysel özgürlüğün göz ardı edilmesi
Soru 8

“Üyelerinin düşünce ve menfaatlerini gerçekleştirmek için iktidarı kısmen ya da tamamen elde etmek amacıyla siyasi hayata katılan teşkilatlanmış bir gruptur.’’ Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seçim sistemi
B
Çoğulculuk
C
Sivil toplum
D
Siyasi partiler
Soru 9

Son Osmanlı Meclisi hangi olaydan sonra kapatılmıştır?

A
İstanbul’un işgali
B
Birinci Meşrutiyet’in ilanı
C
Meclisi Umumi’nin kurulması
D
1924 Anayasasının yürürlüğe girmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası döneminde çıkartılan kanunlardandır?

A
“Devletin dini İslam’dır.’’ ibaresinin anayasadan çıkarılması
B
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
C
Laikliğin devletin nitelikleri arasında sayılması
D
Hilafetin kaldırılması
Soru 11

Demokratik yaşam tarzını benimsemiş olan bireylerden aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

A
Demokratik yoldan haklarını aramaları
B
Farklı düşüncelere hoşgörüyle yaklaşmaları
C
Yönetime katılmayıp sadece yönetilmeyi benimsemeleri
D
İlgi alanlarına uygun sivil toplum örgütleri içinde aktif yer almaları
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi çalışma koşullarının düzenlenmesi, çalışma ücretlerinin artırılması, iş güvencesi gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla insan haklarının gelişmesine katkı sağlayan Birleşmiş Milletler Örgütünün uzmanlık kuruluşudur?

A
Uluslararası Çalışma Örgütü
B
İşkenceye Karşı Komite
C
Uluslararası Hukuk Komisyonu
D
İnsan Hakları İçin Uluslararası Birlik
Soru 13

Avrupa Birliği, üyelerinden ve birliğe dahil olmak isteyen ülkelerden demokrasi ve insan haklarıyla ilgili olan belli kriterleri sağlamasını istemektedir. Bu kriterler hangi Avrupa şehrinin ismiyle ifade edilmektedir?

A
Paris
B
Berlin
C
Milano
D
Kopenhag
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil toplum örgütlerinin işlevlerinden değildir?

A
Evrensel ölçekte kamuoyu oluşturabilirler.
B
İnsan hakları ihlallerinde gerektiğinde yargı görevini üstlenirler.
C
İnsan haklarına ilişkin sorunlara evrensel düzeyde yaklaşırlar.
D
Çeşitli ülkelerdeki anti demokratik uygulamalara karşı mücadele ederler.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasını ve gelişmesini sağlar?

A
Terör olaylarının artması
B
Savaşlar ve iç çatışmaların olması
C
Bilim ve teknolojinin kontrolsüzce kullanılması
D
Bölgeler arası kalkınmışlık farklarının giderilmesi
Soru 16

Bireylerin ya da toplumların günlük yaşamı düzenleyen kuralları, devletin işleyişine ilişkin yapıları akla, özgür düşünceye, eleştiri ve sorgulamaya dayanarak oluşturmaları hangi kavramla ifade edilir?

A
Aydınlanma
B
Metafizik
C
Otokrasi
D
Teokrasi
Soru 17

Atatürk ilkelerinden biri olan “Cumhuriyetçilik” aşağıdakilerden öncelikle hangisini ifade eder?

A
Toplumsal kuralların çağın ihtiyaçlarına göre oluşturulması
B
Vatandaşlara din ve vicdan özgürlüğünün tanınması
C
Ülke yönetiminde halkın egemen olması
D
Toplumun ekonomik refaha kavuşturulması
Soru 18

Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesi hangi kavramla ifade edilir?

A
Reform
B
Devrim
C
Çağdaşlaşma
D
Aydınlanma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılabının amaçlarından değildir?

A
Başka ülkelerin egemenliğine girmek
B
Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak
C
Vatanın bağımsızlığını gerçekleştirmek
D
Toplumun yapısına uygun kurumları oluşturmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesiyle bağdaşmaz?

A
Halk arasında sosyal dayanışmanın olması
B
Bazı kişi ya da gruplara ayrıcalık tanınması
C
Ülkede yaşayan halkın eşit olması
D
Halk iradesinin üstün tutulması
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test 1

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Dersler Online Testleri


AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Online Testleri

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test 1

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test 2

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test 3

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Test 1

AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Test 2

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 13 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test 2 (1 Yorum)

  1. 31 mart 1nisandaki demokrasi1 de çıkan sorular elinde olan var mı,varsa bana verebilirmisiniz