Açık Lise Girişimcilik 2 Online Testleri Test 3

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Dersler Online Testleri

Açık Lise Girişimcilik 2 Online Testleri Test 3

Açık Lise Girişimcilik 2 Online Testleri Test: 3

Soru 1

Neyin, nasıl, ne zaman, nerede üretileceğine karar veren ve bunun için gerekli tüm çalışmaları yapan kişilere ait tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Girişimci
B
Yönetici
C
Müdür
D
Organizatör
Soru 2

Mal ve hizmet üretiminde kullanılan bedensel ve zihinsel çabaların tümüne ne ad verilir?

A
Tabiat
B
İşgücü
C
Sermaye
D
Tüketim
Soru 3

Yaratıcı müteşebbisliğe yönelik yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A
Yeni bir fikir vardır.
B
Yeni bir buluş esas alınır.
C
Kârlılığa gereken önem verilir.
D
Mevcut işleyiş aynen sürdürülür.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, müteşebbisliğin işlevlerinden birini gösterir?

A
Yeni pazarlara kapalı olmak.
B
Yeni girdi kaynakları bulabilmek.
C
Daha iyiyi ucuza üretmekten kaçınmak.
D
Kamu, devlet ilişkilerinden uzak durmak.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, dünyada müteşebbisliğin önemli bir konuma sahip olmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Teknolojinin gelişmesini sağlar.
B
Vergi gelirlerinin artmasına neden olur.
C
Altyapı hizmetlerinin giderilmesini sağlar.
D
Sadece büyük tasarrufların üretime katılmasını sağlar.
Soru 6

Bilim adamı Abraham H. Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisine göre, fizyolojik ihtiyaçlardan sonra hangi ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır?

A
Güvenlik
B
Saygı
C
Başarma
D
Sevgi ve ait olma
Soru 7

Tüketim mallarının özelliklerine yönelik, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A
Kişi ihtiyaçlarını karşılar.
B
Örgüt ihtiyaçlarını karşılar.
C
Başka işlemden geçerek kullanılırlar.
D
Bu malları kullananlara son tüketici denir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, talebin özelliklerinden birini gösterir?

A
Tanıma süreci
B
Satın alma gücü
C
Doygunluk dönemi
D
İç ve dış çevre ile etkileşim
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yaşamını sürdürmesine yönelik bir hedef olamaz?

A
İşletmenin, kısa vadeler için kurulması
B
Normal bir kazancın hedeflenmesi
C
İşletmenin sürekliliğinin hedeflenmesi
D
Mümkün olduğunca büyümenin esas alınması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin “Vizyon sahipliği” niteliğini göstermektedir?

A
Kişisel güveni ifade etme.
B
Kişisel desteğini ifade etme.
C
Etkileme ve duygularını anlayabilme.
D
Görüşlerini rahatça ifade edebilme.
Soru 11

Planlama ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir?

A
Planlama bilinçli bir süreçtir.
B
Doğabilecek riskleri en aza indirir.
C
Geleceği şans faktörüne bırakma işidir.
D
Geleceğe ilişkin kararların belirlenmesidir.
Soru 12

İşletmelerde insan davranışlarının hedeflenen amacı gerçekleştirmek için yönlendirilmesine ne denir?

A
Motivasyon
B
Organizasyon
C
Yürütme
D
Yöneltme
Soru 13

Toplam kalite yönetiminin anlamı ve unsurları kapsamında, kalite ile ilgili yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur?

A
Kalite, sonuç olarak kabul edilir.
B
Kalite, başlangıç olarak kabul edilir.
C
Kalite, hata ayıklama olarak hedeflenir.
D
Kalite, kontrol yapılanması olarak hedeflenir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmeleri kapsamında değildir?

A
İktisadi Devlet Teşekkülleri
B
Kamu İktisadi Kuruluşları
C
Döner Sermaye İşletmeleri
D
Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri.
Soru 15

Hukuki şekilleri bakımından “Adi Şirketler”, aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer almaktadır?

A
Özel İşletmeler
B
Kamu işletmeleri
C
Karma İşletmele
D
Yabancı sermayeli İşletmeler
Soru 16

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin özelliklerinden biri değildir?

A
KİT’ler tüzel kişiliklerdir.
B
Zararları genel bütçeden karşılanır.
C
KİT’lerin kurulması özel girişimcilikle olur.
D
Yöneticileri büyük oranda devletçe belirlenir.
Soru 17

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, holdinglerin ortaya çıkaracağı bir sakınca olarak kabul edilebilir?

A
Tekelci bir güç oluşturması.
B
Sermaye birikimine yol açması.
C
Çok sayıda işletmelerden oluşması.
D
Ana işletme etrafında oluşum sağlanması.
Soru 18

İki yada daha fazla işletme yöneticisinin, bir yada bir kaç konuda ne yapacaklarını saptayıp, kalıcı bir işbirliği yapmaları, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A
POOL
B
RİNG
C
TRÖST
D
FÜZYON
Soru 19

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, satış işleminin gerçekleşmesine yönelik bir gerekliliktir?

A
Arzın sağlanması
B
Satıcının fiyata razı olması
C
Ürün fiyatının tespit edilmesi
D
Ürün mülkiyetinin devredilmemesi
Soru 20

“Birincil talebi yaratma” açısından yapılacak bir reklam, aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Yapanlar açısından
B
Hedef kitle açısından
C
Reklam içeriği açısından
D
Reklam içeriği açısından
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Açık Lise Girişimcilik Online Testleri:

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Dersler Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 25 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın


Açık Lise Girişimcilik 2 Online Testleri Test 3 (2 Yorum)