Açık Lise Hz. Muhammed'in Hayatı 1 Test 3

[no_toc]Açık Öğretim Lisesi Hz. Muhammed’in Hayatı Online Testleri

Açık Öğretim Lisesi Hz. Muhammed’in Hayatı 1 Testi 3

Soru 1

Araplar tarafından haram aylarda yapılan savaşlara ne denirdi?

A
Seriyye
B
Gazve
C
Cihat
D
Ficar
Soru 2

“Ben, Abdullah b. Cüdan’ın evinde öyle bir sözleşmede yer aldım ki bu sözleşmeyi kızıl develere değişmem. Eğer şu an böyle bir sözleşmeye çağrılsam hemen gider orada bulunurum.”

Peygamberimizin katıldığını söylediği bu sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hılf’ul-Fudûl
B
Medine Sözleşmesi
C
Kardeşlik Antlaşması
D
Hudeybiye Antlaşması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi “hüzün yılı”nda vefat etmiştir?

A
Amine - Abdullah
B
Hz. Halime - Hz. Abbas
C
Hz. Hatice - Ebu Talip
D
Abdulmuttalip - Hz. Hamza
Soru 4

Hz. Peygamberin ilk cuma namazını kıldırdığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taif
B
Ranuna
C
Mescid-i Haram
D
Mescid-i Nebevi
Soru 5

İfk hadisesi aşağıdaki olayların hangisinden sonra meydana gelmiştir?

A
Huneyn savaşı
B
Mureysi savaşı
C
Mekke’nin fethi
D
Hudeybiye antlaşması
Soru 6

Hz. Muhammed (sav.)’in ilk erkek çocuğu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdullah
B
İbrahim
C
Kasım
D
Zeyd
Soru 7

İsra ve Miraç olayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Beş vakit namaz farz kılınmıştır.
B
Medine Döneminde gerçekleşmiştir.
C
Hz. Peygamber Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmüştür.
D
Zor döneminde Hz. Peygambere manevi destek olmuştur.
Soru 8

Peygamberimiz, saçı ve sakalı dağınık şekilde yanına gelen bir adamdan, saçını ve sakalını düzelterek gelmesini istedi ve “Herhangi birinizin saçı başı dağınık bir halde gelmesinden böyle gelmesi daha iyi değil mi?” buyurdu.

Bu olay Peygamberimizin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermektedir?

A
İnsanlar arası ilişkilere
B
Mescidin temizliğine
C
İbadet mekânlarına
D
Tertip ve düzene
Soru 9

“(Evlere girmek için) İzin istemek üç defadır. İzin verilirse girersin, verilmezse geri dönersin.”

Bu hadis aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Yaşama hakkı
B
Mülkiyet hakkı
C
Özel hayatın gizliliği
D
İnanç ve ibadet hürriyeti
Soru 10

“Doğru yolu tutunuz, işleriniz ve ibadetlerinizde aşırıya kaçmayınız… Amellerin Allah’a en sevgili olanı, az olsa bile devamlı yapılanıdır.”

Bu hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
İşleri güzel yapmaya özen gösterilmelidir.
B
Dünya nimetlerinden yüz çevrilmelidir.
C
Söz ve davranışa dikkat edilmelidir.
D
İbadetlerde süreklilik esastır.
Soru 11

Peygamber Efendimiz üç şeyden uzak dururdu. Bunlar; ağız kavgası, boşboğazlık ve kendisini ilgilendirmeyen konulardı.

Bu metinden Peygamberimiz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A
Toplumsal konularla ilgilenmezdi.
B
Başkalarının gizli yönlerini araştırmazdı.
C
Lüzumsuz ve boş yere konuşmazdı.
D
İnsanlar ile tartışmayı sevmezdi.
Soru 12

“Müslüman, başka Müslümanlara eliyle ve diliyle zarar vermeyen kimsedir.”

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A
Müslüman, insanların yardımına koşan kişidir.
B
Müslüman, bütün yaptıklarının ibadet olduğunu bilmelidir.
C
Müslüman, din kardeşinden başkasının haklarını gözetmez.
D
Müslüman, söz ve davranışlarıyla başkalarını incitmemelidir.
Soru 13

Peygamberimizin katıldığı son sefer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taif
B
Tebük
C
Hayber
D
Huneyn
Soru 14

“Utanma duygusunu kaybettiysen istediğin her şeyi yap.”

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

A
Gıpta
B
Hayâ
C
Saygı
D
Hürmet
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi iman ile bağdaşmaz?

A
Kibir
B
İffet
C
Edep
D
Tevazu
Soru 16

“Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah’a mahsustur. Bütün işler O’na döndürülür. Öyle ise O’na kulluk et ve O’na tevekkül et. Rabb’in yaptıklarınızdan habersiz değildir.” (Hud suresi, 123. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Allah’ın insanları hesaba çekeceğine
B
İbadetlerin Allah için yapılması gerektiğine
C
Evrende mükemmel bir ahengin olduğuna
D
Her şeyin Allah’ın bilgisi dâhilinde gerçekleştiğine
Soru 17

“Allah’ı görüyormuşçasına O’na ibadet edip kulluk yapmak” aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A
İffet
B
Hayâ
C
Edep
D
İhsan
Soru 18

“Yavrucuğum! Yapılan iş, bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerin yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karşına) getirir. Doğrusu Allah, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.” (Lokman suresi, 16. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemine değinilmiştir?

A
İyilik yapmanın
B
Çalışmanın
C
Sadakatin
D
Ailenin
Soru 19

Yoksul olmasına rağmen başkalarına el açmayan ve dilencilikten kaçınan kişilerin bu davranışı Kur’an-ı Kerim’de aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmiştir?

A
İffet
B
İhsan
C
Fıtrat
D
Liyakat
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi iffeti koruma yollarından biri değildir?

A
Kanaatkâr olmak
B
İbadetlere sarılmak
C
Arzuların esiri olmak
D
Haramlardan kaçınmak
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
Açık Öğretim Lisesi Hz. Muhammed’in Hayatı Online Testleri

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Açık Lise Yazı ve Haberler

Doğru soru sormak, doğru cevaplara ulaşmanın ilk koşuludur. Yorum yazın, soru sorun, cevaplayalım.


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 11 Mart 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın